MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 48. szám 2017.09.22.

Visits: 35

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Változás a Braille-könyvtár nyitva tartási rendjében
2. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei
2.1. Pályázat a reformációról
2.2. Városom titkai pályázat
3. Fehérbotok javítása
4. A NEAK által nem támogatott fehér botok fél áron az MVGYOSZ-től
5. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

Vendégoldal

6. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása októberben
7. Segítségkérés szakdolgozathoz, látássérültek gyermekvállalása témában

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Változás a Braille-könyvtár nyitva tartási rendjében

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a Braille-könyvtár 2017. szeptember 25 – 29. között szabadság miatt zárva tart!
Megértésüket köszönöm!

Páll Erika

***

2. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei

2.1. Pályázat a reformációról
500 éve…
A Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány a Reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos esszé pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fiataloknak
lehetőséget biztosítson tudásuk megosztására, tájékozottságuk bővítésére.
Elsősorban a középiskolás korosztályt szólítjuk meg, hogy egy esszé megírásával tegyék közzé ismereteiket a reformáció társadalomra gyakorolt hatásáról,
történelmi, egyháztörténeti jelentőségéről.

Cél:
Olyan dolgozatok beérkezését várjuk, amelyekben a pályázó részletesen kitér a reformáció kialakulásának történelmi szükségszerűségére, hátterére és következményeire.
Számítunk továbbá a pályázó saját meglátására is a témával kapcsolatban, melyet a beadott munkájában megfogalmazhat.
A beérkező esszéket egy szakértő bizottság bírálja el.
Az esszéket 7 magyarországi és a 3 határon túli – erdélyi, kárpátaljai, felvidéki – régiókból várjuk.
A legjobb munkát benyújtó fiatalokat könyvjutalomban részesítjük.

Pályázók köre:
– Magyar régiók középiskolái
– Erdélyi régió középiskolái
– Felvidéki régió középiskolái
– Kárpátaljai régió középiskolái

Technikai feltételek:
Formai kritériumok: Az esszé terjedelme 2-3 oldal legyen, magyar nyelven.
Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt.
Az esszé elején (plusz 1 oldal) a pályázó neve, életkora, (iskolája, osztálya), elérhetősége szerepeljen.
Beküldés elektronikusan, az info@tudaseseletmod.eu e-mailcímre.

Díjazás:
A régiónként 3-3 legjobbnak ítélt munkát könyvjutalommal díjazzuk.

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.

Elbírálás: 2017. október 30.

Eredményhirdetés: 2017. október 31.

**

2.2. Városom titkai pályázat

Városom titkai, környékünk felfedeznivalói
Mutasd be, mi mindent rejt városod és környéke! Képzeld el, hogy egy vendég család érkezik hozzátok: mi volna, amit megmutatnál nekik? Milyen érdekességeket tudnál mesélni nekik?
1-3 fős középiskolás diák csapatok és vezető tanáraik pályázatait várjuk. A tanév során kétszer, és tanév végén is értékes nyereményekkel jutalmazzuk a legjobb pályamunkák beküldőit.

A következő városokból és környékükről adható be pályamunka: Balatonfüred, Debrecen, Eger, Gyula, Győr, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Siófok, Pécs, Szeged, Székesfehérvár valamint valamennyi felsorolt város 30 km-es körzetében található helységek és természeti környezet.

További részletek a „Városom titkai, kategóriák.doc” mellékletben.

Dr. Nagy Anikó
Ifjúsági referens

***

3. Fehérbotok javítása

A Szövetséget alkalmanként többen keresték fel azzal, hogy munkatársunk javítsa meg a fehérbotjukat vagy cserélje ki az elkopott botvégeket. Annak érdekében, hogy ez a szolgáltatásunk kiszámítható és bárki által igénybe vehető legyen, a következők szerint szerveztem meg ezen feladat ellátását.
Drippey Béla munkaköri feladatai, vele előzetesen egyeztetve, kibővült a fehérbotok szervizelésével.
Eddigi munkáinak zavartalan elvégzése érdekében az új szolgáltatás meghatározott időpontokban vehető igénybe. Az ügyfelek munkatársunkat kedden és csütörtökön
10:00 és 14:00 óra között kereshetik fel.

A fehérbotok javításáért a szövetség nem kér térítési díjat.

Bízom abban, hogy az eddig szokásjog alapján működő szolgáltatásunk intézményesült formában is mindenki megelégedésére fog szolgálni.

dr. Nagy Sándor
elnök

***

 1. A NEAK által nem támogatott fehér botok fél áron az MVGYOSZ-től
  (NEAK: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)
  Segédeszközboltunkban kétévenként egy alkalommal fél áron vásárolhat fehér botot az a látássérült, aki a vásárláskor bemutatja érvényes MVGYOSZ tagsági igazolványát. Minden esetben a tagsági ár 50%-áért lehet a termékeket megvásárolni. A kedvezmény a vényre felírt botokra nem vonatkozik. Az egyes bottípusok aktuális (teljes) árát a honlapunkon
  (www.mvgyosz.hu) elérhető táblázatból lehet megismerni. A táblázat közvetlenül letölthető az alábbi hivatkozás megnyitásával: http://www.mvgyosz.hu/arulista Az 50%-os fehér bot vásárlási kedvezmény 2013. óta tart, az MVGYOSZ elnöksége 13/2013. (II. 12.) sz. határozata alapján, visszavonásig. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Sziládi Zsuzsanna, 2017. szeptember 26-tól, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden és csütörtökön 10:00-től 18:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:00-ig.

