MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 7. szám 2019.02.15.

Views: 30

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2019. február 1-14.)
2. “A hit tettek nélkül holt dolog.” – búcsú Jakab Miklósnétól
3. Álláshirdetés: ügyfélszolgálati munkatársakat keresünk
4. Változás a Louis Braille-könyvtár nyitva tartásában
5. Szolgáltató Központ ünnepélyes átadója
6. Térítésmentes programlehetőségek
7. Nőnapi Operett és Kuplé 2019
8. Centenáriumi kvízverseny – 5. rész
9. Mi történt a kutyaiskolában?
10. Segédeszközbolt termékajánló
Újdonság
10.1. Lágy szilikon tok, edzett üveg kijelzővédővel
10.2. Nagy gombos mobiltelefon
10.3. Francia kártya
10.4. Uno kártya
Heti ajánlat
10.5. Kétféle folyadékszintjelző
11. Könyvújdonságok Szövetségünk könyvtáraiban

Vendégoldal

12. Meghívó farsangi mulatságra
13. A 90 decibel programajánlója
14. Megemlékezés
15. Segítségkérés kérdőív kitöltéséhez
16. Személyes tárgyak eladók

*** 

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2019. február 1-14.)

A Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos Egyesülete (REKORE) hívta fel az MVGYOSZ akadálymentesítéssel foglalkozó munkatársainak figyelmét arra, hogy az ÉMI Nonprofit Kft. véleményezésre közzétette az Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén című építésügyi műszaki irányelv tervezetet. A REKORE, az MVGYOSZ és a MEOSZ egyaránt sérelmezte, hogy a társadalmi egyeztetésre nem kaptak hivatalos úton felkérést, csupán a véletlennek volt köszönhető, hogy eljutott hozzájuk az információ. Az országos érdekképviseleti szervezetek jelezték az ÉMI felé, hogy ilyen módon nem valósul meg a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben és a fogyatékos személyek jogairól szóló törvényben is kiemelt “Semmit rólunk nélkülünk!” elve. További problémát jelentett, hogy a kép formátumban közzétett tervezet a látássérültek számára egyáltalán nem volt hozzáférhető, de még az ép látású szakembereknek is komoly nehézséget okozott az olvasása. Kérésünkre az ÉMI rendelkezésre bocsátotta az irányelv tervezet olvasható PDF változatát, egyúttal a véleményezési határidőt is meghosszabbították 15 nappal.

A műszaki irányelv tervezetről a REKORE és az MVGYOSZ is úgy nyilatkozott, hogy azt még módosításokkal sem tartja elfogadhatónak és bevezethetőnek. Az anyagban foglaltak számos ponton ütköznek és ellentmondásban állnak az építésügyre és akadálymentesítésre vonatkozó hazai jogszabályokban és szabványokban foglaltakkal, illetve az országos érdekképviseleti szervezetek állásfoglalásaival. A szervezetek ezért amellett, hogy felhívták a figyelmet a dokumentum legsúlyosabb hibáira – a teljesség igénye nélkül -, javaslatot tettek egy teljesen új, az aktuális szakmai gyakorlattal és a hatályos jogszabályokkal összhangban levő irányelv kidolgozására.

A tervezettel a legfőbb probléma az elavult fogalomhasználat és szemléletmód mellett az volt, hogy a tartalma egyáltalán nem felelt meg a címben foglaltaknak. A megnevezés alapján az egyébként hiánypótló irányelvnek azt kellene tartalmaznia, hogy a különböző funkciójú létesítményekben milyen eszköz- és feltételrendszerre van szükség ahhoz, hogy az ott működő szolgáltatások mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhetőek legyenek. Nem elegendő ugyanis egy múzeum, iskola, kormányhivatal vagy sportcsarnok esetében az akadálymentes bejutás és az épületben való akadálymentes közlekedés lehetőségét biztosítani, hanem a szolgáltatásokat is hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal vagy más akadályozottsággal élő látogatók számára. Így például egy múzeumban biztosítani kell a látássérült látogatóknak a tárlatokat bemutató audioguide rendszert és tapintható műtárgy másolatokat, egy iskolában minden tanuló számára rendelkezésre kell állnia a megfelelő szemléltető eszközöknek és segítő technológiáknak, egy kormányhivatalban lehetővé kell tenni az akadálymentes ügyintézést, egy siket vagy egy autizmussal élő ember számára is, egy sportlétesítményben pedig ugyanúgy kell akadálymentes nézőtéri rész, mint akadálymentes öltöző, hiszen itt a néző és a sportoló egyaránt lehet kerekesszékkel közlekedő mozgássérült személy.
További komoly hiányossága az irányelvnek, hogy a taktilis burkolati jelzések tekintetében egyáltalán nem fogalmaz meg méretezés- és kialakításbeli követelményeket, emellett egy meglehetősen elavult definícióval határozza meg a vezetősávok és figyelmeztető jelzések körét és szerepét. Teljesen hiányoznak továbbá a tervezetből az üzemeltetési, szolgáltatásszervezési és infókommunikációs akadálymentesítési megoldások, márpedig ezek elválaszthatatlanok a mindenki számára nyitva álló szolgáltatások igénybevételének hozzáférhetővé tételétől.

