MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 37. szám 2018.06.22.

Views: 45

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Meghívó elnökségi ülésre
2. Érdekképviseleti híradó (2018. június 11-18.)
3. Zárva lesz a Braille-könyvtár
4. Változás a Segédeszközbolt nyitvatartási rendjében
5. Mi történt a kutyaiskolában?
6. Segédeszközbolt termékajánló
6.1. Vakvezetőkutyások figyelmébe
6.2. Takarékos ajánlat – közlekedést segítő négygombos távirányító
7. Sokszínű heti könyvajánló

Vendégoldal

8. Braille-óra eladó

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Meghívó elnökségi ülésre

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2018. június 25-én (hétfő) 11:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza
(1146 Budapest, Hermina út 47.)

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
5. Az MVGYOSZ 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
7. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
8. Tájékoztatás az EBU-LOW VISION (gyengénlátó emberek) konferenciájáról
Előadó: Németh Orsolya, Puskás Anett
9. Bejelentések, vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlen számítok.
dr. Nagy Sándor
elnök

***

2. Érdekképviseleti híradó (2018. június 11-18.)

A Magyar Telekom Vállalati Fenntarthatósági Központjának munkatársa és esélyegyenlőségi referense fordult megkereséssel az MVGYOSZ-hez. A vállalat a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjaként, a többi magyarországi hírközlési szolgáltatóval együttműködve, egy szándéknyilatkozat kiadását tervezi, mely a szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítására vonatkozó vállalásaikat fogja tartalmazni. E célból tájékozódnak a fogyatékossággal élő ügyfeleket képviselő szervezetek körében, hogy a már meglévő tapasztalatokat és fejlesztési javaslatokat feltárják.

Az egyeztetésen a Szövetség részéről Angyal Gábor szakmai vezető vett részt, azonban az előre megküldött kérdéssor mentén több munkatársunk is megosztotta tapasztalatait a témában. A kérdések körbejárták a látássérült ügyfelek szempontjából az akadálymentesség főbb területeit, beleértve az ügyfélszolgálatok, honlapok és a hírközlési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eszközök hozzáférhetőségét és használhatóságát is. A kutatás érinti továbbá a jogi szabályozás vonatkozó elemeit, a nemzetközi szinten már megvalósult jó gyakorlatokat és az érintettek egyéb speciális igényeit is.

A szakmai vezető a tárgyalás során legfontosabbnak tartotta leszögezni, hogy a weboldalak, szoftverek és applikációk akadálymentes hozzáférhetőségét kizárólag az egyetemes tervezés eszméje szerint történő fejlesztés, vagyis az ISO40500 szabványnak való megfelelés garantálja. Örvendetesnek tartja, hogy a Telekom törekszik a látássérült ügyfelekkel való szerződéskötés során a minél akadálymentesebb folyamat kialakítására. Ennek keretében az ügyfélszolgálatokon képernyőolvasó szoftverrel ellátott számítógépek biztosítását is célul tűzték ki, aminek segítségével a látássérült ügyfelek önállóan képesek lesznek a szerződések szövegének elolvasására és értelmezésére. Jelezte ugyanakkor, hogy erre nem csupán ez az eszköz lehet alkalmas, hanem a látássérült ügyfél saját okostelefonja is, ami beolvashatja a szerződés szövegét akár egy QR-kódból, a gyengénlátók pedig saját kézinagyítójuk segítségével ismerhetik meg a dokumentumok tartalmát. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a megoldás nem minden látássérült ügyfél számára lesz hozzáférhető, hiszen sok idős vak vagy aliglátó személy nem használ számítógépet vagy okostelefont, ők a jövőben is inkább a személyi segítséget, azaz például a felolvasást fogják preferálni. A Magyar Telekom jelenleg lehetővé teszi valamennyi látássérült ügyfele számára, hogy a szerződéskötést követő nyolcadik napig jelezze elállási szándékát. Ez lehetőséget ad arra, hogy akkor se érje kár a vak vagy gyengénlátó ügyfeleket, ha a szerződés szövegét az aláíráskor nem volt lehetőségük teljes egészében megismerni és értelmezni.

