MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 3. szám 2018.01.12.

Visits: 105

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Elnöki beszámoló a 2017. november 9. és december 6. között végzett munkáról
2. Tájékoztató a látássérültek számára induló gimnáziumi képzésről
3. Könnyítsük meg életünket, óvjuk ruháinkat
3.1. Zoknipárosító
3.2. Mosózsák
4. Üdülés Balatonbogláron 2018-ban
5. Múlt, jelen, jövő – Irodalmi pályázat
6. Heti könyvajánlók – jeles napok, kerek évfordulók tükrében

Vendégoldal

7. Önkéntes munkatársakat keres a Hobby Rádió
8. Kedvezményes üdülési lehetőség látássérülteknek – HERMINA CSOMAG
9. Kincsem – narrálva
10. Meghívó audionarrációs előadásra

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Elnöki beszámoló a 2017. november 9. és december 6. között végzett munkáról

Megkaptuk az értesítést, miszerint EFOP 1.1.5-17 a fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása című pályázaton 469.370.589 forintot nyert a Szövetség.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) idén, 2017. november 8-10. között rendezte meg a Siketek Világszövetsége (World Federation of the Deaf) 3. Nemzetközi Konferenciáját, amelynek nyitórendezvényén képviseltem a Szövetséget.
Részt vettem a SINOSZ 110 éves fennállása alkalmából szervezett jubileumi ünnepségen is, amely a Siketek Világszövetsége nemzetközi konferenciáját kísérő esemény volt.

A 3-as metró felújításával kapcsolatban, az akadálymentesítés érdekében, megkeresést kapott a BKK, amelynek lényege: egy magyar szabadalom alapján az aluljárókban beltéri navigációval lehetne támogatni pl. a vakok és gyengénlátók önálló közlekedését. Ennek érdekében a FESZT-en belül létre jön egy teszt csoport, amelyben munkatársunk is részt vesz.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a hírközlési szolgáltatások akadálymentesítése témában 2017. januárjában elindított kezdeményezése folytatásaként nemzetközi workshopon három munkatársammal vettem részt.

A MEOSZ az ügyvédi kamarával egyeztetést kezdeményezett a fogyatékos emberek aláírásával kapcsolatos személyes konzultáció érdekében, amelyre az MVGYOSZ elnökét is meghívta. A megbeszélésen ismertettem a látássérült embereket érintő hátrányos megkülönböztetéseket.

Sajtótájékoztatót tartottam Czibere Károly államtitkár úrral a Távszem projektről.

Levelet írtam a MÁV elnök-vezérigazgató asszonyának Zugló vasútállomás akadálymentesítése és a vonatajtók nyitásának engedélyeztetése érdekében.

Részt vettem az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring bizottsága 7. ülésén.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének vezetője Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna megkeresésére egy pontírógépet adományozott a Szövetség egy tanulónak, aki a Csíkszeredai József Attila Általános Iskola 1. osztályos tanulója.

Részt vettem az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén, amelyen tájékoztatást hallgattunk meg:
– A kormány által képviselt aktualitásokról a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló tanácsi irányelvről;
– Tájékoztatást adtak a nyertes OFT tagok a fogyatékossággal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása című EFOP 1.1.5-17 projekt nyertes pályázatairól.

Felkértük Szendi Szilvia és Peller Károly operett énekeseket, hogy legyenek nagykövetei az MVGYOSZ centenáriumi évének. A két művész örömmel vállalta a feladatot.

Megbeszélést folytattam a Kézzelfogható Alapítvány képviselőjével Móga Sebők Erzsébettel arról, hogy tudja-e támogatni az alapítványt a Szövetség helyiség használatba adásával.

Az akadálymentesítésért felelős munkatársam részt vett egy megbeszélésen a BKK irodaházban, amelynek témája egy kerékpárút építésével összefüggésben levő akadálymentesítés egyeztetése volt.

Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság jelentést készít a fogyatékos emberek jogairól és azok alkalmazásáról az Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan. A felmérés célja, hogy információk álljanak a Bizottság számára azokról a technikai és szervezési intézkedésekről, amelyek megakadályozzák a fogyatékos embereket abban, hogy önállóan szavazhassanak. A kérdőív megválaszolását folyamatba tettük.

Részt vettem az Ötödik Fogyatékosságtudományi Konferencián, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, amelyet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely és a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztálya.

Levélben fordultunk Áder János köztársasági elnök úrhoz, hogy legyen az MVGYOSZ centenáriumi évének fővédnöke. Az elnök úr örömmel vállalta a felkérést.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmával levélben köszönte meg, hogy nap, mint nap teszünk azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek társadalmi elfogadottsága tovább növekedjen.

dr. Nagy Sándor
elnök

***

2. Tájékoztató a látássérültek számára induló gimnáziumi képzésről

A tanulók szabad iskolaválasztáshoz való joga gyakorlásának segítése érdekében, Kalmár Péter megbízott intézményvezető kérésére, alább közlöm, a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tájékoztatóját, a látássérültek számára induló gimnáziumi képzésről.

– Mit kell tudni az egyedülálló képzésről?

A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Magyarországon egyedülálló módon indít gimnáziumi képzést  épértelmű vak és gyengénlátó tanulók számára.
Az iskola országos beiskolázású, ami annyit jelent, hogy az ország bármelyik településén lakó látássérült tanuló felvehető, amennyiben megfelel a felvételi követelményeknek.

A távolabb lakók számára ingyenes lakhatást biztosítunk a gimnáziummal közös épületben található kollégiumban. Ebben a kollégiumban 2009. augusztus elsejétől vak és gyengénlátó általános iskolás kollégisták, valamint éplátó, épértelmű középiskolás kollégisták integrált kollégiumi nevelése-oktatása zajlik. Kollégiumunk az EMMI által kiírt „Kollégium PLUSZ” modellprogram elnevezésű pályázaton nyertes pályázatot tudhat magáénak, amelynek megvalósítása éppen folyamatban van. Ez a program szintén egyedülálló lehetőségeket tartalmaz, tovább javítják SNI-s kollégistáink kollégiumi ellátását mind infrastrukturális (pl: sószoba, új és jól felszerelt teakonyha kialakítása) mind szakmai szempontból.
A kollégium egyedüli költsége az étkezési díj, melyre előfizetni szintén nem kötelező. Az étkezési díjfizetésre vonatkozó kedvezmények a vonatkozó jogszabályok alapján érvényesíthetők. A kollégium tehát ingyenes!

– Mikor indul a képzés?
A gimnáziumi képzés 2018/2019. tanévben indul felmenő rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumi képzés 2018. szeptember 1-jén indul kilencedik évfolyamos tanulók számára, tehát az általános felvételi eljárás vonatkozik az ide jelentkező tanulókra.

A jelentkezéshez a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó Korai Fejlesztő Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiállított szakvéleményre, a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi eredményeire, valamint a 2018. március 2-án pénteken tartott szóbeli meghallgatáson való megjelenésre van szükség. A szóbeli meghallgatás során nem konkrét tudástartalmakat kérdezünk, hanem a jelentkező általános műveltségét, kommunikációs és digitális kompetenciáit, egyéni szükségleteit kívánjuk felmérni. A szóbeli meghallgatásra felvételi pontot nem adunk.

– Milyen elvárásoknak kell megfelelniük az itt dolgozóknak?
Intézményünk egyik jogelőd intézménye, a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola 1972. év óta végez általános iskolai nevelést-oktatást vak és gyengénlátó általános iskolás korú tanulók számára. A vonatkozó jogszabályok értelmében a szaktárgyi órákat a megfelelő szakos végzettséggel rendelkező pedagógus kollégák tartják. A vak és gyengénlátó tanulók számára szükséges fejlesztéseket Intézményünk gyógypedagógusai (tiflopedagógusok) tudják biztosítani. A szaktanárok és a tiflopedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

– Milyen eszközök segítik a látássérült diákok tanulását?
Intézményünk oktatástechnikai eszközök tekintetében a vak tanulók tanulását Braille írógép, laptop, a hozzá tartozó szoftverek pl.: felolvasó program, diktafon biztosításával segíti. A gyengénlátó tanulók számára monitorral összekötött speciális nagyító berendezés, olvasó TV, és természetesen az egyéb IKT berendezések, mint az interaktív tábla, tabletek, laptopok, amelyek szintén rendelkezésünkre állnak.