Bízunk benne, hogy az ÉMI figyelembe veszi az érdekvédelmi szervezetek több ponton is egyező javaslatait és sor kerül egy valóban korszerű irányelv kialakítására az érintettek bevonásával.

2019. február 14-én került átadásra a 2018-as Befogadó Magyar Település Díj a Parlament Vadász termében. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által 2011-ben alapított díjat ezúttal is három önkormányzat nyerte el. A díjazottak: Gyula Város, valamint Budapest III. és XIII. kerületének önkormányzata. A díjakat dr. Simon Attila szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár és Kővári Edit, a FESZT elnöke adta át. A díjat odaítélő zsűriben többek között jelen sorok írója is részt vett az MVGYOSZ képviseletében.

A Befogadó Magyar Település Díjat azon önkormányzatoknak ítéli oda a FESZT elnöksége, melyek elkötelezettek a hozzáférhető települési környezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika folytatása és a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett. A Befogadó magyar település díj pályázatot kétévente hirdetik meg és minden alkalommal legfeljebb három települést díjaznak. A díjért bármely magyarországi önkormányzat versenybe szállhat, amely képes hitelt érdemlően bemutatni, hogy tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség biztosítására, a településen élő fogyatékos személyek inklúziójára, a fizikai és infókommunikációs akadálymentesítésre, a helyben elérhető szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre. A pályázók kétkörös bírálati folyamat eredményeként nyerhetik el a Befogadó magyar település díjat, melyet két évig jogosultak kommunikálni, arculati elemeik között megjeleníteni.

Németh Orsolya

*** 

2. “A hit tettek nélkül holt dolog.” – búcsú Jakab Miklósnétól

A fenti, Jakab apostoltól kölcsönzött ige jól jellemzi özvegy Jakab Miklósné Rácz Erzsébet Emma és férje, Jakab Miklós református lelkész munkásságát. Erzsike nénire ezzel az ige részlettel emlékeztek február 14-én a Fiumei Úti Sírkertben tartott búcsúztatásán családtagjai és mindazok, akik ismerték és szerették.

A lelkész házaspár együtt szolgált évtizedeken keresztül a Református Egyház keretein belül működő siket- és vakmisszióban, egyedüliként vállalva fel az érzékszervi fogyatékos emberek hitéletének segítését. A siketeknek rendszeresen jelnyelven tartottak istentiszteletet, a vakoknak pedig az Ó- és Újszövetség köteteit adták pontírásos formában a kezükbe. A Vakok Általános Iskolájában tanulók több generációja emlékezhet Miklós bácsira és Erzsi nénire a református hittan órákról, akik az egykori tanítványokkal még évekkel később is Braille-írásos levelezés útján ápolták a kapcsolatot. Szolgálatuk azonban jóval túlmutatott az egyházi tevékenységen, sok hallás- és látássérült embernek segítettek az élet minden területén. Nem véletlen, hogy Erzsike néni temetésén számos siket és vak ember volt jelen. Az MVGYOSZ-t dr. Nagy Sándor elnök képviselte a gyászszertartáson.

Erzsike néni egész életében rajongva szerette férjét, aki huszonkilenc évvel volt idősebb nála, és akit még gyermekként, hitoktatójaként ismert meg. A házaspárnak két gyermeke született, akik szüleik révén komoly szerepet kaptak a missziós munkában, talán nem is véletlen, hogy mindketten gyógypedagógusok lettek.

Jakab Miklós református lelkész tizennyolc évvel ezelőtt hunyt el, amit Erzsike néni sosem tudott elfogadni, ráadásul lánya elvesztése is megtörte. Férje halála után Erzsike néni folytatta közös szolgálatukat. Az özvegy egészen élete utolsó évéig változatlan odaadással, erős hittel és a tőle megszokott makacssággal képviselte misszióját. Gyakran volt vendége az MVGYOSZ és a SINOSZ rendezvényeinek, közösségeinek.

Lelkész társait így tanította a fogyatékos emberekkel kapcsolatos helyes szóhasználatra és gondolkodásra: “Süket az, aki nem hallja meg Isten igéjét, siket viszont az, akinek a fülével, a hallásával van problémája.”

Az MVGYOSZ vezetősége és munkatársai tisztelettel és kegyelettel őrzik Jakab Miklósné emlékét és osztoznak a család fájdalmában.

