MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 26. szám 2018.05.11.

Views: 70

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2018. május 2-11.)
2. Braille-rejtvény játék (5. rész)
3. Be Brave! – angol társalgási klub fiataloknak
4. Mi történt a kutyaiskolában?
5. A WBU sajtóközleménye a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából
6. Új termékek érkeztek Segédeszközboltunkba
6.1.  Tűbefűző
6.2.  Gyógyszertartó két féle méretben
6.3.  Fából készült, tapintható dominó játéktáblával
6.4.  Minőségi adat-és töltőkábelek iPhone-hoz és androidos telefonokhoz
6.5.  Micro USB / USB C type átalakító
6.6.  Töltőfej, USB 2.0 csatlakozó aljzattal
7. Heti könyvajánló kerek évforduló tükrében

Vendégoldal

8. Két színházi csemege a veszprémi Petőfi Színházban

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2018. május 2-11.)

A látássérült emberek internetes és egyéb fórumain több panasz is megjelent az utóbbi hónapokban azzal kapcsolatban, hogy a Postai alkalmazottak csak tanú jelenlétében és aláírásával hajlandók kiadni számukra az ajánlott küldeményeket. A panaszok egy része a sajtóhoz is eljutott, aminek hatására az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálódott, melynek keretében az érintett minisztériumok és a Magyar Posta Zrt. mellett az MVGYOSZ és a De Jure Alapítvány állásfoglalását is kérte.
A Szövetség képviseletében Dr. Nagy Sándor elnök adott választ az ombudsman kérdéseire. Elmondta, hogy bár ez a rendelkezés valóban szerepel a “posta-törvényben”, a Magyar Posta Zrt. indokolatlanul túlterjeszkedik a jogszabályban foglalt szigorú kereteken. Álláspontja szerint a Posta ezzel súlyosan hátrányos helyzetbe hozza az ügyeik vitelére és nevük aláírására képes látássérült személyeket. A küldemények helyes kézbesítéséért a posta munkatársai a felelősek, és ezt a felelősségüket akkor sem háríthatják át az ügyfélre, ha az látássérült személy. Az elnök javaslata, hogy a látássérült címzett dönthessen arról, kívánja-e az átvétel során független tanú jelenlétét és segítségét igénybe venni. Szerinte a látássérült személy által ismert vagy ismeretlen tanú bevonása lassítja az ügyintézést, kiszolgáltatottá teszi, önrendelkezési jogában korlátozza, így ez az intézkedés az érintettek személyiségi és magánélethez való jogait súlyosan sérti. Egyes esetekben kifejezetten kívánatos lehet, hogy a látássérült személynek érkező például pénzküldeményről mások, pl. a szomszédok ne szerezzenek tudomást. A tanú jelenléte, mint garancia tehát indokolatlan többletkövetelmény.

A De Jure Alapítvány képviselője megerősítette, hogy hivatalokban és pénzintézetekben korántsem egységes a látássérült emberek aláírásának elfogadási gyakorlata. A jogszabályok a látássérült személyeket következetesen az írni-olvasni nem tudók kategóriájába sorolják, ennek alapját a Polgári Törvénykönyv adja, a többi jogszabály ebből indul ki. A 2013-ban hatályba lépett új PTK megalkotásakor történtek próbálkozások ennek a szabályozásnak a megváltoztatására, rugalmasabbá tételére, de érdemi változás nem született. Az alapítvány álláspontja szerint a látássérült emberek is jogképes személyek, tehát a felelősségek és a lehetséges következmények megfelelő mérlegelését követően önálló jognyilatkozatot tehetnek.

