MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 9. szám 2019.03.01.

Views: 34

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Búcsú az eddigi hírlevél formátumától
2. Érdekképviseleti hiradó (2019. február 22-28.)
3. Nőnapi operett és kuplé
4. 3 az egyben – ünnepi akcióval nyitott meg az új szolgáltató centrum
5. Ajándékcsomag és térítésmentes programok a Magyar Parasport Napja alkalmából
6. 25 látássérült kapott hangoskönyv olvasót
7. Ingyenes zöld hályog szűrés
8. Centenáriumi kvízverseny 7. rész
9. Az MVGYOSZ Segédeszközboltjának kínálatából
Heti ajánlat
9.1. Bieber Mária: Bevezetés a Braille írás-olvasás rejtelmeibe
9.2. Óda a fényhez
9.3. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
9.4. Jakob Grimm és Wilhelm Grimm: Grimm legszebb meséi
9.5. Csukás István: Pom-pom újabb meséi
9.6. Marék Veronika: Boribon és a hét lufi
9.7. Bartos Erika: Mese az elveszett nyusziról
9.8. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika
9.9. Romhányi József: Szamárfül
9.10. Varró Attila: Bevezetés az iPhone használatába
9.11. Csattos Márta: Utak és kiutak
10. Heti könyvajánló
10.1. Meseterápia a Louis Braille Könyvtárban
10.2. Igaz történet a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban

Vendégoldal
11. Akadálymentesített Színházi Előadás

***

1. Búcsú a hírlevél eddigi formátumától

Kedves Google Groups!
Az MVGYOSZ hálás azért, hogy hírlevelét éveken át a Google Groups ingyenesen használható rendszerével küldhette ki több, mint 800 olvasó részére!
Ebben a formában kiküldve ez az utolsó MVGYOSZ hírlevél.
Az MVGYOSZ hírlevél azonban nem szűnik meg, csak átalakul. 2019 márciusától új, letisztult arculattal, a megszokott és új tartalmakkal kerül a feliratkozók postafiókjába.
Az új MVGYOSZ Hírlevélre feliratkozni a www.mvgyosz.hu honlap főoldalán, alul, a célra dedikált űrlap kitöltésével lehet. Itt meg kell adni a vezetéknevet, a keresztnevet és az e-mail címet, majd el kell olvasni és egy jelölőnégyzetben el kell fogadni az Adatvédelmi tájékoztatót , majd a Kérem a hírlevelet gombra kell kattintani.

Angyal Gábor szakmai vezető

***

2. Érdekképviseleti Híradó (2019. február 22-28.)

