MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 53. szám 2017.10.06.

Visits: 75

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Ideiglenes változás a segédeszközbolt nyitvatartási rendjében
2. Több, mint 200 látássérült kapott új iPhonet
3. Pályázati felhívás játszani szerető személyek részére
4. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei
4.1. Estöri – kreatív történelmi verseny gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói számára  
4.2. Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányút 

4.3. Pályázat látássérült diákoknak és hallgatóknak
5. Mi történt a kutyaiskolában?
6. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

Vendégoldal

5. Személyiségfejlesztő tréning látássérülteknek
6. Colas Alterra Építőipari Zrt. tájékoztatása
7. Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ bemutatkozás
8. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete meghívója
9. A „Közösség Lámpásai” III. kerületi látássérültek klubja meghívója
10. Mozi – Esély/Egyenlőség
11. A 90 decibel csapatának novemberi kínálata
12. III. Fogyatékosok Sakk Világbajnoksága magyar résztvevőkkel

A jelen hírlevél 5 mellékletet tartalmaz.

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Ideiglenes változás a segédeszközbolt nyitvatartási rendjében

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy az MVGYOSZ segédeszközboltja 2017. október 11-éig zárva tart.
A bolt új nyitvatartási rendjének kihirdetéséig az alábbi napokon és időpontokban lehet vásárolni segédeszközboltunkban, délelőtt 10.00 és délután 4 óra között:

2017. október 12-én csütörtökön;
17-én kedden;
19-én csütörtökön;
24-én kedden;
26-án csütörtökön;
31-én kedden.

Szíves megértésüket köszönjük!

Angyal Gábor szakmai vezető

***

2. Több, mint 200 látássérült kapott új iPhonet

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 202 darab iPhone SE okostelefont vásárolt a Magyar Nemzeti Bank 19000000 forintnyi cél szerinti adományából azért, hogy a forgalomban levő hazai papírpénzeket a látássérülésük miatt azokat egymástól megkülönböztetni nem tudó vakoknak adja tovább.
A készülékeket az MVGYOSZ, tagegyesületei között, fizető taglétszám-arányosan osztotta el. Azt, hogy adott egyesületnél ki kapjon bankjegyfelismerésre alkalmas szoftverrel rendelkező készüléket, minden egyesület maga határozhatta meg. Az érintőképernyős, akadálymentesen használható telefonok használatának elsajátításában is segítséget kaphatnak azok, akik eddig még nem találkoztak ezzel a technológiával. Az akció olyan sikeresnek bizonyult, hogy az Országos Szövetség tovább keresi a látássérültek iPhonehoz juttatásának újabb lehetőségeit.

Angyal Gábor szakmai vezető

***

3. Pályázati felhívás játszani szerető személyek részére

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megalakulásának századik évfordulója alkalmából többek között a Braille-írást népszerűsítő társasjátékot tervezünk.

A készülő társasjáték célcsoportja:
Látássérült és látó felnőtt személyek, családok és baráti társaságok.
Gyermekeknek kb. 8—10 éves életkortól ajánlott!
Pedagógusok és gyógypedagógusok is nagy haszonnal játszhatják tanítványaikkal együtt!

A társasjáték célja:
– Megismertetni Louis Braille életének főbb eseményeit,
– játszva megtanítani/gyakoroltatni a Braille-írásrendszer alapjait (tájékozódás a hatpontrendszerben, betűk pontszámainak leolvasása),
– a pontírással kapcsolatos néhány érdekesség ismertté tétele,
– a Braille-rendszer népszerűsítése,
– kedvcsinálás a Braille-írás elsajátításához,
– alapvető tudnivalók megosztása a látássérültek oktatásának történetéből,
– bepillantás nyújtása az MVGYOSZ százéves történetébe.