– Hány tanulóval indul a képzés?
Intézményünk négy évfolyamos gimnáziumi képzést indít, évfolyamonként egy osztállyal.
2018. szeptember elsején egy kilencedik évfolyamos osztályt indítunk. A vonatkozó jogszabályok értelmében a gimnáziumi osztály elindításához minimálisan kilenc tanuló szükséges, de ettől a számtól való eltéréshez a fenntartó, Debreceni Tankerületi Központ engedélyt adhat. Maximálisan 11 tanuló vehető fel az induló gimnáziumi képzésbe.

– Mi a további előnye a gimnáziumi képzés beindításának?
Intézményünk által indított gimnáziumi képzés a vak és gyengénlátó tanulók szabad iskolaválasztáshoz való jogát szélesíti, hiszen így lehetőségük adódik dönteni arra vonatkozóan, hogy a többségi oktatásban integráltan kívánnak tovább tanulni középiskolásként, vagy Intézményünkben kívánják megtenni azt.

Intézményünk által kínált többlet:
Röviden:
– Rendelkezésünkre áll az eredményes neveléshez-oktatáshoz szükséges hely, módszertan, szakember és eszköz.
Bővebben:

– Folyamatos tiflopedagógiai megsegítés, az Intézményünk gyógypedagógusai segítségével.
– Gyógypedagógiai asszisztensi jelenlét a tanórákon.
– Kis létszámú osztály.
– Oktatástechnikai és IKT eszközök rendelkezésre állnak.
– A kollégium egy épületben van az iskolával, így a közlekedés nem okoz további akadályokat.
– A kollégiumi nevelésben-oktatásban integráltan részesülnek a vak és gyengénlátó tanulók az éplátó tanulókkal, így az integráció hatásaival is találkozhatnak leendő gimnazistáink.
-A Nagyerdő közvetlen szomszédsága további lehetőségeket rejt magában egészségmegőrző programunk keretében.

– Mit tudunk azokról a tanulókról, akik nem képesek integrálódni egy átlagos középiskolába?
A sikeres integrációnak sok összetevője van, mint például a tanulók egyéni adottságai, az integráló közösség, intézmény adottságai. Azon tanulók, akik nem képesek a többségi iskolába integrálódni korai iskolaelhagyóvá válhatnak.

Intézmény elérhetősége:

Intézmény neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
OM szám: 201359
Levelezési cím: 4025 Debrecen Postakert utca 7.
Gimnáziumi képzés helye: 4032 Debrecen Lóverseny utca 3. szám
email: titkarsag@hbmaik.sulinet.hu
web: www.gyorffykollegium.hu

Dr. Nagy Sándor
elnök

***

3. Könnyítsük meg életünket, óvjuk ruháinkat

Az alábbi két terméket ajánlom a kedves olvasó figyelmébe, amiket megvásárolhat Szövetségünk Segédeszközboltjában.

3.1. Zoknipárosító

Ez a termék a zokni párosításának praktikus kelléke. Biztos önnel is előfordult már, hogy a mosógépbe berakott pár zokniból mosás után az egyik szőrén-szálán eltűnt. Hogy ezt elkerülje, íme itt van ez a nagyszerű zoknipárosító. Mindkét zoknit akasszák rá a párosítóra és úgy tegyék be a mosógépbe.
Anyaga: rugalmas műanyag
Öt féle színben kapható: fehér, sárga, piros, kék és zöld.
A csomagban 10 db párosító található.
Ára érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal: 429 Ft.