A látássérült személyeket képviselő szervezetek álláspontjával szemben a Magyar Posta és a Miniszterelnökség is a jogszabályoknak megfelelő szabályozásra, valamint a látássérült emberek jogi és gazdasági érdekeinek szem előtt tartására hivatkozott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a szabályozás összhangban van a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezménynek a visszaélések megelőzésére vonatkozó kívánalmaival. Ugyanakkor, tekintettel az ENSZ egyezmény arányosságra és az érintett személy körülményeinek figyelembe vételére vonatkozó passzusaira, javasolja a döntést a látássérült személyek kezébe adó lehetőség vizsgálatát. A Magyar Posta ZRT. szerint a szabályozás betartásával számos utólagos reklamáció válik okafogyottá, ugyanakkor az MVGYOSZ-nél ilyen jellegű, látássérült ügyfél részéről érkezett panaszos esettel még nem találkoztunk. Minden érintett fél nyitottságát és együttműködési szándékát fejezte ki a szabályzás módosítása, fejlesztése iránt.

A véleménykülönbség lényege, hogy a vak ember írásra és olvasásra képtelen személynek tekintendő-e. A látássérültügyi szervezetek általános álláspontja szerint a súlyosan látássérült személy nem analfabéta, hiszen saját írásrendszere, pl. a képernyőolvasóval rendelkező számítógép és karakterfelismerő program, illetve a pontírás segítségével képes egy szöveget elolvasni, értelmezni, illetve írni is. Ugyanakkor hivatalos ügyek esetén, pl. egy hitelszerződés vagy egy postai küldemény átvétele során nem biztosítottak azok a lehetőségek, hogy az aláírandó dokumentum tartalmáról ezen módok bármelyikével meggyőződjön. Az okostelefonok már jelenleg is lehetőséget adnak az ilyen helyzetek önálló megoldására, ezáltal pedig az önrendelkezés biztosítására. Feltűnő továbbá, hogy a Magyar Posta ezzel az intézkedésével mintha épp saját alkalmazottaival szemben lenne bizalmatlan, amit a látássérült emberekre kíván áthárítani.

Az ombudsman álláspontja szerint a postai küldemények kézbesítésekor nagykorú tanú jelenlétének általános jelleggel történő kötelezővé tétele a látássérült címzettek esetében olyan indokolatlan többletkövetelmény, mely nincs összhangban az ENSZ egyezmény szellemiségével és célkitűzéseivel, fogyatékosságon alapuló diszkriminációt valósít meg, nem ad teret az önrendelkezésre és döntési szabadságuk érvényesülésére. A látássérültség nem érinti a személy cselekvőképességét, azonban a látássérült emberek igényei és érdekei sem egységesek, így a megoldást szerinte is a döntési lehetőség megadása jelentheti, hogy az érintett személyek önállóan vagy tanú közreműködésével kívánják-e intézni ügyeiket. Fontosnak tartja az egyenlő hozzáférés biztosítását az egyetemes tervezés eszközeinek használatával, így az ügyintézés a látássérült személyek számára is akadálymentes lehet. Az alapvető jogok biztosa a Miniszterelnökség vezetőjét és az emberi erőforrások miniszterét ezen lehetőségek megvizsgálására kérte fel.

Az MVGYOSZ vezetősége bízik a legideálisabb megoldás közös megtalálásában, amiben mind a modern technika, mind a jogszabályi keretek modernizálása és rugalmasabbá tétele jelenthet megoldást.

Németh Orsolya

*

Érdekvédelmi Fórum – TÁRS Projekt
Az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című projekt keretein belül szervezett Érdekvédelmi Fórumot rendezett a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. május 8-án, melyen a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége is részt vett.

Az FSZK ügyvezetője, Giflo H. Péter nyitotta meg az Érdekvédelmi Fórumot. A kitagolás jelenlegi helyzetének bemutatására felkérte Bátori Zsoltot, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) főigazgatóját.
Bátori Zsolt elbeszélések és párbeszédek során részletesen kifejtette a projekttel kapcsolatos folyamatokat, illetve problémákat, megoldási javaslatokat.