Németh Orsolya

*** 

3. Álláshirdetés: ügyfélszolgálati munkatársakat keresünk

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az EFOP-1.1.5-17-2017-00001 számú, Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára – Távszem projektjéhez határozott időre, (2019. április 1.-2019. december 31.) munkajogviszony keretében történő foglalkoztatással 2 főt keres ügyfélszolgálati munkatársi feladatok ellátására .

Főbb feladatok:
Az ügyfélszolgálati munkatárs feladata a Távszem szolgáltatás keretében információnyújtás a szolgáltatásba való regisztrációval, a mentori hálózattal, az okoseszközök akadálymentes használatával és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan az érdeklődők számára személyesen, telefonon és e-mailben. Feladata továbbá a Távszem szolgáltatással kapcsolatos kommunikációs tevékenységben való közreműködés elsősorban az ügyfelektől, érdeklődőktől érkező kérdések, tapasztalatok összegyűjtésével és továbbadásával a menedzsment felé.

Munkavégzés helye: MVGYOSZ (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Munkavégzés jellege: munkajogviszony keretében, határozott idejű munkaszerződéssel, teljes munkaidőben.

Várjuk jelentkezését ha:
– Középfokú végzettséggel rendelkezik,
– Legalább felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik, illetve ismeri az iPhone és Android eszközök használatát, beleértve annak látássérült felhasználókat segítő speciális technikáit is (Talkback, Voiceover, nagyítás, stb.),
– jó kommunikációs készségekkel rendelkezik szóban és írásban egyaránt.

Előnyt jelent:
– Megváltozott munkaképesség,
– Kommunikációs vagy ügyfélszolgálati területen szerzett végzettség,
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (recepciós, ügyfélszolgálati munkatárs, callcenter ügyintéző).

Önéletrajzát és motivációs levelét a tavszem@mvgyosz.hu e-mail címre várjuk 2019. március 8-ig.

dr. Nagy Sándor
Elnök

*** 

4. Változás a Louis Braille-könyvtár nyitva tartásában

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy az MVGYOSZ Louis Braille-könyvtára 2019. február 21-től 2019. március 18-ig szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Koczkásné Tóth Csilla 
szolgáltatási centrum vezető

*** 

5. Szolgáltató Központ ünnepélyes átadója

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megtartja Szolgáltató Központjának ünnepélyes átadását.

A Szolgáltató Központ az MVGYOSZ székházának új épületében lett kialakítva, a földszinten. A központban egy helyen vehető igénybe a Bodor Tibor Hangoskönyvtár, a Louis Braille Könyvtár és a Segédeszközbolt szolgáltatásai.

Az ünnepélyes átadó programterve:

10.30 Sajtótájékoztató dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke és Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetője
Téma: a Szolgáltató Központ létrehozása, szükségessége
Helyszín: Szolgáltató Központ ügyféltér

11.30 Ünnepélyes átadó
dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke
11:40 A Szolgáltató Központ bemutatása
Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetője
Helyszín: ügyféltér

12.00 Segédeszköz bemutató a Sipeki teremben, vásárlás a Segédeszközboltban. A vásárlók kényelmének érdekében a megvásárolható termékeket a Sipeki teremben nézhetik meg, informálódhatnak azokról szakemberek és önkéntesek segítségével, nyugodt keretek között. Utána a boltban csak a megvásárolandó termékről egy kódot kell leadni, így a terméket pár perc alatt meg is kaphatják.
A Sipeki teremben 8 asztalnál tekinthetik meg az MVGYOSZ honlapján megtalálható kategóriák szerint a segédeszközöket.
Termékkategóriák:
Fehérbot és tartozékai
Háztartás
Játék, sport
Könyv/CD/Katalógus
Műszaki cikk
Optika
Óra
Papír írószer
Taktilis burkolati jelzés
Egyéb
Helyszín: Sipeki terem és Szolgáltató Központ ügyféltér

A nap folyamán 20%-os kedvezmény van a Segédeszközbolt összes termékére azok számára, akik a helyszínen felmutatják érvényes MVGYOSZ tagságukat igazoló igazolványukat.

Rendezvény időpontja: 2019. február 28. 11:30
Rendezvény helyszíne: MVGYOSZ székház, 1146 Budapest, Hermina út 47.

Várnak Mindenkit szeretettel
a szervezők

*** 

6. Térítésmentes programlehetőségek

Kedves olvasóink!

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége két programot szervez látássérült személyek számára az aktív kikapcsolódás jegyében.