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kormányzati szintű egyeztetést kezdeményezett a rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata céljából. Bár a még 2018. elején kezdeményezett egyeztetés első tárgyalása csak most, 2019. február 25-én valósult meg, a hat fogyatékosügyi országos érdekképviseleti szervezet egyetértésével összeállított javaslatcsomag, mely az Alkotmánybíróság ide vonatkozó döntéseire is reagál, már 2018 novemberében elkészült és átadásra került a területen illetékes minisztériumoknak.
A MEOSZ székházában megtartott konzultáción az országos érdekképviseleti szervezetek mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pénzügyminisztérium, a Miniszterelnökség és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is képviseltette magát. Az MVGYOSZ részéről dr. Nagy Sándor elnök a kezdetektől aktívan közreműködött a problémák feltárásában és a javaslatcsomag kidolgozásában, illetve képviselte a szövetséget és a rokkantsági ellátásban részesülő látássérült személyeket az egyeztetésen.
A MEOSZ vezetésével összeállított javaslatcsomagban az érdekképviseleti szervezetek a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításával járó, több tízezer embert hátrányosan érintő intézkedések oly módon történő megváltoztatását kérték, mely az Alkotmánybíróság döntésén túlmutatóan, konkrét javaslatokkal alátámasztva rendezi a megváltozott munkaképességű, ezen belül is elsősorban a súlyosan fogyatékos személyek helyzetét. Mint ismeretes, az Alkotmánybíróság 2019. március 31-ei határidővel törvényalkotásra kötelezte az országgyűlést arra hivatkozva, hogy azok a szabályozási hiányosságok, melyek okán sok megváltozott munkaképességű személy szenved hátrányt, nemzetközi egyezménybe ütköznek.
A rokkantsági nyugdíjrendszer 2012-es átalakítása számos megváltozott munkaképességű, súlyosan fogyatékos személyt negatívan érintett. Sokak rokkantsági ellátásának összege jelentősen kevesebb a korábban részükre megállapított rokkantsági nyugdíjnál, mások rehabilitációs ellátást kaptak, aminek nem csak összege volt lényegesen kisebb a korábbi rokkantsági nyugdíjnál, hanem álláskeresésre és a rehabilitációs szakigazgatási szervvel való együttműködésre is kötelezték őket, de olyanok is voltak, akik állapotjavulásra hivatkozva teljesen elveszítették az ellátásukat. Az érdekképviseleti szervezetek javaslata alapján szükséges ezeknek a döntéseknek a felülvizsgálata és az érintettek helyzetének visszamenőleges rendezése. Ehhez szükség van az állapotjavulás fogalmának törvényi definiálására, aminek az egészségi állapot javulásának orvosszakértői bizonyításán túl a komplex minősítés szempontrendszerében is meg kell jelennie. Az anyag kidolgozói azt is megjegyzik, hogy bár a megváltozott munkaképességű személyek egy csoportját rehabilitációra kötelezi a törvény, még mindig nincs olyan komplex szolgáltatási rendszer, amely ténylegesen biztosítani tudja átképzésüket és munkaerő-piaci reintegrációjukat. A törvény sem azt nem definiálja, hogy a rehabilitáció mikor tekinthető sikeresnek, sem annak vizsgálatát nem írja elő, hogy a rehabilitációs ellátás jogosultsági idejének lejártakor megvalósult-e az egyén foglalkozási rehabilitációja, ekkor is csupán az egészségi állapotot és a rehabilitálhatóságot kell vizsgálni. Az érdekképviseleti szervezetek javaslata alapján a rehabilitáció sikeressége azt jelenti, hogy az egyén egészségi állapotának, képzettségének és képességeinek megfelelő munkakörben elhelyezkedett és jövedelme eléri az adott munkakörre megállapított átlagos kereset 80%-át.
A rendszer komoly hiányossága, hogy a fogyatékos emberek bizonyos csoportja nem minősül megváltozott munkaképességűnek. Ők nem jogosultak azokra a rehabilitációs szolgáltatásokra, melyek munkaerő-piaci helyzetüket javíthatnák, illetve a megváltozott munkaképességük okán megítélhető ellátásokra sem. Ebbe a csoportba tartoznak többek között a gyengénlátó és a nagyothalló személyek.
A terület talán legtöbbet vitatott intézkedése a rokkantsági ellátás melletti kereset korlátozása, melyet a MEOSZ álláspontja szerint szintén újra kell szabályozni. A minimálbér másfélszeresében megállapított jövedelemhatárt javasolják a garantált bérminimum másfélszeresére emelni, illetve lehetőséget kell teremteni arra, hogy a kereseti korlátot túllépő személy ellátása ne megszűnjön, hanem szüneteljen. A javaslatot összeállítók álláspontja szerint ezek az intézkedések több megváltozott munkaképességű személyt mozdítanának a munkavállalás irányába. Az egyeztetésen az országos érdekképviseleti szervezetek egyöntetűen a keresetkorlát intézményének eltörlését javasolták. Ugyancsak kivezetni javasolják azt az értelmetlen szabályt, miszerint az ellátás megigénylésének időpontjában a megváltozott munkaképességű személy nem folytathat kereső tevékenységet. A rehabilitációs hozzájárulás intézményének oly módon történő átalakítását is kezdeményezik az érdekvédők, mely a jelenlegivel szemben kifejezetten ösztönözné a megváltozott munkaképességűek csoportján belül is nehezebb helyzetben lévő, szervezeti szinten nagyobb alkalmazkodást és adott esetben beruházásokat is igénylő fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását.
A jelenlegi rendszerben az is előfordulhat, hogy a törvényben meghatározott időszakon belül megszerzett elegendő szolgálati idő híján ellátás nélkül maradhatnak a megváltozott munkaképességű személyek. Míg korábban a rokkantsági nyugdíj megállapításakor a munkavállaló egész addigi pályája során megszerzett szolgálati idejét és keresetének összegét figyelembe vették, addig most könnyen jövedelem nélkül maradhat az, aki hosszabb ideig munkanélküli volt, vagy egy családtagjának évekig tartó otthon ápolása során szerzett súlyos egészségkárosodást. A megoldási javaslat az ellátás megszerzéséhez szükséges szolgálati időnek az életkor szerinti differenciálása, az egyén élete során megszerzett összes biztosítási időt figyelembe kell venni, valamint hogy az ápolási díj folyósításának időtartamát is biztosítotti jogviszonyként ismerjék el.
A rendkívül részletesen kidolgozott lobbianyagban a készítők rámutatnak a 2018-ban bevezetett kivételes rokkantsági ellátás rendszerének hibáira is, mely álláspontjuk szerint nem nyújt valódi segítséget azoknak, akik önhibájukon kívül nem tudnak munkába állni. Ugyanakkor a jelenlegi rendszer hibájaként róják fel azt a tényt is, hogy a rokkantsági ellátás összegének van felső határa, miközben a korábban magas jövedelmű személy magas összegű járulékot is fizetett. Ezeknek az egészségkárosodott személyeknek jövedelmük jelentős csökkenését és ezáltal életszínvonaluk jelentős esését is el kell szenvedniük. Az érdekképviseleti szervezetek javasolják továbbá, hogy a rokkantsági ellátást a nyugdíjkorhatár betöltésével öregségi nyugdíjjá lehessen átminősíteni azon személyek esetében is, akik 1955-ben vagy azt követően születtek.
Szekeres Pál miniszteri biztos elmondta, hogy bár a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítása napirenden van, arról még nincs egységes kormányzati álláspont. Az érdekképviseleti szervezetek várják az egyeztetések folytatását és megkerülhetetlen szereplői kívánnak lenni a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos döntéseknek.

