MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 21. szám 2018.04.13.

Views: 84

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Közlemény a Braille-szavazólapokkal kapcsolatban
2. Meghívó elnökségi ülésre
3. Elismerő oklevelet kapott a Szövetség elnöke
4. Érdekképviseleti Híradó (2018. április 9-13.)
5. Meghívó – 40 éves az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ
6. Marmorstein Berta Csodálatos Élete – Monodráma Rák Kata előadásában
7. Braille-rejtvényjátékot indítunk a játék világnapja alkalmából

Vendégoldal

8. Bieber Mária áprilisi programajánlói

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Közlemény a Braille-szavazólapokkal kapcsolatban

Tisztelt Olvasóink!

Az MVGYOSZ vezetői- és munkatársaiként örömmel tapasztaltuk az elmúlt választások alkalmával, hogy egyre több látássérült személy igényli a kormányzat biztosította hozzáférési lehetőségként a Braille-írásos tájékoztató és szavazósablon használatát. Hiszünk abban, hogy ezen technikai újdonság segítségével közelebb kerültünk ahhoz, hogy mi is maximális önállósággal és titkossággal voksolhassunk, élve állampolgári és személyiségi jogainkkal.

A Braille-írásos tájékoztatókat és szavazólapokat a kezdetektől az MVGYOSZ Braille-nyomdája készíti el, ám a mi feladatunk nem a teljes kivitelezés, abban csupán részfolyamatokat végzünk el. Így például a szavazósablonokhoz csak a Braille-számokat nyomtattuk, a sablon elkészítését, kivágását és összeállítását nem mi végeztük. Ezért arra a kérdésre, hogy a lyukasztás illeszkedése miért nem volt megfelelő, nem tudunk választ adni. Ugyanakkor az észrevételt jelezzük a megrendelőnek.
Szintén nem a mi illetékességünk abban intézkedni, hogy a szavazóhelységben hogyan fogadják és mennyire segítik a látássérülteket. A jelzések alapján szükségesnek tartjuk a választási bizottságok tájékoztatását a Braille-tájékoztató és szavazósablon átadásáról és használatáról, ezért ezeket az észrevételeket is fontosnak tartjuk, és a jövőben igyekszünk erősíteni az ezzel kapcsolatos kommunikációt az illetékes hivatalok felé.
A Braille-tájékoztató lapok betűhibáiért ezúton kérjük szíves elnézésüket. A Szövetség számítógépes rendszerét az elkészítési határidő előtt néhány nappal vírustámadás érte, ezért minden állományunk sérült. Munkatársaink 10-12 órás munkanapokkal dolgoztak, hogy el tudják készíteni a sürgős megrendeléseket. A technikai nehézségekkel és erőn felüli munkatempóval küzdve fordulhatott elő, hogy maradtak hibák a Braille-tájékoztatóban. Ebben a helyzetben a feladat megoldhatósága is kérdéses volt, nem volt lehetőségünk többszöri korrektúrára, a betűhibák pontos kiszűrésére.
A tájékoztató lapok azért nem voltak se összetűzve, se spirálozva, mert a megrendelő azok leszállítását laponként kérte tőlünk. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket is jelezni fogjuk feléjük.

Ezúton is köszönjük észrevételeiket, jelzéseiket a Braille-tájékoztatók és szavazósablonok hibáival kapcsolatban! Ezek a jelzések fontosak számunkra, mivel elengedhetetlennek tartjuk nem csak a Braille-írás megőrzését és használatát, hanem a látássérült emberek állampolgári, politikai jogainak tiszteletben tartását és gyakorlását is. Észrevételeiket minden lehetséges fórumon továbbítjuk a megrendelő és a döntéshozók felé.

Dr. Nagy Sándor elnök

***

2. Meghívó elnökségi ülésre

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2018. április 17-én (kedd) 10:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza: (1146 Budapest, Hermina út 47.)

