MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 52. szám 2018.09.07.

Views: 36

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Elnöki beszámoló a 2018. június 23. és augusztus 29. között végzett munkáról
2. Érdekképviseleti Híradó (2018. augusztus 27-szeptember 5.)
3. Zárva tart a Hangos és a Braille-könyvtár

 1. A XXI. század hangoskönyvtára – új okostelefonos alkalmazás látássérülteknek
  5. Mi történt a kutyaiskolában?
  6. Segédeszközbolt termékajánló
  Újdonságok
  6.1. Beurer BS 39 megvilágított kozmetikai tükör és powerbank
  6.2. Beurer Bs 49 megvilágított kozmetikai tükör
  6.3. Beurer BS 55 megvilágított kozmetikai tükör
  Heti ajánlat
  6.4. Öt részre összecsukható cseh fém pásztázó fehérbot
  6.5. Öt részre összecsukható cseh üvegszálas pásztázó fehérbot
  6.6. Aurora összecsukható teleszkópos karbonszálas pásztázó fehérbot
  Takarékos ajánlat
  6.7. Közlekedést segítő négygombos távirányító
  7. Heti könyvajánlók, kerek évfordulók tükrébenVendégoldal

  8. Decathlon – fitnesz edzések látássérült emberek részére
  9. Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián
  10. Könyvbemutató Balatonbogláron
  11. Meghívó Dr. Bánó Miklós Braille írás, és játék a pontokkal vetélkedőre
  12. Meghívó irodalmi vetélkedőre
  13. Az Infoalap sajtóközleménye

