MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 49. szám 2018.08.24.

Views: 18

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti híradó (2018. augusztus 17-24.)
2. Meghívó elnökségi ülésre
3. FIGYELEM! Változott az esemény kezdési időpontja: Meghívó a 100 új hangos- és Braille-könyv átadására
4. Heti könyvajánlók, kerek évfordulók tükrében

Vendégoldal

5. Informatika-oktatás az Óbudai Egyetemen

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti híradó (2018. augusztus 17-24.)

Az intézményi férőhely kiváltás, a köznyelvbe beszivárgott nevén “kitagolás” stratégiájának célja, hogy az állam a nagy bentlakásos intézményekben élő fogyatékos emberek számára emberibb, közösségi alapú, valódi társadalmi integrációjukat lehetővé tevő lakhatást és ellátást biztosítson. Erre a célra a következő években több milliárd forintot fordít a kormányzat elsősorban EU-s finanszírozásból, melynek eredményeként 2023-ra az intézményekből közösségi lakhatási formákba kiköltöző fogyatékos személyek száma eléri a 7500 főt.

Ezen cél érdekében került meghirdetésre az EFOP-2.2.5 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – Intézményi férőhely-kiváltás 2023-ig című pályázat, melyet június 1-jével felfüggesztettek. A felfüggesztés oka, hogy az intézményi férőhely kiváltást egy széleskörű egyeztetésre alapozva szeretné biztosítani a kormányzat és az Európai Unió, melynek célja a kitagolási folyamat minél eredményesebb megvalósítása és ezáltal az EU-s források lehető legcélszerűbb felhasználása. Ennek érdekében kérte Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár többek között az MVGYOSZ és a FESZT véleményét, javaslatait is.

A felhívás célja a kiváltásban érintett személyek szükségleteihez való teljes alkalmazkodás, az érintettek számára szükséges szolgáltatások biztosítása, az újra-intézményesítés kockázatának csökkentése, alternatív és innovatív támogatott lakhatási formák felkutatása nemzetközi jógyakorlatok alapján.

A kérdésben a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT. (FSZK) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 2018. augusztus 10-én egyeztetést tartott, melyen az MVGYOSZ képviseletében dr. Nagy Sándor is részt vett.

A résztvevő felek konszenzusos álláspontja, hogy a kitagolásra vonatkozó, 2017-től 2036-ig érvényes hosszú távú stratégiát felül kell vizsgálni. Szükségesnek tartják az alábbi szempontok beépítését és tevékenységek megvalósítását:
1. Felmérést kell végezni a kiváltandó intézményekben élő személyek fogyatékosságára, képességeire és életkorára, az elérhető alapszolgáltatások befogadóképességére és a települések akadálymentességére, a területen elérhető szakmai szolgáltatásokra, pl. jeltolmácsolás, látássérültek elemi rehabilitációja, stb., valamint a jelenleg futó vagy tervezett szakmai támogató projektekre vonatkozóan.
2. Jól felépített kommunikációs kampányra van szükség a kitagolási folyamat előkészítéséhez, illetve szükséges azon rendszerek áttekintése, melyek a fogyatékos emberek önrendelkezését, joggyakorlását és érdekképviseletét biztosítják, pl. gondnokság, támogatott döntéshozatal, ellátottjogi képviselet, stb.
3. A kiváltási folyamat megvalósításához cselekvési tervet kell készíteni, mely nem csak a sokféle folyamat összehangolását teszi lehetővé, hanem transzparenssé és monitorozhatóvá is teszi azt. Emellett a cselekvési terv arra is lehetőséget biztosít, hogy a nem közvetlenül a kiváltáshoz tartozó, de arra hatást gyakorló egyéb tényezőket is figyelembe vegyen.
4. Szükség van széleskörű szakmai egyeztetésre annak érdekében, hogy széles körben érthetővé és elfogadhatóvá váljon a kiváltás szükségessége.
5. Elengedhetetlen, hogy a most létrehozandó rendszer hosszútávon is fenntartható legyen, erre már a cselekvési terv kidolgozása során is figyelmet kell fordítani.
6. A “semmit rólunk nélkülünk” elv értelmében a kiváltással foglalkozó testületbe be kell vonni a fogyatékos személyek országos érdekvédelmi szervezeteit.
7. Ezen koncepció felülvizsgálata alapvetően meghatározza a vonatkozó pályázati kiírás tartalmát, ezért arra a stratégia felülvizsgálatát követően kerülhet sor.

