Adatkezelési tájékoztató

Views: 143

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hírlevél szolgáltatáshoz

Jelen adatkezelési tájékoztató a – regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott – hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési tájékozatót megtekintheti a vasivakok.hu/adatvedelmi_tajekoztato oldalon.

A Látássérültek Vas Vármegyei Egyesülete az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 

1.Az adatkezelő megnevezése

 

adatkezelő: Látássérültek Vas Vármegyei Egyesülete

székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 32.

képviseli: Bősze György elnök

cégjegyzékszám: 18-02-20; nyilvántartja a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 18895038-1-18

adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- (folyamatban)

honlap: vasivakok.hu

e-mailcím: vgyve1@gmail.com

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 

2. Az adatkezelés célja

 

Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, termékeinkről, akcióinkról, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes önkéntes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk.

Adatait természetesen nem köteles megadni, ilyen esetben azonban nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

4. A kezelt adatok köre

 

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és az email címét kell megadnia.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását – az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával – vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva tud, illetve a vgyve1@gmail.com email címre küldött levélben. Ebben az esetben az Adatkezelő 14 munkanapon belül végérvényesen törli a korábban e célból megadott valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen, ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

 

A hírlevéllel kapcsolatos elektronikus adatok feldolgozását a vasivakok.hu oldal fejlesztője, Tomor Tibor egyéni vállalkozó végzi.

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek ill. külföldre nem történik.

 

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) Jogairól részletes tájékoztatást a vasivakok.hu oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve a vgyve1@gmail.com e-mail címre, vagy a 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 32. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

 

Szombathely, 2023. június 02.

Print Friendly, PDF & Email