Mit tudhatunk a tervezett társasjátékról?
A játékot minimum 2 fő, maximum 6 fő játszhatja.
A játékhoz 1 db fából elkészített, akadálymentes játéktáblát tervezünk, amely 100 db játékmezőből áll. Ezen kívül 6 db tapintással és színek alapján megkülönböztethető bábú, 1 db tapintós dobókocka, 1 db elforgatható Braille-hasáb, valamint  1 db Braille-ábécé tartozik a játékhoz, továbbá különböző, síkírásban és pontírásban is olvasható szerencsekártyák és kérdés/feladatkártyák teszik izgalmassá a játék menetét.
A játék egyszerre nyújt új és hasznos ismereteket és kínál remek szórakozást.

A társasjáték tervezése/készítése intenzíven zajlik.
A prototípus várhatóan még 2017 őszén elkészül és kipróbálhatóvá válik.
A társasjáték ünnepélyes bemutatója 2018 májusában, a Játék Világnapján kerül megrendezésre.

A játéknak azonban még nincsen neve.
Keressük a legfigyelem-felkeltőbb, legkönnyebben megjegyezhető és egyben legfrappánsabb társasjátéknevet!

A Braille-bizottság az MVGYOSZ Elnöksége támogatásával pályázatot hirdet a készülő társasjáték nevének megalkotására.

Pályázók köre:
Pályázatot bárki benyújthat.

A névjavaslatokat 2017. dec. 21-ig várjuk a következő e-mail címre:
Bieber.m@freemail.hu
A tárgysorban kérjük feltűntetni:
Jubileumi társasjáték

A beérkező névjavaslatokból a Braille-bizottság tagjai és az MVGYOSZ Elnöksége közösen választja ki a legtalálóbb nevet.

Eredményhirdetés és jutalmazás:
2018 májusában, a Játék Világnapja alkalmából szervezendő ünnepélyes játéknapon fogunk eredményt hirdetni!
A nyertes jutalma egy társasjáték!!!

Várjuk névötleteiket!

Braille-bizottság

***

4. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei

4.1. Estöri – kreatív történelmi verseny gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói számára  

Pályázhatnak:
gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói

2017/2018-as tanév témakiírása:
Vendégségben az Esterházyaknál – Barokk ünnepek a 18. században

A versenyben való részvétel feltételei
A versenyre a gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban. A csapatok nevezéséért, a versenyen való részvételi lehetőség biztosításáért és a diákok szakmai felkészüléséért az osztály/intézmény kapcsolattartó tanára felel. Egy iskola több csapatot is nevezhet.
A csapatok összetételét a kapcsolattartó tanár a jelentkezési időszak alatt – a Versenybizottság előzetes értesítése mellett – módosíthatja. A csapattagok kiválasztásakor fontos szempont, hogy a csapatok – de legalább egyes csapattagok – képesek legyenek a hagyományos forráskutatási és elemzési eredményeket különböző multimédiás eszközök segítségével kreatív módon megjeleníteni. A diákok a feladatok kreatív részében többek között kép és videó tartalmak mobil eszközön történő egyszerű készítésével és megosztásával az okostelefon és a közösségi média funkcióinak felhasználásával (Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube csatornákon keresztül) mutathatják meg tudásukat.

A jelentkezés módja:
A csapatok nevezése szeptember 10-től október 10-ig online módon, díjmentesen történik a
http://www.estori.hu
regisztrációs felületen. A sikeres jelentkezést követően a verseny közösségi felületein azonnal, honlapján pedig a regisztrációs időszak végét követően (október 6. után) számos információt találnak a versenyre jelentkezett csapatok.

A verseny szervezésének általános elvei:
A verseny szakmai felelőse az Esterházy Magánalapítvány. A verseny fordulói – az első online forduló kivételével – nyilvánosak. A verseny online, írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészeket tartalmaz.
A verseny alapja az ajánlott szakirodalomban végzett kutatói munka.

A vetélkedő fordulói:
A verseny 3 fordulós. Az egyes fordulók értékelése önállóan történik, az elért pontszámok nem adódnak össze.

A verseny díjazása:
A középdöntőbe jutott valamennyi csapat ajándékcsomagban részesül, ezen kívül a döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át. A döntő első három helyezettje informatikai és audiovizuális eszközöket kap jutalmul (közöttük Apple eszközöket). Az első három helyezett csapat tagjai külön jutalomként a II. Esterházy Summer University (ESU) szakmai táboron vehetnek részt 2018. június végén-július elején Kismartonban, illetve Fraknón.

