MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 2. szám 2017.01.06.

Views: 141

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Online pénztárgép használata
2. Miniszteri biztossal konzultált az MVGYOSZ elnöke
3. Trendi kommunikációs forma tesztelése
4. LG Wine Smart szállítmány érkezett
5. Szépirodalmi regény a Braille-könyvtárban. Erdős László: Veszélyes művészet.
6. Irodalomtörténeti kézikönyv a Hangoskönyvtárban. Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig

Vendégoldal

 7. Szabó Borbála: Kerengők-Csongor,Tünde című színházi előadás audionarrációval
 8. Meghívó A Katona József Színház Illaberek című előadására
 9. A Pesti Magyar Színház januári audionarrációs kínálata
10. A 90 Decibel Project januári audionarrációs ajánlata

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Online pénztárgép használata

A látássérült gyógymasszőrök online pénztárgép használati kötelezettségével kapcsolatban állásfoglalást kértem a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A válaszlevélben foglaltakat az alábbiakban foglalom össze.
A TEÁOR 86.90 szerinti Egyéb humán-egészségügyi ellátás szolgáltatás végzése esetén nem áll fenn pénztárgép használati kötelezettség.
A TEÁOR 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás szolgáltatás csoportba tartozó masszőri tevékenység besorolás szempontjából meghatározó jellemzői, hogy egészségügyi végzettséggel rendelkező személy, terápiás célú módszertan szerint, orvosi rendelvényre végezze tevékenységét. A besorolásnál szempont lehet az is, hogy ezt a szolgáltatást kik veszik, vehetik igénybe, OEP támogatással finanszírozott-e, stb.
A TEÁOR 96.04 szerinti Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységet folytató adóalanyok nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag online pénztárgéppel tehetnek eleget.
A TEÁOR 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás csoportba jellemzően azok a masszőri szolgáltatások tartozhatnak, amelyek frissítő jellegűek, nem orvosilag elrendelt, terápiás céllal végezik és a masszőrök nem rendelkeznek – nem szükséges rendelkezniük – egészségügyi végzettséggel.
Abban az esetben, ha egy gyógymasszőr által végzett TEÁOR 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás csoportba tartozó szolgáltatás nyújtása egy masszázsszalonban vagy más ehhez hasonló helyen történik, fennáll a pénztárgép használati kötelezettség.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) lehetőséget biztosít arra, hogy az adóalany nyugta helyett számla kibocsátásáról gondoskodjon. Ebben az esetben az adóalany mentesül a Rendeletben előírt gépi nyugtakibocsátási kötelezettség, vagyis a pénztárgép használat alól. Így abban az esetben, ha egy gyógymasszőr esetleg eddig is számla kibocsátásával teljesítette a bizonylatadási kötelezettségét, akár változatlan formában folytathatja a korábbi erre vonatkozó gyakorlatát. Ez esetben – amennyiben online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett teljesíti számla kibocsátásával a nyugtaadási kötelezettségét – köteles az általa e tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról – az erre rendszeresített PTGSZLAH adatlapon havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – adatszolgáltatást teljesíteni az állami adó- és vámhatóság felé.
Bízom abban, hogy a jelen tájékoztató ismeretében, a munkáltatók és a könyvelők segítségével, a munkavállalók és a vállalkozók is meg tudnak felelni a jogszabályi követelményeknek.