Eddig olyan területeket érintett a kitagolás, ahol már a településen ismerték a kitelepítendő intézmény lakóit, így a befogadás is könnyedebben zajlott. Jelenleg olyan helyszíneken kezdődött, illetve kezdődne meg a kitelepítés, ahol eddig még nem találkoztak lakókkal. Tehát a településeken vagy a települések határában, közelében nem volt intézmény. Nagy a félelem az ismeretlentől. Ezt lakossági fórumok keretében megfelelően kezelik, s ilyenkor elindulhat a folyamat. Több esetben viszont a probléma a háttérben tör fel, melyet így nem tudnak kezelni. Így ez az egyik oka annak, hogy a helyszínek számai, illetve maga a helyszínek is napi szinten változnak. Mondhatjuk, hogy még mindig nem fogadta be a társadalom a fogyatékossággal élőket? Talán igen, talán nem, de az biztos, hogy sokat javult a helyzet ebben az évtizedben. Inkább az ismeretlentől való félelem az, ami a hangadókat elindítja. Főleg a gyújtópontoknak a lecsillapítását kellene megcélozni, melyre ténylegesen az a metódus alkalmas, hogy találkozni kell a bentlakókkal – megismerni őket, beszélgetni velük. Ennek céljából sok esetben a lakossági fórumokra is a jelentkező lakókkal mennek.

A főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy közösen kell megoldani a problémát. Az érdekvédelmi szervek képviselőinek is érdemes ellátogatni az intézményekbe, beszélni a lakókkal, nekik milyen igényeik vannak. Ezzel a Szövetség teljes mértékben egyetért. Mert fennáll több eshetőség is a kiköltözéssel kapcsolatban, melyekből 4 fő példát beszéltünk meg a Fórumon.
1. Először is, vannak, akik ki akarnak költözni, és ki is költözhetnek jogilag, illetve szakértőileg – nekik vannak bizonyos elképzeléseik és igényeik, melyeket össze kell vetni a tényleges lehetőségekkel.
2. Vannak, akik viszont jogilag nem költözhetnek ki, de szeretnének. Ilyenek például a 18 év alattiak.
3. Vannak, akik nem szeretnének kiköltözni. Őket nem kényszeríthetik rá a folyamatra.
4. Illetve 1600 főnél több olyan lakó van, aki 24 órás felügyeletet igényel.

A kitelepítés egy folyamat. Bár többnyire idősebbek költöznek ki, a fiatalok számára ugródeszka lehetőséget biztosít. Onnan továbbköltözési lehetőség is van saját otthonba. Ezt elősegíti, hogy a lakóotthonok várólistáján nem nézik az anyagi javakat, jövedelmet, azt nem tekintik szempontnak a kiválasztás során. Így bármelyik lakóotthonban új életet kezdő személy teremthet magának jövedelmet, akinek eddig nem volt lehetősége intézeti keretek között.

A Fórum tervezett témái közül egy téma került csupán terítékre, mivel olyan mélyrehatóan lehetett erről az egy témáról is beszélgetni. Így a Fórum végén felvetődött a folyamatos párbeszéd lehetősége, melyet az MVGYOSZ is támogatott, és részt kíván venni ezeken a fórumokon.

Puskás Anett
érdekképviseleti előadó

***

2. Braille-rejtvény játék (5. rész)

Braille-rejtvény játékunk immár az ötödik fordulójához érkezett. Köszönjük a negyedik feladványra beküldött helyes válaszokat!

Az eheti feladvánnyal ismét új területre kalandozunk, ezúttal az ezotéria ismerői lesznek előnyben.

Az aktuális karakter pontszámát kiadó szám, és a fordítottja a szerelem, pénz és kreativitás száma a számmisztikában.

Ne feledjék: a játékban történő részvétel csak akkor érvényes, ha mind a hat feladvány megfejtését a meghirdetéstől számított ötödik napig beküldik, így a játékban mostantól csak azok részvétele érvényes, akik az első négy kérdést helyesen megválaszolták. Az aktuális feladvány megfejtését május 16-áig várjuk az info.mvgyosz@gmail.com e-mail címre.
A megfejtést beküldőknek minden esetben visszajelzünk, hogy válaszuk beérkezett!