1. Korcsolyázás
Az MVGYOSZ a Bálna Budapesttel (1093 Bp, Fővámtér 11-12) együttműködve ingyenes korcsolyapályáján látássérült személyek részére térítésmentesen biztosítják a korcsolyákat, így nem kell kifizetni a bérleti díjukat az MVGYOSZ által szervezett események ideje alatt.
A programra két időpont van meghirdetve:
2019. február 23. (szombat) 10:00
2019. február 26. (kedd) 11:00

A korcsolyapálya naponta 10:00-14:00 és 15:00-22:00 között van nyitva, a partner javaslatára olyan időpontokat választottunk, melyeken a tapasztalataik alapján kevesebben szoktak a pályán tartózkodni.
Egy-egy alkalomra 25 fő látássérült és 25 fő kísérő számára tudnak korcsolyát biztosítani.
Így aki szeretne jelentkezni, és mindkét időpont megfelel neki, kérjük, a jelentkezésnél írja be mindkettőt, hogy azok számára is tudjunk lehetőséget biztosítani, akik csak az egyik alkalomra tudnának eljönni.
Kísérőt hozni ajánlott.

Jelentkezéseiket cipőméret és telefonszám megadásával várjuk a szervezes@mvgyosz.hu mail címre 2019. február 22. délig.
Találkozó a programok kezdése előtt negyed órával a helyszínen (Bálna Budapest).

2. Búvárkodás, élménymerülés
Az MVGYOSZ és a Scubafriends cég ingyenes búvármerülési lehetőséget biztosít látássérültek számára egy vidéki és egy fővárosi helyszínen.

A vidéki lehetőség Szemerén, a Perlik Expert Kúria és Vendégházak helyszínén (Borsod Abaúj Zemplén megye északi részén, 3525 Szemere, Ady Endre u. 4.), a fővárosi az Aquaworld Resort Budapestben lesz megtartva. Az Aquaworld (1044 Bp., Íves út 16.) esetében még egyeztetés alatt van a belépői kedvezmény.

A lehetőség részeként ingyenesen biztosítanak szakembereket és megfelelő eszközöket látássérült személyek számára.

Aki szeretne jelentkezni, kérjük, írja meg melyik helyszín, hétköznap vagy hétvége, illetve milyen napszak felelne meg számára. A pontos időpontokat és egyéb részleteket a későbbiek folyamán fogjuk megbeszélni. Jelentkezéseiket várjuk 2019. február 21. délig a szervezes@mvgyosz.hu mail címre.

Aktív egészséges pihenést kívánunk mindenkinek!

Puskás Anett
szervező

*** 

7. Nőnapi Operett és Kuplé 2019

A hatalmas sikert megélt Centenáriumi Év operett műsorainak köszönhetően a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ismételten megrendezi a Nőnapi Operett és Kuplé című rendezvényét.

A rendezvényen Kisnémedi Varga Pál és Barátai csodálatos hangjait hallhatjuk. 
A fellépőkről és további részletekről később.

A műsor folyamán megemlékezünk Siliga Miklós zeneszerzőről, zenetanárról. Siliga Miklós 1942-ben született Vácon. Zenei tanulmányait zongorával kezdte, 16 éves korától a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola klarinét szakán tanult, majd tanárképzőbe jelentkezett. 1965-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola dzsessz-tanszakának növendéke volt. 1968-tól a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetének dzsessz-tanszakán tanított szaxofon-szakon 2002-ig. A Határőrség Központi Zenekarának karmestere 1990-től 2000-ig. A Magyar Nótaszerzők és Énekesek Iskolája tanár-korrepetitora volt. A 2007. év magyarnóta-szerzője lett. 2008-ban Magyar Köztársaság Ezüst Érdemrend kitüntetést kapott művészi munkája elismeréséül. 5 éven keresztül volt a Retro Klub művészeti vezetője. Három musicalt szerzett: Sissy és én, Csoda az élet és a Pesti srácok, melyet Harsányi Gáborral közösen írt. Az MVGYOSZ Centenáriumi Év Operett és Kuplé eseményén zenéjével kísérte a rendezvény énekeseit. Emléke örökre szívünkben él.

A rendezvény előtt és a rendezvény szünetében a K. V. Art Design kiállítását tekinthetik meg. Az alkotásokból lehetőség lesz női (és férfi) szíveket megdobogtató ajándékok vásárlására is.

A rendezvényre a belépő díja: 400 Ft

Jegyeket elővételben az MVGYOSZ székházában Puskás Anettől vehetnek minden kedden 9:00-tól 18:00-ig valamint minden szerdán 9:00-tól 15:00-ig. Különleges esetekben más időpont is megbeszélhető. Megköszönjük, ha a jegyvételt előre jelzik a szervezes@mvgyosz.hu mail címen. 

A rendezvény időpontja: 2019. március 9. (szombat) 15:00
A rendezvény helyszíne: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Székháza, Hermina terem (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Várjuk jelentkezéseiket 2019. március 6-ig.

Várunk szeretettel és meglepetésekkel minden kedves érdeklődőt!

Puskás Anett
szervező

*** 

8. Centenáriumi kvízverseny – 5. rész

Kedves Olvasóink!

Az MVGYOSZ a Centenáriumi Év örömteli pillanatainak felidézése-újraélése céljából egy Centenáriumi kvíz játékot hirdet a Hírlevél olvasói számára.