Németh Orsolya

***

3. Nőnapi Operett és Kuplé 2019

A hatalmas sikert megélt Centenáriumi Év operett műsorainak köszönhetően a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ismételten megrendezi a Nőnapi Operett és Kuplé című rendezvényét.
Ismét sok-sok meglepetéssel várjuk vendégeinket!
Fellépnek a Napsugár Retro Klub tagjai:
Kisnémedi Varga Pál
Lukács Tímea
Barabás Izolda
Kemény Ági
B. Lakatos György
Hesz Magdolna
Kovács András
Hoffer Teri
Hosszú Marika
Oláh Kati
Sztárvendég:
Kátai Zsuzsa
Tolnai András
Közreműködik:
Ráthy József
és még várhatóak további fellépők…
A műsor folyamán megemlékezünk Siliga Miklós zeneszerzőről, zenetanárról. Siliga Miklós 1942-ben született Vácon. Zenei tanulmányait zongorával kezdte, 16 éves korától a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola klarinét szakán tanult, majd tanárképzőbe jelentkezett. 1965-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola dzsessz-tanszakának növendéke volt. 1968-tól a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetének dzsessz-tanszakán tanított szaxofon-szakon 2002-ig. A Határőrség Központi Zenekarának karmestere 1990-től 2000-ig. A Magyar Nótaszerzők és Énekesek Iskolája tanár-korrepetitora volt. A 2007. év magyarnóta-szerzője lett. 2008-ban Magyar Köztársaság Ezüst Érdemrend kitüntetést kapott művészi munkája elismeréséül. Öt éven át volt a Retro Klub művészeti vezetője. Három musicalt szerzett: Sissy és én, Csoda az élet, illetve a Pesti srácok, melyet Harsányi Gáborral közösen írt. Az MVGYOSZ Centenáriumi év Operett és Kuplé eseményén zenéjével kísérte a rendezvény énekeseit. Emléke örökre szívünkben él.
A rendezvény előtt és a rendezvény szünetében a K.V. Art Design kiállítását tekinthetik meg. Az alkotásokból lehetőség lesz női (és férfi) szíveket megdobogtató ajándékok vásárlására is.
A rendezvényre a belépő díja: 400 Ft.
Jegyeket elővételben az MVGYOSZ székházában Puskás Anettől vehetnek minden kedden 9:00-tól 18:00-ig, valamint minden szerdán 9:00-tól 15:00-ig. Különleges esetekben más időpont is megbeszélhető. Megköszönjük, ha a jegyvételt előre jelzik a szervezes@mvgyosz.hu mail címen.
A rendezvény időpontja: 2019. március 9. (szombat) 15:00
A rendezvény helyszíne: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székháza, Hermina terem (1146 Budapest, Hermina út 47.)
Várjuk jelentkezéseiket 2019. március 6-ig.
Várunk szeretettel és meglepetésekkel minden kedves érdeklődőt!