  ***

  Az MVGYOSZ hírei, közleményei

  1. Elnöki beszámoló a 2018. június 23. és augusztus 29. között végzett munkáról

  Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott látogatást tett
  a Szövetségben. A megbeszélés során szó esett a látássérült emberek érdekképviseletének aktuális kérdéseiről, különös tekintettel a közszolgálati honlapokhoz és elektronikus űrlapokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításáról és a választásokon való önálló részvételről. Jeleztem, hogy a látássérült felhasználók több hasznos visszajelzéssel is segíteni szeretnék a szavazósablonok gyártását és minél megbízhatóbb alkalmazását. Így például célszerű lenne a szavazólapok és a sablonok jobb alsó sarkának levágásával a vakok számára is ellenőrizhetővé tenni, hogy a szavazólap valóban megfelelő módon
  került-e elhelyezésre a sablonban.
  A költségvetési támogatással kapcsolatban elmondtam, hogy az nem fedezi a Szövetség és tagegyesületei működésének költségeit. Számos olyan szolgáltatást nyújtunk magas szakmai színvonalon, melyek megvalósításáért más szervezetek komoly díjazásban részesülnek. Ilyenek például az érzékenyítő programok, melyek a látássérült emberek szervezeteinek megvalósításában lehetnek a leghitelesebbek. Emellett az MVGYOSZ számos szolgáltatással segíti a magyar vak és gyengénlátó embereket, melyek országos szinten egyedülállóak és melyek fenntartására, az azok biztosításához szükséges humán erőforrás finanszírozására a jelenlegi költségvetési támogatás szintén nem elegendő.
  Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár egyeztetést kezdeményezett valamennyi országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet vezetőjével.
  A megbeszélésen megvitattuk a látássérült emberek érdekképviseletének aktuális kérdéseit és kerestük az együttműködés közös pontjait.
  Az államtitkár elmondta, hogy kiemelten számít az országos szervezetek javaslataira a következő EU-s finanszírozási ciklusban támogatandó területek és tevékenységek meghatározásánál, illetve többek között ennek érdekében folyamatosan biztosítják az érdekegyeztetés lehetőségét a fogyatékos emberek szervezetei számára. Kiemelten igaz ez az akadálymentesítés és egyenlő hozzáférés kérdéseire.
  Hangsúlyoztam, hogy a fogyatékossággal élő emberek szervezetei az érdekvédelmi munkán túl számos hiánypótló szolgáltatást nyújtanak részben a tagjaik és más érintettek, részben a teljes társadalom számára. Az MVGYOSZ állami költségvetési támogatása még mindig csak részben finanszírozza ezeket a szolgáltatásokat, melyeket a szövetség folyamatosan fejleszt és megújít. A legújabb szolgáltatás, a Távszem még csak kialakulóban van, de a szövetség vezetősége és a projektet megvalósító csapat már most gondolkodik a fenntartás lehetőségein, miközben az MVGYOSZ székházának felújítása is kezd halaszthatatlanná válni.
  Folytatódtak az egyeztetések a Garten Stúdió munkatársaival a Liget projekt 2. ütem kiviteli tervezése kapcsán. A téma a vakokat és gyengénlátókat érintő akadálymentességi kérdés volt. A Szövetséget Erhart Péter és Németh Orsolya képviselte a megbeszélésen.
  A Boost IT Kft. kezdeményezésére, az infokommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó együttműködési lehetőség megbeszélésére került sor a Szövetségben. Résztvevők voltak: Boost IT Kft. munkatársai, az MVGYOSZ elnöke, az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány elnöke.
  A Kft. gyakorlati tapasztalata, hogy fejlesztéseket megrendelő szereplők (mind az állami, mind a magánszektor esetén), illetve az azokat implementáló fejlesztők sok esetben nincsenek teljesen tisztában az akadálymentesítés alapvető követelményeivel, illetve sokszor nem fordítanak arra kellő mennyiségű erőforrást és figyelmet. Ezt kritikusnak tartják mivel meggyőződésük szerint, ha a fejlesztések kezdeti szakaszában – megfelelő módszertan biztosításával – már a tervezés során beépítésre kerülnek az akadálymentesítés szempontjai, akkor az érdemben nem növeli a fejlesztési költségeket (szemben azzal, ha a fejlesztés végén jelennek meg az igények).
  Az együttműködés lehetséges kereteinek összefoglalása:
  • tervezési módszertanhoz kapcsolódóan: MVGYOSZ oldali szakértői kapacitások biztosítása a tervezési módszertan véglegesítéséhez, illetve az egyes ügyfelek/projektek esetén annak testreszabásához;
  • tesztelési feladatokhoz kapcsolódóan: MVGYOSZ által delegált, célcsoportba tartozó személyek bevonása az IKA tesztelési feladatok elvégzésébe, és az egyes rendszerekhez kapcsolódó konkrét javaslatok megfogalmazása.
  A látássérült munkavállalók munkahelyeinek bővítése érdekében megbeszélést tartottunk a Photel Kommunikációs Zrt. HR vezetőjével és informatikusával. A cég Telemarketing szolgálatot lát el.
  A FESZT alapítói egyeztető megbeszélést folytattunk a FESZT működésének és alapszabályának felülvizsgálatával kapcsolatban.
  Csapatépítő szabadidős programot szerveztem a Szövetség munkatársai részvételével.
  Az „Adj egy ötöst!” projektben a FESZT is partner. Az MVGYOSZ, mint a FESZT tagszervezete Puskás Anettet delegálta a zsűribe.
  Fogadtam az SZGYF munkatársát, aki tájékoztatott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektről, amelynek elsődleges célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése, foglalkoztatásának élénkítése, valamint a rehabilitációs szakmai rendszer továbbfejlesztése. A lehetséges együttműködéssel kapcsolatban kifejtettem, hogy a témával kapcsolatosan húsz éve számos szervezet több projektben foglalkozott, így a célcsoportot már sokan megkeresték, így nehéz új ötletekkel segítenünk a projekt végrehajtását.
  Egyeztettem a Köztársasági Elnöki Hivatallal arról, hogy a centenáriumi év fővédnökségét vállaló Köztársasági Elnök úr melyik rendezvényünkön tudna részt venni. A Fehérbot Nemzetközi Napján tartandó esemény időpontjában, október 15-ében állapodtunk meg. Továbbá megállapodtunk abban is, hogy a rendezvényen Érdi Tamás zongoraművész fog koncertet adni.
  A Belügyminisztérium és az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány kérésére rendelkezésre bocsátottam az MVGYOSZ Hermina termét egy sajtótájékoztató megtartására, amelynek témája „Akadálymentesítéshez kapcsolódó képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverek licenceinek adományozása látássérült és olvasási nehézséggel küzdő emberek számára (Ország licence a látássérült emberekért)” volt. Az eseményen ismertettem a vak és gyengénlátó emberek támogatásának fontosságát az informatikai társadalomban való részvételéhez.
  Kérésére fogadtam az FSZK munkatársát, aki bemutatta a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. új szolgáltatását. A Montázs projekt keretében fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat jött létre, melynek célja a fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének fejlesztése. A hálózat 22 Információs és Koordinációs Pontja egységes szolgáltatási struktúrában érhető el mind a fogyatékos személyek és családtagjaik, mind pedig a közszolgáltatásokat biztosító más szolgáltatók szakemberei számára. A fogyatékosságügyi tanácsadás elérhető a megyei jogú városokban és a fővárosban egy budai, valamint egy pesti kerületben működő Család- és Gyermekjóléti Központban.
  A felajánlott együttműködésre válaszolva tájékoztattam arról, hogy a látássérült emberek a Szövetség tagegyesületeinél érhetőek el és javasoltam, hogy velük vegye fel a kapcsolatot. Egyben jeleztem, hogy az általuk kínált szolgáltatásokat a tagegyesületeink is biztosítják az érdeklődőknek. Utaltam továbbá arra is, hogy az egyesületek különböző információs csatornák kiépítésével rendszeresen tartják a kapcsolatot az érintettekkel.
  Véleményeztem a közfeladatot ellátó szervek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló törvény tervezetét. Munkámat segítették:
  – Informatika a Látássérültekért Alapítvány
  –           Dr. Bölkény Ágota jogtanácsos
  –           Németh Orsolya akadálymentesítési szakértő, munkatárs
  –           Dr. Simon Gergely jogtanácsos (küldött)