A tíz héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten tíz-tíz kérdést teszünk fel a Szövetség Centenáriumi Évével kapcsolatosan hírlevelünkben, melyre minden héten a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben várjuk olvasóinktól a helyes választ. Összesen tehát 100 kérdésre kell válaszolni. A résztvevők közül az lesz a nyertes, aki a legtöbb helyes választ adja.

De mi is a fődíj?

A legtöbb helyes választ beküldő személy 100.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyer, melyet egy elektronikai üzletházban válthat be. Pontegyenlőség esetén sorsolással dől el, ki kapja a fődíjat. A főnyeremény mellett értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra a versenyzők között.

Ezzel a körrel eljutottunk a verseny feléig. Hatalmas gratuláció Mindenkinek, aki  eddig kitartó volt, és hétről-hétre válaszolt kérdéseinkre! A megfejtéseket ezután is minden alkalommal e-mailben várjuk a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre.

A kérdésekre a válaszok megtalálhatóak a 2018-as Vakok Világában, Hírlevelünkben, Facebook oldalunkon, megújult honlapunkon (www.mvgyosz.hu), vagy a résztvevők emlékeiben 😉

A helyes válaszokat a verseny végeztével, áprilisban fogjuk nyilvánosságra hozni.

Íme az ötödik kör:

41. Milyen 2 látássérülteknek szóló verseny eredményhirdetése volt a Pont ez a nap! című rendezvényen?
42. Kik voltak a látássérült nyertesek a Pont ez a nap! rendezvényen?
43. Ki készítette a Pontról Pontra társasjátékot?
44. Mi volt az oktatási intézmény neve, ahonnan eljött hozzánk egy osztály a Pont ez a nap! c. rendezvényre?
45. Melyik könyvtárat nézi meg Szendy Szilvi és Peller Károly a nyáron bemutatott rövidfilmben?
46. Mikor volt meghirdetve az MVGYOSZ facebook oldalán a 100-ast egy 100-asért! verseny?
47. Milyen tevékenységekkel lehetett indulni a versenyen?
48. Hány kategória volt a versenyben?
49. Kik lettek a verseny nyertesei és különdíjasai?
50. Ki a Kakukktojás és miért – több jó válasz is lehetséges, ha az indoklás megfelelő, elfogadjuk – ?
Geszti Eszter Bieber Mária Gergye Imre

Az ötödik 10-es kérdéscsokor helyes megfejtését várjuk február 20. éjfélig a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre. Ugyanezen a címen szívesen válaszolunk kérdéseikre.

Kellemes emlékezést kívánunk Mindenkinek!

Puskás Anett
szervező

*** 

9. Mi történt a kutyaiskolában?
Boldog, békés nyugdíjas évek
Emma 14. éves, a legidősebb vakvezetőkutya Magyarországon az MVGYOSZ állományában.
Szerető gazdija dr Nagy Anikó féltő, óvó gondoskodása mellett tölti boldog napjait. 
Szeretnénk köszönetet mondani minden lelkiismeretes gazdinak, örökbefogadónak, aki boldog, békés, nyugodt életet biztosít idős korukra ezeknek a csodálatos vakvezetőkutyáknak.

Schiff Mónika
központvezető

***

10. Segédeszközbolt termékajánló
Az MVGYOSZ Segédeszközbolt kínálatából

Újdonság
10.1. Lágy szilikon tok, edzett üveg kijelzővédővel
Ár: 1900 Ft.
Ezzel a hasznos termékkel teljeskörű fizikai védelmet biztosíthatunk iPhone telefonunk számára, mivel a készülék oldalait, tetejét és alját, valamint a hátlapot lágy szilikon anyagú tok öleli körbe, míg a kijelzőt edzett üveglap védi a külső fizikai behatásoktól.
Kompatibilis készülék: iPhone 8

10.2. Nagy gombos mobiltelefon
Ár: 12.345 Ft.
Kifejezetten gyengénlátóknak készült mobiltelefon.
Főbb paraméterek:
méretek: 120 x 58 x 14 mm
– súly: 89 g (az akkumulátorral együtt)
– 1 000 mAh Li-Ion akkumulátor
– rezgő funkció
– maximális beszélgetési idő: 4 óra
– a készülék jobb oldalán található elhúzható gombbal zárhatjuk a billentyűzetet
– hangerőszabályozó gomb a telefon jobb oldalán
– az előlapon található külön gombbal kapcsolhatjuk be a kamerát
– 3- .5 mm fülhallgató jack dugó
– FM rádió, mely fülhallgató nélkül is szól – automatikus vagy kézi beállítási lehetőség
– VGA kamera
– zenelejátszó
– diktafon
– naptár
– ébresztő
– bluetooth
– számológép
– vakufény, melyet a kikapcsolt állapotú telefon esetén is használhatunk

10.3. Francia kártya
Ár: 3000 Ft/pakli
A kontrasztos, nagy jelzésekkel és Braille-felirattal is ellátott kártyának köszönhetően látók és látássérültek egyszerre játszhatnak. A pakli 55 db lapot tartalmaz.

