MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 4. szám 2019.01.25.

Views: 43

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Gyászjelentés
2. Új év, megújuló hírlevél
3. Érdekképviseleti Híradó
4. Az ifjúsági referens híre – Együtt a jövőnkért
5. Centenáriumi kvíz verseny – 2. rész
6. Mi történt a kutyaiskolában?
7. Heti könyvajánlók – jeles napok, kerek évfordulók tükrében

Vendégoldal

8. A Pesti Magyar Színház februári műsora audionarrációval
9. Informatika-oktatás az Óbudai Egyetemen
10. A DélUtán alapítvány bemutatkozása
11. A Mozdulj! Közhasznú Egyesület Országos Versíró Pályázatot hirdet
12. Üdülés Balatonbogláron 2019-ben

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Gyászjelentés

Fájó szívvel értesítem mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Jakab Miklósné (szül. Rácz Erzsébet, 1941.) ez év január 19-én rövid betegség után elhunyt.
Temetése február 14-én, csütörtökön 12 órakor lesz a Kerepesi temetőben (Fiumei út 16.).
Emlékét kegyelettel őrizzük!

Németh Tamás

***

2. Új év, megújuló hírlevél

Tájékoztatom a hírlevél olvasóit, hogy az MVGYOSZ 2019. február hó folyamán megújítja hírlevél szolgáltatását. Annak érdekében, hogy Olvasóink továbbra is megkaphassák a heti rendszerességgel megjelenő hírlevelet, át kell iratkozniuk az új szolgáltatásra. A jelenlegi adatbázist 2019. március első hetében töröljük, így márciustól csak azon személyek fogják kapni a szövetség hírlevelét, akik feliratkoztak arra.

Ehhez csak a következő adataikat kell megadniuk az alábbi linkre kattintva: név és e-mail cím.
http://www.mvgyosz.hu/#mmform160789

Az MVGYOSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy az Önök személyes adatait (név és e-mail cím) a GDPR rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok által előírt adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje.

Felhívom figyelmüket arra, hogy a hírlevélre történő feliratkozásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott adataikat kizárólag a hírlevél küldése érdekében az MVGYOSZ nyilvántartsa és kezelje.

Köszönjük, ha továbbra is megtisztelnek minket bizalmukkal.

dr. Nagy Sándor
Elnök

***

3. Érdekképviseleti Híradó

2019. január 22-én az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjai, köztük az MVGYOSZ képviselői, meghívást kaptak Szoboszlai Sándor, az EMMI Szociális Fejlesztéspolitikai Főosztálya helyettes vezetője által az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság (CRPD) delegációjával történő konzultációra.
A Bizottság delegációja azért érkezett Magyarországra, hogy a fogyatékossággal élő személyek jog- illetve cselekvőképessége gyakorlását biztosító jogszabályi környezetről, döntéshozatali mechanizmusokról információt gyűjtsön, továbbá a fogyatékossággal élő személyek önálló életviteléhez és közösségbe történő befogadásához való joga érvényesülésének helyzetét felmérje, különös tekintettel az intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia előrehaladásáról. Az MVGYOSZ részéről Ollé Attila és Puskás Anett vett részt az ülésen.

A találkozó Földesi Erzsébet, az OFT elnök asszonyának, és dr. Szőke László, az OFT titkárának köszöntőjével vette kezdetét. Dr. Szőke László bemutatta az OFT-t és munkásságát. Az OFT fontos feladata a fogyatékosságügyre vonatkozó jogszabályok véleményezése, megalkotásban való részvétel. Emellett részt vesz az intézkedési tervek előkészítésében, figyelemmel kíséri a fogyatékosságügyi programot és véleményezi, javaslatok és ajánlások megtételével a kormány irányába.t
Jelenleg a Tanácsot 14 civil és 1 kormányzati szereplő alkotja. A kormányzati résztvevőt a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság biztosítja. A Tanács negyedévente ülésezik, de a tanács tagjainak egynegyede kezdeményezheti az ülés összehívását.
OFT tagjai mellett a titkár, illetve meghívott szakértők és segítők vehetnek részt az üléseken. A Tanács delegálhat tagot kormányzati projektek monitorozásába, egyéb helyekre, így például a kitagolás projektbe is.
Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság ülésein a tanács társelnöke vesz részt, ahol lehetősége van javaslattételre.