  Áder János köztársasági elnök, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott és Fülöp Attila államtitkár támogatását kértem többletforrás biztosítására az MVGYOSZ centenáriumi évéhez és a Szövetség székházának felújításához. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat összeállítottuk és megküldtük a döntéshozók részére.
  A FESZT közös egyeztetést kezdeményezett az intézményi kiváltás folyamatának újra gondolása érdekében az SZGYF igazgatójának és az FSZK ügyvezetőjének bevonásával. A problémákat feltáró és a javaslatainkat tartalmazó összefoglalót megküldtük Fülöp Attila államtitkár úrnak.
  Fülöp Attila Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős államtitkár kérésére külön is véleményeztem az EFOP 2.2.5. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című felhívás módosítását.
  Társadalmi egyeztetés keretében Dr. Simon Gergely MVGYOSZ küldött és Gulyásné Dr. Bölkény Ágota jogtanácsos segítségével véleményeztük az egyes szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló előterjesztést, amely elsődlegesen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célból történő módosítását, továbbá egy új kormányrendelet megalkotását célozza.
  A Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., mint a Debreceni Virágkarnevál programjainak szervezője célul tűzte ki, hogy az egyes rendezvények megvalósítása során különböző érzékenyítő, szemléletformáló tartalmakat is megjelenít. A közösségi díszítések egyikét szeretnék érzékenyítő szemlélettel megvalósítani. A szervezőktől felkérést kaptam, mint az MVGYOSZ elnöke, hogy jelenlétemmel tiszteljem meg az eseményt. Ennek eleget téve, számos interjút adtam több televíziós társaságnak.
  A Magyar Hírlap újságírójának érdeklődésére, miszerint
  – a megnövekedett támogatás mekkora segítséget jelent szervezetünknek?
  – Terveink szerint mire fordítjuk a plusztámogatást, milyen szolgáltatásokat, eszközöket tudunk megvásárolni, amire eddig nem volt lehetőségünk?
  Megírtam a válaszaim.
  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) Szakmai állásfoglalás kért az MVGYOSZ-től az egészségbiztosító által észlelt, hosszabb idő óta fennálló, illetve újabb keletű három problémával kapcsolatosan. Ki jogosult az alábbi eszközök használatára, milyen forrásokból kellene támogatni ezen eszközök megvásárlását?
  1.         Kézi nagyítók, elektronikus nagyítók
  2.         Vakok számára rendelt felolvasógépek, illetve Braille-írássá alakítók (Focus 14/40 Blue Braille kijelző)
  3.         Oktatási célokat szolgáló nagyértékű olvasókészülékek (Prodigi Connect 12)
  Válaszlevelemben kifejtettem álláspontunkat, miközben hangsúlyoztam, hogy a probléma kezelésére személyes megbeszélést kell tartani az érintettekkel.
  Németh Orsolya Munkatársammal résztvettünk a látássérültek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályelőkészítő munkacsoport ülésén. Fülöp Attila államtitkár úr elnökletével összegeztük az eddigi eredményeket és megállapodtunk a munkafolyamat további ütemezésében.
  Egyeztető megbeszélésen vettem részt az Emberi Erőforrások Minisztériumában, amelynek tárgya az ápolási díjról szóló jogszabályok módosítása volt.
  Beszámolóm végén felhívom a tisztelt elnökség figyelmét arra, hogy az MVGYOSZ hírlevelében Németh Orsolya munkatársam hétről-hétre részletesen bemutatja a Szövetség érdekképviseleti munkáját, amelyből részletesebb tájékoztatást kapnak az elnök tevékenységéről is.

  dr. Nagy Sándor
  elnök

  ***

  2. Érdekképviseleti Híradó (2018. augusztus 27-szeptember 5.)

  Az MVGYOSZ a közelmúltban több állami szervezettől és profitorientált vállalattól kapott megkeresést azzal kapcsolatban, hogy a szervezetek szívesen foglalkoztatnának látássérült munkavállalókat. A súlyosbodó munkaerő-hiány egyre több cég és szervezet vezetőinek figyelmét irányítja az alternatív munkaerő-piaci megoldásokra, így a diákmunka és a munkaerő-kölcsönzés mellett a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása is egyre gyakrabban kerül napirendre. Örvendetes tény, hogy míg ezen a területen a munkáltatók a korábbiakban kizárólag látássérültek által nehezen ellátható vagy piacképtelen könnyű fizikai munkák vagy otthon végezhető tevékenységek kiközvetítésében gondolkodtak, mára sok cégvezető és HR-munkatárs eljutott odáig, hogy legalább minimális tájékozottságot szerezzen a fogyatékos személyek munkavégzési lehetőségeinek terén. Így például a legtöbb érdeklődőt már nem csak hogy nem lepi meg az a tény, hogy a látássérültek – még a teljesen vakok is – magabiztosan, tanulási és munkaeszközként is használják a számítógépet, hanem egyenesen számítógépes munkahelyekre keresnek vak vagy gyengénlátó munkavállalókat. Azzal általában már kevésbé vannak tisztában, hogy nincs szükség speciális eszközökre és “vakbarát” honlapokra a számítógép használatához, az pedig kifejezetten megkönnyíti a munkalehetőségek feltárását, hogy a 2018. júliusától elérhető ország licenc segítségével ingyenesen hozzáférhetőek a legnépszerűbb képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverek mind a látássérült magánszemélyek, mind az őket támogató szervezetek és foglalkoztató cégek számára.

  A szövetséget az elmúlt hetekben többek között az Országos Bírói Hivatal és az Aegon Prémium kereste meg azzal a szándékkal, hogy látássérült személyeket szeretnének foglalkoztatni. A megcélzott munkakörök elsősorban a call centeres és ügyfélszolgálati munkatársi pozíciók, de szóba kerültek – elsősorban a bíróságok kapcsán – leírói, jogászi és a rekreációs központokban masszőri álláslehetőségek is. Mindkét szervezettel megtörtént az első egyeztetés, ez azonban még nem jelent konkrét állásajánlatokat, csupán együttműködést azok kialakításában.

  A munkaadók rugalmasságát jellemzi, hogy teljes- és részmunkaidős állásokat egyaránt ajánlanak. A call centerekben várhatóan diákmunkára is lesz lehetőség, amit nagyon fontos lépésnek tartunk annak érdekében, hogy a látássérült egyetemisták is szerezhessenek munkatapasztalatot diákmunkát vállaló látó csoporttársaikhoz hasonlóan már az egyetemi képzés ideje alatt. A munkáltatók integrált foglalkoztatásban, a szervezet működésébe illeszkedő valós munkakörökben, az ép látású munkavállalókéval azonos elvárásokban és bérezésben gondolkodnak.

  Az MVGYOSZ folytatja a tárgyalásokat a munkáltatókkal, a létrejött állásajánlatokról pedig információs csatornáinkon keresztül értesítjük tagjainkat.