A Siketvakok Országos Egyesülete képviseletében Kedves Éda ügyvezető kiemelte, hogy a nagy létszámú bentlakásos intézetekben élő fogyatékos személyek jelentős része halmozott fogyatékossággal él. Nem lehet azonban együtt kezelni a speciális kommunikációs szükségletű, pl. vak, siket vagy siketvak ellátottakat az ápolásra-gondozásra szoruló súlyosan egészségkárosodott kliensekkel. Ezeknek a személyeknek biztosítani szükséges az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat, a speciális kommunikációs eszközöket és segítséget, a szükséges terápiákat. Ezek hiányában nem beszélhetünk ezen célcsoport életminőségének javulásáról és hatékony önálló életvitelről. Fontos, hogy ezen fokozott támogatási szükségletű célcsoport is a kiváltás részét képezze. Kiemelten szükséges mindebben az érdekvédelmi szervezetek közreműködése és szolgáltatásaik, tapasztalataik alkalmazása.

Németh Orsolya”

***

2. Meghívó elnökségi ülésre

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2018. augusztus 29-én (szerda) 10:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza
(1146 Budapest, Hermina út 47.)

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4. A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészületeinek ütemezése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. A Szövetségi sajtótermékek árának meghatározása 2019. évre
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. Előterjesztés gyengénlátó emberekkel foglalkozó bizottság létrehozásáról
Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
8. Bejelentések, vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlen számítok.
             
dr. Nagy Sándor
elnök

***

3. FIGYELEM! Változott az esemény kezdési időpontja:
Meghívó a 100 új hangos- és Braille-könyv átadására

Nagy tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt a 100 éves Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 2018. szeptember 5-i (szerda) rendezvényére az Olvasás Világnapja alkalmából, melyet a Bodor Tibor Kulturális Egyesület közreműködésével valósít meg.

A program célja:
100 hangos- és Braille-könyv átadása a Bodor Tibor Hangoskönyvtár és a Braille-Könyvtár részére.

A program rövid leírása:
A hangos- és a Braille-Könyvtár állományát 100-100 új könyvvel bővítjük együttműködésben a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel.
Sajtótájékoztatóval egybekötött átadás, melyet Bodor Tibor emlékműsor követ.

Időpont: 2018. szeptember 5. (szerda), 13:30
A program helyszíne: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Hermina terem (1146 Budapest, Hermina út 47.)

A rendezvény programja:
13:30 Regisztráció / Sajtótájékoztató
14:00 Ünnepi megnyitó
Dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ elnöke 
Puskás Kata Szidónia a Bodor Tibor Kulturális Egyesület képviselője
14:10 A Hangos- és Braille könyvek átadása 
Dr. Nagy Sándor MVGYOSZ elnöke 
Puskás Kata Szidónia, Bodor Tibor unokája a BTKE képviseletében
14:20 Oklevelek átadása
14:30 Az Online Hangoskönyvtár bemutatása
dr. Nagyné Berke Mónika a projekt koordinátora
14:35 Werkfilm bemutatása a felolvasás és a Braille-nyomtatás menetéről

Szünet

15:00 Bodor Tibor emlékműsor:
Beszélgetés Bodor Tiborról, aki közel 500 könyvet olvasott fel a látássérültek részére. Emlékezés, történetmesélés azokkal, akik ismerték, szerették, és akik a mai napig örömmel hallgatják az általa felolvasott könyveket.
Vendég: Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas Színművész, és Hirtling István Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész.

A nap háziasszonya Péter Móni, a Jazzy rádió műsorvezetője

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Várjuk jelentkezéseiket a szervezes@mvgyosz.hu mail címen, illetve a +36 30 449 2331-es telefonszámon 2018. augusztus 31-ig.