3.2. Mosózsák

Kényes ruhadarabok, fehérneműk mosásához praktikus választás ez az egyszerű, ám nagyszerű termék. Használatával megóvhatjuk kedvenc ruhadarabunk anyagának minőségét, mivel így az közvetlenül nem verődik a mosógép dobjához.
Színe: fehér
Anyaga: hálószerű, cipzáros
A termék két féle méretben kapható
A 25*40 cm-es ára érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal: 125 Ft.
A 70*50 cm-es ára érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal: 249 Ft.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.
Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

Benedek Zoltán

***

4. Üdülés Balatonbogláron 2018-ban

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyílik a balatonboglári üdülő! A szolgáltatások a megszokottak lesznek: napi háromszori étkezés, tévészoba, vak ping-pong, lengőteke, büfé, és megszokott lesz a kellemes, nyugodt környezet is.

Az egyes turnusok a tavalyi évhez hasonlóan hétfőtől vasárnapig tartanak, a szobák hétfőn 10 órától foglalhatóak el, és azokat vasárnap 10 óráig kell elhagyni. 2018-ban a szezon már megkezdődik május 7.-én hétfőn.

A nyári főszezon június 18.-tól augusztus 26.-ig tart.

Azoknak a nyaralóknak, akik nem az MVGYOSZ tagjai, a helyszínen a nyaralás végén személyesen kell kifizetniük az idegenforgalmi adót, amelynek ára kb. 400 forint éjszakánként, fejenként.

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van egy hetes nyaralásra is! Jelentkezéskor üdülési előleget kell fizetni, amely az üdülés teljes összegének a fele. A befizetés történhet személyesen, csekken, vagy előzetes egyeztetés után banki átutalással. (bankszámlaszám: 64400044-30091893-31100019).
Befizetési csekket az MVGYOSZ tagegyesületeinél lehet kérni, de ha megoldható, hogy az átutalásos formát válasszák. Az üdülési ár további összegét a nyaralás megkezdésekor az üdülőben kell rendezni.
Pénzt csak igazolt kórházi kezelés esetén fizetünk vissza!
A jelentkezéseket Otlakán Gyula a 06-20-9670-446-os telefonszámon várja.
A jelentkezéseket 2018. február 5.-től fogadjuk.
Az üdülés ára: elő- és utószezonban 35.000 Ft fő/hét, főszezonban 45.000 Ft fő/hét.

Egyéb információkért is az üdülő üzemeltetője, Otlakán Gyula hívható a 06-20 967-0446-os telefonszámon, és őt kell keresni a vasútállomásról az üdülőbe való beszállításhoz is!

Otlakán Gyula

az üdülő üzemeltetője

***

5. Múlt, jelen, jövő – Irodalmi pályázat

Kedves Irodalomkedvelők!
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége centenáriumi évének alkalmából egy online elérhető verscsokrot állít össze, melyben látássérült költők alkotásait mutatja be a nagyközönségnek.

Várjuk amatőr kortárs látássérült költők verseit “Múlt, jelen, jövő” témakörben. A pályázatra maximum 2 db, összesen maximum 40 soros verssel lehet pályázni, e-mailben beküldve a művet, műveket. A tárgyba írják be: Múlt, jelen, jövő.

A levélben a jelentkezők tüntessék fel elérhetőségeiket (név, telefon, mail cím), valamint, hogy részt tudnak-e venni a válogatott műveket bemutató eseményen.
A pályaművek beküldési határideje: 2018. január 31. éjfél.

Az irodalmi pályázat nyertes pályaműveinek bemutatása és az eredményhirdetés Budapesten a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.), 2018. április 11-én, a Költészet világnapján lesz megrendezve. Az eseményre várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

A kiválasztott verseket elismert előadóművészek előadásában hallhatják az irodalomkedvelők. Valamint a művekhez playback színházi előadók szolgáltatják a hang(ulat)ot – mind a felvételeken, mind az élő műsorban.
A művek kiválasztásában neves szakemberek működnek közre.

Elérhetőségünk, melyre a pályázatokat, illetve egyéb kérdéseiket várjuk: szervezes@mvgyosz.hu.
Sikeres pályázást kívánnak a MVGYOSZ munkatársai!