Az elnök asszony hozzátette, hogy az OFT nem felel meg az ENSZ elvárásainak, mivel minisztérium finanszírozza és költségvetését nem maga határozza meg. 2013-ban megerősödött a független monitoring mechanizmus. A civil szervezetek hallatják hangjukat fórumokon, de a jogszabály tervezeteket még nem minden esetben kapja meg a Tanács.

Az előadás után az ENSZ delegáltjai is köszöntötték a jelenlévőket és sorban feltették kérdéseiket a CRPD előre meghatározott témáival kapcsolatban:
– törvény előtti egyenlőség (12. cikkely)
– önálló életvitel és a közösségbe való befogadás (19. cikkely)
– a részes állam általános kötelezettségei (4. cikkely)
– az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség (3. cikkely)
A következőekben főképp a látássérült személyekre vonatkozó észrevételek lesznek olvashatók.

Elhangzott, hogy a CRPD-hez való ésszerű alkalmazkodás beléptetése a magyar jogrendbe megtörtént. Viszont, hogy ennek hiánya hátrányos megkülönböztetést jelentene, ez nincs benne a jelenlegi törvénykezésben. A Tanács szeretné, ha a Bizottság újra felhívná a figyelmet erre.
A kiváltással kapcsolatban 2017-ben új stratégia készült el a fogyatékossággal élő személyek, mint szakértők, bevonásával. A stratégia többször átdolgozásra került. Az intézmény-kiváltási koordinációs testületbe a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) 1 főt delegál. De csak online tudtak véleményt tenni. Emellett az OFT részt vehetett a szakmai munkacsoportokban, de ez nagy jelentőséggel nem bírt.
A kitagolás megfelelő végrehajtásához jó gyakorlatok szükségesek.
Fontos lenne egy esemény, ahol a szakemberek találkozhatnak vélemény és tapasztalatcsere céljából. Különösen fontos a jó gyakorlatok átvétele a súlyosan halmozottan sérült személyek esetében. Erre válaszként felhívták a figyelmet a 7 általános megjegyzésre, melyek a különböző cikkelyekre vonatkoznak. Ezek arról szólnak, hogyan hajtsák végre az egyes cikkelyeket, így segítségül szolgálhatnak.
A Bizottság érdeklődött, milyen más projektek vannak a kiváltás mellett, melyek az önálló életvitelről szólnak. Az OFT tagjai válaszaikban elhangzott, hogy a kitagolás mellett más hasonló célú projektek is vannak, főleg az infokommunikációs akadálymentesítés területén. Ilyen például az MVGYOSZ Távszem projektje is.
Többek között az OFT felhívta a figyelmet a párbeszéd kultúrájának alakítására, a civil szervezetek és a kormány között. Ugyanis a két fél másképp értelmezi a párbeszédet. De ez folyamatosan formálódik, ezért ehhez több találkozó szükséges. Fontos, hogy minden egyes jogszabálynál figyelembe vegyék, hogy a fogyatékossággal élő személyek igényeit
kielégíti-e az adott jogszabály. Az OFT szeretné, hogy hatásvizsgálati lapon legyen rajta, hogy minden egyes jogszabály hogyan érinti a fogyatékossággal élő személyeket, hogyan felel meg számukra.
Egyetemes akadálymentesítést tekintve a jogi követelmények a minimál, szinten vannak. Egyetemes tervezés hiányzik a jogszabályokból, kivéve a közbeszerzést illetően. Ennek a hiányát érzik a tagok.

