MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 57. szám 2017.11.03.

Views: 129

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Meghívó Elnökségi Ülésre
2. Az MVGYOSZ Segédeszközboltjának nyitva tartási rendje 2017 novemberétől
3. Ingyenes zöldhályog szűrés
4. Nyugdíjemelés, prémium, egyszeri juttatás
5. Pályázati felhívás játszani szerető személyek részére
6. Múzeumi tárgyakat, emlékeket gyűjtünk
7. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

Vendégoldal

8. Gimnázium indul látássérülteknek!
9. Hangvarázs Meghívó!
10. Bieber Mária novemberi programajánlói

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Meghívó Elnökségi Ülésre

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2017. november 9-én (csütörtök) 11:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4.Elektronikus szavazások megerősítése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról (Lábadozó kialakítása a VKK-ban és új munkatárs alkalmazása)
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
6. A Szövetség új munkavállalóinak bemutatása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
7. Bejelentések, vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlen számítok.

dr. Nagy Sándor
elnök

***

2. Az MVGYOSZ Segédeszközboltjának nyitva tartási rendje 2017 novemberétől

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy 2017. november 1-től, Balog Tamás, értékesítő, várja szeretettel az érdeklődőket. Segédeszközboltunk az alábbi nyitvatartási időben fogadja kedves vásárlóit:
kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

Balog Tamás

***

3. Ingyenes zöldhályog szűrés

A Fény Alapítvány az MVGYOSZ támogatásával ingyenes zöld hályog szűrést tart.
Időpont: 2017. november 16. csütörtök, 17. péntek és 18. szombat, 10.00 – 18.00 óráig.
Helyszín: MVGYOSZ székháza Budapest, XIV. kerület Hermina út 47, földszint, Sipeki terem (a portával szemben levő terem).
A szűrővizsgálatot a Szent Imre kórház szemészeti osztályának főorvosa és kollégái végzik.
Előzetes időpont egyeztetésre sajnos nincs mód, a betegirányítást a kórház munkatársai a helyszínen végzik.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Angyal Gábor

***

4. Nyugdíjemelés, prémium, egyszeri juttatás

Winkler Róbert; Adózóna 2017.11.02.

Ki kap emelt összeget és mennyit a nyugdíjasok és más ellátásban részesülők közül novemberben? Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben a nyugdíjak novemberi emelésről, valamint az úgynevezett nyugdíjprémium és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló kormányrendelet. A járandóság folyósítása a többségnél automatikus, de vannak, akiknek kérelmezniük kell.

A hatályos társadalombiztosítási szabályok meghatározzák, hogy amennyiben az éves várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedés és a januári nyugdíjemelés mértékének különbözete eléri az 1 százalékpontot, akkor november hónapban nyugdíjemelésben, ha nem éri el az egy százalékpontot, akkor egész évre számított, egyösszegű nyugdíjegészítésben – kifizetésben – kell részesíteni a nyugdíjast, amelynek havi mértéke a következő év januárjában kerül beépítésre a nyugdíjba.

A KSH tényadatai – 2,4 százalékos fogyasztóiár-növekedés –, valamint a 2017. januárjában végrehajtott 1,6 százalékos nyugdíjemelés közötti különbözet 0,8 százalék, ezért a kormányrendelet meghatározza, hogy 2017. november 1-jétől egyösszegű kifizetésben kell részesíteni a 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt. A kifizetés összege a jogosult személy 2017. november havi ellátása összegének 9,6 százaléka.

Egyösszegű kifizetésre jogosultak továbbá a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói, illetve rokkantsági támogatásban részesülő személyek, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személyt is, ha az ellátásuk 2017. január 1-jét megelőzően került megállapításra.

Az egyösszegű kifizetés vonatkozik a 2016. december 31-ét követő időponttól:
– megállapításra kerülő öregségi nyugdíjra, valamint a rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságra is, ha ez az ellátás újraszámítás nélkül a korábban megállapított korhatár előtti ellátás, rokkantsági, rehabilitációs ellátás összegében kerül továbbfolyósításra, megállapításra.
– megállapított rokkantsági, rehabilitációs ellátásra, baleseti járadékra, bányászok egészségkárosodási járadékára, ha az adott személy az ellátás megállapítását közvetlenül megelőzően az emelésre jogosító hasonló típusú ellátásban részesült.