  Németh Orsolya

  ***

  3. Zárva tart a Hangos és a Braille-könyvtár!

 

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy a

Hangoskönyvtár 2018. szeptember 13-án (csütörtökön) és szeptember 14-én (pénteken)

Braille-könyvtár 2018. szeptember 14-én (pénteken) és szeptember 18-án (kedden)

zárva tart.

 

Türelmüket köszönjük!

 

Koczkásné Tóth Csilla 
szolgáltatásvezető

***

4. A XXI. század hangoskönyvtára – új okostelefonos alkalmazás látássérülteknek

Az orsós szalagok, a magnókazetták és a CD-lemezek kora után az MVGYOSZ centenáriumának évében a hangoskönyvtár működésében is új időszámítás kezdődik. A Bodor Tibor Hangoskönyvtár fizikai valójából, a Szövetség épületéből és az olvasók otthonaiból kilép és beköltözik a virtuális térbe, hogy a vak és gyengénlátó irodalom kedvelők számára még korlátlanabb legyen az olvasás lehetősége.

Az okostelefon, mint a XXI. századi látássérültek multifunkciós segédeszköze, az olvasás élményét is hozzáférhetőbbé teszi. Több olyan könyvfelolvasó alkalmazás van már forgalomban, melyek segítségével az elektronikus formátumú könyveket a telefonok képernyőolvasóinak egyre kellemesebb hangján élvezhetjük.

A hangoskönyv viszont egy más műfaj! A magyar és a világirodalom kincsei önmagukban is komoly értéket képviselnek, amit tovább fokoz egy-egy kellemes orgánum, a kifejező, értő-érző tolmácsolás, legyen a felolvasó akár vérbeli profi, például színész vagy médiaszemélyiség, akár műkedvelő amatőr. A hangoskönyv hozzátartozik több ezer magyar látássérült mindennapjaihoz, a felolvasók meghitt ismerőseink, már-már családtagjaink.

És most a hangoskönyvek is hallgathatóak lesznek akár egy hosszabb utazás, akár hivatali vagy kórházi várakozás, akár vízparti pihenés közben anélkül, hogy régimódi walkmant, CD-lejátszót kéne magunkkal vinni vagy fáradságos munkával hangfile-okat a telefonunkra feltölteni.

Szeptember 5-én, a 100 hangos- és Braille-könyv átadására rendezett ünnepségen került bemutatásra az az alkalmazás, melynek segítségével az MVGYOSZ több mint 4000 művet tartalmazó hangoskönyv állománya minden látássérült felhasználó számára korlátlanul hozzáférhetővé válik kölcsönzés, postázás és egyéb utánajárás nélkül. A hangoskönyv alkalmazás iPhone-ra már elkészült és néhány hónapot kell már csak várni az Android operációs rendszerű eszközökön futó változatra.

A XXI. század hangoskönyvei valójában már a születésük pillanatában is online-módon léteznek, hiszen azokat az önkéntes felolvasók többnyire saját otthonukban, számítógépük vagy okostelefonjuk használatával rögzítik, majd töltik fel egy szerverre, melyen a vágási munkákat végző technikusok dolgoznak velük, hogy aztán a “próbaolvasást” végzők szintén innen hallgathassák meg őket. A hangoskönyvek készítését nem csak az önkéntes munka tette a korábbinál lényegesen olcsóbbá, hanem az a tény is, hogy létrejöttükhöz már nincs szükség a Szövetségben saját stúdió berendezésére és fenntartására.

És hogy hogyan lehet kapcsolódni a Bodor Tibor virtuális hangoskönyvtárhoz?

A szerzői jogi szabályok értelmében a speciális formátumú anyagokhoz, így a hangoskönyvekhez is kizárólag az annak használatára jogosult érintettek, esetünkben csakis a vak vagy gyengénlátó személyek férhetnek hozzá. Éppen ezért az alkalmazás igénybe vétele a látássérült állapot igazolásához, MVGYOSZ tagegyesületi tagsághoz kötött. A regisztráció akkor válik lehetségessé, amikor a tagegyesületek felvezetik tagságuk adatait a szintén most debütáló egységes MVGYOSZ tagnyilvántartó rendszerbe és megkezdik annak használatát. Erről a tényről valamennyi tagegyesület tájékoztatja majd tagjait.

A regisztrációhoz mindenkinek csupán a tagsági könyvében és a tagnyilvántartásban is szereplő ún. törzsszámára, valamint az egyesületnél megadott saját e-mail címére lesz szüksége. Az alkalmazás ingyenesen lesz letölthető az Apstore-ból és a Play Áruházból egyaránt.

Az alkalmazás segítségével szerző és cím szerint kereshetünk a felolvasott művek között. Emellett harminc kategória tartalmából válogathatunk, így könnyen találunk olvasnivalót akkor is, ha nincs konkrét elképzelésünk, de azt tudjuk, hogy pszichológiai témájú könyvet, kaland- vagy akcióregényt, mesét vagy ifjúsági irodalmat, netán erotikus könyveket, igaz történeteket, életrajzokat, történelmi, vallási vagy spirituális irodalmat van kedvünk forgatni. Akit pedig az újdonságok érdekelnek, az ezek listáját is megtalálja a rendszerben. A könyveket megnyitva elolvasható az ismertetőjük, így mindenki kedvére kalandozhat az érdeklődését felkeltő címek kínálatában.

A könyvek letöltés után válnak hallgathatóvá, ezt érdemes lehetőség szerint az otthoni vezeték nélküli hálózaton elvégezni, hogy út közben már csak olvasni kelljen. Az alkalmazás vezérlése rendkívül egyszerű és kényelmes, leginkább a zenelejátszó applikációkhoz hasonlít. A szoftver minden esetben megjegyzi, hol tartottunk az adott könyvben még akkor is, ha párhuzamosan több fejezetet vagy akár több különböző könyvet hallgatunk. Lehetőség van a felolvasás sebességének növelésére is, illetve azt is beállíthatjuk, hogy hány másodperces ugrásokkal szeretnénk “beletekerni” a hanganyagba.