Az ülés végén mindenki mondott egy-egy kulcsmondatot, melyet szeretne, hogy a Bizottság figyelembe vegyen. Többnyire az akadálymentesség és az egyenlő esélyű hozzáférés hangzott el minden szervezet részéről.
Az MVGYOSZ is az akadálymentességet emelte ki és az egyetemes tervezést, különös tekintettel az oktatásra.
Erre vonatkozó projektek anyagi biztosítása és fenntarthatósága nagyon fontos. Valamint felhívta a figyelmet a segédeszközök megfizethetőségének fontosságára is.

Puskás Anett
érdekképviseleti előadó és ifjúsági referens

***

4. Az ifjúsági referens híre – Együtt a jövőnkért

A jövő kilátásai projekt 2018 októberében egy konferencia keretében mutatta be tevékenységét interaktív módon a nagyközönségnek. De ez a rendezvény nem csupán a prezentálásról szólt. Több hozzászólásban is jelezték a szervezők számára az esemény alatt, illetve azt követően, hogy szükség lenne egy térre, ahol elmondhatják, milyen problémákkal találkoznak az oktatás területén, s beszélgethetnek arról, hogy ugyanezekre a problémákra milyen megoldási lehetőségek léteznek. Mindemellett fontos, hogy ezen összejöveteleken elhangzottak eljussanak a megoldásért felelős döntéshozó szervekhez.

“A jövő kilátásai projekt előtt még hosszú az út. De a közös érdek, mely mögött rengeteg ember áll, segíti eljuttatni célja felé. Ez az időszak, a helyzetfelmérés időszaka, melynek során a tapasztalt akadályokat, azok okainak elemzését, azok elhárítására tett javaslatait a munkabizottság ajánlás formájában eljuttatja az illetékes intézményekhez. Ezen célok eléréséhez vezető út kezdetének egyik fontos állomása volt ez a konferencia. Egy szükséges alapot adott a 2019-ben tervezett rendszeres találkozóknak, melyek az Együtt a jövőnkért nevet viselik.” (részlet a Vakok Világa januári számából)

Az Együtt a jövőnkért találkozókra várjuk az érintetteket, kevésbé ceremoniális formában, mint ahogy A jövő kilátásai – nyílt kerekasztal-beszélgetés című konferencia zajlott.

Az első alkalom egyik témája: Saját magunk érdekképviselete és a megalapozott véleménynyilvánítás. A megfelelő panasztétel.

A találkozó második témáját a résztvevők fogják eldönteni. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a legsürgetőbb, illetve a legaktuálisabb ügyekről beszéljünk, melyekről Ti, érintettek tudtok a legtöbbet.

Az alkalom időpontja: 2019. január 30. 16:00
Helyszín: MVGYOSZ Hermina terme (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Ha szeretne részt venni a programon, kérjük, írjon 2019. január 28. délig a szervezes@mvgyosz.hu mail címre.

Kérünk mindenkit, küldjenek jó gyakorlat elérhetőségeket folyamatosan.

Várnak szeretettel minden kedves tenni vágyó érdeklődőt a szervezők!

A változás jogát fenntartjuk.

Gondolatok a témához…
Sokszor lehet tapasztalni, hogy valaki belekerül egy problémákkal teli helyzetbe, és egyszerűen nem tud továbbjutni. Pedig lehetséges, hogy a megoldás nem is lenne messze. De az odavezető utat mégsem találjuk meg. Magyarországon nem mondhatjuk, hogy nagy kultúrája lenne a megfelelő panasztételnek, mely nem a célból születik, hogy ártsunk a másik félnek. Egyszerűen azért, hogy megoldjuk saját, vagy társaink problémáját. Ha szeretnénk, hogy a dolgok minél előbb a megfelelő irányt vegyék az oktatás területén, szükségünk van arra a képességünkre is, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet problémáink kifejtésére, s megfelelően képviseljük érdekeinket. Meg kell tanulnunk különbséget tenni panaszkodás és panasztétel között. Mely egyszerűen hangzik, de a tapasztaltak mégis azt mutatják, a gyakorlatban nehezen működik. A panasz, vagy jelzés sokszor az első lépése lehet annak, hogy a problémákra megoldásokat találjunk. Mindemellett fontos abban az esetben is visszajelzést adnunk, amikor valami folyamatosan jól működik. Ennek érdemes hírét vinnünk, hogy máshol mások is meg tudják teremteni az adott helyzetet. Ez is érdekképviseletünk része.