A játékhoz további tartalmas időtöltést és sok sikert kívánunk!

A hírlevél szerkesztői

***

3. Be Brave! – angol társalgási klub fiataloknak

Figyelem. Társalgási Klubunk nyári szünetet tart. Utolsó alkalom időpontja: 2018. május 24. 16:00. Helyszíne: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Záró alkalmunkra várunk szeretettel Minden kedves érdeklődőt! Jelentkezni lehet, illetve a Klubbal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a szervezes@mvgyosz.hu mail címen.

Puskás Anett és Farkas Miklós szervezők

***

4. Mi történt a kutyaiskolában?

Megújult a centenáriumát ünneplő Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Központja. A létesítmény gazdagodott egy új helyiséggel is, ahol biztosított a beteg, műtött, ivartalanított kutyák lábadozása.

A részletes cikk itt olvasható:
http://magyarhirlap.hu/cikk/117144/A_segito_kutyak_uj_helyisegben_labadozhatnak

Schiff Mónika
központvezető

***

5. A WBU sajtóközleménye a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából
2018. 04. 27.

Április 25-én ünnepeljük a Vakvezető Kutyák Világnapját, mely nap arra ösztönöz minket, hogy fel- és elismerjük azt, hogy a vakvezető kutyák milyen kulcsfontosságú szerepet játszanak a látássérültek önálló és biztonságos közlekedésében.

A WBU aggodalmát fejezi ki a – néhány légitársaság által bevezetett és a – vakvezető kutyával közlekedő látássérültek utazását nehezítő szigorú korlátozások és bürokratikus eljárások miatt.

Dr. Penny Hartin, a WBU ügyvezetője szerint néhány légitársaság a kedvencként tartott kutyákkal történő utazások egyre szélesebb körű elterjedése miatt vezet be szigorúbb korlátozásokat.

“Bár elismerjük, hogy a légitársaságoknak jogukban áll bizonyos korlátozásokat alkalmazni, nem minket, vakokat kellene büntetni azért, hogy mások a kedvencként tartott kutyájukkal utaznak – mondja Dr. Hartin, aki maga is vakvezető kutyával közlekedik, és nagyon gyakran utazik. Tapasztalatai szerint a vakvezető kutyák jól képzettek, betanításukat arra specializálódott, akkreditált iskolák végzik, ezért teljesen szükségtelenek az ilyen korlátozások.

Martine Abel-Williamson, a WBU pénzügyekért felelős vezetője (maga is vakvezető kutyás) azzal érvel, hogy a vakvezető kutyák kiképzésére és a kiképzők akkreditálására vonatkozó előírásokat már évekkel ezelőtt szabályozták és egységesítették, így nem szabad a vakvezető kutyákkal közlekedőket felesleges korlátozásokkal büntetni.

“További bürokratikus eljárások kialakítása és bevezetése az önállóan és méltósággal történő utazáshoz való jog elleni támadást és visszalépést jelent”, véli Ms. Abel-Williamson.

Diane Bergeron, a WBU Ifjúsági Ügyekkel Foglalkozó bizottságának elnöke (vakvezető kutyás) aláhúzta, hogy a vakvezető kutyával közlekedőknek joguk van a nyilvánosság előtt nyitva álló terek és épületek akadálymentes megközelítésére és használatára. “Nekünk is megvan a felelősségünk abban, hogy mindent megtegyünk azért, hogy kutyáink megfelelően viselkedjenek, mi pedig együttműködjünk a légitársaságokkal annak érdekében, hogy jogaink a jövőben is mindkét fél számára előnyös módon fennmaradhassanak”, tette hozzá.

A WBU felhívja a légitársaságokat arra, hogy ismerjék el és tartsák tiszteletben a vakvezető kutyáknak a látássérültek életében játszott kulcsfontosságú szerepét. A Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából a WBU felszólítja a légitársaságokat arra, hogy garantálják a vak légi utasok biztonságát, méltóságát és kényelmét, ugyanolyan minőségben és mértékben, mint más, látássérültség nélkül élő utasok esetében.