A centenáriumi év fővédnöke: Áder János Magyarország köztársasági elnöke
A centenáriumi év nagykövetei: Szendy Szilvy és Peller Károly színművészek
A centenáriumi év főtámogatója: Vesper Kft., a Guide kesztyűk magyarországi képviselője.

Puskás Anett
szervező

***

4. Heti könyvajánlók, kerek évfordulók tükrében

180 éve meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, politikus,
(1790. augusztus 8. – 1838. augusztus 24. 

A költő összes költeménye elolvasható a Braille-könyvtárban, 5 kötetben.

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

100 éve született Lengyel Balázs író, kritikus
(1918. augusztus 21. – 2007. február 22.)

Történelmi regény a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Lengyel Balázs: A szebeni fiúk

Izgalmas történelmi regény a negyvennyolcas szabadságharc idejéből. A nagyszebeni gyerekek gondtalan csatajátékából, romantikus várépítéséből váratlanul országos méretű hőstett válik. Egy kihallgatott beszélgetés hírét elviszik Bem apónak, ezzel segítve hozzá a nagy tábornokot, hogy zseniális módon kiűzze az osztrákokat Szeben várából. A fordulatos, szép történetben fel-feltűnik a negyvennyolcas események sok ismert alakja, a szebeni fiúk a rajongásig szeretett költővel, Petőfi Sándorral is találkoznak.

A könyv adatai
Felolvassa: Szoboszlai Éva.
Időtartam: 6 óra.
Adathordozó: 1 CD.

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, (a portával szemben, a Sipeki terem hátsó részében), az alábbi nyitva tartás szerint:
Kedd: 10.00 – 18.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: 8.30 – 12.30

Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy e-mail-ben, a
hangoskonyvtar@mvgyosz.hu
 e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

5. Informatika-oktatás az Óbudai Egyetemen

A fogyatékkal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás. Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán 2018. szeptember 13-ától ismét térítésmentes ECDL tanfolyamokat szervezünk látássérültek részére.

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik a Windows 10 operációs rendszer kezelését, a számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, továbbá az Office 2016 irodai programcsomag lényeges alkalmazásait, moduljait szeretnék elsajátítani.

A következő félévben (2018. őszi félév) levelező módon, csak távoktatást tudunk vállalni kezdők részére.
1. Vizsgára jelentkezés esetén szintfelmérő, házi vizsgát kell tenni, a kiválasztott modulokból.
2. Távoktatás esetén, az alábbi módszerekkel segítünk a felkészülésben:
Skype-on, messenger-en és Email-en keresztül.

A tanfolyam elsősorban az ECDL START megszerzését célozza. A felkészítés gyakorlatközpontú. Minden modult a példatár alapján, feladatokon keresztül dolgozunk ki. A foglalkozások konzultációs jellegűek, tematikája az ECDL vizsgaközpont által kiadott tananyag szerint épül fel. A közösen megtárgyalt, egyénileg kipróbált anyagrész mellett lehetőséget biztosítunk az otthoni gyakorlás során felmerült kérdések tisztázására is. Az egyes modulok képzési időtartama 40-50 óra.

Az ECDL Start moduljai:
Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, IT biztonság.
Teljes körű ECDL vizsgához további modulok:
Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció vagy OCR (optikai karakterfelismerő)/SCR (képernyőolvasó)

Tapasztalataink szerint a célcsoport igényeit, úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok személyesen is megküzdöttek már akadályokkal, valamint jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek az informatikai rendszerek használatában.

A programhoz szakmai felügyeletet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is biztosít, valamint azért, hogy a vizsga a résztvevőknek ne jelentsen anyagi terhet, az ECDL vizsgakártyákat is térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

A beiratkozás időpontja 2018. szeptember 13. csütörtök, 9 óra.

Az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolyamra:
Ecsedi Csaba informatikus, felkészítő tanár
ecsedi.csaba@nik.uni-obuda.hu
Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b 1.em. 112. fejlesztőlabor
Mobil: +36-30-2242798

Ecsedi Csaba

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email