Az MVGYOSZ példamutatónak tekint minden olyan kezdeményezést, mely a törvényi előírásokat meghaladó mértékben biztosítja a fogyatékos személyek számára az egyenlő esélyű hozzáférést. Álláspontunk szerint a fogyatékos emberek számára vonzó, ha a szolgáltatók maximálisan odafigyelve speciális szükségleteikre alakítanak ki részükre szolgáltatásokat, ilyen például a Magyar Telekom által az MVGYOSZ tagjai részére biztosított kedvezményes díjcsomag is.

A megbeszélésen természetesen a nehézségekről is szó esett. A szakmai vezető külön felhívta a Telekom munkatársainak figyelmét a látássérült emberek aláírási jogosultsága kapcsán gyakran kialakuló anomáliákra, valamint az ügyfélszolgálatokon rendszeresített sorszámkiadó automaták és ügyfélhívó rendszerek önálló használatának nehézségére. Ugyancsak gondot okoznak a látássérült felhasználóknak azok a hírközlési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eszközök, melyek nem felelnek meg az egyenlő esélyű hozzáférés követelményének. Tipikusan ilyenek egyes mobiltelefonok, az okos televíziók és a set top boxok. Angyal Gábor szerint fontos, hogy valamennyi termékcsoportból kínáljanak a szolgáltatók olyan típust, ami gyengénlátóként vagy akár teljesen vakon is használható. További lehetőséget teremthet a televízió műsorok teljes tartalmához való egyenlő esélyű hozzáférésre egy olyan okostelefonos applikáció kifejlesztése, melynek segítségével a látássérült nézők hozzáférhetnek azokhoz a képernyőn megjelenő feliratokhoz is, melyek a műsorokban szóban nem hangzanak el.

*

A Mastercard évek óta több kategóriában meghirdeti a magyarországi pénzintézetek körében az Év bankja pályázatot. 2018-ban a kategóriákat ki kívánják egészíteni az “Év akadálymentes bankja” címmel is, melynek megvalósításához a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsától (FESZT) kértek szakmai segítséget. Az MVGYOSZ, mint a FESZT tagja, a programmal kapcsolatos egyeztetésre létrejött munkacsoportba jelen sorok íróját delegálta. A munkacsoport 2018. június 12-én tartott megbeszélést, melyen részt vettek a mozgássérült, hallássérült, látássérült és az afáziás embereket képviselő országos szervezetek delegáltjai és a pályázatot megvalósító PR-ügynökség képviselője.

A résztvevő érdekvédők elmondták, hogy egy bank akadálymentességének számos aspektusa lehet a bankfiókok fizikai akadálymentességétől kezdve az elektronikus vagy telefonos banki szolgáltatásokon át a fogyatékos emberek számára nyújtható, egyenlő hozzáférést biztosító szolgáltatásokig. Ezek teljes körű vizsgálata nagy erőforrásokat igényelne, amire a pályáztató valószínűleg nem kíván komoly anyagi és időbeli lehetőséget adni. Ennek hiányában, csupán egy pályázati dokumentációból viszont nem rajzolható reális kép a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről.

A MEOSZ képviselője, Miklós Katalin szakmai vezető szerint nem célszerű díjazni azokat az akadálymentesítési beruházásokat, melyek törvényi kötelezettség alapján jöttek létre, így például nem fogja jutalmazni a pályázat az akadálymentesen bejárható bankfiókokat. Ugyanakkor azt javasolta, hogy a programban legyen szempont a bankok akadálymentesítési tevékenységének belső monitoring rendszerének értékelése, már ha van ilyen. Fontosnak tartotta továbbá a “semmit rólunk nélkülünk” elv hangsúlyozását és alkalmazását a pályázat teljes folyamata során. Ennek jegyében nem csupán a pályázatot előkészítő munkacsoportban vesznek részt a fogyatékos személyek szervezeteinek képviselői, hanem zsűritagként is értékelik majd a beérkező pályázatokat.

