MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 39. szám 2018.06.29.

Visits: 12

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Elnöki beszámoló a 2018. május 27. és június 22. között végzett munkáról
2. Érdekképviseleti Híradó (2018. június 19-26.)
3. Változás a Segédeszközbolt nyitvatartási rendjében
4. Időszakos változás a hangoskönyv kölcsönzéssel kapcsolatban
5. Zárva lesz a Braille-könyvtár
6. Stílus tanfolyam látássérülteknek
7. 2018 júliusában is megjelenik a Vakok Világa
8. Sokszínű heti könyvajánló

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Elnöki beszámoló a 2018. május 27. és június 22. között végzett munkáról

Jeleztük a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek, hogy a Cégkapu webportálja nem akadálymentes, amellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztattak:
„Szolgáltatásaink informatikai akadálymentesítése jelenleg folyamatban van. Az akadálymentesítést a NISZ Zrt. az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve fogja elvégezni. 2018.07.01-ig a szolgáltatások előzetes felmérése zajlik az akadálymentesítésre vonatkozóan.”

Elkészült a tagnyilvántartó végleges közeli változata. Próbakitöltésre megküldtem az elnökségi tagoknak és a Felügyelőbizottságnak.

A Mastercard novemberben rendezi meg az Év Bankja című díjátadót a magyarországi pénzintézetek részére. A verseny minden évben valamilyen fontos, aktuális társadalmi témát tűz a zászlajára. Idén ezek a kiemelt ügyek az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság. Ennek érdekében pályázatot írnak ki, melynek nyertese az a magyarországi bank lesz, amely infrastruktúrájában és szemléletében leginkább integrálja az esélyegyenlőség elvét, szolgáltatásait fogyatékkal élő emberek számára is önállóan elérhetővé teszi.
A Szövetség Németh Orsolya közreműködésével részt vállalt a pályázat szakmai tartalmának és szempontjainak összeállításában. Kolléganőnk részt vesz a pályázatot elbíráló zsűriben is.

Támogatási szerződést írtam alá a Cognex Hungary Kft.-vel, amely szervezet a 2018-as Corporate Donations programjának keretében a Szövetség kutyaiskoláját a Vision kategóriában 4000 USD összegű egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti.

Részt vettem A játék összeköt! program keretében az első készülő játszótér alapkő letétele alkalmából szervezett rendezvényen a Csillagházban.

Részt vettem az LSER2018 pályázat információs napján az FSZK-ban.

Kérésemre a SalesAutopilot Kft. azzal támogatja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét, hogy ingyenes hozzáférést adott a SalesAutopilot fiók használatához, amelyen az egységes tagnyilvántartó programot fogjuk kezelni.

A Siketvakok Országos Egyesületével közösen egyeztető megbeszélést kezdeményeztünk az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárával a látássérült emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatban megkezdett jogalkotó munka tovább folytatása érdekében. A megbeszélésen kitértünk a szakember-képzés megszervezésének szükségességére is. Az államtitkár úr elmondta, hogy fontosnak tartja és támogatja a folyamat továbbvitelét.

Kérésemre Németh Orsolya és Puskás Anett munkatársaim részt vettek az EBU első Low Vision konferenciáján Szlovéniában. Hazatérésüket követően úgy döntöttünk, hogy körkérdést intézünk az EBU tagszervezeteihez a hangoskönyvek hozzáférhetőségével és a hangoskönyvtárak működésével kapcsolatban. Azért fontos most egy ilyen aktivitás a részünkről, mert a konferencia láthatóan sok ötletet generált a résztvevőkben, azonban ezek megvalósulásához mindig szükséges a mielőbbi cselekvés és egymás motiválása. Bár a hangoskönyvek kérdése csak közvetve érinti a gyengénlátó személyek helyzetét, mégis releváns lehet, mivel sokan a hosszabb szövegek olvasásához már képernyőolvasót használnak vagy hangoskönyvet vesznek igénybe.

Az MVGYOSZ kérelmére az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) előtt az OBH és a BM ellen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában eljárás indult. Véleményeztük és megtettük módosító javaslatainkat egy együttműködési megállapodást tartalmazó szerződéstervezethez annak érdekében, hogy az OBH közreműködésével új I-Form űrlapok kifejlesztésére kerüljön sor. A szerződő felek:
az Országos Bírósági Hivatal,
a Belügyminisztérium,
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége.