10.4. Uno kártya
Ár: 6000 Ft/pakli
A kontrasztos, nagy jelzésekkel és Braille-felirattal is ellátott kártyának köszönhetően látók és látássérültek egyszerre játszhatnak. A pakli 108 db lapot tartalmaz.

Heti ajánlat
10.5. Kétféle folyadékszintjelző
Ár: 6000 Ft/db
Ezeknek az eszközöknek a segítségével könnyen és biztonságosan tölthetjük ki csészénkbe, poharunkba kedvenc italunkat. Kezdjük el önteni az adott folyadékot a pohárba. Az egyik típusú folyadékszintjelző rezgéssel és sípoló hanggal, míg a másik típusú két féle sípoló hanggal fog jelezni, ha már a pohár majdnem tele van.
Az eszközök 2 db gombelemmel működnek. Az ár az elemeket tartalmazza.

A Segédeszközbolt aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: 
http://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/segedeszkoz-bolt/

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, az MVGYOSZ új 
Szolgáltató központjában, az alábbi nyitva tartás szerint: 
kedden 10:00-től 18:00-ig, 
csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és 
pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen
(150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.

Benedek Zoltán

*** 

11. Könyvújdonságok Szövetségünk könyvtáraiban

Megható állattörténet és családregény a Louis Braille-könyvtárban.
Jodi Picoult: Találj rám!
(A Szelíd vadak folytatódik)
(8 kötet)
A világ tele van olyan emberekkel, akiket senki más nem lát.
Mi a közös Virgilben, Alice-ben, Jennában és Serenityben? Adott pillanatban mindannyian ugyanott voltak – csakhogy nem mindegy, az a pillanat mikor volt az időben. 
Jenna, a tizenhárom éves kislány az anyját, Alice-t keresi, Alice viszont nem keresi Jennát. Virgilt tíz éve foglalkoztatja a baleset, amely az elefántrezervátumban történt, s pontosan azóta tudja, hogy egykor, nyomozóként nagyot hibázott. Serenity, az egykori sztármédium épphogy belecsöppent ebbe az ügybe, máris nyakig benne van: vajon megtalálja-e újra szellemi vezetőit vagy továbbra is csak unatkozó amerikai háziasszonyok mindennapjait dobja fel? 
A Találj rám! Jodi Picoult legjobb regényeit idézi: a misztikumot a valósággal, a mesét az álmokkal, a bűnt a bűnhődéssel ötvözi.

Idézhető idézetek:
“Ha valaki egyszer faképnél hagyja az embert, mindig várja, mikor történik meg újra, míg végül már nem is közeledik senkihez, nehogy idővel fontossá váljon számára. Így észrevétlenül elveszíthet bárkit.”

“Egyszerűen nem létezik jobb édesanya, mint egy elefánt. Talán ha mi, emberek is két évig lennénk várandósak, a befektetett idő minket is jobb anyává tenne.
Egy elefántborjú nem tud hibázni. Lehet rosszcsont, kilophatja az ételt az anyja szájából, mozoghat túl lassan vagy beragadhat az iszapba, az anya a végtelenségig elnéző vele. Az utód az elefánt legbecsesebb kincse.”

A Louis Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: 
http://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/braille-konyvtar/ 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika, az új Szolgáltató központban, a 
Louis Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30

Könyvajánló az online elérhető hangoskönyvek kínálatából
Humoros történet a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Gerald Durrell: Férjhez adjuk a mamát

A Családom és egyéb állatfajták-ból meg a többi korfui emlékből megismert kedvesen bolond Durrell család gyermekei ezúttal elhatározzák, hogy férjhez adják a mamát! A mamának azonban – akármilyen apróra sikeredett is a termete – igencsak határozott elképzelései vannak az életről. És amikor gyermekei előállnak nagyszerű tervükkel – ő is megteszi a maga ellenlépését. A durrelli életmű egyéb darabjait idéző történetek egészítik ki a kedves, mulatságos kötetet.
„Ezek a történetek mind igazak – vagy, ha mereven ragaszkodunk a tényekhez, akkor egy részük igaz, másik részüket kicsit kiszíneztem, de azért ott van bennük az igazság magja. Van közöttük saját élményen alapuló írás, és van, amit nekem is csak meséltek, én meg elhappoltam – ami igazolja az ősi mondást, mely szerint “Aki nem akarja a szavait nyomtatásban látni, ne álljon szóba írókkal!”. 
„Azt persze, hogy melyik történet igaz teljesen, és melyik csak félig, eszem ágában sincs elárulni, de őszintén remélem, hogy ez semmit se von le élvezeti értékükből” – írja könyvéről Gerald Durrell.