Puskás Anett
szervező

***

6. Heti könyvajánlók – jeles napok, kerek évfordulók tükrében

110 éve született és 20 éve hunyt el Wass Albert erdélyi magyar író, költő,
(1908. január 8 – 1998. február 17.)
Néhány műve: A farkasverem, Adjátok vissza a hegyeimet, Mire a fák megnőnek,
Vérben és viharban.

Erdélyi regénytrilógia a Braille-könyvtárban.
Wass Albert: A funtineli boszorkány I-III.
(36 kötet)

Erdély, havasok alja, vadászatok, pásztorok és prepegyitok világa bontakozik ki Wass Albert leghíresebb regénytrilógiájában. Főhőse, Nuca a zord világ ellentéteként maga a lelki szépség: a természet hűséges leánya. Látóasszonyi képessége személyes akaratán túli végzetszerűsége mintegy isteni törvény megtestesítőjévé teszi.

“A világ nem arra való, hogy hasznot hozzon valakinek. A világ arra való, hogy szép legyen, békés legyen, jó legyen. Mert az élet értelme a szép.”

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

135 éve született Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj szovjet orosz író, elbeszélő,
(1883. január 10 – 1945. február 23.)
Néhány műve: Golgota, I. Péter, Nyikita gyermekkora, Út a Kálváriára.

Burattino, egy fabábu kalandjai a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Tolsztoj, Alekszej: Aranykulcsocska

Mit nyit az aranykulcsocska? Milyen kalandokon megy keresztül Burattino, a kis, életre faragott fabábu, mennyi fondorlat, mennyi izgalom, jó barát és rosszakaró kíséri útján a szerencsés, vidám befejezésig. Ezt meséli el Alekszej Tolsztoj, az 1945-ben elhunyt nagy szovjet író, sok kiváló regény szerzője, aki a híres Pinocchio vagy a fabábu kalandjai ihletése nyomán írta meg a mindmáig érdekes és népszerű történetet.

A könyv adatai
Felolvassa: Korompai Vali.
Időtartam: 3 óra.
Adathordozó: 1 CD

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Taba Zsófia a Bodor Tibor Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00-ig,
csütörtök: 9:00-17:00-ig,
péntek: 8:30-12:30-ig.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

7. Önkéntes munkatársakat keres a Hobby Rádió

A www.hobbyradio.hu oldalon működő internetes rádió, melyet a Net-média Alapítvány üzemeltet, műsorvezetőket, hírszerkesztőket keres.
Jelentkezni rövid írásos és hanganyaggal az info@hobbyradio.hu mail-címre küldött levéllel lehet.

Az alapítvány több média tanfolyamot is szervezett, melyet szeretne megismételni a közeljövőben. A tanfolyamok során a hallgatók megtanulták a rádiózás és újságírás alapjait: hírszerkesztés, hangvágás,
műsorvezetési- és reklám alapismereteket.

A szervezet előzetes felméréssel érdeklődne a látássérültek körében:
volna-e kellő érdeklődés egy újabb tanfolyamra a tagok körében?
A tanfolyam interneten (hétvégi időpontokban) zajlana.
Részvételi díj: a 3 hónapos tanfolyam dupláját (fél évet) önkéntes formában kell dolgozni heti 3 órában a rádió számára.

A régebbi tanfolyamokról szóló beszámolók a szervezet web-oldalán
(www.netalap.hu) olvashatóak.

Pille

***

8. Kedvezményes üdülési lehetőség látássérülteknek – HERMINA CSOMAG

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete, valamint együttműködő partnere a Szieszta Hotel Sopron közösen kidolgozott csomagjai:

2018. január 02. – december 20.-ig érvényes ajánlatunk:

3 éjszaka/4nap:
Kétágyas Classic szoba 7.500,-Ft/fő/éj

Háromágyas Classic szoba 7.200,-Ft/fő/éj
Egyágyas felár 2.900,-Ft/fő/éj
(45.000 Ft/ 2 fő/ 3 éjszaka)

6 éjszaka/7nap:
Kétágyas Classic szoba 7.300,-Ft/fő/éj

Háromágyas Classic szoba 7.000,-Ft/fő/éj
Egyágyas felár 2.900,-Ft/fő/éj
(87.600 Ft/ 2 fő/ 6 éjszaka)

Classic szoba: minden szoba fürdőszobás (fürdőkádas, törölköző, folyékony szappan van), erkélyes, színes TV, telefon, kis hűtő van a szobákban.