Az MVGYOSZ képviseletében azzal a javaslattal éltem, hogy ne a teljes körű banki szolgáltatási paletta akadálymentességét díjazza a pályázat, hiszen ma Magyarországon nincs olyan bank, amely minden célcsoport számára teljeskörűen hozzáférhető volna. Ugyanakkor több hazai pénzintézet rendelkezik olyan jó gyakorlatokkal, innovatív szolgáltatási elemekkel, melyek díjazásra és ezáltal népszerűsítésre érdemesek lehetnek. A többi résztvevő támogatta a javaslatot, így ebben a kategóriában várhatóan innovációs díj kerül odaítélésre, mely egy-egy szolgáltatás kapcsán adható át és mely ösztönzőleg hathat a többi pénzintézetnek is hasonlóan innovatív szolgáltatások kialakítására. Ennek kapcsán a jelenlévők több ötletet is megfogalmaztak, pl. a siket személyek számára fontos lenne, hogy a bankkártyájukat SMS-ben is letilthassák, illetve valamennyi fogyatékossággal élő csoportnak segítség lenne egy olyan kedvezményes személyi hitel, melyet a több százezres vagy milliós összegbe kerülő, az OEP által nem támogatott segédeszközök, pl. hallókészülékek, kerekesszékek, Braille-kijelzők megvásárlására fordíthatnak.
A munka a pályázati kiírás véglegesítésével és a zsűri összeállításával folytatódik a nyár folyamán.

*

Az MVGYOSZ az Európai Vakok Szövetsége (European Blind Union – EBU) tagja. Ekként kaptunk meghívást Szlovéniába, a Low Vision services, a global right – setting the standards in Europe (Szolgáltatások gyengénlátóknak, egy globális jog – sztenderdek felállítása Európában) című szakmai konferenciára. A 2018. június 14-17. között megrendezett esemény volt az első olyan konferencia az EBU történetében, mely kifejezetten a gyengénlátó emberek speciális igényeivel, nehézségeivel és rehabilitációjuk lehetőségeivel foglalkozott. A konferencián 24 ország több mint 70 képviselője vett részt, hazánkat az MVGYOSZ két munkatársa, Puskás Anett és Németh Orsolya képviselte.

Európában a gyengénlátás több mint 30 millió embert érint, azaz egy közepes méretű európai ország lakosságának megfelelő létszámú csoportot, akiknek a hangja mégis ritkán hallható. Ahogy az hazánkban is jellemző, a vak személyek nehézségeinek, igényeinek és képességeinek kommunikációja jóval erősebb, miközben a népességen belül a gyengénlátók közel tízszer annyian vannak. E tény hatására jött létre évekkel ezelőtt az EBU keretein belül a gyengénlátó emberekkel foglalkozó munkacsoport, mely természetesen gyengénlátó érdekvédőkből és szakemberekből áll.

A konferencia a gyengénlátók perem helyzetbe kerülése okainak és következményeinek feltárása mellett összetett problémaként járta körül mindennapos nehézségeiket, rehabilitációjuk országonként változó lehetőségeit és korlátait, társadalmi részvételük jellemzőit. Általános konklúzió, hogy a gyengénlátás definíciója országonként jelentősen eltér, ahogy a szemészorvosok is eltérő módszerekkel és mérőszámokkal jellemzik azt. Ennek megfelelően minden országban más-más feltételekkel juthatnak látásjavító eszközökhöz és funkcionális látásrehabilitációs szolgáltatásokhoz: míg egyes helyeken kizárólag a megmaradt vízust veszik alapul, máshol az egyén életminőségének megváltozására helyeznek hangsúlyt. Országonként változó az is, hogy a látássérültek rehabilitációja milyen intézményi és szakmai feltételek között, milyen finanszírozás mellett folyik. Abban azonban egyetértettek a résztvevők, hogy a látássérültség nem állhat a minőségi élet útjába, nem szabad hagyni, hogy akadálya legyen a teljes körű társadalmi részvételnek. Ezért az európai szintű sztenderdek kidolgozása és kommunikálása mellett fontos cél volt az egyes országokban működő jó gyakorlatok megosztása, terjesztése is.

A tanácskozáson elhangzottakról és a magyar delegáltak által tapasztaltakról a Vakok Világa augusztusi számában olvashatnak részletes tudósítást.