Folytatódott az egyeztetés a MEOSZ, az MVGYOSZ és a Magyar Ügyvédi Kamara között, amelynek a célja, hogy azokon a helyeken ahol a fogyatékos személyek tekintetében a jogszabályok közokirati kényszert írnak elő, a jognyilatkozatok alaki érvényessége előfeltételeként, ott alternatívaként az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratok is feleljenek meg az alaki érvényesség követelményeinek, ezáltal szűnjön meg a fogyatékos személyeket érintő diszkrimináció.

Kérésemre Angyal Gábor munkatársam szakmai tájékoztató napon vett részt, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Foglalkozási Rehabilitációs Főosztálya és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közösen szervezett.
A Közbeszerzési törvény 111.§ t) pont alapján nem kell alkalmazni a törvényt az uniós értékhatárt el nem érő olyan beszerzéseknél, amely védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére irányul. Különösen érdekesek lehetnek az MVGYOSZ és tagegyesületei szempontjából azok a specifikus szolgáltatások, melyekkel elősegítjük a fogyatékos, esetünkben konkrétan a látássérült személyek esélyegyenlőségének és társadalmi részvételének megvalósulását. Ilyen szolgáltatásunk pl. a Braille-tervezés és nyomtatás, az akadálymentesítési tanácsadás, az érzékenyítő programok, tréningek, képzések szervezése és lebonyolítása. Mellettünk pedig sok más hasonló szervezet nyújt ugyancsak a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét javító és a közszféra által gyakran igénybe vett szolgáltatásokat, pl. honlapok egyenlő esélyű hozzáférésnek megfelelő tervezése és szakvéleményezése, érzékenyítő tréningek, képzések szervezése és lebonyolítása, megváltozott munkaképességű munkavállalók felkutatása, közvetítése, stb.

A Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjával, az Egyenlő Biztonság programja keretében folytattuk az együttműködést. Ennek keretében elkészítettük „A látássérült személyek közlekedési nehézségei és az ezek csökkentését célzó üzeneteink a társadalom felé” című tanulmányunkat.
Az együttműködés részeként megszerveztük a “Látássérült közlekedői fórumot”, amelyen a Kutató Központ rövid ismertetőt tartott az Egyenlő Biztonság programról, a látássérült emberek közlekedésével kapcsolatosan eddig összegyűjtött tapasztalatokról, véleményekről.
Ezt követően kérdések kapcsán beszélgettünk a résztvevőkkel a közlekedéssel kapcsolatban az alábbi témakörökben:
1) Közlekedési módok és szokások. Napi közlekedési rutin, közlekedési tapasztalatok
2) Baleseti kockázatokkal, baleseti okokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények
3) Beavatkozási lehetőségek
Az alábbi érintetti és szakmai csoportok vettek részt a fórumon:
– látássérültek, akik napi szinten közlekednek önállóan fehérbottal, vakvezető kutyával, gyengénlátóként segédeszköz nélkül vagy kísérővel
– szervezeti, érdekvédelmi vezetők
– vakvezető kutya kiképzők
– rehabilitációs tanárok, akik a felnőtt látássérülteket oktatják a tájékozódás és közlekedés modulokra az elemi rehabilitáció során
– a siketvak személyek érdekvédelmével foglalkozó szakemberek

Beszámolóm végén felhívom a tisztelt olvasó figyelmét arra, hogy az MVGYOSZ hírlevelében Németh Orsolya munkatársam hétről-hétre részletesen bemutatja a Szövetség érdekképviseleti munkáját, amelyből részletesebb tájékoztatást kapnak az elnök tevékenységéről is.

dr. Nagy Sándor
elnök

***

2. Érdekképviseleti Híradó (2018. június 19-26.)

2018. június 26-án Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott látogatta meg az MVGYOSZ székházát és folytatott egyeztetést dr. Nagy Sándor elnökkel. Az egyeztetés célja a látássérült emberek érdekképviseletének aktuális kérdéseinek áttekintése volt, különös tekintettel a közszolgálati honlapokhoz és elektronikus űrlapokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására és a választásokon való önálló részvételre.

