MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 3. szám 2019.01.18.

Views: 61

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Új év, megújuló hírlevél
2. Meghívó elnökségi ülésre
3. Iphone kizárólag egyesületi tagoknak? – a projektmenedzsment válaszol
4. Az MVGYOSZ pályázati kiírása: SÉSEJT – 19.01
5. Az ifjúsági referens híre – Együtt a jövőnkért
6. Centenáriumi kvíz verseny indul

Vendégoldal

7. Otthon végezhető telefonos operátori állás lehetőség
8. Bieber Mária januári programajánlója
8.1. 46. Interaktív hittanóra
8.2. 15. Boldog Ember Klubfoglalkozás
8.3. „Zene füleimnek”

A jelen hírlevél 1 mellékletet tartalmaz.

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Új év, megújuló hírlevél

Tájékoztatom a hírlevél olvasóit, hogy az MVGYOSZ 2019 február hó folyamán megújítja hírlevél szolgáltatását. Annak érdekében, hogy Olvasóink továbbra is megkaphassák a heti rendszerességgel megjelenő hírlevelet, át kell iratkozniuk az új szolgáltatásra. A jelenlegi adatbázist 2019. március első hetében töröljük, így márciustól csak azon személyek fogják kapni a szövetség hírlevelét, akik feliratkoztak arra.

Ehhez csak a következő adataikat kell megadniuk az alábbi linkre kattintva: név és E-mail cím.
http://www.mvgyosz.hu/#mmform160789

Az MVGYOSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy az Önök személyes adatait (név és e-mail cím) a GDPR rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok által előírt adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje.

Felhívom figyelmüket arra, hogy a hírlevélre történő feliratkozásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott adataikat kizárólag a hírlevél küldése érdekében az MVGYOSZ nyilvántartsa és kezelje.

Köszönjük, ha továbbra is megtisztelnek minket bizalmukkal.

dr. Nagy Sándor
Elnök

***

2. Meghívó elnökségi ülésre

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2019. január 22-én (kedd) 10:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4. A 2019. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. Tájékoztatás az MVGYOSZ székházának felújításával kapcsolatos támogatás módosulásáról
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. Döntés a 2018-ban felajánlott 2017. évi SZJA 1 %-ának felosztásáról
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika Szakmai vezető
8. Tájékoztatás a Szövetség informatikai rendszerét ért vírustámadásról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
9. Bejelentések, vegyes ügyek

dr. Nagy Sándor
elnök

***

3. Iphone kizárólag egyesületi tagoknak? – a projektmenedzsment válaszol

Több kérdést is kaptunk az utóbbi időben azzal kapcsolatosan, hogy a Távszem projekt keretében kiosztandó iPhone készülékeket miért kizárólag az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagjai kaphatják tartós használatba. Az alábbiakban a projektmenedzsment hivatalos válaszát olvashatják.

A Távszem projekt tervezésekor a pályázatíró csapat és a szövetség elnöksége mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy a távsegítő szolgáltatás kialakítása mellett a leendő felhasználókat azzal is segítse a szervezet, hogy a szolgáltatás igénybe vételére alkalmas eszközökkel látja el őket. A legjobb választást jelentő iPhone készülékek ugyanis mostanra igen közkedveltté váltak a vak és gyengénlátó emberek körében, ám sokak számára még mindig nem megfizethetők, illetve sokan emiatt elavult, korábbi típusú készüléket használnak, amin a szolgáltatás üzemeltetése nem garantálható.