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4. A zsarolóvírus által okozott problémák kezelésének megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. Az ingatlan bérbeadásának újratárgyalása, továbbá az ingatlan vásárlásáról szóló határozat indoklásának pontosítása az FB javaslatai alapján
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
7. Bejelentések, vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlen számítok.
dr. Nagy Sándor
elnök

***

3. Elismerő oklevelet kapott a Szövetség elnöke

Dr. Nagy Sándort, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) elnökét, a látássérült emberek érdekében évtizedek óta végzett szakmai munkájának elismeréseként, Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere 2018. április 4-én elismerő oklevéllel tüntette ki. Az oklevél átadására az Emberi Erőforrások Minisztériuma Akadémia utcai épületének tükörtermében került sor.

A Szövetség munkatársai gratulálnak a kitüntetéshez!

***

4. Érdekképviseleti Híradó (2018. április 9-13.)

Dr. Nagy Sándor az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) delegáltjaként tagja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) monitoring bizottságának, melyben feladata a pályázati kiírások egyeztetése során a fogyatékossággal élő, elsősorban a vak és gyengénlátó emberek érdekeinek képviselete. Ez a tevékenység nagy jelentőségű abból a szempontból, hogy az EU-s támogatások felhasználása során valóban olyan fejlesztések jöjjenek létre, melyek a fogyatékos személyek számára is egyenlő eséllyel hozzáférhetőek lesznek és melyek ennek a társadalmi csoportnak az életminőségét is nagymértékben javítják.

A monitoring bizottság az elmúlt héten véleményezte az „Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása” című pályázati felhívás tervezetét. Az MVGYOSZ munkatársai mellett Dr. Simon Gergely jogtanácsos és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány képviseletében Szuhaj Mihály vett részt a vélemény összeállításában.

Az MVGYOSZ véleményében a szakértők jelezték, hogy az egyeztetésre bocsátott kiírás tervezetet a jelenlegi formájában nem tartják elfogadhatónak, mivel az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése során kiemelt szempontként kell kezelni többek között a látássérült emberek általi használhatóságot, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását, ami a felhívás jelenlegi tartalmában csak nagy általánosságban jelenik meg. A javaslatban felhívják a bizottság tagjainak figyelmét az egyenlő esélyű hozzáférést garantáló nemzetközi szabványokra, melyek egyaránt vonatkoznak a weboldalakra, szoftverekre és elektronikus dokumentumokra, űrlapokra. Különösen aggályosnak tartják, hogy a projektek megvalósítása során nem jelennek meg kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportként a fogyatékos személyek és nem elvárás a számukra is hozzáférhető szolgáltatások kialakítása. Kritikus pontja továbbá a pályázat tervezetnek, hogy olyan, már meglévő rendszerek továbbfejlesztését kívánja támogatni, melyek jelenleg sem akadálymentesek a vak és gyengénlátó ügyfelek számára, de amellett sem mentek el szó nélkül a szakértők, hogy a tervezet szerint nincs kötelezően vállalandó fenntartási időszak és tevékenység a támogatás felhasználását követően.

Az elektronikus közigazgatás sok más célcsoport mellett a fogyatékossággal élő, így különösen a látássérült emberek számára is nagy könnyebbséget ígér. Azzal azonban, ha az egyenlő esélyű hozzáférést a megrendelők és fejlesztők nem biztosítják, ezen csoport tagjait újabb évekre, évtizedekre zárhatják ki a legfontosabb közszolgáltatások önálló használatából. Ez a jelenség már most is érzékelhető az Ügyfélkapu rendszerének képernyőolvasó szoftverrel történő korlátozott használhatóságában, de a jogászok számára kötelezően használandó online beadványozási felületeket sem tudják önállóan kezelni a vak szakemberek. A nem akadálymentes módon történő kialakítás ellehetetleníti továbbá a közigazgatásban dolgozó megváltozott munkaképességű, elsősorban látássérült munkavállalók számának növelését, miközben a technológia fejlődése az irodai munkák területén sok kaput nyithatna ezen munkavállalói csoportnak.