Az elnök elmondta, hogy az MVGYOSZ által az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál elindított eljárás egy konkrét elektronikus nyomtatványkitöltő rendszer látássérültek általi használhatatlanságának ügyében jelenleg is tart. Az MVGYOSZ, mint a látássérült emberek országos érdekvédelmi szervezete, fontosnak tartja, hogy ahogy a fizikai környezetet jelentő kül- és belterek is akadálymentesen kell, hogy kialakításra kerüljenek, úgy ezek a felületek is már a tervezés kezdetétől az egyenlő hozzáférés eszméje mentén, az ISO40500 szabvány betartásával készüljenek. A miniszterelnöki megbízott a témakörben további egyeztető tárgyalások kezdeményezésére tett ígéretet.

Ugyancsak szó esett a megbeszélésen a Braille-szavazósablonok használatával kapcsolatos tapasztalatokról. Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy a látássérült felhasználók több hasznos visszajelzéssel is segíteni szeretnék a sablonok gyártását és minél megbízhatóbb alkalmazását. Így például célszerű a szavazólapok és a sablonok jobb alsó sarkának levágásával a vakok számára is ellenőrizhetővé tenni, hogy a szavazólap valóban megfelelő módon került-e elhelyezésre a sablonban. Az elnök a jövőre nézve javasolta, hogy az MVGYOSZ Braille-nyomdáját és adaptálással foglalkozó munkatársait még inkább vonják be a sablonok előkészítésének és gyártásának folyamatába.

Dr. Nagy Sándor a tárgyaláson elmondta, hogy az MVGYOSZ centenáriumi évében számos rendezvényt szervez, melyekre azonban nem kapott állami támogatást. A költségvetési finanszírozás az elnök szerint ugyancsak nem veszi figyelembe, hogy a Szövetség és megyei tagegyesületei számos olyan szolgáltatást nyújtanak magas szakmai színvonalon, melyek megvalósításáért más szervezetek komoly díjazásban részesülnek. Ilyenek például az érzékenyítő programok, melyek az elnök szerint a látássérült emberek szervezeteinek megvalósításában lehetnek a leghitelesebbek. Emellett az MVGYOSZ számos szolgáltatással segíti a magyar vak és gyengénlátó embereket, melyek országos szinten egyedülállóak és melyek fenntartására, az azok biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítására a jelenlegi költségvetési támogatás szintén nem elegendő. Az MVGYOSZ 53 munkatársa közül jelenleg 23-an látássérültek, további 3 fő pedig egyéb megváltozott munkaképességű munkavállaló.

A miniszterelnöki megbízottal folytatott tárgyalás nyomán létrejövő szakmai egyeztetésekről és eredményekről Híradónkban természetesen a későbbiekben folyamatosan beszámolunk.

*

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és az MVGYOSZ több érdekképviseleti témakörben is együttműködésre lépett az elmúlt hetekben.

A mozgássérült és vak emberek aláírásával és annak elfogadásával kapcsolatos kérdésekről egyeztetett dr. Nagy Sándor elnök Kovács Ágnessel, a MEOSZ elnökével és az Ügyvédi Kamara képviselőjével 2018. június 19-én a MEOSZ székházában.

Az egyeztetés eredményeként létrejött „Javaslatok az írásra testi, érzékszervi fogyatékosságuk miatt nem képes személyek írásbeli nyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosításokra vonatkozóan” című dokumentum alapvetését a fogyatékos személyekre is érvényes emberi jogok adják. A Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 4. cikke értelmében a részes államoknak azokat a szükséges jogalkotási lépéseket is meg kell tenniük, melyek a fogyatékos személyek hátrányos megkülönböztetését konzerváló jogszabályok és gyakorlatok megváltoztatását szolgálják.

A látássérült személyek aláírással kapcsolatos nehézségeiről és jogi akadályairól korábbi cikkeinkben több alkalommal is írtunk. Az együttműködés létjogosultságát adja, hogy míg a látássérültek esetében az aláírt szöveg tartalmáról való meggyőződés ütközik akadályba, addig sok mozgássérült személy az aláírás fizikai kivitelezésére képtelen, miközben jog- és döntésképes személyekről van szó, akik az aláírandó dokumentum tartalmáról is képesek meggyőződni. Mindkét csoport súlyos hátrányba kerül ez által polgári jogi, pl. végrendelkezés, ingatlan átruházással kapcsolatos ügyintézés, banki ügyintézés, illetve közigazgatási és munkajogi ügyeinek intézése során is. A hatályos jogi szabályozás a nevük aláírására képtelen fogyatékos személyek önrendelkezésen alapuló életvitelhez való jogát sérti, hátrányos megkülönböztetést okoz. A jogszabályokban elvárt megoldások nem csupán bonyolultabbá teszik az érintettek számára egyébként sem egyszerű hivatali ügyintézést, hanem jelentős többletterheket is rónak rájuk. A területenként eltérő joggyakorlat és a rendelkezések többféle értelmezése ráadásként a fogyatékos emberekre nézve megalázó helyzeteket teremt.