További információ:
Estöri Team
E-mail: info@estori.hu

***

4.2. Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányút

Határidő: 2017.10.10.

Pályázhat:
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
– mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
– a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
– doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
– doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;
továbbá:

– a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
– a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik;
– vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A 2017. őszi pályázati fordulóban 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.

A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket.
A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A fogadó intézmény/rendezvény kiválasztása:
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.

A rövid tanulmányútra elnyerhető ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési rátáitól és az ösztöndíjas időszak napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra Az ösztöndíjas időszak időtartamához további 1+1 napot számítunk az utazási napokra, melyet a pályázónak nem kell hozzáadnia a tervezett időtartamhoz.
(Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)

Útiköltség-támogatás: a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók útiköltség-támogatásra pályázhatnak a pályázati felületen. Az útiköltség-támogatás összege a küldő felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága alapján, a Distance calculator adatai szerint kerül meghatározásra. Az útiköltség-támogatás összegével tételesen elszámolni nem kell.

A pályázat benyújtása:
Pályázatot a http://www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

Csatolandó mellékletek:
– Kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt pályázati adatlap a pályázati rendszerből generált adatokkal;
– Kitöltött motivációs levél és munkaterv (minta használata kötelező);
– Kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt szaktanári (szakvezetői/tanszékvezetői/intézetvezetői) vagy témavezetői ajánlás (minta használata kötelező);
– Kutatási, művészeti tevékenység vagy nemzetközi szakmai versenyen történő részvétel esetén a fogadó intézmény által kitöltött, kinyomtatott, hivatalos (eredeti aláírással, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott), keltezett és beszkennelt fogadólevél (minta használata kötelező) – ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem kötjük meg a nyertes hallgatóval a támogatási szerződést (feltételesen támogatott státuszba kerül);
– Konferencia-előadás és poszter-prezentáció esetén az absztrakt és igazolás az absztrakt elfogadásáról – ha a pályázat beadásának határidejéig az absztrakt elfogadásáról szóló visszaigazolás nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem kötjük meg a nyertes hallgatóval a támogatási szerződést (feltételesen támogatott státuszba kerül). Az absztrakt utólag nem pótolható;
– A tanulmányi osztály által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, beszkennelt) igazolás(ok) (pl. törzslapkivonat, teljesítésigazolás, Neptun/ETR kivonat, leckekönyvmásolat, Igazolás tanulmányi adatokról mintadokumentum) a hallgató jelenlegi képzésének tanulmányi adatairól, amely(ek)en szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint mester- és osztatlan képzés esetén az oktatás nyelve, munkarendje és a hallgató összesített korrigált kreditindexének értéke (minta használata opcionális);
– A munkanyelv megfelelő ismeretét igazoló dokumentum(ok): legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó);
– OTDK 1-3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi, idegen nyelvű szakmai publikáció elérhetősége (linkje); nemzetközi szintű szakmai versenyen elért 1-3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi szakmai konferencián tartott idegen nyelvű előadásra vonatkozó oklevél vagy igazolás; a szakos tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység (TDK vagy OTDK részvétel, aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai vagy magyar nyelvű tudományos, művészeti vagy sporttevékenység) igazolása;
– Egyéb szakmai és közéleti önkéntes tevékenység (pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, demonstrátori tevékenység, szakmai rendezvény szervezésében való aktív közreműködés, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.) kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel vagy eredeti aláírással és fejléccel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolása (minta használata kötelező);
– Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok (pl. konferencia, nemzetközi verseny programja).
Csak kinyomtatott, eredeti (nem elektronikus és nem elektronikusan a dokumentumra illesztett) aláírással és – ahol szükséges – pecséttel ellátott és beszkennelt dokumentumokat fogadunk el. Az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadható.