Néhány szó A jövő kilátásai projektről…
A projekt középiskolás látássérült fiatalok tanulását és tanítását célozza segíteni jó gyakorlatok gyűjtésével. A gyakorlatokat várjuk minden érintettől, legyen az diák, tanár, szülő, vagy éppen volt diák.
Az összegyűjtött jó gyakorlatokat eljuttatjuk a döntéshozó szervek irányába. Jelenleg a gyűjtés folyamata, interjúk készítése és találkozók szervezése zajlik.

Puskás Anett

***

5. Centenáriumi kvízverseny – 2. rész

Kedves Olvasóink!

Az MVGYOSZ a Centenáriumi Év örömteli pillanatainak felidézése-újraélése céljából egy Centenáriumi kvíz játékot hirdet a Hírlevél olvasói számára.

A tíz héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten tíz-tíz kérdést teszünk fel a Szövetség Centenáriumi Évével kapcsolatosan hírlevelünkben, melyre minden héten a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben várjuk olvasóinktól a helyes választ. Összesen tehát 100 kérdésre kell válaszolni. A résztvevők közül az lesz a nyertes, aki a legtöbb helyes választ adja.

De mi is a fődíj?

A legtöbb helyes választ beküldő személy 100000 Ft értékű vásárlási utalványt nyer, melyet egy elektronikai üzletházban válthat be. Pontegyenlőség esetén sorsolással dől el, ki kapja a fődíjat. A főnyeremény mellett értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra a versenyzők között.

A megfejtéseket hétről hétre e-mailben várjuk a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre.

A kérdésekre a válaszok megtalálhatóak a 2018-as Vakok Világában, Hírlevelünkben, Facebook oldalunkon, megújult honlapunkon (www.mvgyosz.hu), vagy a résztvevők emlékeiben 😉

Az első 10 kérdésre 23 versenyzőtől érkeztek válaszok. A helyes válaszokat a verseny végeztével, áprilisban fogjuk nyilvánosságra hozni.
Aki lecsúszott az első 10 kérdés megválaszolásáról, ne csüggedjen. Bár azokra már nem fogadunk be válaszokat, a versenybe lehet még csatlakozni.

Íme a második kör:

11. Ki köszöntötte levélben a 100 éves MVGYOSZ-t, melyet fel is olvastak a januári nyitó rendezvényen?
12. Ki ismertette a Centenáriumi Év programtervezetét az év elejei rendezvényen?
13. Kiről nevezték el 2018 januárban az MVGYOSZ hangoskönyvtárát?
14. Melyik projekt támogatását jelentette be a Centenáriumi Év első rendezvényén az MVGYOSZ?
15. Mi volt a második hivatalos esemény címe a centenáriumi évnek?
16. Milyen ajándékkal kedveskedtek a hölgyeknek dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke és Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetője a centenárium második rendezvényén?
17. Ki volt a meglepetés sztárvendége a második centenáriumi rendezvénynek?
18. Ki az a látássérült nóta- és több más énekverseny győztese, aki fellépett a márciusi rendezvényen?
19. Ki volt az a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemrenddel kitüntetett zeneszerző és zenetanár, aki zenével kísérte a márciusi rendezvény énekeseit?
20. Ki volt a nap háziasszonya a Centenáriumi Év márciusi rendezvényén?

A második 10-es kérdéscsokor helyes megfejtését várjuk január 30. éjfélig a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre. Ugyanezen a címen szívesen válaszolunk kérdéseikre.

Kellemes emlékezést kívánunk Mindenkinek!

Puskás Anett
szervező

***

6. Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk!