Gyermekkedvezmények felnőttekkel egy szobában:
– 0-4,99 éves korig a szállás és a félpanziós ellátás ingyenes,

– 5-13,99 éves korig 50%-os kedvezményt biztosítunk a szállás és a félpanziós ellátás árából alapágy és pótágy esetén is.

Vakvezető kutya hozható a szállodába, éjszakánként 2.000,-Ft térítési díj ellenében.
Az étterem és a wellness részleg kivételével a kutyával a szálloda területén belül bárhol lehet közlekedni.

A szobát érkezés napján 14.00 órától foglalhatják el Vendégeink, és utazás napján 10.00 óráig áll rendelkezésükre.

Ajánlatunk tartalma:
– Szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával (A vacsora típusa a házban tartózkodó vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora, italt nem tartalmaz.).

– Nyáron minden kedden és szombaton grillvacsora a félpanziós vacsora keretében.
– A szálloda wellness-szigetének használata (beltéri medence, finn-szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, kondicionáló terem).
– Korlátlan belépő a közeli Lővér uszodába; nyáron a strandra, Tómalom fürdőre, Fertő tóra.
– Nyáron minden péntek és szombat este élőzene.
– Erdei kirándulás a Károly-kilátóhoz és a Kőhalmi Tamás Vadászati Múzeumhoz szombatonként (9.50).
– Városnézés idegenvezetővel vasárnaponként (9.50).
– ÁFA.

(A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás függvényében vehetők igénybe.)

A szobaár nem tartalmazza:
– Idegenforgalmi adó 2017-ben: 450,-Ft/fő/éj, 18 éves kortól fizetendő

– Fürdőköpeny: 1.000 Ft/db/teljes időszak – igény esetén
– Parkolás: 600 Ft/szgk/éj – amely a Hermina Csomagban ingyenes!

Szolgáltatásaink:
étterem, drinkbár, fitness-wellness centrum, aromafürdő, jáde-lávaköves masszázságy, oxigénterápia, szolárium, infraszauna, teniszpályák, biliárdasztalok, csocsó, ping-pong, szabadtéri sakk.

Közlekedéssel kapcsolatos információ:
A szállodához a vasútállomástól és a buszpályaudvartól az 1-es és 2-es számú helyi járatos, akadálymentes autóbuszokkal lehet eljutni, melyekkel a belváros (Óváros, Tűztorony) is könnyen megközelíthető.

Fakultatív programlehetőségek a környéken:
– Nagycenki Széchenyi Kastély és Múzeumvasút.

– 1 napos kirándulások autóbusszal (Bécs, Fraknó, Mariazell, Pozsony, Prága).
– Hohe Wand Naturpark – Ausztria.
– Fertőrákos szárazon és vízen, kisvonattal, hajózással.
– Fertőrákosi Kőfejtő-Témapark.
– Fertődi és Kismartoni Eszterházy Kastély – Lővér Kalandpark.
– Soproni bobpálya.
– Csokoládékóstolás a Harrer Csokoládéműhelyben.
– Múzeumlátogatások Sopronban.
– Ligneum (Nyugat-Magyarországi Egyetem látogatóközpont).
– Páneurópai Piknik Emlékhely.
– Fertő-Hanság Nemzeti Park.
– Familypark St Margarethenben.
– Bor- és pálinkakóstoló.
– Színházi előadások és más kulturális programok (nyáron a Fertőrákosi Barlangszínházban, évadban a Petőfi Színházban).
– Szállodánktól gyalogos és kerékpáros kirándulások indulnak Sopron és a Fertő-tó környékére. Részletek, ajánlatok: www.soproniseta.hu.
– Sárvár, Hegykő termálfürdő.
– Aktuális soproni programok.