A WBU ajánlása szerint a vak utazókra vonatkozó utazási előírásokat és eljárási módokat a látássérültek szervezeteivel történő egyeztetés mellett kell kidolgozni vagy módosítani.

———————
A Vakok Világszervezete (WBU) egy, a világon élő, 253 millióra becsült vakot és/vagy gyengénlátót képviselő globális szervezet. Tagjai a látássérültek saját érdekvédelmi és képviseleti szervezetei a világ több mint 190 országából, valamint a látássérültséghez kapcsolódó területeken tevékenykedő nemzetközi szervezetek. További részletek a WBU honlapján: www.worldblindunion.org

Ollé Attila
nemzetközi referens

***

6. Új termékek érkeztek Segédeszközboltunkba

 Az alábbi termékeket ajánlom a kedves olvasó figyelmébe:

6.1. Tűbefűző

 Ha Ön egyedül is fel tudná varrni leszakadt gombjait, de nem látja a cérna végét, vagy a tű fokát, akkor ez a termék megoldást nyújt erre a problémára.
Ennek az ügyes kis eszköznek köszönhetően tapintás útján is megoldhatja a tűbefűzést.
A termék ára csupán 200 Ft.

6.2. Gyógyszertartó két féle méretben

 A rendszeres gyógyszerszedés praktikus segédeszköze lehet a gyógyszertartó, amelyben előre ki lehet adagolni a heti tablettamennyiséget.
Az egymás mellett elhelyezkedő, négyzet alapú kis dobozkák felnyitható fedéllel rendelkeznek. A fedél jobb alsó sarkában Braille-írású számjelölést találunk. A kisebbik gyógyszeradagoló ára: 380 Ft; a nagyobbiké 420 Ft.

6.3. Fából készült, tapintható dominó játéktáblával

Klasszikus dominó társasjáték, a fa lapocskákon tapintható kis szegecsekkel. A játéktáblának köszönhetően nem csúsznak szét a már lerakott dominólapocskák.
A termék ára 1200 Ft.

6.4. Minőségi adat-és töltőkábelek iPhone-hoz és androidos telefonokhoz

Különböző hosszban (1m-től 1m 80 cm-ig) különböző csatlakozókkal (normál és pipa), elszakadást, kontakthiba fellépését gátló textil borítású, prémium minőségű kábelek érkeztek iPhone 5 és újabb Apple telefonokhoz, valamint micro USB csatlakozóval rendelkező (pld. Samsung, Xiaomi, Stb.) okostelefonokhoz, táblagépekhez. Újdonság a rugalmas (a telefonkagyló zsinórjához hasonló, spirál alakú) iPhone kábel.
A termékek ára 2300 és 2800 Ft között mozog.

6.5. Micro USB / USB C type átalakító

A termék egy aprócska csatlakozó, mely arra szolgál, hogy a Micro USB csatlakozó végre ráhúzva USB C típusú csatlakozó aljzatba is be lehessen dugni a töltő, illetve adatkábelt.
A termék ára: 500 Ft.

6.6.  Töltőfej, USB 2.0 csatlakozó aljzattal

Az 1000 mAh teljesítményű töltőfej használható a legtöbb mobil eszközhöz (telefonokhoz, Bluetooth hangszórókhoz, fülhallgatókhoz, okos karkötőkhöz, okosórákhoz). A nagyobb teljesítményt igénylő telefonokhoz is jó, de használatakor a töltési idő kissé hosszabb lehet, mint a gyári töltővel. A kisebb teljesítményt igénylő készülékek is tölthetők vele, mivel ha pld. 800 mAh teljesítményre van szükség, a töltő csak 800 mAh-t fog leadni. A töltőfejhez nem tartozik kábel.
A termék ára: 1600 Ft.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

Benedek Zoltán

***

7. Heti könyvajánló kerek évforduló tükrében

75 éve született Kósa Csaba író, újságíró,
(1943. május 9 – 2016. augusztus 29.)