A hangoskönyv alkalmazásban elsőként azokat a műveket érhetik majd el az olvasók, melyeket 2018. folyamán a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei olvastak fel (150 könyv), illetve melyeket a Kossuth Kiadó ajándékozott az MVGYOSZ-nek (25 könyv). Emellett folyamatosan zajlik majd a régi hangoskönyv állomány feltöltése, ezek közül a tisztelet és emlékezés jeléül elsőként a Bodor Tibor által felolvasott mintegy 400 mű lesz online is elérhető. Ezzel párhuzamosan készülnek az új hangoskönyvek, melyek közül jelenleg is több mint száznak a felolvasása és vágási munkálatai vannak folyamatban szintén önkéntes munka keretében. Azon olvasóink kedvéért, akik még nem használnak okostelefont, természetesen továbbra is rendelkezésre áll a CD-lemezen történő kölcsönzés lehetősége.

A hangoskönyvtár alkalmazás megjelenésével kapcsolatban további információkat az MVGYOSZ és a tagegyesületek hírleveleiben és Facebook oldalain, valamint a Vakok Világa című folyóiratban teszünk közzé.

Németh Orsolya

***

 1. Mi történt a kutyaiskolában?Gratulálunk!

  Eger forgalmas belvárosában nagyszerű Közlekedésbiztonsági vizsgát tett
  Veneszné Bukta Judit és Luna vakvezető kutya. Szívből gratulálunk a párosnak!
  Köszönjük Luna felnevelését Barbara és Fernandez Yurinak és családjának, valamint
  László Krisztinának és lányainak!
  Vizsgabíróink munkáját is nagyra értékeljük: Hajdu Mária, Szűcs András, Renkó Zsuzsanna Luna kiképzője: Gazsó Krisztina

  Schiff Mónika
  központvezető

  ***

  6. Segédeszközbolt termékajánló

  Az MVGYOSZ Segédeszközbolt kínálatából

  Újdonságok

  6.1. Beurer BS 39 megvilágított kozmetikai tükör és powerbank

  Ár: 6900 Ft.
  Ez az összecsukható, kis méretű és beépített akkumlátorral rendelkező eszköz nem hiányozhat egyetlen női táskából sem. A tükör nyitásakor automatikusan bekapcsol a ledvilágítás. A terméken egy normál és egy háromszoros nagyítást biztosító tükörfelületet találunk. A tükörfelületek átmérője 7 cm. A termék háza műanyag. A beépített akkumlátort micro USB kábellel tudjuk tölteni. Az USB kimeneti portnak köszönhetően a termék powerbankként is funkcionál.

  6.2. Beurer Bs 49 megvilágított kozmetikai tükör

  ár: 5380 Ft.
  A termék méretéből adódóan otthoni használatra javasolt. Két forgatható és 12 darab LED-lámpával megvilágított tükörfelülettel rendelkezik. Az egyik tükörfelület normál, míg a másik ötszörös nagyítást biztosít. A tükörfelületek átmérője 11 cm. A termék háza műanyag, krómhatású. Az eszköz 3 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.

  6.3. Beurer BS 55 megvilágított kozmetikai tükör

  Ár: 10.365 Ft.
  A termék méretéből adódóan otthoni használatra javasolt. Két forgatható és 16 darab LED-lámpával megvilágított tükörfelülettel rendelkezik. Az egyik tükörfelület normál, míg a másik hétszeres nagyítást biztosít. A tükörfelületek átmérője 13 cm. A LED-lámpák fényintenzitása fokozatosan állítható. A világítás érintésre bekapcsol és kb. 15 perc után automatikusan kikapcsol. A termék háza műanyag, krómhatású. Az eszköz 4 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.

  Heti ajánlat

  6.4. Öt részre összecsukható cseh fém pásztázó fehérbot

  Ár: 7499 Ft.
  Az alábbi méretekben kapható, 110, 120, 125, 135, 140, 145, 150 cm.

  6.5. Öt részre összecsukható cseh üvegszálas pásztázó fehérbot

  Ár: 10.800 Ft.
  Az alábbi méretekben kapható: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 cm.

  6.6. Aurora összecsukható teleszkópos karbonszálas pásztázó fehérbot

  Ár: 8833 Ft.
  Ismét kapható Szövetségünk Segédeszközboltjában a világ egyik legkönnyebb fehér botja. Az Auróra súlya hossztól függően kicsit több mint 8 dkg. A teleszkópos, rádióantenna szerűen összetolható bot 9 elemből áll. Összecsukva egy kisméretű női táskában, vagy belső zsebben is elfér. Anyaga időtálló, erős, karbon szálas műanyag. A fekete színű markolaton gumis csuklópánt van, melynek használatával megakadályozható a bot elejtése. A termék részét képezi még egy cipzáros bottartó tok is.
  Az alábbi méretekben kapható: 109, 126 és 136 cm.

  Takarékos ajánlat

  6.7. Közlekedést segítő négygombos távirányító

  Ára: 1585 Ft.
  A  készüléken lévő bármelyik gomb megnyomásával  aktiválhatók a távirányítóval bekapcsolható, hangos tájékoztató berendezéssel felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél
  lévő lámpák, valamint a FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat is ezzel a távirányítóval olvastathatjuk fel (amennyiben a berendezés működik és felolvasóval
  felszerelt), ezen kívül az M4-es metrónál az éppen üzemelő, a tőlünk távolodó mozgású mozgólépcsőt hangjelzéssel jelző berendezést (ATS-t) is bekapcsolható
  vele.