Idézhető idézet:
“Hál’ istennek a feleségem nagyon intelligens nő. Mindig mondja nekem: „Siegfried, nincs semmi rossz abban, ha megtetszik neked egy másik nő, csak időben mutasd meg, ki az, hogy kitekerhessem a nyakát, mielőtt udvarolni kezdesz neki.”

Adatok, elérhetőségek
Online elérhető.
Időtartam: 6 óra 28 perc
Felolvasó: Szűcs Nóra

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: 
http://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/bodor-tibor-hangoskonyvtar/ 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30

Árvay Mária

*** 

Vendégoldal

12. Meghívó farsangi mulatságra

A VGYHE keretében működő Nosztalgia Klub 2019. február 22.-én (péntek) 15 órai kezdettel – mint már annyiszor -, idén is megrendezi farsangi összejövetelét. 
A rendezvény helye: MVGYOSZ Székház Hermina Terem 1146 Budapest Hermina út 47. 
A rendezvényre meglepetés vendég érkezik. 
Tombola, tánc és büfé is várja az érdeklődőket. 

Mindenkit szeretettel vár
a VGYHE Nosztalgia Klubjának Vezetősége

*** 

13. A 90 decibel programajánlója

Kedves Olvasók!
A korábban már meghirdetett előadások mellett most néhány új eseményről szeretnénk hírt adni.
Február 16., 15 óra, Pécsi Nemzeti Színház
Balfácánt vacsorára (komédia)
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 1.250.-Ft

Február 20., 19 óra, Nemzeti Színház, Budapest
Shakespeare: Othello
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 1.300.-Ft
Azt akarod, hogy egy berber csődör hágja meg a lányod? Hogy unokáid rád nyerítsenek?” /Jago/
Othello, a mór, a Velencei Köztársaság flottájának hadvezére, idegen létére a lojalitás, erő és stratégiai érzék megtestesítője. Mint érzéki bomba vágódik be Desdemona életébe, feleségül véve őt. Szerelmük őszinte, életre szóló. Jago, a vezér zászlóhordozója viszont irigységből megalkotja a rontás remekművét: Othellót Desdemona ellen fordítja. S a gyilkos bosszú már nem a féltékenység tragédiája, hanem a sebzett bizalomé, a lelkünket megmérgező kételyé.

Február 23., 11 óra, Erkel Színház, Budapest
Donizetti: Lamermoori Lucia
Látássérülteknek narrált, hallássérülteknek feliratozott előadás!
Jegyár: 1.300.-Ft

A Lammermoori Lucia a kor olasz divatjának igazi mintapéldánya: tökéletes megtestesítője a Bellinit követő, Verdit megelőző korszaknak, a dallamos, szentimentális olasz bel canto operának. Donizetti hatalmas, 67 operát számláló életművében is talán a legfontosabb helyet foglalja el: a nagy nevettető, kinek leggyakrabban vígoperáit játsszák, ebbe az operába sűrítette bele drámai tudásának legjavát. Zenéje csakúgy, mint Cammarano librettója, remekül adja vissza azt a szenvedélyt és misztikus hangulatot, amely az opera alapjául szolgáló Walter Scott regény, A lammermoori nász sajátja. Két család ősi viszálya mozgatja a tragikus szerelmi történetet, mely megírása óta az operaházak állandó repertoárdarabja.
Az Erkel színházban Szabó Máté rendezésében látható a kényszerű döntéseiért végül őrülettel fizető Lucia drámája.

Március 5., 18 óra, Nemzeti Színház, Budapest
Gárdonyi-Zalán: Egri csillagok
Látássérülteknek narrált, hallássérülteknek jelnyelven tolmácsolt előadás!
Jegyár: 1.300.-Ft

Hősökre, példaképekre ma is szüksége van a fiataloknak. Gárdonyi regénye igazi nagy történet: szerelemről, hűségről (és árulásokról), bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté válásról…
Ne csalódjék a színpadi műben az, aki már olvasta a regényt! Aki pedig nem olvasta, kapjon kedvet az elolvasásához!

Március 10., 16 óra, ART+Cinema, Budapest
Egy nap (magyar film)
Jegyár: 900.-Ft
Látássérülteknek narrált előadás!

Folytatódnak a narrált filmvetítések a jól bejáratott és felújított Art+Cinema moziban.
Az Egy nap Szilágyi Zsófia 2018-ban készült filmdrámája Szamosi Zsófiával a főszerepben. Világpremierje a 2018-as cannes-i fesztiválon volt az 57. Kritikusok Heteversenyprogramjában, ahol elnyerte a nemzetközi filmkritikusok (FIPRESCI) díját.[2][3] 2018-ban az Európai Filmakadémia a legjobb európai felfedezett kategóriában Európai Filmdíjra jelölte.