Pályázat véglegesítésének határideje:
– őszi forduló: 2017. október 10. (kedd) 23:00 óra

Bővebb információkat találnak a http://www.campusmundi.hu honlapon. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

***

4.3. Pályázat látássérült diákoknak és hallgatóknak

Jelen hírlevelünk két mellékletében csatoljuk a Péntek Lajos alapítvány idei aktuális pályázati felhívását és az adatlapot:
Pályázat látássérült diákoknak és hallgatóknak.doc;
Pályázati-adatlap-Péntek-Lajos-2017.doc.

Dr. Nagy Anikó
Ifjúsági referens

***

5. Mi történt a kutyaiskolában?

Október 4. – az állatok világnapja

Ma van az állatok világnapja. Mi lehetne jobb olvasmány, mint egy boldog gazdival készült interjú? Olvassátok el beszélgetésünket Gáborral, Radar gazdájával!
A teljes interjú itt olvasható:
http://szabadagazdi.hu/…/radarral-jarom-nem-megszokott-utv…/

Látogatóban

Egy igen vidám napot töltöttek nálunk a Vakok Állami Intézetének Tatai Rehabilitációs Központjának lakói. Bella, a szép vakvezetőkutya megmutatta a vendégeknek milyen komoly munkát tanulnak itt a kutyusok és még egy kis “hassimit” is engedélyezett a látogatóknak.

Szívből köszönjük

Csodálatos embereket fogadhattunk nagy szeretettel 2017. szeptember 28-án a Vakvezetőkutya-kiképző Központunkban!
A Lilly Hungária Kft. munkatársai önként vállalták, hogy megszépítik Központunk tanpályáját. Gondos kezek festettek, szereltek, metszettek, gazoltak. Hálánk
jeléül Zafír és Odin a két vakvezető kutyatanonc tartott bemutatót munkánkról.
Szívből köszönjük a Lilly Hungária Kft-nek, hogy segítettek nekünk önkéntes munkájukkal a vállalat Jószolgálati Napján.

Schiff Mónika
Központvezető

***

6. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

60 éve elhunyt Szabó Lőrinc magyar Kossuth-díjas költő,
(1900. március 31. – 1957. október 3.)
Néhány műve: A Sátán műremekei, Harc az ünnepért, Különbéke, Tücsökzene.

Válogatott versek a Braille-könyvtárban.
Szabó Lőrinc: Válogatott versei
(9 kötet)
„Szabó Lőrinc verseinek válogatása során az ember belekényszerül abba a módszerváltásba, melyet ő saját életművén is megvalósított: a lineárisból a visszatérőbe, a privatizálóan magyartól a világirodalmi társaságúan magyarig, az egyszerű és egyszeri összefüggésektől a mély áramok föltárásáig kell eljutnunk. Ez a válogatás arról szól, hogyan lett jó, aztán nagy, aztán nagyobb költő Szabó Lőrinc.”
(Vörös István)

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd és csütörtök 10.00-18.00
péntek: 8.30-12.00

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

***

100 éve született Szabó Magda magyar Kossuth-díjas írónő, költőnő,
(1917. október 5. – 2007. november 19.)
Néhány műve: Abigél, Disznótor, Freskó, Für Elise, Pilátus, Születésnap, Tündér Lala.

Családregény a Hangoskönyvtárban.
Szabó Magda: Pilátus
“Tudtam, hogy el kell mennem tőled, mielőtt rám ragad iszonyatos fegyelmed, amellyel magadat óvod meg a munkád nyugalmát, és mielőtt annyira hozzád forrok, hogy megtanulok a szemeddel látni, és megértem én is, hogy Dorozs víz és gyógyszálló, beton és üveg, valutáris lehetőség, és nem egy régi forrás igazolása és nem valami iszonyú vágy, hogy jóvátevődjék, amit jóvá kell tennie az időnek:
Én nem tudtam veled élni.
Szabó Magda”

A regény története a ’60-as évek elején játszódik Budapesten és vidéken. Szőcs Iza, egy elvált orvosnő budapesti lakásába költözteti megözvegyült édesanyját, akinek élete gyökereit vesztve tragédiába torkollik, s lánya sorsa is magányba fordul.