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet:
  12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

  A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen
  (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

  Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a
  rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

  Benedek Zoltán

  ***

  7. Heti könyvajánlók, kerek évfordulók tükrében

  205 éve született Eötvös József író, költő, politikus. Eötvös Loránd apja.
  (1813. szeptember 3. – 1871. február 2.)
  Történelmi regény a Braille-könyvtárban.
  Eötvös József: Magyarország 1514-ben.
  (23 kötet)

  „Van-e emberség abban, aki így cselekszik”. Érje bár a nemest balvégzet vagy jószerencse: nektek az mindig kár. Ha ünnepet ül, nektek gyászotokra lesz, mert adóztat érte, innen a pénze, amit tékozol. Ha gyásza van, ha temet; ti fizetitek torát; akkor legalább őszintén sírhattok. Ha bőkezű, ha nagylelkű, ha a legszebb virtusokkal fényeskedik nektek ez a gonosz mindig romlástokra cselekszik. Pénzetekre törnek, erre legsóvárabb az ember, tőletek rabolják, hogy kincsesházukat gyarapíthassák, titeket fosztogatnak, hogy nagyra költekezhessenek, még kérkednek is egymás közt, ki szorít ki többet
  igaztalanul jobbágyaiból”,

  Idézhető idézet:
  “Az ok, melynél fogva a legildomosabb emberek is az életben annyi ballépést követnek el, abban fekszik, hogy kevés kivétellel másokról magunk szerint ítélünk, s midőn őket valamire bírni akarjuk, csak oly indokokat használunk, melyek magunkra nézve meggyőző erővel bírnának; ez történt Ártándival is.”

  A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
  http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
  kedd: 10:00-18:00
  Csütörtök: 9:00-17:00
  péntek: 8:30-12:30
  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

  *

  135 éve elhunyt Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író,
  (1818. november 9. – 1883. szeptember 3.)

  Vadásztörténetek a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
  Ivan Szergejevics Turgenyev: Egy vadász feljegyzései
  Ivan Szergejevics Turgenyev (1818 – 1883) szeret vadászni, és lóháton többet láthat, aki a tájakra kíváncsi.
  A tapasztalatok alapján egymás után írja novelláit, amelyek az „Egy vadász feljegyzései”. Ilyen címen adja át egy fővárosi kiadónak. Ott azonban a cenzúra nem engedélyezi a kiadást, mivel a könyv fő hangsúlya a dolgozó nép méltatlan megaláztatásán van. Akkor a kéziratot Moszkvában nyújtja be egy kiadónak. Ott jól ismerik a család nevét és tekintélyét. A cenzornak eszébe se jut kifogásolni a tábornok fiának a könyvét, talán el sem olvasta. A könyv megjelenik… és a főcenzort cári parancsra kidobják magas hivatalából.
  A szerző ellen büntetőeljárás indul lázítás címen. A könyv terjesztését is betiltják, de addigra híre széles körökben elterjedt. Kritikusok és olvasók lelkesednek érte. Hivatalnokok és nagybirtokosok fel vannak háborodva, a szülők kétségbe vannak esve. A büntetés kemény hangú, de valójában igen enyhe: egyéves száműzetés, de ezt tekintettel családjára a saját birtokán töltheti.

  Idézhető idézet:
  “És milyen szép tud lenni ez az erdő késő ősszel is, amikor megjönnek a szalonkák!Nem a sűrűségben tanyáznak: itt kell keresni őket az erdőszélén. Sem szél, sem nap, sem fény, sem árnyék, sem nesz, sem mozgás nincsen; a puha levegőben elárad a bor szagához hasonló őszi szag; finom köd ül a távoli sárga mezőkön. A fák mezítelenné vált barna ágai között békésen világít a mozdulatlan ég; néhol az utolsó aranysárga levelek ott függenek még a hársakon.
  A nedves föld hajlik-emelkedik a láb alatt; a magas száraz fűszálak nem rezegnek, hosszú szálak csillognak a haloványuló füvön. Nyugodtan lélegzik a mell, de a lelkedet különös nyugtalanság ejti meg. Haladsz, haladsz az erdőszélen, figyeled a kutyát, de közben kedves képek, kedves arcok, holtak és élők térnek vissza az emlékezetedbe, réges-régen álombamerült élmények ébrednek fel váratlanul, képzeleted szárnyra kap és csapongani kezd, mint a madár és minden olyan tisztán áll és mozog a szemed előtt. A szíved hol megremeg, hirtelen gyors dobogásba fog
  és szenvedélyesen előre száguld, hol visszahívhatatlanul elmerül az emlékezésben. Az egész életed lepereg előtted simán és sebesen, mint egy tekercs; minden elmúlt élményén, minden érzésén, erején, egész lelkén uralkodik ilyenkor az ember. És semmi sem zavarja köröskörül – nap sincsen, szél sincsen, zaj sincsen.”

  A könyv adatai
  Felolvassa: Bereznay Éva.
  Időtartam: 17 óra 43 perc.
  Adathordozó: 1 CD.

  A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:

  http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, (a portával szemben, a Sipeki terem hátsó részében), az alábbi nyitva tartás szerint:
  Kedd: 10.00 – 18.00
  Csütörtök: 9.00 – 17.00
  Péntek: 8.30 – 12.30

  Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

  Árvay Mária

  ***

  Vendégoldal

  8. Decathlon – fitnesz edzések látássérült emberek részére

  A fitnesz edzések olyan népszerűek lettek, hogy egy nagyobb terembe költöztünk. Szeptember 12-től a belvárosban, a SportPont edzőteremben tartjuk az órákat 19-20 óra között. (6. kerület, Rózsa utca 50.)