A fentiekre figyelemmel, a szakértők állásfoglalása és saját véleménye alapján Dr. Nagy Sándor a pályázati konstrukció tervezetét elfogadhatatlannak tartja, a monitoring bizottságban zajló szavazás során nem szavazatot adott le.

Németh Orsolya

***

5. Meghívó – 40 éves az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ

100 éves a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
40 éves az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ

Ez a nap a HÁLÁRÓL szól…
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, amiért fennállásunk óta támogatták munkánkat, hozzájárulva ahhoz, hogy látássérült emberek igazi „látótársat” kapjanak.
Hálánk jeléül szeretnénk egy csoportképet készíteni, melyhez várjuk legalább 100 jelenlegi és régi vakvezetőkutyával közlekedő gazda, kölyöknevelő, kiképző, támogató jelentkezését.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 2018. április 28-án 10 órai kezdettel tartandó rendezvényünkre

Program:
10.00 – Megnyitó:
– Dr. Nagy Sándor elnök (MVGYOSZ),
– Schiff Mónika központvezető (MVGYOSZ-VKK),
– DORKO márka képviselője,
10.15 – Regenerálódó részleg átadása műtéten átesett vakvezetőkutyák részére – Dr. Szilágyi Zoltán állatorvos
10.30 – Vakvezetőkutya kiképzők bemutatója és tájékoztatója (Renkó Zsuzsanna kiképző)
11.00 – „Megmutatjuk a világnak!” Élő vakvezető kutyás bemutató már dolgozó gazdákkal és vakvezetőkutyákkal – (Angyal Gábor MVGYOSZ szakmai vezető)
12.00 – Kennel látogatás
12.30 – Közös fénykép készítése – Kasza Károly (drón)
BÜFÉ – ebéd
13.30 – „Kölyöknevelési Program bemutatása – avagy vakon születéstől a vakvezetésig” (Rózsa Kata programvezető)
13.45 – „Kiképzési Program bemutatása – Hogyan tanulnak a vakvezetőkutyák? (Németh Ágnes kiképző)
14.00 – Zenés program: Rendezvényünket megtisztelik jelenlétükkel Szendi Szilvi és Peller Károly a Centenáriumi Év nagykövetei is, akik zenés műsorral
kedveskednek a megjelent gazdiknak és kutyáknak.

A program ideje alatt a Beurer Medical Hungary Kft. szeretettel várja ingyenes egészségügyi mérésre az érdeklődőket.

Egyéb:
MVGYOSZ sátor – eszközbemutató
DORKO sátor – Loyalty is Royalty kampány kitelepülése
Vesper Kft. /GUIDE kesztyűk magyarországi forgalmazója/ támogatása
Beurer Medical Hungary Kft.
A Centenáriumi év fővédnöke: Áder János, Magyarország Köztársasági elnöke

Helyszín:
MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ
1212, Bp. Dunadűlő út 206883 hrsz. (Hollandi út 1-el szemben)
Parkolási lehetőség: területen belül

További információ: Schiff Mónika központvezető 06301954313

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Schiff Mónika
a Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője

***

6. Marmorstein Berta Csodálatos Élete
– Monodráma Rák Kata előadásában

A darabról:
A történetet RÁK KATA meséli el. A mosolygós- könnyes mese a 20. századdal egyidős asszony kalandjaival kalauzol a ferencjóskás kortól, az első világháború évein, a Horthy- korszakon át a II. világháború és az azt követő évek zűrzavarain át a megbékélésig. Nevetés, elképedés, nagy érzelmek mellett felsejlik nagyszüleink, dédszüleink mindennapi életén túl a múlt század történelme. Szerelem és háború, üldöztetés és üzletelés, egy mindig magára találó változatos élet fordulatai.