A történet Anna, egy negyvenes, háromgyermekes nyelvtanárnő egy napját meséli el, aki állandó rohanásban van munkahelye, valamint a bölcsőde, az iskola és a különórák (balett, vívás, íjászat stb.) helyszínei között – és ha ez még sem lenne számára eléggé megterhelő –, közben állandósult anyagi szorongás emészti és a kétely, férje vajon megcsalja-e őt? Noha nem ő az egyedüli nő, aki hasonló problémákkal küzd, neki a monoton, percekre beosztott napirendje mellett egyszerűen nincs ideje, hogy átgondolja, tisztázza a helyzetet. Az egyre halmozódó gondok azzal fenyegetnek, hogy összeroppantják Annát; életvitelének ilyetén folytatása egyre több energiát követel, ő pedig tartalékainak végére ért. A cselekmény valójában a nő hétköznapi rutinjaira épül; a dráma a házassága háttérben meghúzódó válságának „halasztásra ítélt pillanataiból” bontakozik ki. Kérdés: képes lesz-e válságba került házasságát megmenteni és megőrizni azt, ami életében törékeny és egyedi?

Március 21., 19 óra, Rózsavölgyi Szalon, Budapest
Mark St. Germain: Táncórák
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 1.200.-Ft

Senga és Ever szomszédok. Még sosem találkoztak. Mindketten bezárkóztak saját világukba. Senga élete a tánc, de egy balesetben súlyosan megsérült, az orvosok szerint soha többé nem táncolhat. Ever autista, különös intellektusú, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Aztán Ever egy napon mégiscsak becsönget Sengához: tanítsa meg táncolni. Lépegetnek egymás felé, először kicsit ügyetlenül, aztán kíváncsi figyelemmel, milyen is a másik világa. Ahogy megismerik egymást, önmagukkal is szembesülnek, s érzelmekből szintén „leckéket vesznek”. Külön-külön és közösen is megpróbálnak „kitáncolni” a maguk komfortzónájából, amelyben jó ideje éldegélnek.

Március 24., 17 óra, Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
Peter Schaffer: Black Comedy
Látássérülteknek narrált, hallássérülteknek jelnyelven tolmácsolt előadás!
Jegyár: kérjük érdeklődjön!

Briannek, a fiatal szobrászművésznek egy estére jut minden jó. Nem csak a barátnője kezét kéri meg katonatiszt édesapjától, hanem ugyanekkorra jön egy milliárdos műgyűjtő is, akinek megtetszettek a szobrai – és ráadásul a biztosíték és kimegy. A vaksötétben aztán megjön az összes várt és váratlan vendég. Vak vezet világtalant ebben a hihetetlen sodrású, a Broadway-on és a Westenden is elképesztő sikerrel játszott komédiában, aminek az írója nem más mint Peter Schaffer, az Equus és az Amadeus méltán világhíres szerzője, a rendezője pedig a számtalan díjjal elismert Mohácsi János, aki ebben a darabban az élet vidám – és valahol nagyon sötét oldalát mutatja be.

És a folytatásban lesz még Woyzeck, Sylvia balett, Caligula helytartója, Meggyeskert, Főfőnök, stb…Részletek hamarosan.

Jegyek foglalhatók az info@90decibel.org e-mail címen. További információ: 06 20 958 8688

Üdvözlettel:

90 decibel

*** 

14. Megemlékezés

Életének 90. évében elhunyt Kelemen László idegenvezető, számos magyarországi útikönyv szerzője, társszerzője, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) egykori kuratóriumi és a Földtudományi Szakosztály egykori vezetőségi tagja. Nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm Központ munkatársa volt. 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Turisztikai Szakosztályánál sokan ismerték és szerették idegenvezetőként, valamint a kedvelt turisztikai vetélkedők szervezőjeként és zsűritagjaként. Hálával gondolunk rá és azokra a felejthetetlen utakra és élményekre, amiket neki köszönhettünk.
Lak István

*** 

15. Segítségkérés kérdőív kitöltéséhez

Jerkó Lindának hívnak, a Semmelweis Egyetem optometrista hallgatója vagyok. A kérdőívet a szakdolgozatomban megjelenő kutatáshoz szeretném felhasználni, ebben kérném az Ön közreműködését. 
A kérdőív kitöltése sokat segítene számomra.
Az alábbi linken érhető el:
https://goo.gl/forms/YaJ4FCAPfnNZ2G9L2 

Segítségét előre is köszönöm!

Jerkó Linda

*** 

16. Személyes tárgyak eladók

Szeretném meghirdetni Önöknél a jahama furulyámat 2.500 Ft-ért, 2 db férfi karórát 4.000 Ft/db áron; valamint egy nagyméretű karórát 6.000 Ft-os áron.

elérhetőségem:
+36 20 418 7385

Köszönettel
Vincellér János


„A Hirdetés rovat tartalmáért és az annak alapján létrejött szerződésekért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!”

*** 

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Sebesi Éva

Print Friendly, PDF & Email