Dr. Nagy Sándor
elnök

***

2. Miniszteri biztossal konzultált az MVGYOSZ elnöke

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében járt 2017. január 4-én, a Braille-írás világnapján, melynek keretében egyeztetést folytatott dr. Nagy Sándorral, az  MVGYOSZ elnökével.
Az egyeztetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a látássérült és a jól látó emberek számára egyenlő esélyeket kell biztosítani a mindennapokban. Elnök úr jelezte, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az online felületek, valamint elektronikus nyomtatványok látássérült emberek számára történő akadálymentesítésére.
Az akadálymentesítésnek két fő területét különböztethetjük meg: A fizikai és az info-kommunikációs akadálymentesítést. A miniszterelnöki megbízottal az utóbbi fontosságáról volt szó, első sorban. A Szövetség elnöke aggályát fejezte ki amiatt, hogy a vak és gyengénlátó emberek – kevés kivétellel – kirekesztettek az elektronikus ügyintézésből. Azaz akadályozottak abban, hogy elektronikus beadványokat önállóan adjanak be a bíróságoknak, elkészíthessék az adóbevallásaikat, igénybe vehessék a webes ügysegédet, pályázatokat nyújthassanak be, interneten vásároljanak, közüzemi számláikat webes felületen rendezzék, stb..
A Szövetség folyamatosan jelzi a problémát az illetékesek felé. A tárgyalások minden esetben megkezdődnek személyesen vagy levélváltás útján. Eddig még csak ígéretek vannak a probléma kijavítására. Ez azonban nem megnyugtató. Álláspontunk szerint az lenne a kívánatos, ha a honlapok specifikációinak összeállításakor, majd a tesztelésekor jelen lennének olyan informatikusok, akik ismerik az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit és megoldási lehetőségeit. Sajnos azonban az erre irányuló együttműködésre az MVGYOSZ-en kívülálló okokból eddig sosem került sor.
Párbeszéd tehát folyik, az érdemi eredmény elérése viszont aggályos.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy tiltakozunk minden olyan megoldás ellen, amely szegregálja a vak és gyengénlátó felhasználókat. Nem támogatható a vakbarát aloldalak, a látássérültek támogatására készült aloldalak elkészítése. Ezek rendre nem használhatóak, mert nem biztosítják a teljes körű hozzáférést. Továbbá az olyan weboldalak kifejlesztése sem megoldás, amelyről fejlesztője úgy gondolja, hogy használatával segíti a látássérült felhasználók internetes hozzáférését. Ugyanis a hozzáférést a számítógépre telepített képernyőolvasó programok segítségével a jól elkészített weboldal biztosítja. Ez utóbbira egy elrettentő példa a közel egymilliárd forintért kifejlesztett www.eselyegyenlito.hu honlap.

Nyitrai úr ígéretet tett arra, hogy a kormány figyelemmel kíséri és segíti az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását az online felületeken. Továbbá arra is ígéretet tett, hogy a közérdekű információkhoz való hozzáférés érdekében a tájékoztató anyagokat pontírásban és hangos (azaz felolvasott) formában is hozzáférhetővé teszik. Ennek érdekében partneri együttműködésben lesznek a Szövetséggel.

Baráth Barbara

***

3. Trendi kommunikációs forma tesztelése

Újfajta, a kor követelményeihez alkalmazkodó közösségi kommunikációs eszközt tesztelt az MVGYOSZ. Már évek óta működik a Szövetség Facebook oldala (www.facebook.com/mvgyosz) és azon keresztül tájékoztatjuk a nyilvánosságot érdekes és számunkra fontos eseményeinkről, velünk és nálunk történtekről.
A Facebook, mint eszköz lehetővé teszi, hogy mért adatok révén megismerjük, mi érdekli a közönséget.
Most rövid, amatőr eszközökkel készített videókat töltöttünk fel. Az elsőben azt mutatjuk be, hogy a látás hiánya nem kell, hogy meggátolja az embert abban, hogy önállóan készüljön fel egy szilveszteri vendégvárásra. A másodikban szakítva a patetikus stílussal, friss szemlélettel közelítjük meg a Braille-írás és olvasás jelentőségét.
Mindkét rövidfilm a várakozásokat jelentősen túlteljesítette, igazolva azt, hogy kreativitással, szívet és lelket beleadva megszólíthatók olyan emberek is, akik eddig mit sem ismertek a látássérültek mindennapi életéből.
A videókat a Facebookon regisztrált felhasználók az alábbi hivatkozások megnyitásával nézhetik meg:
Szilveszteri videó: https://www.facebook.com/mvgyosz/videos/1294534623936279/
Louis Braille videó: https://www.facebook.com/mvgyosz/videos/1298091366913938/