Az előadás helyszíne: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Hermina út 47.
Az előadás ideje: 2018. május 10. 15:00
Belépő: 1000 Ft

Az előadásra jegyet venni elővételben lehetséges. Jegyvásárlás igényével, illetve kérdésekkel érdeklődni a +36 30 4492331 telefonszámon; valamint személyesen
a Szövetségben, ahol Puskás Anett fogadja felkeresésüket.

Várunk Szeretettel Minden Kedves Érdeklődőt!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A Centenáriumi Év Fővédnöke: Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke
A Centenáriumi Év Nagykövetei: Szendy Szilvy és Peller Károly, Színművészek
A Centenáriumi Év Főtámogatója: a Vesper Kft.

Puskás Anett
rendezvényszervező

***

7. Braille-rejtvényjátékot indítunk a játék világnapja alkalmából

Kedves Olvasóink!

Közeledik a játék világnapja, melyre egy igazán ötletes műveltségi Braille-rejtvénnyel készülünk olvasónk, Gergye Imre jóvoltából.
A hat héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten egy-egy műveltségi feladványt teszünk közzé hírlevelünkben, melyre a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben várjuk olvasóinktól a helyes választ. A 6 feladvány egy-egy Braille-karaktert rejt, melyek a hatodik hét végén összeolvasva egy értelmes szót adnak. A Braille-karakterek pontszámát a feladványok megfejtéseként kapott számok adják meg. Például ha az egyik feladvány megfejtése a mohácsi csata éve (1526.), akkor az ebből kiolvasható Braille-karakter a ty betű lesz.

A megfejtéseket hétről hétre e-mailben várjuk az info.mvgyosz@gmail.com e-mailcímre, illetve a játék végén kérjük, hogy a hat megfejtésből összeálló szót is küldjék meg, a megfejtés csak így lesz érvényes!
A helyes megfejtéseket beküldők közül három szerencsés nyertest sorsolunk ki május 28-án, az MVGYOSZ székházában megrendezendő játék világnapi program keretében. Nyereményük fejenként 5000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet az MVGYOSZ segédeszköz boltjában többek között Braille-írásos és tapintható játékokra is beválthatnak.

Vágjunk is bele, íme az első heti feladvány:
Ludwig van Beethoven (1770. december 16.-1827. március 26.) Braille- kortársa. Louis születése idején már a siketség jeleivel küzdött. Szimfóniái a zenetörténet legkiemelkedőbb darabjai. Az 1806. nyarán írt, valamint az u.n. Pastorale szimfóniáinak sorszámai együtt adják ki rejtvényünk első karakterét.
A helyes megfejtéseket, azaz a hatbetűs szó első karakterét 2018. április 18-áig várjuk az info.mvgyosz@gmail.com e-mailcímre!
A játékhoz tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

A Hírlevél munkatársai

***

Vendégoldal

8. Bieber Mária áprilisi programajánlói

Ismét lesz audionarrációs keresztény filmklub látássérült felnőttek részére!
Az élő narrációt Bieber József biztosítja.
Természetesen látó családtagot, barátot, ismerőst is szívesen látunk.