Ha az adott személy egyidejűleg a fentiekben említett ellátások közül többre is jogosult, illetve folyósítanak részére, az egyösszegű kifizetés minden egyes ellátásra jár, az ellátásokat külön-külön kiegészítik. A kifizetések végrehajtásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, a 2017. novemberi hónapra járó ellátásokat a jogosultak részére már az egyösszegű kifizetéssel növelten folyósítják, illetve utalják.

Meg kell említeni, hogy a kiegészítés arányos részére azok a személyek is jogosultak, akik 2017. évben a fentiekben említett ellátásban részesültek, azonban időközben ellátásuk már megszüntették. Ezen személyek részére az időarányos kiegészítés csak külön kérelemre kerülhet kiutalásra.

A 2017. januártól decemberig terjedő időre járó különbözet kifizetését követően, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a 0,8 százalékos nyugdíjemelést 2018. januárjában építi majd be – a rendszeres év eleji nyugdíjemelés végrehajtását megelőzően – az érintett személyek nyugellátása összegébe.

Az előzőekben ismertetett egyösszegű nyugdíj kiegészítés mellett a nyugdíjasok nyugdíjprémiumot, az egyéb ellátásban részesülő személyeket pedig a nyugdíjprémium mértékével megegyező egyszeri juttatást is kapnak novemberben.

A prémium, valamint az egyszeri juttatásra való jogosultság szempontjából a személyi kör gyakorlatilag megegyezik a novemberi nyugdíj kiegészítésre jogosultak körével.
A nyugdíjprémium, valamint az egyszeri juttatás összege megegyezik a november hónapban folyósított nyugellátás, ellátás havi összege 25 százalékának, de maximum 20 ezer forintnak a kormányrendeletben meghatározott szorzóval történő szorzatával. A kormányrendelet szerint az alkalmazandó szorzószám 0,6. A szorzószám a GDP növekedés tárgyévben várható mértéke – 4,1 százalék – csökkentve 3,5-del.

A kormányrendelet meghatározza, hogy amennyiben a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban részesül, a nyugdíjprémiumot az ellátások együttes összege után kell kiszámítani. Ez azt jelenti, ha az adott személy öregségi nyugdíja és özvegyi nyugdíja után is jogosult a nyugdíjprémiumra, akkor is csak egy nyugdíjprémiumot fog kapni. Például: az érintett személy öregségi nyugdíja összege havi 100 ezer forint, az özvegyi nyugdíja összege szintén havi 100ezer forint, akkor nyugdíjprémiumként nem 2x12ezer forintot (a nyugdíj 25 százaléka, de legfeljebb 20000 forint x 0,6) fog kapni, hanem csak 1×12000 forintot. (A két nyugdíj együttes összegének 25 százaléka, azaz 50ezer, de legfeljebb 20ezer forint x 0,6.)

Hasonló a helyzet, ha az érintett személy egyidejűleg nyugdíjprémiumra és egyszeri juttatásra jogosító ellátásban is részesül, ezen összegeket is össze kell adni és a juttatást a két ellátás együttes összege után kell kiszámolni.

***

5. Pályázati felhívás játszani szerető személyek részére

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megalakulásának századik évfordulója alkalmából többek között a Braille-írást népszerűsítő társasjátékot tervezünk.

A készülő társasjáték célcsoportja:
Látássérült és látó felnőtt személyek, családok és baráti társaságok.
Gyermekeknek kb. 8—10 éves életkortól ajánlott!
Pedagógusok és gyógypedagógusok is nagy haszonnal játszhatják tanítványaikkal együtt!

A társasjáték célja:
– Megismertetni Louis Braille életének főbb eseményeit,
– játszva megtanítani/gyakoroltatni a Braille-írásrendszer alapjait (tájékozódás a hatpontrendszerben, betűk pontszámainak leolvasása),
– a pontírással kapcsolatos néhány érdekesség ismertté tétele,
– a Braille-rendszer népszerűsítése,
– kedvcsinálás a Braille-írás elsajátításához,
– alapvető tudnivalók megosztása a látássérültek oktatásának történetéből,
– bepillantás nyújtása az MVGYOSZ százéves történetébe.