Németh Orsolya

***

3. Zárva lesz a Braille-könyvtár

Tisztelt Olvasók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Braille-könyvtár 2018. június 26-án, kedden, szabadság miatt zárva tart! Megértésüket köszönjük!

Páll Erika

***

4. Változás a Segédeszközbolt nyitvatartási rendjében

Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy az MVGYOSZ Segédeszközboltja 2018. június 29-től (péntek) 2018. július 13-ig (péntek), szabadság miatt zárva tart.
Utolsó nyitvatartási nap: 2018. június 28. (csütörtök).
Nyitás: 2018. július 17. (kedd).
Megértésüket köszönjük!

Balog Tamás

***

5. Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk!

Dvariecki Bálint és Simon vakvezetőkutya nagyszerű sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett nagyon kemény budapesti forgalomban. Gratulálunk a csodás vizsgához és további biztonságos közlekedést kívánunk!
Köszönjük Simon nevelőinek a hatalmas munkát: Vasporei Júlia és Ferenc.
Köszönjük a vizsgabíróknak is a munkájukat: Juhászné Mályi Edit, Nyíriné Kovács Mária és Rózsa Kata.
Simon kiképzője: Németh Ágnes.
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.
*

Cikkajánló

A mellékelt cikkben olvasható minden, amit egy vakvezetőkutya és gazda együttes munkájáról tudni lehet – Dr. Nagyné Berke Mónika és Ales nyugalmazott vakvezetőkutya riportja:
http://hirek360.hu/vakvezeto-kutyaval-az-elet
 
Schiff Mónika
központvezető

***

6. Segédeszközbolt termékajánló

6.1. Vakvezetőkutyások figyelmébe – újdonságok

Jutalomfalat kutyáknak, csirke hússal
Ára: 699 Ft
A termék zacskós kiszerelésben kapható, a csomag csont alakú, kisméretű, keksz jellegű falatkákat tartalmaz.

Jutalomfalat kutyáknak, rágó ropi
Ára: 199 Ft
A termék 10 darabos kiszerelésben kapható. A csomag kb. 15 cm hosszú és 0,7 cm átmérőjű, rúd alakú ropogtatható jutalomfalatokat tartalmaz.

Fogápoló jutalomfalat kutyáknak, préselt csont
Ára: 599 Ft
A termék zacskós kiszerelésben kapható, a csomag 2 db fél tenyérnyi méretű, kemény, préselt csontból készült fogápoló terméket tartalmaz.

Világító nyakörv
Ára: 3250 Ft
A textil bevonatú, hengeres nyakörv állítható méretű. Erős fényű, folyamatosan és villogó üzemmódban egyaránt tud világítani. Micro USB csatlakozóval rendelkező mobiltelefon töltővel tölthető az akkumulátora. Narancssárga és citromsárga színekben kapható. A hagyományos nyakörv kiegészítéseként alkalmazható.

Heti ajánlat
Kutya kulacs, utazáshoz
Ára: 880 Ft
A biztonságosan záródó, kihajtható itatótálkával egybeépített műanyag kulacs nadrágra akasztható karabinerrel is rendelkezik. Körülbelül fél liter víz fér bele.

Evést lassító műanyag kutyatálak
Ára: 1450 Ft (900 ml) és 2000 Ft (1500 ml)
Fehér, világoskék és neon zöld színben kapható a gyors evést lassító kutyatál. A tálban három, szájával lefelé fordított pohár alakú akadály gátolja a kutyát abban, hogy mélyen a tál aljáig belehabzsolhasson az ételbe. Ez által kénytelen kisebb adagokat felszedni, így az evés időtartama meghosszabbodik, a rágásra szánt idő megnő. Alacsony súlypontú kialakításának köszönhetően nem borítható fel. 900 és 1500 milliliteres hasznos űrtartalommal hozzuk forgalomba.

Összecsukható kutyatál, utazáshoz
Ára: 1520 Ft
A szilikonból készült kutyatál szállítás közben néhány centiméteresre összecsukható, átmérője 18 cm. 1000 milliliteres űrtartalommal forgalmazzuk.

Jó minőségű textil nyakörvek és 100 cm-es pórázok több színben, 629 Ft és 817 Ft közötti áron kaphatók.