Angyal Gábor

***

4. LG Wine Smart szállítmány érkezett

Tavaly, december 15.-én érkezett meg Németországból egy 30 darabos szállítmány a fizikai nyomógombos LG okostelefonból. A termék sajnos kifutott, vagyis a gyártó már nem készíti tovább ezt a típust. A külföldi beszerzést indokolta az, hogy a hazai piacon elérhetetlenné vált a telefon, a kereslet viszont indokolta, hogy raktárakban elfekvő készleteket kutassunk fel. A telefonokat azok, akik 2016. októbertől regisztráltan vártak a termékre, karácsony előtt átvehették. A készlet elfogyott, a termék jelenleg nem kapható.
Mivel ezen felül is vannak igénylők, egy utolsó import beszerzést megkísérelünk, illetve keressük, hogy melyik készülékkel tudnánk felváltani a modellt.

Jogi értelemben vett megrendelést a telefonra nem tudunk felvenni, de a vásárlási szándék jelzését a rendeles@mvgyosz.hu címen,  e-mail-ben fogadjuk és alkalomadtán tájékoztatjuk a potenciális vásárlókat a lehetőségekről.

Segédeszközboltunk 2017. január 12.-én nyit és továbbra is biztosítjuk a bankkártyás fizetés lehetőségét.

Sziládi Zsuzsanna

***

5. Szépirodalmi regény a Braille-könyvtárban. Erdős László: Veszélyes művészet.

(13 kötet)

Részlet a könyvből:
“KEDVES ÖCSÉM!

Hat évvel ezelőtt szegény húgom, a te drága édesanyád, sürgősen magához hívatott. Mint mindig, akkor is nyomasztó érzés fogott el, ahogy benyitottam hozzátok.

Kis gyerek voltál még, nem tudom, emlékszel-e lakástokra? Szűk, barátságtalan szobátok volt, olyan, amilyent megtalálhatsz minden pesti bérház hátsó udvarán.
A főfalon apád félelmetesen eleven fényképe fogadta a belépőt. Gőgös arc, hajthatatlan homlok, ábrándos és mégis konok szem. Szinte elégedett mosollyal
szemlélte élete eredményét, a fölpattogzott asztalt, a feslett díványt, a bökős rugójú karosszékeket, azt a kínos tisztaságot, mely mögé hiába rejtegeti
nyomorát a szemérmetes szegénység. Újból hallani véltem gúnyos köszöntését, mellyel egykor fogadott:

– Hozott Isten, rokon! Bökd ki gyorsan, mit akarsz, hogy aztán zavartalanul örülhessünk az együttlétnek.

Ilyenkor mindig összemosolyogtunk anyáddal. Szegény apád soha nem tudta meg, hogy lenézően adott tanácsaiért cserébe hányszor dugtam anyád kezébe soha
vissza nem fizetett kölcsönt, hogy átsegítselek benneteket a legsúlyosabb anyagi nehézségeken!

Én tulajdonképpen nem nehezteltem apádra. Tudtam, hogy tüskés modora mögött túlságosan is érző szívét rejtegeti, fölényességből emel magának falat a fonák
sors csapásai ellen. Ma is szánalom fog el, ha arra gondolok, milyen pusztító adomány a kivételes tehetség, ha nem fékezi a céltudatos önuralom.”
A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd és csütörtök 10.00-18.00
péntek: 8.30-12.00
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

Árvay Mária

***

6. Irodalomtörténeti kézikönyv a Hangoskönyvtárban. Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig

Talán még az irodalomban jártasak is elbizonytalanodnának, ha például arra kellene válaszolniuk, merrefelé van Vizsoly, pedig ez a név elválaszthatatlan
az első teljes, magyar nyelvű Bibliától. És vajon hányan tudják, hol is található a Kőmíves Kelemen balladájából ismert „magos Déva vára” vagy az Arany
János megénekelte „drégeli rom”? Könnyen rábökünk-e a térképen Széphalomra, ahol Kazinczy hajtotta fejét örök nyugalomra? Aztán hol mindenütt járt az örökké
úton levő Csokonai meg Petőfi? Léteznek-e a valóságban Jókai vagy Mikszáth regényes tájai, Krúdy vagy Móricz helyszínei? Melyik város iskoláiban tanított
Babits, Juhász Gyula? Meddig jutottak el messzi országokba az évszázadok során a magyar írástudók?