Mit tudhatunk a tervezett társasjátékról?
A játékot minimum 2 fő, maximum 6 fő játszhatja.
A játékhoz 1 db fából elkészített, akadálymentes játéktáblát tervezünk, amely 100 db játékmezőből áll. Ezen kívül 6 db tapintással és színek alapján megkülönböztethető bábú, 1 db tapintós dobókocka, 1 db elforgatható Braille-hasáb, valamint  1 db Braille-ábécé tartozik a játékhoz, továbbá különböző, síkírásban és pontírásban is olvasható szerencsekártyák és kérdés/feladatkártyák teszik izgalmassá a játék menetét.
A játék egyszerre nyújt új és hasznos ismereteket és kínál remek szórakozást.

A társasjáték tervezése/készítése intenzíven zajlik.
A prototípus várhatóan még 2017 őszén elkészül és kipróbálhatóvá válik.
A társasjáték ünnepélyes bemutatója 2018 májusában, a Játék Világnapján kerül megrendezésre.

A játéknak azonban még nincsen neve.
Keressük a legfigyelem-felkeltőbb, legkönnyebben megjegyezhető és egyben legfrappánsabb társasjátéknevet!

A Braille-bizottság az MVGYOSZ Elnöksége támogatásával pályázatot hirdet a készülő társasjáték nevének megalkotására.

Pályázók köre:
Pályázatot bárki benyújthat.

A névjavaslatokat 2017. dec. 21-ig várjuk a következő e-mail címre:
Bieber.m@freemail.hu 
A tárgysorban kérjük feltűntetni:
Jubileumi társasjáték

A beérkező névjavaslatokból a Braille-bizottság tagjai és az MVGYOSZ Elnöksége közösen választja ki a legtalálóbb nevet.

Eredményhirdetés és jutalmazás:
2018 májusában, a Játék Világnapja alkalmából szervezendő ünnepélyes játéknapon fogunk eredményt hirdetni!
A nyertes jutalma egy társasjáték!!!

Várjuk névötleteiket!

Braille-bizottság
***

6. Múzeumi tárgyakat, emlékeket gyűjtünk

A Szövetség 2018. október 15-én lesz 100 éves. Ennek tiszteletére szeretnénk maradandóvá tenni történetünket, emléket állítani neves, vak és gyengénlátó honfitársainknak. Mindezt a centenáriumra megnyíló múzeumban fogjuk az érdeklődőknek bemutatni.
Ha tudomása van olyan vak és gyengénlátó személyről, aki munkássága alapján méltó a megemlékezésre, illetve tudomása van olyan eszközről, amely a régmúltban segített egy vak és gyengénlátó embert tanulásában, munkájában vagy a mindennapi életében, kérem, írja meg nekünk! Örömmel fogadjuk a tárgyi felajánlásokat is: korabeli fotók, emlékiratok, segédeszközök, munkaeszközök, stb.

Postacímünk: MVGYOSZ (Múzeum) 1146 Budapest, Hermina út 47.;
e-mail címünk muzeum@mvgyosz.hu

Angyal Gábor

***

 1. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

  95 éve elhunyt Gárdonyi Géza eredeti nevén Ziegler Géza magyar író, költő,
  (1863. augusztus 3. – 1922. október 30.)
  Néhány műve: A lámpás, Az egri csillagok, Ida regénye, Láthatatlan ember.

  Történelmi időkről, sorsokról a Braille-könyvtárban.
  Gárdonyi Géza: Te, Berkenye!
  (4 kötet)
  1913-ban közli a Pesti Hírlap Gárdonyi Géza eme kisregényét. A Bach-korszakra utaló írás keretes történet: a történelmi időket, s a különvált sorsokat ötvözi eggyé. Az ifjúkori fellángolás és a hajdani szerelmesek öregkori találkozása lényegében Phylep Júlia és Berkenye Pityó különös kapcsolatának megható története.

  “A nyelv gazdagsága az igékben ragyog, s nem a nevekben. Elnevezni könnyű akármit is, de igét csinálni nem. Mert az ige a nemzet lelkének gyökérhajtása.”

  A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
  kedden: 10:00-18:00 óráig
  csütörtökön: 9:00-17:00 óráig
  pénteken: 8.30-12.30 óráig.
  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

  ***

  105 éve született Boldizsár Iván magyar József Attila-díjas író,
  (1912. október 30 – 1988. december 22)
  Néhány műve: Az éjszaka végén, Egy nap anatómiája, Lakoma a Rózsadombon.