A MEOSZ és az MVGYOSZ képviselői a jogbiztonság szem előtt tartásával élnek javaslatokkal a hátrányok csökkentésére. Legfontosabb feladatnak a problémákat előidéző rendelkezések felülvizsgálatát tartják. Ennek során egyik legfontosabb javaslatuk a teljes bizonyítóerejű magánokirat fogalmának kibővítése a testi és érzékszervi fogyatékos személyek esetében, aminek hitelesítéséhez a javaslat szerint ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzés is elegendő lenne. Amennyiben közokirati vagy teljes bizonyítóerejű magánokirati formát nem igénylő nyilatkozattételről van szó, abban az esetben a javaslat az egyszerű magánokirati formát tartja elfogadhatónak, melynek esetében a dokumentum megismerését és az aláírás hitelességét két független tanú jelenléte garantálja.

A javaslatcsomag láthatóan nagyobb teret ad az ügyvédeknek a fogyatékos személyek által lebonyolítandó jogügyletek vonatkozásában. Ez indokolt lehet például az ingatlan adásvétellel kapcsolatos ügyek esetében, mely területen az ügyvédek a közjegyzőknél lényegesen nagyobb gyakorlattal rendelkeznek, illetve a közjegyzőkénél jóval nagyobb létszámuk miatt elérésük is könnyebb és ez által az ügymenet is gyorsabb lehet.

Az MVGYOSZ elnöke ugyanakkor továbbra is azt az ombudsmanéval is megegyező álláspontot képviseli, hogy az aláírásra képes látássérült személyeknek jogszabályi szinten is meg kell adni a döntés szabadságát a tekintetben, hogy jogügyleteik során kívánnak-e tanúkat, ügyvédet vagy közjegyzőt igénybe venni, vagy csupán a saját aláírásukkal kívánják hitelesíteni dokumentumaikat.

*

Az MVGYOSZ is csatlakozott a MEOSZ-nak az ápolási díj emelésével kapcsolatos lobbijához, melynek célja a fogyatékos hozzátartozójukat otthon ápoló személyek tevékenységének munkaként történő elismerésének elérése. A javaslat elkészítésében a hat nagy országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet (MEOSZ, SINOSZ, MVGYOSZ, ÉFOÉSZ, Autisták Országos Szövetsége és a Siketvakok Országos Egyesülete) vett részt. A javaslatot több minisztériumnak, államtitkárnak és országgyűlési képviselőnek is eljuttatták.

Ápolási díjban olyan személyek – többnyire nők – részesülnek, akik valamilyen tartós egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő hozzátartozójukat ápolják. Ezeket a személyeket a gyakran fokozottan nehéz ápolási munka testi és lelki egészséget veszélyeztető hatásai mellett számos diszkriminatív intézkedés sújtja a biztosítotti jogviszony, az egészségügyi és egyéb szociális ellátások igénybevétele és a foglalkoztatás területén. Az ápolási díjnak még a kiemelt összege is mélyen az egykeresős létminimum szintje alatt van, az érintettek pedig gyakran részmunkaidős munkát sem tudnak vállalni. Az ápolási szükséglet megállapításának rendszere korszerűtlen, mely a teljesen magatehetetlen személyt ápolóknak kedvez, miközben egy mozgásképes, de nem szobatiszta és nem beszélő személy is hasonlóan intenzív figyelmet és segítséget igényel. Diszkriminatív az az intézkedés is, hogy szolgálati időként csupán a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek ápolása ismerhető el, más hozzátartozó, például szülő vagy testvér ellátása nem. Az ápolási díj összege jóval alacsonyabb, mint amekkora összeg a költségvetésből egy-egy intézményi keretek között ápolt személyre fordítódik. A legmagasabb összegű, kiemelt ápolási díj összege mindössze 58.000 Ft, míg egy bentlakásos intézményben az egy ellátottra jutó havi támogatási összeg több mint 250.000, egy lakóotthonban pedig ugyanez több mint 200.000 Ft.