Puskás Anett szervező

***

4. 3 az egyben – ünnepi akcióval nyitott meg az új szolgáltató centrum

Február 28-án, csütörtökön ünnepélyes átadó keretében nyitotta meg az MVGYOSZ új Szolgáltatóközpontját dr. Nagy Sándor, a szövetség elnöke.
A székház hátsó részének földszintjén kialakított, korszerű és akadálymentes szolgáltató centrumban minden érdeklődőt kényelmes környezetben és ügyfélbarát kiszolgálással várnak a szövetség munkatársai. A Louis Braille Könyvtár, a Bodor Tibor Hangoskönyvtár és a segédeszközbolt mostantól egy közös ügyféltérben helyezkedik el. A hangoskönyvtár egykori helyén kialakított központban mindhárom szolgáltatás egy helyen vehető igénybe.
A szolgáltató központot dr. Nagy Sándor elnök és Angyal Gábor szakmai vezető nyitotta meg. Az elnök beszédében utalt arra, hogy az épület átalakításában fontos szerepet játszik a hamarosan elinduló Távszem szolgáltatás, melynek operátori központját és iroda helyiségeit szintén a székház ezen szintjén alakították ki. A szolgáltató centrum gondolata természetesen ettől függetlenül is megfogalmazódott már az MVGYOSZ vezetőiben, akik fontosnak tartják, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleket a szövetség XXI. századi módon tudja fogadni és kiszolgálni. Ennek érdekében a megújult épületrész nem csupán a látássérültek számára akadálymentes, hanem a hallássérült ügyfelekre is gondoltak a tervezők. Az ő kommunikációjuk megkönnyítésére egy mobil indukciós hurok is beszerzésre kerül. A minél ügyfélcentrikusabb működés érdekében hamarosan a három szolgáltatás nyitva tartási rendjét is egységesíti az MVGYOSZ.
A szakmai vezető a megnyitó napjának programját ismertette. Az MVGYOSZ az ünnepélyes megnyitó alkalmából eszközbemutatóra várta az érdeklődő látássérült személyeket, akiket a megnyitó mellett a minden termékre vonatkozó 20%-os akció is becsábított a székházba ezen a szép tavaszias napon. A Sipeki teremben bárki megismerkedhetett a segédeszközbolt gazdag termékkínálatával, amelynek éppúgy részei a beszélő segédeszközök, a Braille-órák, a vakvezetőkutyák ellátásához szükséges termékek, a fehérbotok és a nagyítók, ahogy a tapintható társasjátékok, valamint a praktikus háztartási és elektronikai eszközök. Bárki bármit kézbe vehetett, kipróbálhatott, hogy aztán a boltban beválthassa a bemutatón átvett kedvezményes kupont a megvásárolni kívánt termékre. Az eladók tapasztalata alapján elsősorban a konyhai eszközök, a pendrive-ok és a vakvezetőkutyás termékek fogytak jól, de nagy volt az érdeklődés a kézzel készült tapintható társasjátékok, az MP3-lejátszók és a fejhallgatók iránt is. Az akció keretében a szövetség közel 100.000 forinttal támogatta 298 darab termék megvásárlását.