A könyv adatai
Felolvassa: Ridegh Annamária.
Időtartam: 10 óra.
Adathordozó: 1 CD.
A Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető: http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Taba Zsófia a Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10-18-ig,
csütörtök: 10-18-ig,
péntek: 8.30-12-ig.

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy
e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

5. Személyiségfejlesztő tréning látássérülteknek

FELHÍVÁS!
Ha látássérült vagy és…
– kíváncsi vagy az önmagadban rejlő értékekre…
– szeretnél sikeresebb lenni a párkeresésben vagy meglévő párkapcsolatod működtetésében…
– szeretnéd jobban menedzselni az életed…
– néha elveszettnek érzed magad a világban de szeretnéd megtalálni a helyed és boldog lenni…
– szeretnéd jobban megismerni magad és azt hogy mások is jobban megismerjenek..
Ha úgy érzed valamelyik igaz Rád akkor itt a helyed az Önismereti tréningen!

Tervezett programjaink közül néhány:
– jóga – hölgyeknek és uraknak egyaránt
– érdekes drámapedagógiai játékok
– stílustanácsadás szakemberektől
– jótékonysági programok
… és sok más érdekesség 🙂

A program részletei:
A programon való részvétel INGYENES!
Időpont: minden héten, péntekenként 16 órától 18 óráig.
Első alkalom időpontja OKTÓBER 6. (péntek).
Helyszín: Nem Adom Fel Café & Bar, Magdolna utca.1, a Szűz utca és Magdolna u. sarkán,bejárat a Magdolna utca felől.

Megközelítés: 4- es vagy 6-os villamossal Harminckettesek teréig majd 9- es busszal a Horváth Mihály tér megállóig kell menni. Innen egy perc séta a kávézó, a Baross utcáról a Szűz utcánál kell lefordulni.

Jelentkezni a patakiaron@nemadomfel.hu e-mail címen lehet.

Tisztelettel:

Kiss Katalin
Nem Adom Fel! Alapítvány személyiségfejlesztő-projektvezető

***

6. Colas Alterra Építőipari Zrt. tájékoztatása

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy A XIV. kerület Hermina út (Erzsébet királyné – Kós Károly sétány közötti) szakaszán Cégünk, a Colas Alterra Építőipari Zrt. – Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Megbízásából – csatornarekonstrukciós munkákat végez.

A munkavégzés várható időszaka:
I. Ütem: 2017. Szeptember 18. – 2017. December 15.
II. Ütem: 2018.03.12-2018.05.09

A munkák alatt a parkolás lehetősége nem biztosított, ezért kérjük, hogy járműveikkel ne akadályozzák az építkezést!
A kivitelezési munkák alatt türelmüket és megértésüket, az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Szükség esetén további tájékoztatást munkaterületünkön helyszíni művezetőnk tud önöknek adni!

Türelmüket ezúton is köszönjük!

***

7. Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ bemutatkozás

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete – Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ hivatalosan is megnyitotta kapuit 2017. október 1-jével budaörsi irodával. Várunk minden 16 év feletti budapesti vagy Pest, illetve Fejér megyei lakcímmel rendelkező látássérült személyt, akinek szüksége van bármilyen elemi rehabilitációs szolgáltatásra az önálló életvitel megkönnyítése érdekében.

Munkatársaink és elérhetőségeik:

Nyikes Fatime – projektmenedzser
+36 20 465 6460 bulake@bulake.hu

Mikola Gyöngyvér – szakmai vezető, rehabilitációs szakember
+36 70 676 5995, mikola.gyongyver@gmail.com

Jordanits Szilvia – szociális munkás, klienskoordinátor
+36 70 677 5995 szemleletmod@bulake.hu

Varga Gabriella – rehabilitációs szakember
+ 36 70 675 9950  varga.gabriella075@gmail.com

Tajti Gábor – informatika oktató

Tószegi László – informatika oktató

A jelen hírlevelünkben mellékelt bemutatkozó anyagban
(Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ bemutatkozás.doc), részletes információ található rehabilitációs szolgáltatásainkról. További kérdés esetén bizalommal forduljon hozzánk!