  A termékek utánvéttel is megrendelhetők!
  Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

  Árvay Mária

  ***

  5. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

  215 éve született Kossuth Lajos magyar politikus, a Batthyány-kormányban pénzügyminiszter, Magyarország kormányzója,
  (1802. szeptember 19 – 1894. március 20.)
  Mondák a XVIII. és XIX. századból a Braille-könyvtárban.
  Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége
  (7 kötet)

  Nemzeti történelmünk kimagasló csúcsa, egyik állandó viszonyítási pontja a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Az utána következő rendszerek
  mindegyike valami módon a magáénak vallotta. De vajon hogyan látták a kortársak, miként alakultak eseményei a mondaképződés szabályai szerint?
  Lengyel Dénes két előzmény kötetéhez (Régi magyar mondák, Mondák a török világból és a kuruc korból) hasonlóan ez is folyamatosan olvasható történelmünk és egyben
  kiválóságaink arcképcsarnoka. Hiteles forrásai, értelmező apparátusa miatt, nemcsak érdekes olvasmány, hanem kiválóan felhasználható az iskolai oktatásban is.
  A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár 2017. október 3-tól Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
  kedd és csütörtök 10.00-18.00
  péntek: 8.30-12.00
  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

  **
  120 éve született Tamási Áron magyar Kossuth-díjas író, akadémikus,
  (1897. szeptember 20. – 1966. május 26.)
  Néhány műve: Ábel Amerikában, Ábel a rengetegben, Lélekindulás, Szász Tamás,
  A  pogány.

  Útleírás a Hangoskönyvtárban.
  Tamási Áron: Szülőföldem
  Tamási ​az utolsó békeévben Kolozsvárról hazalátogat szülőfalujába fölkeresni édesanyját, testvéreit, övéinek körét. Utazásának és otthoni élményeinek aprólékos,
  már-már szociografikus pontosságú, ugyanakkor anekdotikus hangolású leírásába beleszövi azt a sajátos – olykor mitikus elemekkel, máskor népmesei és balladai
  színekkel árnyalt – sajátos tónusú elbeszélő modort, amely valamennyi művének sajátja. Már útja első megállóján, Segesvárott a vonat érkezését váró időben
  éri egy megdöbbentő tapasztalat: a magyar szabadságharc gyászos emléke ellenére dicső székhelyén a húsz esztendei román fönnhatóság után titkolni valóvá
  lett a magyar nyelv. Ettől a tapasztalattól indítva, ám európai gondolkodóhoz méltó higgadtsággal arra is figyel, hogyan s miképp szorul háttérbe, minősített
  kisebbsége a magyarság a saját szülőföldjén. A szociográfiai és szépprózai eszközök egymásra épüléséből született vallomása látszólag szűkebb környezetéről szól, valójában azonban koncentrikus körök
  módján szélesül az ábrázolás a közvetlen tapasztalatok leírásán túl az író reflexióiban, gondolatfutamaiban, néha frappáns megjegyzéseiben. A Tamási család
  1938-as jelenében a székelység sorsának jelképét adja, miközben a leírt jelenetek, helyzetek, a kedves vagy riasztó tapasztalatok mögött ott van az éber
  figyelem, amely azokat az erővonalakat kutatja, amely az erdélyi népek összetartozását, szükségszerű békés egymás mellett élését sejtetik egy boldogabbnak remélt jövőben.

  A könyv adatai
  Felolvassa: Farkas Mária.
  Időtartam: 6 óra.
  Adathordozó: 1 CD.

  A Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus
   
  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Taba Zsófia a Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
  kedd: 10-18-ig,
  csütörtök: 10-18-ig,
  péntek: 8.30-12-ig.

  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
  e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

  Árvay Mária

  ***

  Vendégoldal

  6. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása októberben

  Forduljon az egyenlő bánásmód hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

  Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

  06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
  Pest Megyei Kormányhivatal
  1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
  2017. 10. 02. hétfő 11:30-15:30
  2017. 10. 09. hétfő 11:30-15:30
  2017. 10. 16. hétfő 11:30-15:30

  Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
  2600 Vác, Rákóczi u. 36. (tel: +36 20/823-1404)
  2017. 10. 24. kedd 11:30-15:30

  Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
  2112 Veresegyház, Fő út 35. I. em. kistárgyaló (tel: + 36 28/588-600)
  2017. 10. 30. hétfő 11:30-15:30

  Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

  Dr. Szatmári Éva

  ***

  7. Segítségkérés szakdolgozathoz, látássérültek gyermekvállalása témában

  Tisztelt Látássérültek!

  Pásztor András vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociálpedagógia hallgatója.
  Szakdolgozatom kutatásához szeretnék interjú alanyokat felkérni. Témám a látássérültek gyermekvállalása, nehézségei és kihívásai. Ebben a témában olyan szülők segítségét kérném, akik már látássérültként nevelték vagy nevelik a gyermeküket. Ha esetleg az ismeretségi körben van még érdekelt személy, akkor azokat a jelentkezéseket is szívesen veszem. A kutatásom teljes mértékben anonim, csupán saját felhasználásra történik. Az interjú helyszíne szempontjából számomra a legjobb a család háztartásában lenne, de természetesen alkalmazkodom, ha ez nem megoldható. Idejét tekintve nagyjából egy óra az interjú hossza.

  Várom a jelentkezéseket email és telefon formájában is!

  Hálás köszönettel,
  Pásztor András
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, szociálpedagógia szak hallgatója
  email: pasztorandras01@gmail.com
  tel: +36 30 693 16 63

  ***

  ***
  A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

  ***

  Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

  ***

  A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email