A könyv adatai:
Felolvassa: Dombovári Ferenc.
Időtartam: 9 óra.
Adathordozó: 1 CD.
A Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Taba Zsófia a Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10-18-ig,
csütörtök: 10-18-ig,
péntek: 8.30-12-ig.

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

7. Szabó Borbála: Kerengők-Csongor,Tünde című színházi előadás audionarrációval

Időpont: 2017.01. 16. 19 óra

A felnőtté válás problémái. Férfi és Nő. Más az agyuk. Másképpen gondolkodnak, másképpen emlékeznek ugyan azon eseménysorra. Virtuális kalandok és valós élet. Miért válik boszorkánnyá egy fiús anya? És természetesen szerelem. Szóval, Csongor és Tünde a 21. században.
A darab Különösen ajánlott fiatal felnőtteknek, akik napi szinten kalandoznak a virtuális világban, de már ki kellene lépniük a valós életbe, és szülőknek, akik éppen elengednék… vagy még sem, felnőtté váló gyerekeiket.
A történet:
Csongor átlagos kamaszfiú, aki éjjel-nappal a számítógépe előtt ül. Minden országot bejárt már, minden messzi tartományt – legalábbis a virtuális birodalomban. De ahhoz, hogy kilépjen a szobája ajtaján, nagy bátorság kellene. Különösen azért, mert édesanyja, Mirigy őrzi ajtaját – nem nagyon szeretné, ha fia kilépne rajta.
Csongor keresi az élet értelmét, de vajon mit csinál ez alatt Tünde? Mi a Nő útja? Ő egy másik világból érkezett: Tündérországból, ahol örök béke van és nyugalom, ahol nem ismerik a félelmet és a szenvedélyt. De a szerelemért elhagyta hazáját és idejött közénk. Még nem sejti, mennyi ellenséggel kell szembenéznie annak, aki boldog akar lenni!
Csongor és Tünde két külön színdarab, amelyek végül mégis egybefonódnak. Ami az első részből hiányzik, az ott van a másodikban. Ami a Férfiból hiányzik, megvan a Nőben, és fordítva – így érthetjük meg a nagy egészet: az Embert.
Szereplők és alkotók:
Csongor, egy fiú: Feczesin Kristóf
Tünde, egy lány: Prohászka Fanni
Mirigy, boszorkány, Csongor anyja: Börcsök Enikő
Éj: Venczel Vera
Balga, Csongor haverja: Domokos Zsolt
Ilma, egy lány ebből a világból, Tünde barátnője: Boros Anna
Lepukkant ötvenes fickók, Mirigy pasijai: Kurrah – Viktor Balázs
Berreh – Végh Zsolt
Duzzogh – Kárpáti Pál
Három vándor:
Kalmár – Rózsa Krisztián/Formán Bálint
Fejedelem – Horváth Szabolcs
Tudós – Borsányi Dániel
Ledér: Piti Emőke
Pultos: Szatai Zsófia
Író: Szabó Borbála
Látvány- és díszlettervező: Babos Zsili Bertalan, Nyirán Márton
Jelmeztervező: Müller Kata
Film: Fila Zsófi
Operatőr: Kiss Gravi András
Animátor: Rostás Zsolt
Zene: Kovácsovics Dávid
Rendezőasszisztens: Szatai Zsófia

Rendező: MAGÁCS LÁSZLÓ
Az Átrium Film- Színház a Kerengők- Csongor,Tünde  című darabját 2017. január  16-án hétfőn,19 órakor az AKKU Egyesület közreműködésével a közönség látássérült tagjai számára akadálymentesített formában játssza.

Az előadás alatt az audionarrációt vendégeink egy készülék segítségével, fülhallgatón keresztül követhetik. A jegyek és eszközök limitált száma miatt kérjük, részvételi szándékát minél előbb jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

email: akadalymenteskultura@gmail.com
telefon +36 06 70 383 7766

Praktikus információk
Helyszín: Átrium Film-Színház, Budapest, II. kerület, Margit krt. 55.
Megközelíthetőség : 4-6 os villamossal a Mechwart liget megálló
Jegyár:
Az előadásra a látássérült nézőknek 50%, kísérőjük 20% kedvezményt biztosítunk a jegy árából.  Jegyeket az emeleten tud a színház biztosítani, azoknak a nézőknek és kísérőiknek, akik fülmonitort használnak. Azon gyengénlátó nézőinknek és kísérőiknek, akik nem kérnek fülmonitort, a földszinten, a színpad közvetlen közelében tudunk helyeket biztosítani.