A Távszem szolgáltatás használatához a projekt indikátorainak megfelelően 800 látássérült személy kap tesztkészüléket, mely az MVGYOSZ tulajdonában lesz, azokat a felhasználók tartós használatba vehetik majd át az erre vonatkozó szerződés megkötésével és a projekt időtartamán túl is használhatják a tesztelésre vonatkozó feltételek teljesítése mellett, melyeket szintén a szerződés szabályoz majd. Ezen feltételek közül a legfontosabbak, hogy kizárólag a látássérült személy használja a készüléket, azt családtag vagy más személy részére nem adja tovább, illetve hogy a készülék használatával meghatározott rendszerességgel teszteli a Távszem szolgáltatást. A tesztelők továbbá vállalják, hogy a készülék és a Távszem szolgáltatás használatát az MVGYOSZ által foglalkoztatott és a tagegyesületeknél dolgozó mentorok segítségével tanulják be. A mentorok mérik fel meglévő tudásukat, valamint javasolnak és biztosítanak egyéni vagy kiscsoportos oktatást a készülék tartós használatba adása előtt. A mentorok bérét és munkaeszközeit természetesen szintén a Távszem projekt biztosítja. Rendkívül fontos kiemelnünk azt a tényt, hogy a tartós használat feltétele, hogy a tesztelő rendszeresen írásos értékelő visszajelzést ad a szolgáltatás minőségéről a projekt számára. Ezzel ellentétben azon látássérült felhasználókat, akik saját készülékkel kapcsolódnak a szolgáltatáshoz, ilyen kötelezettség nem terheli, mindössze fakultatív lehetősége lesz – önkéntesen – bekapcsolódni a képzésekbe és értékelni a szolgáltatást, hozzájárulva ezzel annak minőségi fejlesztéséhez.

A Távszem projekt támogatásával elsősorban azon látássérült személyek vehetnek részt a távsegítő szolgáltatás tesztelésében és részesülhetnek a pályázati támogatásból beszerzendő iPhone készülékekben, akik korábban nem rendelkeztek okostelefonnal, illetve akiknek tulajdonában lévő iPhone készülék vagy más okostelefon elavult és így már nem alkalmas a Távszem applikáció futtatására és a szolgáltatás igénybe vételére. Az igénylők számát a projekt tervezése során elvégzett országos igényfelmérés alapján a szakértők több ezerre becsülték, ezért is fontos volt egy olyan döntési szempontot beépíteni a rendszerbe, aminek alkalmazásával megkönnyíthető az igénylések rangsorolása. Emellett ez az intézkedés lehetővé teszi a felhasználók és a készülékek átlátható és naprakész nyilvántartását és nyomonkövetését, valamint a jogosultság igazolását és annak ellenőrzését. Tudomásunk szerint az ugyanezen pályázati forrásból megvalósított többi hasonló projekt menedzsmentje is így jár el, illetve ezzel a megoldással az irányító hatóság és a támogató is egyetértett, a támogatási szerződés is ezen szervezetek támogató jóváhagyásával került megkötésre.

A projekt megvalósíthatósági tanulmányában foglaltak szerint a fent felsorolt számos feladatra tekintettel, amit az MVGYOSZ és tagegyesületei végeznek el, előnyben részesülnek a tagegyesületi tagok a készülékek kiosztása és a tesztelésbe való bevonás során. Ugyanakkor minden 2018 tavaszán megtartott megyei tájékoztatón elhangzott, hogy abban az esetben, ha a tagság köréből nem érkezik kellő számú igény, akkor a megyében élő nem tag látássérültek is pályázhatnak a fennmaradó okostelefonokra és így bekapcsolódhatnak a Távszem tesztelésébe.

A Távszem szolgáltatás használatából természetesen azon vak és gyengénlátó személyeket sem zárja ki az MVGYOSZ, akik nem tagjai egyik megyei tagegyesületnek sem. Nekik is lehetőségük lesz ingyenesen, a saját okostelefonjukra letölteni a Távszem alkalmazást és azon keresztül részt venni a tesztelésben.

Kérjük, hogy a Távszem projekt keretében beszerzendő iPhone készülékek tartós használatba adásával és a tesztelésben való részvétellel kapcsolatos további információkat keressék az MVGYOSZ honlapján és hírlevelében, valamint a tagegyesületek által működtetett információs csatornákon.