Németh Orsolya

***

5. Ajándékcsomag és térítésmentes programok a Magyar Parasport Napja alkalmából

A Magyar Parasport Napját 2018 óta február 22-én tartjuk. 1970. február 22-én alakult meg ugyanis a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között. A magyar parasport kialakulásában fontos alapkő letétele volt az első, intézményesített sportszervezet megalakulása. Ezen alapkő letételét olyan nagy sportolóknak köszönhetjük, mint például Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka, vagy mint Fejes András, első magyar paralimpiai éremszerzőnk. A klub a névválasztásával a legendás vízilabdázó és úszó előtt tisztelgett, aki lábamputáltként az épek között lett olimpiai bajnok 1932-ben és 1936-ban.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége egy meglepetés ajándékcsomaggal kedveskedett a csörgőlabda sport hagyományát őrző és fenntartó összes sportolójának, edzőjének és a bíróknak is. A sportot, dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke is nyomon követi. S bár a rendezvényen nem tudott részt venni, üdvözletét küldte a sportolóknak. Elmondta, nagyon örül, hogy ilyen sokan űzik ezt a sportot, s fitt, egészséges életet élnek, valamint bízik benne, hogy egyre többen fogják követni ezt a példát.
Az ajándék egy vitaminokat és elektrolitokat tartalmazó sportitalt és egy Sportszeletet tartalmazott az MVGYOSZ szlogenjével ellátott pontírásos bilétával: “Együtt formáljuk élhetőbbé a világot”.
A csomagot a Csörgőlabda Magyar Bajnoki fordulón vehették át a sport résztvevői. (A másodosztály B csoportja a következő fordulón teheti ezt meg.)
Az MVGYOSZ az ajándékcsomag mellett több térítésmentes program meghirdetésével is készült a látássérült személyek részére:
Február 23-án, szombat délelőtt egy napsütéses jégkorcsolyapálya várta a Duna parton a látássérülteket, akik úgy döntöttek részt vesznek térítésmentes korcsolyázási programunkon. A korcsolyázás egyik résztvevőjét, Száraz Bálintot meg is kérdeztük, hogy érezte magát a korcsolyapályán: „Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egy ilyen élménydús programban vehettem részt. Korcsolyázni egy fantasztikus dolog szerintem, egy kis tudással felvértezve, korival siklani, érezni a talpunk alatt a jeget, hallani, hogy mások hol lassabban, hol ügyesebben, mint a villám, szinte suhannak, mind-mind semmihez sem hasonlítható. A helyszín kiváló, a jégfelület bár nem túl nagy, de a bátrabbak, ha kevés ember tartózkodik a jégen, egyedül is vállalkozhatnak némi kalandra, s követve a pályát övező korlátot, felfedező útra indulhatnak. Jómagam rendelkezem némi korcsolyázós ismerettel, így a program elején bátran tettem néhány kört, felszabadító érzés volt. Nagyon jól éreztem, hogy mikor kell kanyarodni, s ha el is bizonytalanodtam, a korlát mindig jó iránymutatásul szolgált. A személyzet rendkívül segítőkész volt, segítettek eljutni az épülettől a pályáig, fellépni a jégre, vagy megfelelően bekötni a korcsolyát.”
Az ingyenes korcsolyázás eredetileg két alkalomra szólt, de a Bálna Budapest korcsolyapálya (1093 Bp., Fővámtér 11-12.) üzemeltetőivel konzultálva, megbeszéltük, hogy a nyitva tartás utolsó hetében február 28-ig látássérült személyek 1-1 fő kísérővel ingyenesen bérelhették a korcsolyát a nyitva tartás teljes idejében, tehát reggel 10 órától 14 óráig, valamint 15 órától 22 óráig. Ehhez a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségére kellett hivatkozni. A pálya használata egyébként mindenki számára ingyenes.
Ettől függetlenül, aki nem tudott kísérőt szerezni, azok az MVGYOSZ-szel február 26-án (kedden) 11 órakor együtt korcsolyázhattak. Ezen az alkalmon Klabacsek Dániel, látássérült fiatal, másfél óra alatt hatalmas fejlődésen ment át, ami az egyensúlyérzékét illeti. A kezdeti korláthoz való ragaszkodás után egyedül tudott haladni a pályán, megtartva egyensúlyát. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy, mint látássérült személyeknek, fontos megtanulnunk megfelelően elesni is. Nos, ez a sport tökéletes lehetőség erre. Dani a program elején sokszor elesett és csak segítséggel tudott felkelni. A program végére ritkábban esett el, de mikor megtörtént, egyedül képes volt felállni és megtartva egyensúlyát, haladni.
Fontos kiemelnünk a Bálna Budapest korcsolyapályájának befogadó szemléletét is. Zsolt (mikor megkérdeztem, milyen Zsolt, azt válaszolta, egyszerűen csak Zsolt, hiszen mindenki így ismeri!), a pálya üzemeltetője, elmondta, hogy több fogyatékossággal élő személy jár hozzájuk, még kerekesszékkel közlekedők is – emiatt rámpát is kiépítettek a pályához. Többször mondták neki, hogy más helyeken nem szokták felengedni őket a pályára. Náluk ilyen nincs. Ugyanis tudják, hogy milyen nagy segítséget jelent a korcsolya az egyensúly fejlesztésében. De ha csak egy szabad kikapcsolódási formáról beszélünk, akkor is, elérhetővé kell tenni mindenki számára.
A korcsolya szezon a februári hónap végén lezárult, de ígéretet kapott az MVGYOSZ, hogy a következő szezonban is kapni fognak a látássérültek lehetőséget.
Maradva a víznél, de most alámerülve a felszínnek, térítésmentes búvárkodás és élménymerülés is várja még a látássérült személyeket az Aquaword Resort Budapestben, illetve vidéken Szemerén, a Perlik Expert Kúria és Vendégházak helyszínén ( Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, 3525 Szemere, Ady Endre u. 4.) partnerünk, a Scubafriends cég jóvoltából. Az élménymerülésekhez úszástudás nem szükséges. Az alsó korhatár 10 éves kor. A programokra jelentkezni szintén a szervezes@mvgyosz.hu mail címen szükséges.
Az MVGYOSZ munkatársai aktív pihenést kívánnak Mindenkinek!