  A facebook eseményünknél minden fontos információ megtalálható: https://www.facebook.com/events/292630334664753/

  Gulyás Marianna
  társadalmi felelősségvállalás stratégiai vezető

  ***

  9. Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián

  A 30 éve a vak gyermekekért működő “Szól a szív…” Alapítvány javára a Zeneakadémia nagytermében 2018. szeptember 18-án 19:30 órai kezdettel jótékonysági hangversenyt ad Érdi Tamás zongoraművész és a Quatour Hermés francia kvartett.
  Jegyek vásárolhatók a Nádor programirodában (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.),
  a jegy.hu internetes oldalon Érdi Tamás és barátai cím alatt, vagy a Zeneakadémia jegypénztárában.
  Jegyárak: 1.200,- 2.200,- 3.200,- és 4.200,- Ft.

  Örömmel várjuk a klasszikus zenét kedvelőket és azokat, akik szívesen segítik az alapítványt céljainak elérésében.

  a “Szól a szív …” Alapítvány kuratóriuma

  ***

  10. Könyvbemutató Balatonbogláron

  Lak István: A tövises tarlóktól a hangoskönyvekig
  A szerző Balatonbogláron a Lukács Károly Városi Könyvtárban
  (Balatonboglár, Tavasz utca 1.) tartja könyvbemutatóját 2018. szeptember 28-án 17 órai kezdettel.
  A könyv három fejezete Hercegfalvával foglalkozik, majd a budapesti életképekből kapunk ízelítőt. A képekkel is gazdagon illusztrált kiadvány 4000 forintért megvásárolható lesz a helyszínen Lak Istvánnál. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a belépés díjtalan!

  Lak István

  ***

  11. Meghívó Dr. Bánó Miklós Braille írás, és játék a pontokkal vetélkedőre

  „Nem a győzelem a fontos”

  A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 2018. október 13.-án szombaton délelőtt 10 órai kezdettel, immár 13. alkalommal Országos Braille írás, és játék a pontokkal vetélkedőt rendez.

  A vetélkedő helye: Szövetségünk Székházának kiselőadó terme (Bp. XIV. Hermina út 47.)
  Jelentkezni lehet egyesületünk irodájában személyesen, telefonon vagy levélben, akár a verseny napján a helyszínen is.
  Kérjük a jelentkezőket, hogy az írás versenyhez saját pontírógépüket hozzák magukkal. Amennyiben nincs erre mód, akkor ezt mindenképpen kérjük előre jelezni, hogy gépet tudjunk biztosítani.

  Az írás versenyen lehetőség van a kis rövidírás szabályai vagy a teljes írás szabályai szerint versenyezni.

  Változás a korábbi évekhez képest, hogy az idei évtől olvasás verseny nem szerepel a nap programjában, csak írás, és a játék a pontokkal vetélkedő. Aki olvasás versenyen szeretne részt venni, tavasszal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesületénél lesz erre lehetősége.

  Telefonszám: 06-1/273-0755,      Postacím: 1406 Budapest Pf. 40.
  e-mail : info@herminaegyesulet.hu
  Az elmúlt évekhez hasonlóan az első három helyezett mindkét kategóriában díjazásban részesül.

  Minden kedves pontírást szerető és ismerő sorstársat tudásszinttől függetlenül szeretettel várunk, hiszen nem a győzelem a fontos!

  A Hermina Egyesület vezetősége és Közművelődési és Kulturális Bizottsága

  ***

  12. Meghívó irodalmi vetélkedőre

  A VGYHE keretében működő Horizont Kultúrcsoport műveltségi vetélkedőt szervez a Hermina Kulturális Napok keretében 2018. november 10.-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel az MVGYOSZ Székházának Hermina Termében (1146 Budapest Hermina út 47.).
  A vetélkedő kötelező anyaga Molnár Ferenc élete és munkássága, valamint Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regénye.
  4 fős csapatokat várunk. A kérdések a megszokott sorrendben a két megadott felkészülési anyagból váltakozva lesznek feltéve.
  Játékmester: Lévai Szabó Márta
  Jelentkezési határidő: 2018. november 5.
  Jelentkezni lehet a Hermina Egyesület irodájában félfogadási időben, vagy telefonon a 06-1-273-0755-ös telefonszámon, vagy Nagy Krisztinánál a horizontkultura@gmail.com címen, vagy a 06-30-900-6944-es telefonszámon, vagy Bereczk Istvánnénál a 06-20-9770-356-os telefonszámon.
  Mint már sok éve, a díjak a fogyatékkal élők mindennapjait segítő eszközök illetve színház- és koncertjegyek, valamint ajándékcsomagok illetve ebéd meghívás lesznek, ezeket sorsoljuk ki a nyertesek között.
  Az említett felkészülési anyagok megtalálhatóak az MVGYOSZ Braille- és Hangoskönyvtárában, valamint interneten.
  Jelentkezésüket várjuk, és jó felkészülést kívánunk!
  Bármilyen kérdés esetén keressenek bennünket a fenti elérhetőségeken!
  Üdvözlettel:
  Bereczk Istvánné
  a Horizont Kultúrcsoport Vezetője

  ***

  13. Az Infoalap sajtóközleménye

Több száz millió emberért versenyeznek az it-guruk
A II. Országos IT Megmérettetés keretében ezrek dolgozhatnak közösen weboldalak és szoftverek akadálymentesítésén

Budapest, 2018.09.05. – Magyarországon minden 10. ember akadályba ütközik egy weboldal olvasása közben, világszinten százmilliókat érint a probléma. Nemcsak vak, gyengénlátó, vagy mozgássérült emberekről van szó, elég hozzá egy kéztörés is, hogy nehézséget okozzon a netezés. Az IThon.info második alkalommal rendez országos versenyt informatikusoknak, melyre tavaly több ezren jelentkeztek. A szervezők úgy gondolták, ha már ennyi szakembert elérnek, felkérik őket, hogy azt a hatalmas tudásanyagot, amivel rendelkeznek minden évben egy nemes célra is ajánlják fel. A verseny részét képező IT Összefogás során az Informatika a Látássérültekért Alapítvány által összegyűjtött több száz hiba kijavításával weboldalak és szoftverek akadálymentesítésén dolgozhatnak.  