Gulyás Zsuzsanna – projektvezető
dr. Nagyné Berke Mónika – szakmai vezető

***

4. Az MVGYOSZ pályázati kiírása: SÉSEJT – 19.01

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Budapest Zugló XIV. kerület Önkormányzat Szociális Bizottsága támogatásával pályázatot ír ki zuglói állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, aktív hangoskönyvtár-kölcsönző látássérült személyek részére akadálymentesen használható, MP3 formátumú fájlokat lejátszó eszköz megszerzésére. A pályázati kiírást, a pályázaton való részvétel részletes feltételeit, valamint a benyújtandó adatlapot és igazolást a jelen hírlevélben itt található „Segédeszköz_pályázat_mellékletekkel_SÉSEJT_19.01.doc” dokumentum tartalmazza.

Nagy-Virág Krisztina

***

5. Az ifjúsági referens híre – Együtt a jövőnkért

A jövő kilátásai projekt 2018 októberében egy konferencia keretében mutatta be tevékenységét interaktív módon a nagyközönségnek. De ez a rendezvény nem csupán a prezentálásról szólt. Több hozzászólásban is jelezték a szervezők számára az esemény alatt, illetve azt követően, hogy szükség lenne egy térre, ahol elmondhatják, milyen problémákkal találkoznak az oktatás területén, s beszélgethetnek arról, hogy ugyanezekre a problémákra milyen megoldási lehetőségek léteznek. Mindemellett fontos, hogy ezen összejöveteleken elhangzottak eljussanak a megoldásért felelős döntéshozó szervekhez.

“A jövő kilátásai projekt előtt még hosszú az út. De a közös érdek, mely mögött rengeteg ember áll, segíti eljuttatni célja felé. Ez az időszak, a helyzetfelmérés időszaka, melynek során a tapasztalt akadályokat, azok okainak elemzését, azok elhárítására tett javaslatait a munkabizottság ajánlás formájában eljuttatja az illetékes intézményekhez. Ezen célok eléréséhez vezető út kezdetének egyik fontos állomása volt ez a konferencia. Egy szükséges alapot adott a 2019-ben tervezett rendszeres találkozóknak, melyek az Együtt a jövőnkért nevet viselik.” (részlet a Vakok Világa januári számából)

Az Együtt a jövőnkért találkozókra várjuk az érintetteket, kevésbé ceremoniális formában, mint ahogy A jövő kilátásai – nyílt kerekasztal beszélgetés című konferencia zajlott.

Az első alkalom egyik témája: Saját magunk érdekképviselete és a megalapozott véleménynyilvánítás. A megfelelő panasztétel.

A találkozó második témáját a résztvevők fogják eldönteni. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a legsürgetőbb, illetve a legaktuálisabb ügyekről beszéljünk, melyekről Ti, érintettek tudtok a legtöbbet.

Az alkalom időpontja: 2019. január 30. 16:00
Helyszín: MVGYOSZ Hermina terme (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Ha szeretne részt venni a programon, kérjük, írjon 2019. január 28. délig a szervezes@mvgyosz.hu mail címre.

Kérünk mindenkit, küldjenek jó gyakorlat elérhetőségeket folyamatosan.

Várnak szeretettel minden kedves tenni vágyó érdeklődőt a szervezők!

A változás jogát fenntartjuk.

Gondolatok a témához…
Sokszor lehet tapasztalni, hogy valaki belekerül egy problémákkal teli helyzetbe, és egyszerűen nem tud továbbjutni. Pedig lehetséges, hogy a megoldás nem is lenne messze. De az odavezető utat mégsem találjuk meg. Magyarországon nem mondhatjuk, hogy nagy kultúrája lenne a megfelelő panasztételnek, mely nem a célból születik, hogy ártsunk a másik félnek. Egyszerűen azért, hogy megoldjuk saját, vagy társaink problémáját. Ha szeretnénk, hogy a dolgok minél előbb a megfelelő irányt vegyék az oktatás területén, szükségünk van arra a képességünkre is, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet problémáink kifejtésére, s megfelelően képviseljük érdekeinket. Meg kell tanulnunk különbséget tenni panaszkodás és panasztétel között. Mely egyszerűen hangzik, de a tapasztaltak mégis azt mutatják, a gyakorlatban nehezen működik. A panasz, vagy jelzés sokszor az első lépése lehet annak, hogy a problémákra megoldásokat találjunk. Mindemellett fontos abban az esetben is visszajelzést adnunk, amikor valami folyamatosan jól működik. Ennek érdemes hírét vinnünk, hogy máshol mások is meg tudják teremteni az adott helyzetet. Ez is érdekképviseletünk része.