A közelmúltban nagyszerű Közlekedésbiztonsági vizsgán mutatták meg együttes munkájukat Szabó István és Zira vakvezetőkutya! Gratulálunk a párosnak!
Köszönjük Tamás Dénes és Tamás Borbála nevelőmunkáját!
Köszönjük bíróinknak is a vizsgáztatást! Juhászné Mályi Edit, Hajdu Mária, Renkó Zsuzsanna
Kiképző: Gazsó Krisztina

Schiff Mónika
Központvezető

***

7. Heti könyvajánlók – jeles napok, kerek évfordulók tükrében

Január 22. – A magyar kultúra napja – A Himnusz születésnapja

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Ezen a napon tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta.
További részletek:
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_magyar_kultura_napja__a_himnusz_szuletesnapja_

Kölcsey Ferenc összes költeményei a Braille-könyvtárban.
(5 kötet)
Versek, versrészletek

“Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.”
 
(Himnusz – A magyar nép zivataros századaiból)

“Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

(Huszt – 1831. december 29.)

“Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet,
Sorssal, virtussal, nagysággal
Tudományt, hírt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen,
Tompa, nyúgodt, érezetlen,
S kedv emel vagy bú temet,
Szépnek s rútnak húnyj szemet.”

(Vanitatum vanitas)

*

145 éve született William Somerset Maugham angol regényíró, elbeszélő és drámaíró,
(1874. január 25 – 1965. december 16.)

Lélektani regény és képzőművészet a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Maugham, William Somerset: Az ördög sarkantyúja

Charles Strickland, a negyvenéves polgár, példás férj és családapa váratlanul faképnél hagyja családját, hogy egy nyomorúságos párizsi hotelszobában meghúzódva csak a festészettel foglalkozzon.
Ezért költözik Tahiti szigetére is, ahol bennszülött módra él, és képein csodálatos, senki máséhoz nem hasonlítható világ kel életre, maga az Éden…
Maughamot a zseniális festő, Paul Gaugin életének eseményei ihlették, hogy megírja ezt az egyszerre ironikus és érzelmes, rendkívül fordulatos regényt.

Idézhető idézetek:
“az ördög mindig tud idézni a szentírásból, ha azzal a maga malmára hajtja a vizet.”

“Mindnyájan magányosak vagyunk e világban, egy réztoronyba zárva egyedül, és társainkkal csak jelek útján érintkezhetünk. De e jelek nem azonos értékűek, úgyhogy jelentésük homályos és bizonytalan. Szánalmas igyekezetet fejtünk ki, hogy szívünk kincseit átadjuk másoknak, de azokban nincs meg a képesség, hogy átvegyék őket, így hát magányosak maradunk – egymás mellett, de nem együtt, képtelenül arra, hogy megismerjük társainkat és megismertessük magunkat velük. Mintha olyan országban élnénk, melynek nyelvén alig értünk és, bár rengeteg gyönyörű és mély értelmű mondanivalónk van, kénytelenek vagyunk a nyelvtankönyvek
elcsépelt kifejezéseinek használatára szorítkozni. Agyunkban egymást kergetik a legcsodálatraméltóbb gondolatok, de ha beszélnünk kell, csak azt tudjuk mondani, hogy a kertész nagynénjének esernyője a házban van.”

“Nem igaz, hogy a szenvedés nemesíti a jellemet; a boldogság, az – néha – igen, de a szenvedés legtöbbnyire kicsinyessé és bosszúállóvá teszi az embert.”