Árpád-házról a Braille-könyvtárban
Kósa Csaba: Veres mezőben zöld oroszlán
(5 kötet)

Négyszáz év története elevenedik meg Kósa Csaba lendületes, sodró írásában a magyar történelem kezdeti időszakáról, a kalandozások korától kezdve, az „utolsó aranyágacska”, III. András haláláig. Külföldi és magyar krónikák, a legrégibb és legújabb kutatások alapján rajzolja meg az író hazánk történetének első négy, rendkívül izgalmas századát. Kaland és valóság rajzolódik fel e kötet lapjaira, egy nép európai indulásának és kibontakozásának korai története.

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

8. Két színházi csemege a veszprémi Petőfi Színházban

Kedves Olvasó!
Két veszprémi színházi eseményt szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Mindkét előadás igazi csemege.

Június 1. (péntek), 15 óra, Petőfi Színház, Veszprém
Toledano – Nakache: ÉLETREVALÓK
Látássérülteknek narrált, hallássérülteknek jelnyelven tolmácsolt előadás!
Jegyár: 2.500.-Ft

A megható történet egy különös pár – egy kerekesszékre ítélt arisztokrata és ápolója, a külvárosi szegénynegyedben élő, börtönviselt fiatalember – őszinte barátságáról, előítéletekkel leszámoló kapcsolatáról szól… A 2011-ben készült Életrevalók című film megtörtént eseményt dolgoz föl. Philippe Pozzo di Borgo, a nagy múltú Pommery pezsgőgyár ügyvezető igazgatója 1993-ban egy siklóernyős baleset következtében nyaktól lefelé megbénul. 42 évesen szembe kell néznie a kirekesztettség és a tehetetlenség érzésével. Ezzel az érzéssel szembesül a bevándorló Abdel is, akit viszont származása, szociális helyzete miatt vet ki magából a társadalom. Talán ezért is őt választja Philippe az ápolójának a több tucat jelentkező közül. Egymásra találásukról később mindketten könyvet írnak, dokumentum- és játékfilm is készül róluk. Egymás elfogadásának tanulságos meséje ez, melynek magyar színpadi adaptációját a Játékszín közönsége után a Veszprémi Petőfi Színház közönsége láthat először!

Június 12. (kedd), 19 óra, Petőfi Színház, Veszprém
Szabó Magda: AZ ŐZ
Látássérülteknek narrált előadás!
Jegyár: 2.000.-Ft
 
A regény egyetlen hatalmas belső monológ. Külső cselekménye az ötvenes évek elején játszódik, igen rövid idő alatt, az első személyben elhangzó vallomás sodrában azonban szabadon árad a múlt, kibontakozik a főhős egész élete, szerelme és gyűlölködései. Encsy Eszter – lecsúszott középosztálybeli család lánya – ádázul gyűlöli és irigyli barátnőjét, Angélát, aki a család gazdag, úri ágából származik, s akivel élete szorosan összefonódik. Acsarkodásait, haragjait a kisebbrendűségi érzés mozgatja, s ezen akkor sem tud felülkerekedni, mikor a háború után ünnepelt, híres színésznő lesz. Amint gyerekkorában ellopja Angéla őzét, amely emiatt elpusztul, úgy most elveszi tőle a férjét, aki szintén meghal. A kóros elmeállapotért, a nagy tehetségű művésznő lelkének eltorzulásáért az író a feudálkapitalista Magyarország világát teszi felelőssé. Szabó Magda bravúrosan formálja meg hősét, annak démoni alakját. A töredékesen feltörő, látszólag szétszórt, valójában nagyon gondosan megkomponált emlékek, érzelmek, indulatok kavargásából sokoldalú, teljességre törő lélekrajz született.
 
Jegyek az info@90decibel.org e-mail címen vagy a 06 20 958 8688-as mobilszámon foglalhatók és igényelhetők.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:

90 decibel 

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email