Magyarországon jelenleg több mint 50.000 személy részesül ápolási díjban, családjaik jelentős része szegénységben vagy legalábbis az átlagnál rosszabb anyagi körülmények között él, melyre megoldást kizárólag az ápolási díj összegének jelentős emelése nyújthat. A javaslat szerint az ápolási díj összegét a mindenkori minimálbérhez kell igazítani, ezzel is elismerve annak munka jellegét. Természetesen ebben az esetben is javasolt az összeg differenciálása az ápolást igénylő személy állapotának és ápolási szükségletének függvényében. Ennek megállapításához a jelenleginél rugalmasabb mérőrendszer kidolgozása szükséges. Fontos, hogy az ápolási díj összegét a központi költségvetés biztosítsa, az ne a helyi önkormányzatokat terhelje, ami súlyos területi egyenlőtlenségekhez vezet.

A javaslat tartalmazza továbbá azt a lehetőséget, hogy a nevelőszülői jogviszonyhoz hasonló jellegű foglalkoztatási és biztosítási jogviszonynak tekintsék az otthonápolást is. Ebben az esetben az ápolást végző személy nem csak egészségbiztosítási ellátásra és betegszabadságra, hanem fizetett szabadságra és helyettesítésének biztosítására is jogosult volna. A szervezetek javasolják a jogosulti kör kibővítését is, mivel sok ápolásra szoruló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki az ápolási feladatokat el tudja vagy akarja látni, ennek hiányában pedig kénytelenek vagy fizetni valakinek vagy az állam számára jóval drágább, a fogyatékos személy kiszolgáltatottságát növelő intézményi elhelyezést igénybe venni. Az érdekvédők javasolják továbbá a jelenleginél jóval több pénzbeli ellátás párhuzamos folyósításának lehetővé tételét. Fontos cél az ápolást végző személyek és családok támogatására hivatott szolgáltató rendszer kialakítása, helyettesítésük, rekreációjuk, mentálhigiénés támogatásuk biztosítása. Biztosítani kell az ápoló személy számára a munkavégzés lehetőségét is az ápolási feladatai által megengedett mértékben, részmunkaidős foglalkoztatás keretében.

A dokumentum zárszavából kiderül, hogy ugyanezen javaslatokat már 2017. áprilisában is benyújtották az Emberi Erőforrások Minisztériumának, azonban azóta előrelépés nem történt. A javaslatokat megfogalmazó országos érdekvédelmi szervezetek kérik, hogy képviselőik részt vehessenek az ápolási díj szabályozásának módosításával foglalkozó munkacsoport munkájában.

Németh Orsolya

***

 1. Változás a Segédeszközbolt nyitvatartási rendjében

  Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy az MVGYOSZ Segédeszközboltja 2018. június 29-től (péntek) 2018. július 13-ig (péntek), szabadság miatt zárva tart.
  Utolsó nyitvatartási nap: 2018. június 28. (csütörtök).
  Nyitás: 2018. július 17. (kedd).
  Megértésüket köszönjük!

  Balog Tamás

  ***

  4. Időszakos változás a hangoskönyv-kölcsönzéssel kapcsolatban

  Az MVGYOSZ hangoskönyvtárban a személyes kölcsönzés 2018.06.29. és 2018.07.17. között szabadság miatt helyettesítéssel üzemel, a postacsomagok küldése ezen időszak alatt szünetel.

  Nyitva tartás:
  kedd: 10:00 – 18:00 óra

  csütörtök: 9:00 – 17:00 óra
  péntek: 8:30 – 12:30 óra

  Türelmüket köszönjük!

  Koczkásné Tóth Csilla
  szolgáltatásvezető

  ***

  5. Zárva lesz a Braille-könyvtár

  Tisztelt Olvasók!

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Braille-könyvtár 2018. július 10-én, (kedden), szabadság miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük!