Árvay Mária

***

Vendégoldal


8. A Pesti Magyar Színház februári műsora audionarrációval

Február 1. péntek 19 óra Legyetek jók, ha tudtok!
Február 2. szombat 15 óra Legyetek jók, ha tudtok!
Február 3. vasárnap 15 óra A fösvény
Február 4. hétfő 19 óra Folytassa, Ciceró!
Február 5. kedd 19 óra Utánképzés ittas vezetőknek
Február 6. szerda 15 óra Rumini
Február 7. csütörtök 19 óra Naptárlányok
Február 8. péntek 15 óra Időfutár
Február 9. szombat 19 óra Időfutár   
Február 10. vasárnap 15 óra Harisnyás Pippi
Február 11. hétfő 11 óra Harisnyás Pippi
Február 11. hétfő 19 óra Utánképzés ittas vezetőknek
Február 12. kedd 19 óra A muzsika hangja
Február 16. szombat 11 óra Tündér Lala
Február 16. szombat 20 óra Ópiumkeringő
Február 17. vasárnap 15 óra Tündér Lala
Február 18. hétfő 19 óra Naptárlányok
Február 20. szerda 19 óra A fösvény
Február 21. csütörtök 19 óra Házasságon innen, házasságon túl
Február 22. péntek 19 óra Valahol Európában
Február 23. szombat 15 óra Rumini
Február 24. vasárnap 15 óra Legyetek jók, ha tudtok!
Február 27. szerda 20 óra Ópiumkeringő
Február 28. csütörtök 19 óra Suncity – a Holnap tali! musical

Tájékoztatjuk, hogy az előadásokat – előre egyeztetett időpontokban – színpadbejárás előzi meg, amennyiben az előadás előkészületei ezt megengedik. Bizonyos esetekben csak az előadást követően van lehetőség a színpad bejárására.

Jegyigénylés és részletes információk:
Tóth Cecília, társadalmi felelősségvállalási referensnél
e-mail: akadalymentesites@mszinhaz.hu
Telefonszám: +36 70 903 8955

Tóth Cecília

***

9. Informatika-oktatás az Óbudai Egyetemen

A fogyatékkal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás. Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán 2019. február 21-től kezdődően ismét térítésmentes felkészítő tanfolyamokat szervezünk látássérültek részére.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik a Windows 10 operációs rendszer kezelését, a számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, továbbá az Office 2016 irodai programcsomag népszerű alkalmazásait szeretnék elsajátítani.

Az ECDL bizonyítvány megszerzésének módjai:
1. Rendszeres tanfolyami részvétel heti 1 alkalommal 6 tanórában.
2. Modulvizsgára jelentkezés, oktatás nélkül, tárgykörbeli szintfelmérés – vizsgára történő regisztrálás előtt – házi vizsgát kell tenni.
3. Konzultáció, két hetenként, minden második csütörtökön, 9.30-tól 15 óráig. Továbbá, Skype és e-mail -on keresztül elősegítjük az otthoni felkészülést.
A tanfolyam elsősorban az ECDL Start megszerzését célozza. A felkészítés gyakorlatközpontú. Minden modult gyakorlati feladatokon keresztül mutatunk be. A foglalkozások konzultációs jellegűek, tematikája az ECDL vizsgaközpont által kiadott tananyag szerint épül fel. A közösen megtárgyalt, egyénileg kipróbált anyagrész mellett lehetőséget biztosítunk az otthoni gyakorlás során felmerült kérdések tisztázására is. Az egyes modulok képzési időtartama 40-50 óra.

Az ECDL Start moduljai:
Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek,
Szövegszerkesztés, IT biztonság.
Teljes körű ECDL vizsgához további modulok:
Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés,
Prezentáció vagy OCR (optikai karakterfelismerő)/SCR (képernyőolvasó)
Tapasztalataink szerint a célcsoport igényeit, úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok személyesen is megküzdöttek már akadályokkal, valamint jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek az informatikai rendszerek használatában.)
A programhoz szakmai felügyeletet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is biztosít, valamint azért, hogy a vizsga a résztvevőknek ne jelentsen anyagi terhet, az ECDL vizsgakártyákat is térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

A beiratkozás időpontja és tanfolyam kezdete 2019. február 21. csütörtök, 10 óra.
Ezen a napon indul a kezdő csoport részére az oktatás.