Néhány szó A jövő kilátásai projektről…
A projekt középiskolás látássérült fiatalok tanulását és tanítását célozza segíteni jó gyakorlatok gyűjtésével. A gyakorlatokat várjuk minden érintettől, legyen az diák, tanár, szülő, vagy éppen volt diák.
Az összegyűjtött jó gyakorlatokat eljuttatjuk a döntéshozó szervek irányába. Jelenleg a gyűjtés folyamata, interjúk készítése és találkozók szervezése zajlik.

Puskás Anett

***

6. Centenáriumi kvízverseny indul

Kedves Olvasóink!

“100 éves a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége” – hallható volt mindenhol a 2018-as év folyamán: a televízióban, az interneten, a közösségi médiában, a rádióban, több neves eseményen székházon belül és kívül… de mire emlékezünk a szövetség 100. évéből?

Az MVGYOSZ az örömteli pillanatok felidézése-újraélése céljából egy Centenáriumi kvízjátékot hirdet a Hírlevél olvasói számára.

A tíz héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten tíz-tíz kérdést teszünk fel a Szövetség Centenáriumi Évével kapcsolatosan hírlevelünkben, melyre minden héten a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben várjuk olvasóinktól a helyes választ. Összesen tehát 100 kérdésre kell válaszolni. A résztvevők közül az lesz a nyertes, aki a legtöbb helyes választ adja.

De mi is a fődíj?

A legtöbb helyes választ beküldő személy 100000 Ft értékű vásárlási utalványt nyer, melyet egy elektronikai üzletházban válthat be. Pontegyenlőség esetén sorsolással dől el, ki kapja a fődíjat. A főnyeremény mellett értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra a versenyzők között.

A megfejtéseket hétről hétre e-mailben várjuk a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre.

A kérdésekre a válaszok megtalálhatóak a 2018-as Vakok Világában, Hírlevelünkben, Facebook oldalunkon, megújult honlapunkon (www.mvgyosz.hu), vagy a résztvevők emlékeiben 😉

Íme az első tíz kérdés:
1. Mikor volt a Centenáriumi év első rendezvénye?
2. Ki volt a konferanszié a centenáriumi év első rendezvényén?
3. Ki énekelt a Centenáriumi év nyitórendezvényén?
4. Ki volt a Centenáriumi év fővédnöke?
5. Kik voltak a Centenáriumi év nagykövetei?
6. Hol forgatták a Centenáriumi év hivatalos rövidfilmjét?
7. Melyik operett dal részlete hangzott el a centenáriumi rövidfilmben?
8. Hogy hívják azt a céget, mely a centenáriumi év főtámogatója volt?
9. Mit ábrázol az MVGYOSZ új logója?
10. Mit ábrázol a Centenáriumi MVGYOSZ logó?

Az első 10 kérdés helyes megfejtését várjuk január 23-ig a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre. Ugyanezen a címen szívesen válaszolunk kérdéseikre.

Kellemes emlékezést kívánunk mindenkinek!

Puskás Anett
szervező

***

Vendégoldal

7. Otthon végezhető telefonos operátori álláslehetőség

Cégünk megváltozott munkaképességű kollegákat keres.
Elvárások: jó kommunikációs képesség, monotonitástűrés, számítógép felhasználói szintű használata. (Excel, Word, skype, g-g mail levelező rendszere) Hasonló területen szerzett tapasztalat előny.
Amit kínálunk: 4-6 órás bejelentett munkaviszony, fix bérezés, rugalmas gondolkodásmód, hosszú távú együttműködés, barátságos, jó fej kollegák!
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a laszlojozsef.penzugycentrum@gmail.com e-mail címen várjuk.