  Páll Erika

  ***

  6. Stílus tanfolyam látássérülteknek

  Soha nincs második esélyed arra, hogy első benyomást tegyél valakire!
  A sminkelés és a választékos öltözködés alkalmas arra, hogy picit üdébbnek, kipihentebbnek, karcsúbbnak, vagy csak egyszerűen szebbnek tűnjünk. A sminkelésnél és az öltözködésnél fontos, hogy az illjen a viselője személyiségéhez, az alkalomhoz, ne legyen se túlzó, se túl visszafogott.
  Az MVGYOSZ-ben egy személyre szabott tanfolyam alkalmával elsajátíthatók a sminkelés és öltözködés fortélyai. Hogyan kell használni az eszközöket, púdert, alapozót, ecsetet, szemceruzát, szemspirált, korrektort, szájfényt, rúzst, hogyan érdemes kiválasztani a ruhákat, stb., illetve hogy milyen színek illenek az egyéniséghez.
  A stílus tanfolyamra jelentkezni a szervezes@mvgyosz.hu címre küldött e-mailben lehet, 2018. augusztus 15-ig. A levél tárgy mezőjében szerepeljen a „stílus tanfolyam” szöveg. A tanfolyam indulásának pontos idejéről minden jelentkező egyénileg fog tájékoztatást kapni.
  A stílus tanfolyamot a Fény Alapítvány együttműködésével valósítjuk meg.

  Angyal Gábor
  Szakmai vezető

  ***

  7. 2018 júliusában is megjelenik a Vakok Világa

  Köszönjük, hogy előfizetett újságunkra!

  *

  Házunk tájáról
  Pont ez a nap! Mi történt a játék világnapján a szövetségben? Németh Orsi tudósít az eseményekről és egy felhívást is közzétesz! Kérjük, mondják el mit gondolnak!
  Beszámoló az elnökség munkájáról: angol tanfolyam indul; készülnek az új abc-s könyvek; elkészült az új adatvédelmi szabályzat; felújítások, vezetékcserék várhatóak a székház körül; hol tart a Távszem projekt, Gulyás Zsuzsa beszámolója; a felügyelő bizottság észrevételei; ősszel lesz a küldöttgyűlés.
  Németh Orsolya beszámolóját közöljük a Távszem projekttel kapcsolatosan.

  *

  Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei
  Beszélgetés a „Múlt, jelen, jövő” pályázat harmadik helyezettjével, valamint rövid összeállítás a pályázat legjobb 10 verséből (befejező rész).
  Bemutatjuk Lak István: „A tövises tarlóktól a hangoskönyvekig” című, most megjelent könyvét.
  Verseinkkel a nyarat köszöntjük!

  *

  Sportos élet, egészség!
  Németh Orsolya ismét a Suhanj fitnessben járt és keményen edzett! Sportoljunk mi is vele együtt!
  Csörgőlabdásaink sem tétlenkedtek, hiszen verseny versenyt ért és mi nyomon követtük őket.
  Drogmentes Magyarországért futottak.

  *

  Első a család
  Két anyuka dalol és versel nekünk érzéseiről, gondolatairól, egyáltalán az anyaságról.
  Bemutatkozik az új 50 forintos érme, de nem kell megijedni, a felismerése, tapintása nem változik!

  *

  Régi világunk lapjai
  Ismét saját oldalainkat lapoztuk fel, mi történt 1981-ben.

  *

  Tuti tippek, rövid hírek
  Ismét bekukkantottunk segédeszközboltunkba és ezeket láttuk:
  Együttműködés a FESZT és BKK között.
  Hol tart a rehabilitáció, infokommunikáció és mindaz, ami a témába vág.

  *

  Társas barangoló
  Cikksorozatot indítunk a vakvezetőkutyák élete, munkája témakörben. Hasznos tippek, érdekes élmények, kedves történetek. Elen és gazdija levizsgázik!
  A VGYHE Turista Szakosztályával kirándultunk, tartsanak velünk!
  Ellátogattunk a Budakeszi Vadasparkba is, ha gondolják, ide is utazzanak velünk!

  *

  Újság az újságban
  Péter Zsiga számol be a poznani Braille-versenyről.
  Érkezik a JAWS for Windows 2018 magyar változata!
  Akadálymentes matekoktatás, nyert az Infoalap.

  *

  Náluk jártunk
  Nyíregyházán jártunk az országos Braille-olvasás versenyen.
  Megtartották a szakiskolások szokásos év végi vásárukat, mi is megnéztük, hogy idén mit árultak!

  Kellemes időtöltést, jó olvasást mindenkinek!
  Reméljük, hogy találnak kedvükre valót!
  Írjanak nekünk!
  Mondják el véleményüket, osszák meg írásaikat!
  Szerkesszünk újságot közösen!

  Előfizetési lehetőség elektronikus VV-re:

  A VV e-mailben kérhető elektronikus változatának 2018. évi lapszámai esetében a szolgáltatásért előfizetési díjat kell fizetni, amelynek összege 1 évre 1890 Ft.
  Lehetőség van féléves előfizetésre is, melynek díja 945 Ft.