A mindent átszövő informatika világában még ma is előfordul, hogy egy vak ember nem tud elektronikusan bankolni, kitölteni egy online kérdőívet, regisztrálni vásárláshoz a bankkártyáját, nem ismerheti meg egy videó tartalmát, vagy éppen nem tud időpontot foglalni, hogy ügyeit elintézhesse. Egy mozgássérült embernek megkönnyítené az életét, ha webshopból rendelhetne árut, de sokszor ez is akadályba ütközik. Nincsenek könnyű helyzetben az autisták, diszlexiások vagy szorongással élők sem, de akár elég egy kéz vagy lábtörés, hogy bárki hasonló helyzetben találja magát.  

Gyakori, hogy egy már létező megoldást nem építenek be az oldalakba, például, hogy irányítható legyen a honlap billentyűzettel, egyszerű, logikus legyen a menüelrendezés, vagy éppen feliratozottak a képek, videók. Egy akadálymentes honlapot már a kezdetektől úgy kell kialakítani, hogy mindenki jól tudja használni, függetlenül attól, hogy milyen fogyatékossága, betegsége van. Vannak azonban olyan bonyolult hibák is, melyek megoldása igazi profikat igényel.

„Már az is előrelépés, ha rávilágítunk újra a problémára és elültetjük sok ezer informatikus fejében, hogy kis odafigyeléssel élhetőbbé tehetik milliók életét. Ha már fejlesztéskor szem előtt tartanak pár szempontot, százezreket, és több munkahónapot is megtakaríthatnak, hiszen nem később kell a már meglévő weboldalt vagy szoftvert akadálymentesíteni. A tavalyi IT Megmérettetésen rengeteg kiemelkedő tudású IT szakembert sikerült elérnünk a komoly szakmai tudásra most is nagy szükség lesz, hiszen közel 300 hiba kijavítása a célunk. Ha csak a versenyzőink tíz hét alatt mindössze néhány órát töltenek azzal, hogy ilyen feladatokat oldjanak meg, már hatalmas lépést tettünk. Partnerünkkel, az ötletet adó Training360-al bízunk benne, hogy egy kis magyar közösség képes lesz tudásával valami igazán nagy, globális dolgot véghezvinni”- mondta Pulay Gellért, a versenyt szervező IThon.info alapítója.

A versenyzők két különböző típusba tartozó problémát fognak megoldani: egyrészt amelyek a látássérültek, vagy más akadályozott emberek mindennapjait segítő eszközökben (assistive technológiák) jelennek meg, másrészt a weboldalaknál akadálymentesítéskor megjelenő hibákat, amelyeket az core code-ban, vagy webmotorban kell javítani.
Az IT Összefogáshoz csatlakozott az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, összegyűjtötték a hibákat és tudásukat, szakmai kapacitásukat is felajánlották a sikeres lebonyolításhoz.

„Hiába az akadálymentességi szabvány, sokan mintha sosem hallottak volna róla és sajnos a képzésekből jelenleg teljesen kimarad ez a téma. Mindenképpen változtatásra van szükség, és elengedhetetlen egy olyan támogató jogszabályi környezet megléte is, amely be is tartatja a mindenki számára egyenlő eséllyel használható fizikai és info-kommunikációs környezet megvalósítását. Minden olyan együttműködésre, amely fejlődést, javulást hozhat ezen a területen nyitottak vagyunk, ezért csatlakoztunk szakmai partnerként mi is” – mondta Szuhaj Mihály, Informatika a Látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnöke.  
A javításra váró feladatok szeptember 13-tól, az IT Megmérettetés indulásától érhetők el, és folyamatosan bővülnek. Aki az IT versenyen is részt vesz az egy fordulónyi plusz pontot szerezhet, de segíteni versenyen kívül is lehet, akár egyedül, akár csapatban. A szervezők remélik, hogy a hibalistát a segítők is bővíteni fogják. Az IT Összefogás kategóriában legtöbb helyes megoldást beküldő munkáját az NNG Kft. által támogatott „Informatika Mindenkié” különdíjjal ismerik el. A budapesti székhelyű vállalat, amely a világ legnagyobb autógyártóinak fejleszt szoftvereket, örömmel csatlakozott támogatóként egy olyan elhivatott kezdeményezéshez, ahol az információtechnológiai szaktudás gyakorlatban könnyíti meg a mindennapi életet felhasználók ezrei számára.
Aki megértette, hogy miért jobb a többség helyett mindenki számára használható akadálymentes honlapot fejlesztenie, de nem tudja hogyan kezdjen hozzá az akadálymentes kialakításhoz, annak ezt az 5+1 szempontot tartalmazó videót érdemes megnéznie: https://www.youtube.com/watch?v=-8RIO2cfMfg&t=3s
Minden további információ, és jelentkezések:
https://megmerettetes.ithon.info/
https://www.youtube.com/watch?v=0inzTXA1QqY
https://megmerettetes.ithon.info/kategoria/it-osszefogas/
https://www.youtube.com/watch?v=yHA4Rxf9aPM&t=26s

Sajtókapcsolat:
Pál Ildikó
palildi@gmail.com
30 240 76 19

Balázs Krisztina

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Angyal Gábor

Print Friendly, PDF & Email