László József

***

8. Bieber Mária januári programajánlója

Kedves Érdeklődők!

2019-ben is folytatódnak programjaink!
Január hónapban 3 különböző programra invitáljuk
az érdeklődőket. Ezek:
1. Interaktív hittanóra,
2. Boldog Ember Klubfoglalkozás,
3. „Zene füleimnek” című előadássorozat 3. alkalma.

A felhívások szövegei közé csillagjelet tettem a tájékozódás segítése céljából.

*

8.1. 46. Interaktív hittanóra

„Az Istenszeretőknek minden javukra válik.” (Róm 8, 28.)

Interaktív hittanórák látássérült és látó felnőttek részére 2019-ben is!

Imádságos együttléteink során életünk fontos és választ sürgető kérdéseire keressük közösen Isten feleletét. Célunk, hogy közösséget építsünk, hitünkben megerősödjünk, Istennel és egymással élő kapcsolatot ápoljunk, és mindezek által önismeretünkben is gazdagodjunk, álmaink megvalósításához, élethivatásunk betöltéséhez minél közelebb kerülhessünk.

Hagyományos és egyben rendhagyó hittanórákra invitáljuk a téma iránt érdeklődő látássérült és látó felnőtteket!

Ennek keretében 2019 januárjában, Vízkereszt havában lakásszenteléssel egybekötött Szentmisén, valamint agapén (szeretetvendégség) vehetnek részt a jelentkezők.

A Szentmisét a résztvevőkért és az általuk megfogalmazott imaszándékokért ajánljuk fel közös imádságunkban!
A Szentmisét Bieber József mutatja be.

Időpont:
2019. jan. 25. péntek, 17.00 óra.

Helyszín:
Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

Megközelíthető:
a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es, 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.
A pontos kezdés érdekében kérünk, próbálj megérkezni 16.45 körül.
A részvétel feltétele az előzetes e-mailes bejelentkezés.

Jelentkezési határidő:
A programot megelőző csütörtök este 20.00 óra
Jelentkezni és további információkat kérni a bieber.m@freemail.hu e-mail címen lehetséges.

Részvétel költségei:
A programon való részvétel ingyenes!

Kérem a tárgysorban feltüntetni: Interaktív hittanóra.

Bieber Mária

*

8.2. 15. Boldog Ember Klubfoglalkozás

A boldogságra való képességünk fejleszthető!

Boldog Ember Klubfoglalkozást tartunk látássérült és látó felnőttek részére!

„A pszichológia által leírt összefüggésekben nem kell hinni – azok ugyanis tudományosan igazolt tények.” (Dr. Szondy Máté)

A Jobb Veled a Világ Alapítvány tíz hónapos boldogságprogramjának tematikája alapján inkluzív szemléletű Boldog Ember Klubfoglalkozásokat tartunk az érdeklődők részére.

A program a pozitív pszichológia kutatási eredményeire építve ad módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás és a felnőtt korosztály számára egyaránt.

Érdemes megismerkedni az úgynevezett boldogságfokozó technikákkal, és azokat tudatosan alkalmazni mindennapjaink során. Ha így teszünk, nemcsak boldog pillanatokat élhetünk át, hanem azt is megtapasztalhatjuk, hogy boldogabban jobban boldogulunk az életünkben.

Melyik boldogságfokozó technikával foglalkozunk januárban?

Szeptemberben gyakoroltuk a hálaadást, októberben megismerkedtünk az optimista gondolkodásmóddal, novemberben a társas kapcsolatok ápolásának fontosságáról tanultunk, decemberben a boldogító jó cselekedetekkel foglalkoztunk, januárban, az új év küszöbén pedig a célok kitűzéséről és eléréséről lesz szó.

Mi a Boldog Ember Klubfoglalkozások alapvető célja?

A Boldogságfoglalkozások célja az, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy képesek legyünk szembenézni az élet kihívásaival, hatékonyan tudjunk megbirkózni a nehézségekkel, valamint a testi-lelki egészségmegőrzés fontosságának tudatosításával előmozdítsa a sikeres életmódváltást. A Boldogságfoglalkozás a tudatos életmódnak az önismereten alapuló módszertana. Minden egyes boldogságfokozó technika mögött empirikus kutatási eredmények állnak.