Az igénybevétel feltétele:

A Hermina csomagot azok a látássérültek vehetik igénybe 1 fő kísérővel, akik tagjai az MVGYOSZ valamelyik tagegyesületének és ezt a tényt érvényes tagsági igazolványukkal igazolni tudják.

Igénylés menete:
Ha szeretne élni a lehetőséggel, jelentkezzen a sopron@herminaegyesulet.hu e-mail címre.
Az e-mail szövegének tartalmaznia kell: a jelentkező nevét, a kísérő nevét, az üdülés dátumát (tervezett érkezés napja), melyik csomagot kívánja igénybe venni (3-6 éjszakás) nevezze meg, melyik egyesületnek a tagja, az MVGYOSZ igazolványban szereplő törzsszámát, valamint az igazolvány fényképes és tagdíjfizetéses oldalainak szkennelt változatát. Amennyiben a szkennelés nem megoldható, a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete a tagsági viszony igazolása végett felkeresi az Ön egyesületét.
A jogos igényeket továbbítjuk a Szieszta Hotel részére, akik a jelentkező e-mail címére küldenek további tájékoztatást.

Fizetés módja:
A szálloda visszajelzését követően az általuk megadott számlára 50 % előleg átutalással vagy SZÉP kártyás utalással érkezés előtt 15 nappal, a fennmaradó összeg rendezése a helyszínen készpénzben, SZÉP kártyával (OTP, K&H, MKB) vagy bankkártyával (VISA, EC/MC, AMEX) fizetendő.
 
Lemondási feltételek:
A lefoglalt szoba érkezés előtt 15 napig mondható le kötbérmentesen.

Ezen túli lemondás, meg nem érkezés, vagy korábbi elutazás esetén a szálloda jogosult a foglalás 50%-áig kötbért felszámolni.

Hermina Egyesület

***

9. Kincsem – narrálva

Mozi – Esély/Egyenlőség

Kincsem – vágta, akadályok nélkül!
2018. január 26., péntek

2018-ban sem áll le az akadálymentes mozi gépezet! Január 26-án az AKKU Egyesület a Harman Audio jóvoltából Herendi Gábor 2017-es alkotását, a Kincsem című romantikus kalandfilmet teszi elérhetővé a látás- és hallássérült nézők és persze minden érdeklődő számára!

A kritikusok és a hazai nézőszám alapján is kiugróan pozitív fogadtatásban részesülő történet elképesztő sztárparádéval és csodálatos látvánnyal dolgozza fel a legyőzhetetlen „csodakanca” történetének egy szeletét, no meg egy korabeli romantikus szálat.
A szereplők között olyan nagyszerű színészek bukkannak fel, mint Nagy Ervin, Petrik Andrea, Kovács Lehel, Gáspár Tibor, Keresztes Tamás, Rátóti Zoltán, Balsai Mónika, Makranczi Zalán, Gyabronka József, Scherer Péter, Seress Zoltán, Schneider Zoltán, vagy épp Fekete Ernő.

Csatlakozz te is a bársonyszékben szórakozók csapatához és élvezzük együtt a magyar filmkultúra legújabb gyöngyszemeit! Új bemutatók, díjnyertes alkotások minden korosztálynak! Gyere és lásd te is a füleddel, halld te is a szemeddel azt, ami közös kincsünk: a kultúrát!

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
Időpont: Január 26., péntek 18 óra
Helyszín: Premier Kultcafé, Budapest 1085, Üllői út 2-4.
Megközelíthetőség: a Kálvin téri metró megállótól 2 perc sétára, az egykori Vörösmarty mozi helyén
Jegyár: 1200 Ft, diákoknak és 60 év felettieknek 980 Ft
AKCIÓS KONSTRUKCIÓ: Gyere el két vetítésre és a harmadik jegyedet mi álljuk!
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékodat az info@akkuegyesulet.hu címen várjuk.

Amennyiben a Kálvin téri metrómegállótól és vissza kísérést szeretnél kérni, kérjük, jelezd nekünk regisztrációs leveledben ezirányú igényedet!