Mit nézünk meg?
A film címe: Testről és lélekről

Mit érdemes tudni a filmről?
Magyar játékfilm, 116 perces, 2017-ben készült.
16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Miről szól a film?
Enyedi Ildikó filmjében két gátlásokkal küszködő ember, Endre és Mária szerelmének finom kibontakozásának lehetünk tanúi. Egymásra találásukban valamiféle láthatatlan és néven nevezhetetlen erőnek is nagy szerepe van.
Enyedi sajátos humorral fűszerezve tárja a nézők elé az eseményeket, amelyek egy vágóhídon játszódnak. Egy kényes és kellemetlen eset kapcsán hivatalból mentálhigiénés vizsgálatot rendelnek el, amelynek során kiderül, hogy Endre, a vágóhíd gazdasági igazgatója (Morcsányi Géza) és az újonnan alkalmazott minőségellenőr, Mária (Borbély Alexandra) éjszakánként ugyanazt az álmot álmodja. A szokatlan helyzetre magyarázatot nem kapunk, de annyi bizonyossá válik, hogy a férfi és a nő ebben az álomvilágban szervezi meg titkos találkáit. Ez a hóval borított, meseszerűen szép erdő egyfajta kollektív tudatalatti kép, amelyben a szereplők emberi alakjuk helyett szarvasok bőrébe bújva élhetik meg a vágyott harmóniát. A természet zavartalan nyugalma, a békésen legelésző állatok képe finoman érzékelteti az érzéseik kifejezésére képtelen emberek teljességre vágyakozását. Hiszen a két ember a valóságban alig tud szóba elegyedni egymással, beszédmodoruk idegenszerű. Mária Endre tétova ismerkedési kísérleteire olyan közömbösen reagál, mint a levágásra várakozó, karanténba zsúfolt marhák. De a közös álmodás titka reményt csillant bennük.
Az alkotók a szavakkal nehezen kifejezhetőt a formák, a gesztusok egyszerűségén keresztül mutatják be. A hétköznapok látszólagos eseménytelenségében a két főszereplő lelkében zajló folyamatokra fókuszál a film. A vásznon Endre és Mária többnyire külön-külön jelenik meg. Láthatjuk, amint esznek, alszanak, dolgoznak, kinéznek az ablakon. Alig történik valami. De minden egyes képkocka, pl. egy árnyékba visszahúzódó női láb, vagy a levágásra szánt marha napra meredő tekintete azt mutatja, miként érzékeli a két főszereplő a világot. Beszéd helyett sokatmondó az arc, a szem, a kéz, a láb.
Éjszakáról éjszakára átlépjük a látható és a láthatatlan világ közötti határvonalat. Ez a folyamatos nézőpontváltás különleges ritmust ad a történéseknek. Éles kontrasztként jelenik meg a steril és erőszakos, vágóhídi környezettel szemben az álombeli erdő bensőségessége, gyengédsége.
A film befejezése visszafogottan katartikus, szívet melengető, valódi élmény.

Enyedi Ildikó filmje a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a fesztivál legjobb filmjének járó Arany Medvét, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost című lap olvasói zsűrijének közönségdíját. Továbbá Berlinben a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége FRIPESCI-díjjal jutalmazta a filmet.

Szenzációs hír volt az is, hogy a 92 Oscar-díjra nevezett film közül Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje felkerült az úgynevezett kilences listára a legjobb idegen nyelvű film kategóriában zajló versenyben.

Bizony, Enyedi Ildikó szóbanforgó alkotása öt díjat, köztük a legjobb nagyjátékfilmnek járó Magyar Filmdíjat is elnyerte a 3. Magyar Filmdíjak gáláján. Emellett a filmért Enyedi Ildikó elnyerte a legjobb forgatókönyvért és rendezésért járó díjat is, valamint Borbély Alexandra kapta a legjobb női főszereplőnek, Tenki Réka pedig a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat.

Szereplők:
Mária: Borbély Alexandra
Endre: Morcsányi Géza
Jenő: Schneider Zoltán
Sanyi: Nagy Ervin
Klára: Tenki Réka
Ernella: Tankó Erika
Köves Jutka: Bata Éva
Mária orvosa: Jordán Tamás
Zsóka: Békés Itala
Zsuzsa: Járó Zsuzsanna
Nyomozó: Mácsai Pál
Béla: Zrinyi Gál Vince
Rózsi: Nyakó Júlia

Stáblista:
Rendező, forgatókönyvíró: Enyedi Ildikó
Operatőr: Herbai Máté
Díszlettervező: Láng Imola
Jelmeztervező: Sinkovics Judit
Zene: Balázs Ádám
Producer: Mécs Mónika, Muhi András, Mesterházy Ernő
Vágó: Szalai Károly
Hang: Lukács Péter

Figyelem!
A vetítés után egy bögre finom, meleg tea és sütemények mellett beszélgetést is tervezünk a látottak és hallottak kapcsán.