Mérő László nyomán nem csupán az érdekel bennünket, hogy lelki értelemben hogyan kapaszkodhatunk fel mínusz ötről nullára, hanem az még inkább, hogy nulláról hogyan juthatunk el plusz ötre.

Foglalkozásainkon világnézetre való tekintet nélkül szeretettel várunk minden önmagáért tenni akaró résztvevőt, aki elhatározza, hogy az „elméletek mezejéről” a „tettek mezejére” lép.

Saját hozzáadott értékként inkluzív szemléletű foglalkozásokat tartunk, akadálymentességet biztosítva a látássérült résztvevők számára is.
Az egyes alkalmak a résztvevők aktivitására, együttműködésére és kreativitására épülnek.

Mikor lesz a következő boldogságfoglalkozás?
A foglalkozásokat havonta egy alkalommal, szombat délutánonként szervezzük meg.
A 15. boldogságfoglalkozás időpontja:
2019. jan. 26. szombat: 15.00—18.00 óra
A pontos kezdés érdekében kérünk, érkezz meg 14.45 körül.

Helyszín:
Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

Megközelíthető:
a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es, 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.

Részvételi költségek:
A foglalkozás költségeit egymás közt megosztjuk. (A legelső alkalom úgynevezett kóstoló alkalom, ingyenes!)

Jelentkezési határidő:
A programot megelőző  csütörtök este, 20.00 óra.
Jelentkezni és bővebb információkat kérni a bieber.m@freemail.hu e-mail címen lehetséges.

Kérem a tárgysorban feltüntetni: Boldog Ember Klub/Boldogságfoglalkozás felnőttek részére.

Bieber Mária

*

8.3. „Zene füleimnek” avagy: zenetörténeti praktikum az egyházzene tükrében

Dr. Kovács Péter, gyakorló kántor 2018 őszén interaktív előadássorozatot indított a fenti címmel.

„A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, bárhol megérthet.” (Debussy)

Az alkalmakat havonta egy estére, másfél óra időtartamra tervezzük.

A 3. alkalom időpontja:
2019. jan. 30. szerda, 18.00—19.30 óra.
A pontos kezdés érdekében kérünk minden kedves jelentkezőt, érkezzen meg 17.45 körülre!

Mire számíthatnak a résztvevők?
A résztvevők interaktív és derűvel fűszerezett együttlétre számíthatnak.
Vigyázat: a zene nemcsak a füleinknek szól majd, azaz egyik fülünkön be, a másikon ki, hanem a szívünket is megérintheti.

A januári alkalom témája:
A koraközépkor és a reneszánsz kor egyházi zenéje

Az este tervezett menete:
– Bemutatkozás, ismerkedés (kb.: 10 perc)
– Történelmi bevezető, előző részek összefoglalója (kb.: 20 perc)
– Koraközépkor és a reneszánsz kor egyházi zenéje kb.: 35-40 perc)
– Kérdések és válaszok (kb.: 15-20 perc)

További tervezett témák:
– Reformáció zenéje Európában és Magyarországon
– Német korál, genfi zsoltárok
– Barokk kor zenéje
– “Bach a Mester”
– Romantika egyházi zenéi, (Liszt, Brahms)
– A XX. Század egyházi zenéje,
– Magyarok az egyházi zenében: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán.

Jelentkezési határidő:
a programot megelőző hétfő este, 20.00 óra.

Helyszín:
Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

Megközelíthető:
a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es és 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.

Költségek:
Az együttlét költségeit egymás közt megosztjuk.
(A legelső alkalom úgynevezett kóstoló alkalom, ingyenes!)

Jelentkezés és bővebb információkérés bieber.m@freemail.hu e-mail címen lehetséges.

Kérem a tárgysorban feltüntetni: „Zene füleimnek” vagy zenetörténet felnőttek részére.

Bieber Mária

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email