  A félév január 1-jén és július 1-jén kezdődik.

  Befizetési határidő: választott előfizetési időszak előtti hónap utolsó napjáig.

  Befizetés módja:
  -emailben (email cím: elofizetes@mvgyosz.hu)
  -személyesen a Szövetség székházában található pénzügyi osztályon (1146 Budapest, Hermina út 47) vagy
  – telefonon 06 1 384-8440/119 melléken, hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00, pénteken 9:00-14:00 óra között.

  Továbbá lehetőség van annál az egyesületnél történő előfizetésre is, ahol tag az illető. Ezek részleteiről az adott egyesület ad tájékoztatást.

  Az előfizetés ügyintézője: Szitás Anett. Távolléte esetén a pénzügyi osztály munkatársai segítenek az ügyintézés zavartalan lebonyolításában.

  Az előző évek gyakorlatához híven az előfizetési igény jelzését követően számlát állítunk ki, amelynek ellenében várjuk a befizetéseket. Az összeg beérkezését követően az igénylést előfizetéssé véglegesítjük, így Önnek a továbbiakban nincs más dolga, mint várni a sajtóterméket elektronikusan.

  Számlázást követően Önnek háromféle lehetősége van a befizetésre. Átutalás esetén a bankszámlaszám minden esetben megtalálható a számlán. A megjegyzés rovatba a számla sorszámát kérjük feltüntetni. Postai befizetés esetén csekket az MVGYOSZ biztosít. Személyes befizetés hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00, pénteken 9:00-14:00 között lehetséges.

  Várjuk megrendelését.

  Elérhetőségünk:
  vakokvilaga@mvgyosz.hu
  sztaki1em@t-online.hu
  +36303585555

  A Vakok Világa munkatársai nevében
  Sztakó Krisztina szerkesztő

  ***

  8. Sokszínű heti könyvajánló

  Június 26.
  A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja (1988-tól)

  Szenvedélybetegségről a Braille-könyvtárban.
  Rácz Zsuzsa: Kábítószeretet
  (4 kötet)
  Peremre szorult, kábítószerbe menekülő, cél és jövő nélküli fiatalokról szól ez az izgalmas és elgondolkodtató riportfüzér. Önvallomások egy kortársuknak. Egy kortársuknak a sok-sokezer közül, aki bizonyíték rá, hogy a könyvben bemutatott életutak nem sorsszerűek, ahogyan sokan önmagukat is próbálják fölmenteni.
  De mégiscsak azok, ha a könyvben is fölvázolt, a valóságban, országosan sok ezernyi életpályának mégis hasonló az iránya. Mert ismét és ismét kiderül, hogy a kábítószernek jól körülhatárolható gazdasági, szociális és családi háttere van, hogy akkor és ott támadja az embert, amikor és ahol a legvédtelenebb: fiatal korában, a személyiségében, egészében, erkölcsében. Családok, kapcsolatok hullanak szét a nyomában, de az emberek többsége számára ez elképzelhetetlen, amíg személyesen nem érintettek. És amikor egy családot megérint, többnyire már késő, mert felkészületlenek rá. Való igaz, hogy felvilágosító és tudományos könyvek, előadások tucatjai születtek már erről a témáról, de személyes élményt csak a hasonló riportok nyújthatnak. Rácz Zsuzsa könyvének pontosan ez adja a súlyát és drámai erejét. És a megértés, az együttérzés, ami egyedül képes hitelessé tenni egy hasonló munkát.

  Kepes András

  A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
  http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
  kedd: 10:00-18:00
  Csütörtök: 9:00-17:00
  péntek: 8:30-12:30
  Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

  *

  A közelmúltban elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze,
  (1929. május 10 – 2018. június 20.)
  Életéről és digitalizált műveiről további részletek:
  https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kanyadi-sandor#

  Kányádi Sándor versei a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, a költő felolvasásában.
  Időtartam: 1 óra 42 perc.

  A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
  http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

  Nyitva tartás:
  kedd: 10:00 – 18:00 óra

  csütörtök: 9:00 – 17:00 óra
  péntek: 8:30 – 12:30 óra

  Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
  e-mail-ben, a
  hangoskonyvtar@mvgyosz.hu
  e-mail címen.

  Árvay Mária

  ***

  Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

  ***

  A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email