  II. világháborús napló a Hangoskönyvtárban.
  Boldizsár Iván: Don, Buda, Párizs
  „Ez a könyv nem önéletrajzi regény, és nem is emlékirat. Nem azt írtam meg benne, amire ma emlékszem, és nem hallgattam el azt, amire ma nem szívesen emlékszem vissza. Nem az van benne, amit ma tartok érdekesnek, hanem az, ami 1942 és 1947 között vezette a tollamat. Nem mai tudatomon megszűrve írok a háborúról, az ostromról, a felszabadulásról és a Trianont megismétlő Luxembourg-palotai békéről, hanem akkori tudatom termékeit bocsátom az olvasó elé.”

  A könyv adatai
  Felolvassa: Bodor Tibor.
  Időtartam: 17 óra.
  Adathordozó: 1 CD.

  A Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus
   
  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Taba Zsófia a Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
  kedden: 10:00-18:00 óráig
  csütörtökön: 9:00-17:00 óráig
  pénteken: 8.30-12.30 óráig.

  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
  e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

  Árvay Mária

  ***

  Vendégoldal

  8. Gimnázium indul látássérülteknek!

  A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az országban egyedülálló gimnáziumi képzést indít látásfogyatékos (gyengénlátó, vak) tanulók számára a 2018-19-es tanévben, ahová az ország egész területéről fogad jelentkezőket.
  Intézményünk nyílt napot tart 2017. december 13-án 9 órától.

  A gimnáziumba való jelentkezés feltételei, a felvételi eljárásról szóló tájékoztató az alábbi linkről letölthető:
  http://www.gyorffykollegium.hu/wp-content/uploads/2017/10/felveteli_tajekoztato_2018_19-1.docx

  Várjuk jelentkezésüket!
  Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola

  ***

  9. Hangvarázs Meghívó!

  A Hermina Kulturális Napok keretében 2017. november 12.-én vasárnap, délelőtt 10 órai kezdettel zenei tehetségkutató versenyt szervez a VGYHE Közművelődési és Kulturális Bizottsága az MVGYOSZ Székházának Hermina Termében (1146 Budapest Hermina út 47.), melyre szeretettel meghívja és várja mindazokat, akik kedvelik, szeretik, művelik a zenét – lehet komoly – vagy könnyűzenei műfaj.
  Magyar nóta és népzene viszont kizárva.

  Jelentkezési feltételek:
  Minden 14. életévét betöltött tagtárs vagy hozzátartozója jelentkezhet a megmérettetésre, de elfogadunk teljes látó vagy pártoló tagokat, hozzátartozókat, családtagokat, mindenkit, aki megtiszteli a rendezvényünket.
  Előadni 2 művet kérünk, legyen instrumentális vagy énekes produkció könnyű vagy komoly műfajban, az egyik szám lassú, a másik dinamikusabb. Minden produkció egy műfajból választható, a komolyzenéhez pl. nem lehet táncdalt, sanzont vagy népzenét párosítani. Ha komolyzenét választ valaki, lehet az előadás énekes és hangszeres program összepárosítása.
  Zongorát tudunk biztosítani.

  A produkciókat szakmai, hozzá értő zsűri pontozza.
  Az első három helyezettet díjazzuk.
  A díjak a fogyatékkal élők mindennapjait segítő tárgyak, koncertjegyek és egyéb eszközök teszik ki.
  Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

  Jelentkezési határidő: 2017. november 10. péntek, de a bátrabbak jelentkezését a helyszínen is elfogadjuk.
  Jelentkezni lehet e-mailben a horizontkultura@gmail.comcímen vagy Bereczk Istvánnénál a 06-20-9770-356-os telefonszámon vagy Nagy Krisztinánál a 06-30-3941498-as telefonszámon.

  Jó felkészülést kívánunk a Hermina Egyesület Vezetősége és Közművelődési és Kulturális Bizottsága nevében
  Bereczk Istvánné
  kulturális vezető

  ***

  10. Bieber Mária novemberi programajánlói

  Kedves Olvasók!
  November hónapban 3 különböző programra várjuk az érdeklődők jelentkezését. Ezek:
  1. Interaktív hittanóra, 2. audionarrációs filmklub, 3. játékklub.
  A felhívások szövegei közé 3 csillagjelet tettem a tájékozódás segítése céljából.

  ***

  36. Interaktív hittanóra

  Közös imádság elhunytjainkért

  „Testvéreim! A mi hazánk a mennyben van.”
  (Fil 3, 20)

  2017. nov. 10-én, péntek délután az interaktív hittanóra keretében emlékezéssel egybekötve imádkozunk elhunyt szeretteinkért.

