Kibővült a gépjárműadó mentességet igénybe vehetők köre

Views: 188

Gépjárműadó mentesség:

Mentesek a gépjárműadó alól az alábbiakban felsorolt személyek a tulajdonukban lévő egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb
13 000 forint/adóév erejéig:

– a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany
– a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany

Joghely:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5-6. §-a, 9. §-a, 18. §-ának 12. pontja

Jogosultsági-feltétel:
Lásd az „Ellátás megnevezése résznél”.

Igénybenyújtás-formája:
Az adóztatási feladatokat a lakcím szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el, tehát a gépjárműadó alóli mentességhez a bejelentést az önkormányzat adóügyekkel foglalkozó osztályán/irodáján kell megtenni. Csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottságról szóló orvosi igazolást is.

Megjegyzés:
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra vonatkozóan): SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ AZ A SZEMÉLY: aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.,

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8.1. § 1.pontja szerint:  a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

Igénybenyújtás-helye:
Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala.

Print Friendly, PDF & Email