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
Jordanits Szilvia – szociális munkás, klienskoordinátor
+36 70 677 5995 szemleletmod@bulake.hu

Szívesen bemutatjuk személyesen is központunk munkáját bármilyen klubnapon vagy programon, ahol a tagság összegyűlik. Amennyiben módjukban áll, kérem továbbítsák ezt a bemutatkozó anyagot a Pest és Fejér megyében működő tagegyesületeik számára.

Előre is köszönjük a segítséget, hogy minél több látássérült emberhez eljusson az információ!

Üdvözlettel,

Mikola Gyöngyvér
szakmai vezető

***
8. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete meghívója

Szeretettel várjuk programunkra, melynek meghívóját
„Meghívó VGYKE 2017 okt.14 Fehér bot napja.doc” néven, csatolva olvashatják.

Üdvözlettel:
Fodor Ágnes VGYKE elnöke,
Krayné Faragó Zsuzsanna és Acsay Péter
közösségi Civil szervezők

***

9. A „Közösség Lámpásai” III. kerületi látássérültek klubja meghívója

A „Közösség Lámpásai” III. kerületi látássérültek klubja tisztelettel meghívja Önt a Nemzetközi Fehér Bot napja alkalmából Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által támogatott előadói délutánra!

Helyszín: Békásmegyer Közösségi Ház Előadóterem (Csobánka tér 5.)
Időpont: 2017. október 14. délután 14 óra 30 perc

Köszöntőt mond: FODOR ÁGNES
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének elnöke.

A műsorban látássérült és látó művészek szórakoztatják a közönséget.
FELLÉPNEK:
SZVORÁK KATALIN Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas népdalénekes
ÉZSIÁS LÁSZLÓ Vörösmarty-díjas költő,előadóművész
STRAUB DEZSŐ Jászai Mari-díjas színművész
VESZELY ERNŐ eMRTon-díjas harmonikaművész
CSÁNYI MÁRTON zongoraművész

Előadás után szerény megvendégelés keretében lehetőség lesz a fellépő művészekkel a személyes beszélgetésre is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vasné Pintér Teréz közösségi civil szervező,
III. kerületi látássérültek Lámpás klubjának vezetője.
További információ: Tel: 70 377 32 65 E-mail: lampas.obuda@gmail.com

A BELÉPÉS INGYENES!

***

10. Mozi – Esély/Egyenlőség

A kultúra mindenkié! Ebben hisz az AKKU Egyesület, valamint a Harman cég, akik közös összefogásából megszületett Budapest legújabb rendezvénysorozata! A látás- és hallássérültek, valamint kerekesszékesek számára 100%-ig akadálymentes formában elérhető filmek vetítésének célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Na meg a szórakozás!

Élvezzük együtt a magyar filmkultúra legújabb gyöngyszemeit! Új bemutatók, díjnyertes alkotások minden korosztálynak! A Mozi – Esély/Egyenlőség sorozat első 5 filmjéről további részletek Facebook oldalunkon, valamint alább olvashatók. Az első vetítés időpontja október 27., péntek. Gyere és lásd te is a füleddel, halld te is a szemeddel azt, ami közös kincsünk: a kultúrát!

Helyszín: Premier Kultcafé, Budapest 1085, Üllői út 2-4.
Megközelíthetőség: a Kálvin téri metrómegállótól 2 perc sétára, az egykori Vörösmarty mozi helyén

Jegyár: 1200 Ft, diákoknak és 60 év felettieknek 980 Ft
AKCIÓS KONSTRUKCIÓ: Gyere el két vetítésre és a harmadik jegyedet mi álljuk!

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékodat az info@akkuegyesulet.hu címen várjuk.

A 2017-2018-as évad akadálymentes moziműsora:
1. vetítés: 2017. október 27., péntek 18h, Tiszta szívvel
2. vetítés: 2017. november 24., péntek 18h, Salamon király kalandjai
3. vetítés: 2017. december 3., vasárnap, Aurora borealis, valamint egész napos film maraton a Fogyatékkal Élők Világnapján, az első két film újrajátszásával!
4. vetítés: 2018. január 26., péntek 18h, Lajkó – cigány az űrben
5. vetítés: 2018. február 23., péntek 18h, Testről és lélekről

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

A filmekről részletes ismertető olvasható jelen hírlevelünk mellékletében,
„Mozi – Esély_Egyenlőség_meghívó.docx” néven.