Az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolyamra:
Ecsedi Csaba informatikus, felkészítő tanár
ecsedi.csaba@nik.uni-obuda.hu
Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b 1.em. 112. fejlesztőlabor
Mobil: +36-30-2242798

Ecsedi Csaba

***

10. A DélUtán alapítvány bemutatkozása

A DélUtán pártoktól és felekezetektől független anonim lelkisegély-szolgálat.
20. éve ingyenesen hívható az ország valamennyi településéről minden nap 18-tól 21 óráig, a 13777-es (mobilról is hívható) és a 0680 200 866-os számon.
A hívásokat két telefonvonalon 22 felkészült önkéntes fogadja. Munkájukat ők is – és az alapítvány vezetői is – minden ellenszolgáltatás nélkül végzik.
A DélUtán fő tevékenysége a telefonos lelkisegély-nyújtás a 40 éven felülieknek, de email-ben és chaten a 18 éven felülieknek is rendelkezésére állunk.
2018. januárjában indult a szervezet 11. önkéntes képzése.
A DélUtán 2006-ban példaértékű munkájáért elnyerte az Év Civil Szervezete kitüntető címet, 2010-ben pedig díjazottak lettünk az osztrák SozialMarie Alapítványnak a szociális innovációért meghirdetett pályázatán.
Számítógépes oktatóink 2014-ben az Öngyilkosság megelőzés Világnapja alkalmából kitüntetésben részesültek.

TELEFONOS LELKISEGÉLY
Ingyenes, országos lelki segély 40 éven felülieknek, minden nap 18 és 21 óra között az alábbi telefonszámokon:
13777 és 06 80 200 866
Külföldről a 40 év felettiek – ügyeleti időben – saját költségükön hívhatják a DélUtánt a +3620 95 999 47 számon.

CHAT 18 ÉVES KORTÓL
A chat a megadott napokon 18 órától 21 óráig érhető el!
Chat kezdeményezéshez klikkeljen a https://delutan.hu/HIVO/index.php oldalra.
Ha névtelen szeretne maradni, válasszon fantázianevet a regisztrációhoz.

LELKISEGÉLY E-MAIL-BEN
E-mail-ben is kérhet lelkisegélyt a DélUtántól.
Írjon erre az email címre: delutan@delutan.hu
Biztosítjuk a teljes titoktartást és 72 órán belül válaszolunk.
Míg a telefonos lelkisegély csak a 40 éven felüliek hívásait várja, ezt a szolgáltatásunkat már 18 éves kortól igénybe veheti bárki.

TÁRS- ÉS TÁRSASÁG-KERESŐ
Várjuk ingyenes társ- és társaságkereső oldalunkon, a 40 éven felülieket és korhatár nélkül a sérült embereket.
www.tarsaster.hu
(ha Chrome böngészőt használ, akkor:
http://tarsaster.hu/tarsas-ter-tarskereso?detination=node/1 )

ORVOSI TANÁCSADÁS
Januárban: 2-án, 9-én, 16-án, 18-án, 23-án és 30-án
Februárban: 6-án, 13-án, 20-án és 27-én
Márciusban: 6-án, 13-án, 20-án és 27-én
A 13777 és a 0680 200 866 telefonszámokon, 18 és 20 óra 30 perc között hívható.

Ügyeletes orvosaink
az ország minden településéről jelentkező hívók panaszát meghallgatják;
igyekeznek reális, hozzáértő szakmai tanácsokat adni;
ha indokolt, életmód, illetve étrendi változtatásokat javasolnak;
ha szükségesnek látják, újabb vizsgálatok felé orientálják a telefonálót.
De:
nem bírálják felül a hívó kezelőorvosának vagy a szakorvosának munkáját;
nem vesznek részt az egészségügy politikai bírálatában;
az új telefonálók érdekében korlátozzák a rendszeresen visszatérő, azonos problémát ismételgető hívások idejét.

JOGSEGÉLY
Jogsegély szolgálatunk januártól átmenetileg szünetel.
Hívja helyettünk az ingyenes JogPontot a 06-80-77-88-00 számon.
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-10:00 és 11.00-20.00
Szerda: 9:00-20:00
Csütörtök: 11:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00

LELKI TANÁCSADÁS
Személyes találkozásra vagy Skype beszélgetésre a delutan@delutan.hu e-mail címen lehet időpontot kérni.
Korábban csak Budapestről lehetett igénybe venni a személyes lelki tanácsadást.
A számítógépet használókat szakembereink mostantól Skype-on is fogadni tudják.
Tehát vidékről vagy akár külföldről is megkereshetik őket az érdeklődők, ha jelentkeznek e-mail címünkön: delutan@delutan.hu.
4 ingyenes találkozást vagy 6 ingyenes Skype beszélgetést biztosít számukra a DélUtán.