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

  Helyszín:
  Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

  Megközelíthető:
  a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 110-es, 112-es, 133E-s autóbusszal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.
  A pontos kezdés érdekében kérünk, próbálj megérkezni 16.45 körül.
  A szervezést segíti az előzetes e-mailes bejelentkezés.

  További információkat a bieber.m@freemail.hu e-mail címen lehet kérni.

  Kérem a tárgysorban feltűntetni: Interaktív hittanóra.

  Bieber Mária

  ***

  MEGHÍVÓ

  Ismét lesz audionarrációs keresztény filmklub látássérült felnőttek részére! Az élő narrációt Bieber József biztosítja. Természetesen látó családtagot, barátot, ismerőst is szívesen látunk.

  Mit nézünk meg?
  A film címe: Luther, aki megváltoztatta a világot

  Mit érdemes tudni a filmről?
  Magyarul beszélő, német történelmi filmdráma, 121 perces, 2003-ban készült.

  Miről szól a film?
  Ahogy a cím is sejteti, a filmből a XVI. Századi reformáció vezéralakjának életét ismerhetjük meg. A történet a 22 éves fiatalember pálfordulásával kezdődik. A jogi tanulmányait befejező ifjú egy életét fenyegető viharba kerülve megigéri Istennek, hogyha megmenekül, elmegy szerzetesnek. Apja más jövőt szánt fiának, ezért nem támogatja döntését. A fiatal Luther azonban kitart elhatározása mellett, és Johann von Staupitz atya mellett őszinte hitre jut. Első szentmiséjére 1507-ben kerül sor, amin idegességében majdnem elejti a szent Kenyeret és a szent Bort. Később Rómába kerül, ahol szembesül az Egyház erkölcstelen életével, és komoly kétségei támadnak. Különösen a X. Leó pápa engedélyével kibocsátott búcsúcédulák árusítása háborítja fel.

  Végül 1517. október 31-én a wittenbergi egyetem templomának kapujára kifüggeszti 95 pontból álló tételsorát. Ezekben fogalmazza meg hitének alapjait.

  Luther egyedül a Szentírás tekintélyét ismeri el. Wormsban elhangzik híres bizonyságtétele: „Itt állok. Nem tehetek egyebet. Isten engem úgy segéljen. Ámen.” Vagyis nem vonja vissza tételeit, könyveit: legyen ennek bármilyen következménye.

  Luther nem akar új vallást létrehozni, vissza akarja téríteni az Egyházat Jézus Krisztushoz. De az események túlnőnek rajta, és elkerülhetetlenné válik az egyházszakadás. Az új hitűek erőszakos cselekményeit sem tudja megfékezni.

  A film bemutatja Luther lelki vívódásait. A középpontban nem a teológus áll, hanem az ember gyengeségeivel, tévedéseivel, félelmeivel együtt. Luther szemén keresztül láthatjuk a későközépkor kiüresedett világát, ahol mindenütt hatalmi érdekek mozgatják és tartják rabságban az emberek tömegeit. A képek érzékletesek és tudatosak: a parasztok nyers, koszos, nyomorult világával szemben ott van a Vatikán pompája, a főpapok drága és díszes ruhái. Az alkotás igyekszik történelmileg hiteles képet adni a reformáció elindítójáról, néha azonban kitalál, elképzel eseményeket, személyeket.

  Rolf Zehetbauer látványtervező elmondása szerint: „Festményekből és régi dokumentumokból vettük az inspirációt. A lényegnek azonban a képzeletünkből kell jönnie. A helyszínek az ott élőkről is szólnak. Filmet csinálunk. Hihető mesét írunk.”

  Szereplők: 

  Joseph Fiennes – Martin Luther
  Jonathan Firth – Girolamo Aleander
  Alfred Molina – Johann Tetzel
  Claire Cox – Katharina von Bora
  Peter Ustinov – Bölcs Frederick
  Bruno Ganz – Johann von Staupitz
  Uwe Ochsenknecht – X. Leo pápa
  Mathieu Carrière – Cardinal Jacob Cajetan
  Benjamin Sadler – Georg Spalatin
  Jochen Horst – Andreas Karlstadt professzor
  Torben Liebrecht – V. Charles császár
  Maria Simon – Hanna
  Lars Rudolph – Philip Melanchthon
  Marco Hofschneider – Ulrich
  Christopher Buchholz – Von der Eck

  Stáblista:

  Rendezte: Eric Till
  fényképezte: Robert Fraisse
  vágó: Clive Barrett
  látvány: Rolf Zehetbauer
  jelmez: Ulla Gothe
  zene: Richard Harvey
  szereposztó: Brigitte Rochow, Lilia Trapani
  díszlet: Katja Schmidt
  producer: Dennis A. Clauss, Brigitte Rochow, Alexander Thies, Franz Thies

  Figyelem!
  A vetítés után egy bögre finom, meleg tea és sütemények mellett beszélgetést is tervezünk a látottak és hallottak kapcsán.