AKKU Egyesület

***

11. A 90 decibel csapatának novemberi kínálata

November 2., 19 óra, Nemzeti Színház, Gobbi Hilda Színpad
Ingmar Bergman: Szenvedély
Látássérülteknek narrált előadás
Kedvezményes jegyár: 1.300.-Ft
Ingmar Bergman a filmkészítői munkássága mellett jelentős színpadi szerző, rendező és író is. Precízen kidolgozott forgatókönyveiből Magyarországon is több színházi előadás született. A Szenvedély ősbemutató, színpadon még nem játszották. A filmnovella és az eredeti dialógusok alapján készült a Nemzeti Színház előadása.

November 10., 19 óra, Új Színház, Budapest
Wass Albert: A funtinelli boszorkány
Látássérülteknek narrált előadás
Kedvezményes jegyár: kérjük érdeklődjön!
Aki kicsit is fogékony léleknemesítő élményekre, ebben a borzongatóan meseszerű történetben megtalálja a szépet. Nuca, a megejtő szépségű, veszedelmes havasi tündér–boszorkány lírai történetét álmodta színpadra Kerényi Imre rendező gazdag, mozgalmas, látomásos és látványos formában, az Újszínház társulatával.

November 11., 15 óra, Kecskeméti Katona József Színház
Kálmán Imre-Leo Stein: Csárdáskirálynő (operett)
Hallássérülteknek jelnyelven tolmácsolt, látássérülteknek narrált előadás
Kedvezményes jegyár: 1.100.-Ft
Kálmán Imre leghíresebb, legtöbbet játszott, és mindemellett már több, mint száz éves operettjének középpontjában egy, a társadalmi különbség miatt lehetetlennek bizonyuló kapcsolat áll. Szilvia, az ünnepelt primadonna Párizsba készül, hogy ott folytassa karrierjét; szerelmét Edvint, a trónörököst pedig – a szülők szerint fiukhoz jobban illő -Stázi várja a hercegi palotában. A mulatozásban járatos Bóni gróf és az Orfeumban minden szerelmi cselszövényt kitanuló Miska főpincér azonban kedvencük, Szilvia segítségére sietnek, hogy még egyszer viszontláthassa a házasulandó Edvint. Kezdetét veszi tehát a kockázatokkal és parádés helyzetekkel, titkokkal és ígéretekkel teli játék, melyben mindenkinek van veszítenivalója; miközben felcsendül a Jaj, cica és együtt ugrunk a nagybőgőbe kivilágos virradatig.

November 19., 16 óra, ART CINEMA+CAFÉ
Palackposta (dán krimi, thriller)
Látássérülteknek narrált előadás
Kedvezményes jegyár: 900.-Ft
Skóciában egy palackba zárt üzenetet sodor partra a tenger. A foszladozó papíron már alig olvashatók a vérrel írt sorok, amelyben egy testvérpár kér segítséget. A vizsgálódó helyi rendőrök kiderítik, hogy a palackot Dániában dobták vízbe, 1996-ban. Így kerül az ügy a koppenhágai rendőrség döglött aktákkal foglalkozó Q-ügyosztályára, Carl Morck nyomozó asztalára. Carl, valamint segítői, Assad és Rose gyorsan rájönnek arra, hogy a levelet egy bizonyos Poul Holt írta, akit öccsével együtt raboltak el tizenhárom évvel ezelőtt, ám az eltűnésüket annak idején nem jelentették. De élnek, élhetnek-e még, s ha igen, vajon hol?