A fenti információk megtalálhatók honlapunkon, a https://delutan.hu/ oldalon is.

Bárány Gizella

***

11. A Mozdulj! Közhasznú Egyesület Országos Versíró Pályázatot hirdet

Mottónk: „A költészet az, amikor egy érzelem megtalálta a gondolatot, és a gondolat megtalálta rá a szavakat.” (Robert Frost)
A pályázat fővédnöke: Ézsiás László, költő, előadóművész
A zsűri elnöke: Jónás Tamás, Herder-ösztöndíjas költő
A zsűri tagjai:
– Garamvölgyi Anikó, a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztály Elnöke
– Hajnal János, színész
– Harza Márk, ifjú előadóművész, meseíró
– Kiss Péter Balázs, színművész

A pályázat nyílt, életkortól, lakhelytől, foglalkozástól, egészségi állapottól függetlenül részt vehet rajta minden amatőr alkotó, legyen az ép vagy fogyatékossággal élő egyaránt.
A pályázat célja: Minél több amatőr pályázó tapasztalhassa meg az alkotás örömét és a legjobb alkotások lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra Budapesten.
A versíró pályázatot három kategóriába soroljuk és díjazzuk:
13 éves korig
14-17 éves korig
felnőtt kategória:18 év felettiek.

A pályázat témája:
– 17 éves korig: Tavasz várás
-18 éves kortól: Az esély bennünk él

A pályázat részletei:
egy alkotó 1 verssel jelentkezhet
a pályamű terjedelme: maximum 2db A/4 oldal,
formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm margó

A pályaművek benyújtása:
a verseket e-mailben várjuk, a következő címre: mozdulj@hotmail.hu,
a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét (telefonszám), fel kell feltüntetni,
a pályázatokat e-mailben igazoljuk vissza

A pályázat beküldési határideje: 2019. március 3.

Tálos Mónika és Tálos Marianna

***

12. Üdülés Balatonbogláron 2019-ben

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyílik a balatonboglári üdülő! A szolgáltatások a megszokottak lesznek: napi háromszori étkezés, tévészoba, vak pingpong, lengőteke, büfé, és megszokott lesz a kellemes, nyugodt környezet is.

Az egyes turnusok szokásostól eltérően hétfőtől vasárnapig tartanak, a szobák hétfőn 14 órától foglalhatóak el, és azokat vasárnap 10 óráig kell elhagyni. 2019-ben a szezon már megkezdődik május 3.-án pénteken.

A nyári főszezon június 17.-től augusztus 25.-ig tart.

Azoknak a nyaralóknak, akik nem az MVGYOSZ tagjai, a helyszínen a nyaralás végén személyesen kell kifizetniük az idegenforgalmi adót, amelynek ára kb. 450 forint éjszakánként, fejenként.

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van egy hetes nyaralásra is! Jelentkezéskor üdülési előleget kell fizetni, amely az üdülés teljes összegének a fele. A befizetés történhet személyesen, vagy előzetes egyeztetés után banki átutalással. (bankszámlaszám: 64400044-30091893-31100019).
Az üdülési ár további összegét a nyaralás megkezdésekor az üdülőben kell rendezni.
Pénzt csak igazolt kórházi kezelés esetén fizetünk vissza!
Az üdülés ára: elő- és utószezonban 40.000 Ft fő/hét, főszezonban 50.000 Ft fő/hét.

A jelentkezéseket Otlakán Gyula a 06-20-9670-446-os telefonszámon várja.
A jelentkezéseket 2019. február 4.-től fogadjuk.
Egyéb információkért is az üdülő üzemeltetője, Otlakán Gyula hívható a 06-20 967-0446-os telefonszámon, és őt kell keresni a vasútállomásról az üdülőbe való beszállításhoz is!

Hermina Egyesület

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email