  A filmklub időpontja:
  2017. nov. 24. péntek, 17.00 órától kb. 20.30 óráig.
  A minél pontosabb kezdés érdekében 16.45 órától várjuk az érdeklődőket.

  Helyszín:
  Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

  Megközelíthető:
  a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es, 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.

  Költségek:
  Az együttlét költségeit egymás közt megosztjuk.
  (A legelső részvétel úgynevezett kóstolóalkalom, azaz a program ingyenesen kipróbálható.)

  Jelentkezni és bővebb információkat kérni legkésőbb a program előtti csütörtök 20.00 óráig a következő e-mail címen lehet: bieber.m@freemail.hu 
  Kérem a tárgysorban feltűntetni: Audionarrációs filmklub felnőttek részére.
  Bieber Mária

  ***

  A JÁTÉK MINDANNYIUNK KÖZÖS NYELVE!

  Játékklub vak, aliglátó, gyengénlátó és éplátó felnőttek részére!

  „A szabad, kreatív játék segíti a gyermeket emberré válni, és a felnőttet embernek maradni.” (Takács Bernadett)

  Ha tudsz és akarsz időt szakítani vidám társaságunkban közös játékkal eltöltendő, aktív pihenésre, élményteli, testet, lelket fiatalító, egészséget karbantartó felüdülésre;
   Ha szereted a berozsdásodott agytekercseket csiszoló nyelvi játékokat, „észbontó” rejtvényfeladványokat, a biztonságos mozgással egybekötött játékokat, vagy ha csak nevetésre vágysz, felhőtlenül örömteli pillanatokra;
  Ha bátor vagy annyira, hogy Kipróbáld magad különféle csapatépítő játékokban, valamint páros és kiscsoportos játékos szituációkban és szívesen fejlesztenéd asszociációs, improvizációs készségeid, emlékezőtehetséged, kreativitásod és alkalmazkodóképességed;
   Ha elsők között szeretnéd kézbe venni az MVGYOSZ jubileumára készülő társasjáték tábláját, és ízelítőt kapni a játék lényegéből;
  Ha kíváncsi vagy a Bieber József által tavasszal készített és sokunk által kedvelt Többet ésszel, mint szerencsével nevű társasjátékra vagy az akasztófás szókitalálós játékunkra, avagy a Memorijáték izgalmas és egyedi, csak nálunk kipróbálható változatára;
   Ha érdekel, hogyan játsszuk mi a kockapókert Sándor Károly Imre által készített, speciális játéktábla segítségével;
  Ha van kedved megkóstolni a játékfoglalkozás szünetében a Terüljasztalkám ínycsiklandó finomságait;

  AKKOR KÖZÖTTÜNK A HELYED!
  Jelentkezz!

  Jelentkezési határidő: Folyamatos,
  értsd ezalatt azt, hogy az aktuális programot megelőző csütörtök este 20.00 óráig lehet elektronikus levélben jelentkezni.
  Tervezett csoportlétszám: 12 fő.

  Jelentkezhetnek:

  Látássérült és látó felnőttek 18 éves életkortól.
  FIGYELEM! Nagyobbacska gyermekek is jöhetnek szüleikkel, rokonukkal, ismerősükkel együtt!

  A játékklub legközelebbi időpontja:

  2017. nov. 25. szombat: 15.00—18.00

  Helyszín:
  Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

  Megközelíthető:
  a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es és 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.

  Költségek:
  A programon való részvétel díjmentes, de az együttlét költségeit egymás közt megosztjuk.
  (A legelső alkalom úgynevezett kóstoló alkalom, ingyenes!)

  Bővebb információk a bieber.m@freemail.hu e-mail címen kérhetők.

  Kérem a tárgysorban feltűntetni: Játékklub felnőttek részére.

  Bieber Mária

  ***

***
A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email