November 25., 19 óra, Erkel Színház
Rossini: Olasz nő Algírban (vígopera)
Látássérülteknek narrált előadás
Kedvezményes jegyár: 1.500.-Ft
A sevillai borbély és a Hamupipőke mellett az Olasz nő Algírban Rossini legtöbbet játszott vígoperája. A pikáns történet a „szabadítás-operák” sorába tartozik, melyben a kor kedvelt műfajának szabályai szerint egy gyönyörű fiatal nőt elfognak, és kínzás vagy halál várja, míg hős szerelmese fel nem tűnik, hogy megmentse őt. Esetünkben egy talpraesett olasz lány jár túl az őt elrabló és új feleségre vágyó algíri pasa eszén, mindenki más legnagyobb megelégedésére. A címszereplő, Isabella, az operairodalom egyik legbölcsebb, legnagyszerűbb női karaktere.
A Budapesten eddig még sosem hallott művet Szabó Máté rendezésében láthatják az Erkel Színházban.

Folytatódik az együttműködés az Erkel Színházzal, melynek köszönhetően számos kiváló opera produkció tekinthető meg narrációval. Lesz Simon Boccanegra, Parasztbecsület- Bajazzók, és még sok csemege. Júniusban pedig ismét lesz Billy Elliot!

Előkészületben a tavaszi Vaktúra No.6., melynek keretében Amszterdamban fogunk barangolni. Aki pedig már vágyik a jövő nyár napfényére (hej, de messze van az még), az már gondolkodhat a jövő nyárra, Horvátországba tervezett Vaktúrákon.
Jegyrendelés és bővebb információ a programokról az alábbi e-mail címen és telefonszámon kérhető:

info@90decibel.org
06 20 958 8688

Üdvözlettel:

90 decibel csapata

***

12. III. Fogyatékosok Sakk Világbajnoksága magyar résztvevőkkel

2017. 10. 05-13. Drezda, Németország
A ZMDI Schachfestival Dresden E.V. szervezésében kerül megrendezésre a III. Fogyatékosok Sakk Világbajnoksága, melyre három specifikumból (hallás-, látás- és mozgássérültek) várnak versenyzőket a szervezők. A 2013-ban elindult kezdeményezést kétévente rendezik meg.

A verseny nyílt, egyéni és csapatverseny egyben, 7 fordulós svájci rendszerű lebonyolításban. Az eseményre a fogyatékosok nemzetközi sakkszövetségeinek (ICSC, IPCA, IBCA) tagszervezetei neveztek játékosokat. Magyarországot a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, valamint a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által delegált két-két látás- és hallássérült sakkozó képviseli. A részvételt a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatja.

2015-ben Magyarország egy hallássérült csapattal vett részt a versenyen a Magyar Sakkszövetség támogatásával, hazánkat Frink Ferenc, Raibl Zoltán, Wirth Ádám, valamint Máté Balázs képviselte, utóbbi a hallássérültek között az egyéni versenyen 3. helyen végzett.

Az idei világbajnokságon az előző csapatból Máté Balázs és Raibl Zoltán, valamint a Látássérültek Sakkolimpiáján 2017-ben, Macedóniában hosszú kihagyás után visszatérő és 18. helyet elérő magyar csapat tagjai közül Voján István és Szilágyi Sámuel vesz részt. Őket segíti helyszíni felkészülésükben Popovics Ádám nemzetközi mester, valamint Konkoly Sándor csapatvezető.

A versenyzők egy nagy létszámú mezőnyt alkotnak, sérülésspecifikumtól függetlenül egymással játszanak, és minden versenyző eredményeit külön értékelik a sérülésspecifikum szerint, így a verseny végén lesz egy ICSC, egy IPCA és egy IBCA bajnok, valamint egy csapat világbajnok.

Ez a speciális világbajnokság egy igen figyelemreméltó kezdeményezés, mivel más sportágakban szinte lehetetlen lenne, ám a sakkban is komoly kihívásokat jelent, ha egy vak egy sikettel egymás ellen küzd.

A német szervezők azonban fel vannak készülve ezekre a nemes feladatokra, és rengeteg segítő közreműködésével, az integrációt elősegítő sportszerű keretek között zajlanak majd a nem mindennapi küzdelmek.
Forrás: A híranyag online elérése itt.

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email