Az esemény menete:

17.50 gyülekező a színház előcsarnokában
18.00-18.30-ig színpadbejárás
18.30-18.45 mosdó és büféhasználat
18.45 a nézőtéri helyek elfoglalása, eszközök beüzemelése
19.00 az előadás kezdete
 Az előadás hossza 125 perc, egy szünettel.
A narrációt készítette, valamint az előadást narrálja: Petneházy Emőke

Igény esetén a helyszínre való eljutásban segítséget biztosítunk, ez irányú kérését kérjük, mielőbb jelezze felénk!
Köszönjük figyelmét, várjuk szeretettel akadálymentes előadásunkon!

AKKU Egyesület munkatársai

***

8. Meghívó a Katona József Színház Illaberek című előadására

A Katona József Színház  Illaberek című előadása 2017. január 22-én 19.00 órai kezdettel audionarrációval akadálymentesítve kerül bemutatásra. Az előadással kapcsolatos praktikus  információk  a  hangosmeghívó, a  teljesebb színházi élményhez bővebb információk  a bevezető narráció csatolt linkjeiben. Mindenkit várunk szeretettel!  A program megosztását megköszönjük.

Bakos Éva

Illaberek_hangosmeghívó link itt

Illaberek_bevezető narráció link itt

***

9. A Pesti Magyar Színház januári audionarrációs kínálata

Január 16. hétfő, 15 órakor Rumini
Január 19. csütörtök, 19 órakor A tizedes meg a többiek
Január 20. péntek, 19 órakor A muzsika hangja
Január 21. szombat, 15 órakor A muzsika hangja
Január 22. vasárnap, 15 órakor A tizedes meg a többiek
Január 26. csütörtök, 19 órakor Valahol Európában
Január 27. péntek, 15 órakor Valahol Európában
Január 28. szombat, 15 órakor Chioggiai csetepaté
Január 29. vasárnap, 15 órakor Tündér Míra
Tájékoztatjuk, hogy előadásainkat – előre egyeztetett időpontokban – színpadbejárás előzi meg, amennyiben az előadás előkészületei ezt megengedik. De bizonyos esetekben csak az előadást követően van lehetőség a színpad bejárására. Érdeklődni jelen hírlevelünk végén található elérhetőségeken lehet.
 Jegyigénylés és részletes információk:
Tóth Cecília, társadalmi felelősségvállalási referens
e-mail: akadalymentesites kukac mszinhaz pont hu
akadalymentesites@mszinhaz.hu
Telefonszám: +36 70 903 8955

***

10. A 90 Decibel Project januári audionarrációs ajánlata
 
Az ünnepek után folytatódik a színházi évad. Januárban az alábbi előadások és mozifilm lesznek elérhetőek narrációval, illetve a hallássérülteknek jelnyelvi tolmácsolással:

2017. január 14., 19 óra, Erkel Színház
Wagner: A szerelmi tilalom (narrált előadás)
A szerző a darabhoz Shakespeare Szeget szeggel c. komédiáját vette alapul és nagy mértékben átdolgozta azt. A téma azonban ugyanaz: az elfojtott vágyak és az álprüdéria kritikája komikus köntösben. A produkció a Kolozsvári Magyar Operával közös együttműködésben jött létre Szabó Máté rendezésében.

2017. január 17., 14 óra, Kaposvári Csiky Gergely Színház
A Két Lotti (jelnyelven tolmácsolt előadás)
A két Lotti történet a maga nemében példátlan. Ugyanis nem az okozza a bonyodalmat, hogy az ikrek belekeverednek egy általuk nem értett és nem is kezelhető helyzetbe, hanem – éppen ellenkezőleg – az ikrek egy közös cél érdekében tudatosan megtévesztik környezetüket, felvállalva a cserét.