6.2. Takarékos ajánlat – közlekedést segítő négygombos távirányító
Ára: 1585 Ft
A készüléken lévő bármelyik gomb megnyomásával aktiválhatók a távirányítóval bekapcsolható, hangos tájékoztató berendezéssel felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél lévő lámpák, valamint a FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat is ezzel a távirányítóval olvastathatjuk fel (amennyiben a berendezés működik és felolvasóval felszerelt), ezen kívül az M4-es metrónál az éppen üzemelő, a tőlünk távolodó mozgású mozgólépcsőt hangjelzéssel jelző berendezés (ATS-t) is bekapcsolható vele.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet:
12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a
rendeles@mvgyosz.hu
 e-mail címen lehet.

Benedek Zoltán

***

7. Sokszínű heti könyvajánló

25 éve elhunyt William Golding Nobel-díjas angol regényíró,
(1911. szeptember 19. – 1993. június 19.)

Lélektani regény a Braille-könyvtárban.
William Golding: A vétkes visszanéz.
(8 kötet)

A Nobel-díjas író pályája első szakaszában írt regénye a felelősség, az emberi szolidaritás, az egyértelműen megformált világszemlélet kérdését feszegeti. Főhőse, a német hadifogságból hazatérő festőművész, Sammy Mountjoy drámai felfedezést tesz: cserbenhagyott szerelmese, Beatrice megőrült, és már hét esztendeje egy elmegyógyintézet lakója. Mountjoy úgy érzi, minden valószínűség szerint az ő árulása billentette ki Beatrice lelki egyensúlyát, s végiggondolja az életét, azt kutatva, hol is követte el a végzetes lépést, amely Beatrice-t az áldozatává tette.

“Ami a kommunikációt illeti, azt mondják, amit megért, azt meg is bocsátja az ember. De a sértést vajon ki bocsáthatja meg, ha nem a sértett maga? És hogyan bocsássa meg, ha éppen ennél a hívásnál nem működnek a vonalak?”

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

Június 21. – a zene ünnepe

Huszka Jenő életregénye a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban.
Huszka Jenőné Arányi Mária: Szellő szárnyán…

Huszka Jenő még középiskolás sem volt, amikor már hegedűversennyel szerepelt az árvízkárt szenvedett Szeged megsegítésére rendezett koncerten. Hangszeres szólistaként tanult a Zeneakadémián is és lett Párizs egyik legnépszerűbb zenekarának koncertmestere. Szülei kérésére azonban – amúgy „mellékesen” – jogot is végzett. A szerencsés véletlen már első jogászéveiben olyan munkatárssal ajándékozta meg, Martos Ferenccel, aki szenvedélyesen foglalkozott operettlibrettókkal és könnyű műfajú versszövegekkel. Az ő ösztökélésére kezdett el Huszka Jenő komponálgatni, s mindjárt első, egész estét betöltő műve színpadot kapott és sikert aratott. Kritikusai már indulásakor főképp azért dicsérték, mert művével végre magyar operett került azokra a deszkákra, amelyeken eddig csak bécsi, párizsi, londoni stílusú daljátékok uralkodtak. E műfaj művelése maradt mindvégig Huszka Jenő életcélja, ezt bizonyítja a Gül babától és a Lili bárónőtől a pályazáró Szép Juhásznéig és a Szabadság, szerelemig minden alkotása, amelyeknek a világ minden táján tízezrek tapsoltak.

A könyv adatai
Felolvassa: Korompai Vali.
Időtartam: 12 óra 16 perc.
Adathordozó: 1 CD.

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, (a portával szemben, a Sipeki terem hátsó részében), az alábbi nyitvatartás szerint:
Kedd: 10.00 – 18.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: 8.30 – 12.30

Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy e-mail-ben, a
hangoskonyvtar@mvgyosz.hu
e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

8. Braille-óra eladó

12 éves jól működő, kisméretű, fém Braille-karórámat eladnám. Elemet kell benne csak cserélni.
Irányár: 3.000 ft
Jelentkezni lehet a +36 20 418 7385 számon.

Vincellér János
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

*

A Vendégoldal hirdetéseinek tartalmáért és az annak alapján létrejött szerződésekért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email