A FILMRŐL RÖVIDEN
Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába. Vajon mi a fontosabb, a szerelem vagy a bosszú?

A film hossza 121 perc. A vetítést egy rövid előnarrációval indítjuk.

A film hivatalos – felirat és narráció nélküli – előzetese ide kattintva hozhatja meg a kedvet az eseményhez. És ami a hangokból nem derül ki? Azt mi a moziban elmondjuk! Kövesd Facebook oldalunkat és hamarosan arra is fény derül, melyik hazai színész kölcsönzi hangját a legújabb akadálymentes magyar film audionarrációjának!

Akku Egyesület

***

10. Meghívó audionarrációs előadásra

Gerhart Hauptmann: Patkányok
tragikomédia audionarrációval
2018. január 31., 19:00, Szkéné Színház

Parti-Nagy Lajos fordítása egy Nobel-díjas szerző sikerművéből, a Forte Társulat formabontó, izgalmas fizikai színházi nyelvén!

A Forte Társulat és a Szkéné Színház Patkányok című előadását 2018. január 31-én szerdán közönségünk látássérült tagjai számára akadálymentesített formában játssza.

Az előadás alatt az audionarrációt látássérült nézőink egy készülék segítségével, fülhallgatón keresztül hallgatják. Az eszközök limitált száma miatt kérjük, részvételi szándékát minél előbb jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Somogyi-Rohonczy Zsófia, email: zsof.somogyi@gmail.com, telefon: +36 20 240 4342

Praktikus információk
Helyszín: Szkéné Színház, Színházterem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.c
Megközelíthetőség: 18, 19, 41, 47 és 49-es villamosokkal, 4-es metróval, valamint a 86-os és 17-es buszokkal a Szent Gellért tér megállótól.
Jegyár: látássérült nézőink és kísérőik számára 2390 Ft/fő.

Közönségünk látássérült tagjai és kísérőik az előadás előtt 18:00-tól színpadbejáráson vehetnek részt.

Az est menete
17:50 – érkezés és találkozó a ruhatárnál
18:00 – színpadbejárás
18:45 – a készülékek és fülhallgatók kiosztása, üzembe helyezése, büfé és mosdó használat, a nézőtéri helyek elfoglalása
19:00 – az előadás kezdete

Az előadás hossza 200 perc, egy szünettel.

Az előadás után mindenkit szeretettel várunk egy rövid élménybeszámolóra és tapasztalatcserére!

A társulat ajánlója:
A színpad a nagy emberek nagy cselekedeteinek színtere vagy a színháznak az életet kell mintáznia? – szól az elméleti vita a Nobel-díjas Hauptmann tragikomédiájának két szereplője között. A szerző állást foglal: a Patkányok főhősének a takarítónő Johnnét teszi meg, aki fejvesztve rohan a tragikus vég felé. A francia bohózatokat idéző jelenetek sem képesek elvonni a figyelmet arról, hogy a szereplők jól titkolt hazugságaiból gondosan fölépített kártyavár összeomlik, mindenki lelepleződik, életek mennek tönkre. Az egykori katonai épület patkányoktól és egerektől hemzsegő tereiben élő munkanélküli színházigazgató, étkezési zavarokkal küzdő feleség, vágyait kielégíteni kívánó kamaszlány, teológiától elpártolt diák, madammá lett egykori grófkisasszony, ártatlanságát túl korán elveszített lány, szerepekre és a szereposztó díványra vadászó színésznőcske, titkokat (meg)tudó házmester és a tisztességes munkásember sorsa rajzolódik ki és takargatnivalója lepleződik le a színdarabban.

Parti Nagy Lajos szövegének nyelvi sajátosságai éles képet festenek a karakterek líraiságáról és brutalitásáról, a Forte egyedi formanyelve pedig megerősíti ezen karakterek groteszkségét, tragikumát vagy épp humorát.

Előnarráció: https://www.youtube.com/watch?v=YRG2CbwMtNc

Somogyi-Rohonczy Zsófia

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email