A filmklub időpontja:
2018. ápr. 27. péntek, 17.00 órától kb. 20.00 óráig.
A minél pontosabb kezdés érdekében 16.45 órától várjuk az érdeklődőket.

Helyszín:
Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

Megközelíthető:
a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es, 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.

Költségek:
Az együttlét költségeit egymás közt megosztjuk.
(A legelső részvétel úgynevezett kóstolóalkalom, azaz a program ingyenesen kipróbálható.)

Jelentkezni és bővebb információkat kérni legkésőbb a program előtti csütörtök 20.00 óráig a következő e-mail címen lehet:
bieber.m@freemail.hu
Kérem a tárgysorban feltűntetni: Audionarrációs filmklub felnőttek részére.

Bieber Mária

***

46. Játékklub
(A márciusi klubalkalom technikai okok miatt elmaradt!)

A JÁTÉK MINDANNYIUNK KÖZÖS NYELVE!

Játékklub vak, aliglátó, gyengénlátó és éplátó felnőttek részére!

„Ha nem vagy influenzás, gyere a játékklubba, majd a játék lázba hoz!”
(Kiss Mária)

Ha szívesen játszanál velünk testet, lelket fiatalító, egészséget karbantartó játékokat;
Ha szereted a berozsdásodott agytekercseket csiszoló nyelvi játékokat, a biztonságos mozgással egybekötött játékos megmoccanásokat, vagy ha csak nevetésre vágysz;
Ha bátor vagy kipróbálni magadat különféle páros és kiscsoportos játékos szituációkban és örömest fejlesztenéd asszociációs, improvizációs készségeid, emlékezőtehetséged, kreativitásod és alkalmazkodóképességed;
Ha kíváncsi vagy arra, mit tud az igaz és hamis állításokat ezerféleképpen variálni tudó „beszélő” csillagjátékunk, vagy újra játszanál a Többet ésszel, mint szerencsével nevű társasjátékunkkal;
Ha kedved van megtanulni a Bang játék szabályait, és belebújnál egy kis időre akár a serif, akár a banditák, akár a renegát szerepébe;

AKKOR KÖZÖTTÜNK A HELYED!
Jelentkezz!

Jelentkezési határidő: Folyamatos, értsd ezalatt azt, hogy az aktuális programot megelőző csütörtök este 20.00 óráig lehet elektronikus levélben jelentkezni.
Tervezett csoportlétszám: 12 fő.

Jelentkezhetnek:

Látássérült és látó felnőttek 18 éves életkortól.
FIGYELEM! Nagyobbacska gyermekek is jöhetnek szüleikkel, rokonukkal, ismerősükkel együtt!

A játékklub legközelebbi időpontja:

2018. ápr. 28. szombat: 15.00—18.00

Helyszín:
Néhány lépésre a Thököly út és Gizella út kereszteződésétől, egy magánlakás tágas és kényelmes nappalijában.

Megközelíthető:
a 7-es buszcsalád bármelyik tagjával, továbbá 5-ös, 8E-s, 108E-s, 110-es, 112-es és 133E-s autóbuszokkal, valamint 72-es trolibusszal és az 1-es villamossal.

Költségek:
A programon való részvétel díjmentes, de az együttlét költségeit egymás közt megosztjuk.
(A legelső alkalom úgynevezett kóstoló alkalom, ingyenes!)

Bővebb információk a
bieber.m@freemail.hu
e-mail címen kérhetők.

Kérem a tárgysorban feltüntetni: Játékklub felnőttek részére.

Bieber Mária

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email