2017. január 21., 17 óra, Pécsi Nemzeti Színház
Anger Zsolt és a társulat: Addikt (narrált előadás)
Mindnyájan függők vagyunk. Kinek-kinek más és más függőségének tárgya: társ, pénz, információ, kütyük, szex, nikotin, adrenalin, munka, alkohol, drogok… hosszan lehetne sorolni. Ez a darab a pusztító függőségről szól. A szerző Szücs Zoltán maga is végigjárta ennek poklát. Pécs mellett több rehabilitációs intézmény is működik, melyek mint valami zarándokhelyek újra és újra megtelnek eltévedt emberekkel, akik arra szánták el magukat, hogy változtassanak életükön, és kitörjenek a gyilkos szerek rabságából. Sokaknak sikerül. Sokak örökre elvesznek. Ez a színdarab nem róluk szól. Hanem rólunk, mindnyájunkról, akik nem találjuk magunkat, nem ismerjük fel saját szabadságunkat, és a szabad akarat erejét. Mindnyájan függők vagyunk. Sírjunk és röhögjünk magunkon ezen az estén. Aztán majd csak lesz valahogy…

2017. január 22., 15 óra, Kecskeméti Katona József Színház
Mágnás Miska (narrált és jelnyelven tolmácsolt előadás)
A grófkisasszony, Rolla és az egyszerű származású mérnök, Baracs szerelme a társadalmi különbség miatt meghiúsulni látszik. Ám a mosdatlan lovászfiúból előkelő úrrá avanzsáló Miska megjelenésével a történet izgalmas fordulatot vesz. Az igaz szerelem védelmében és a rangot mindennél előbbre valónak tartók megbosszulására kieszelt cselszövések, félresikerült próbálkozások oltári patáliába fulladnak. A „Cintányéros cudar világ”-tól a „Hoppsza Sári”-ig rögös az út, de az őszinte, szerelmes vallomások mindent elsimítanak. A kecskeméti Katona József Színház közkedvelt művészei felejthetetlen operett- élményt ígérnek.

2017. január 28., 19 óra, Nemzeti Színház
Szilágyi Andor: Tóth Ilonka (narrált és jelnyelven tolmácsolt előadás)
Vajon megpecsételhető a forradalom ifjú résztvevőinek a sorsa azáltal, hogy az őket leverő hatalmi erőszak utólag erkölcsileg, majd mentálisan is ellehetetleníti őket? Ebből fakadóan elhiteti bűnüket a közvéleménnyel, és halálbüntetést alkalmaz? Mennyire hathat ki egy ilyen ítélet az áldozat későbbi megítélésére? És vajon ez az emlékezet milyen mértékben tükrözi az adott kor immoralitását és képmutatását? Nem hátborzongató-e az a tény, hogy kegyelet helyett szennyel és mocsokkal illessük ártatlan áldozatok emlékét?
A Nemzeti Színház ezzel emlékezik az 56-os forradalom 60. évfordulóján.

2017. január 29., 16 óra, ART Cinema + Café
Derült égből apu (narrált vetítés)
Samuel mindenféle problémától mentes, gondtalan agglegényéletét éli a napsütötte Dél-Franciaországban. Egy nap váratlan esemény zavarja meg futó kalandokkal színesített, békés hétköznapjait: betoppan egy régi barátnő az életéből és kiderül, hogy van egy lánya, akiről eddig nem is tudott. Mielőtt a meglepetésből felocsúdhatna, a nő el is tűnik, ám hátrahagyja a csecsemőjüket. Az újdonsült apuka kétségbeesésében lányával együtt útnak indul Londonba, hogy megtalálja anyukáját

Köszönjük, hogy velünk tartottak 2016-ban, s bízunk benne, hogy sok szép és izgalmas színházi élménnyel gazdagodtak!

Ezúton kívánunk mindenkinek akadálymentes előadásokban, mókában, kacagásban, napfényben és élményekben gazdag új évet!

A 90 decibel Csapata

***

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Szabó Hajnalka

Print Friendly, PDF & Email