***

6. 25 látássérült kapott hangoskönyv olvasót

Az MVGYOSZ Sipeki termében vehették át az ingyenes MP3 lejátszó pályázat nyertesei új hangoskönyv hallgató eszközeiket, február 26-án, kedden.
Az ünnepélyes átadón jelen voltak a készülékek nyertesei, illetve hozzátartozóik. Az eszközről, annak használatáról, a speciális tervezési szempontokról részletes, szóbeli tájékoztatást adott a Szövetség szakmai vezetője. A termék a hamarosan bevezetésre kerülő USB adathordozón történő hangoskönyv kölcsönzést támogatja. Alkalmazásával praktikusabbá válik a digitalizált hangoskönyvek kölcsönzése, hallgatása azok számára, akik életkorukból kifolyólag, vagy egyéb okok miatt már nem vállalják az okostelefonok használatának megtanulását és ezzel az online hangoskönyv kölcsönzést. A hordozható lejátszók vásárlásához a Zuglói Önkormányzat 400.000 Ft támogatással járult hozzá. Az eseményen a támogató képviseletében tiszteletét tette Hevér László György, a Zuglói Önkormányzat Szociális bizottságának elnöke, valamint Horváth Zsolt alpolgármester is.

Angyal Gábor szakmai vezető

***

7. Ingyenes zöld hályog szűrés

Az MVGYOSZ – a Fény Alapítvány közreműködésével és a L’Occitane támogatásával – ingyenes zöld hályog szűrést tart 2019. március 8-án pénteken 10:00 és 16:00 óra között a MVGYOSZ székház Sipeki termében (Budapest, XIV. kerület Hermina út 47.).
 A szűrés a legkorszerűbb eszközökkel történik, gyors és fájdalommentes. Kiemelten fontos a vizsgálatot elvégeztetni cukorbetegeknek, de ajánlott mindenkinek, akinek a látása nem tökéletes és azoknak is, akik teljesen vakok, illetve azoknak is, akiknek már diagnosztizálták a glaucomát.

Angyal Gábor szakmai vezető

***

8. Centenáriumi kvízverseny 7. rész

Kedves Olvasóink!
Az MVGYOSZ a Centenáriumi év örömteli pillanatainak felidézése, újraélése céljából egy Centenáriumi kvíz játékot hirdet a Hírlevél olvasói számára.
A tíz héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten tíz-tíz kérdést teszünk fel a Szövetség Centenáriumi évével kapcsolatosan hírlevelünkben, melyre minden héten a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben várjuk olvasóinktól a helyes választ. Összesen tehát 100 kérdésre kell válaszolni. A résztvevők közül az lesz a nyertes, aki a legtöbb helyes választ adja.
De mi is a fődíj?
A legtöbb helyes választ beküldő személy 100.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyer, melyet egy elektronikai üzletházban válthat be. Pontegyenlőség esetén sorsolással dől el, ki kapja a fődíjat. A főnyeremény mellett értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra a versenyzők között.
A megfejtéseket minden alkalommal e-mailben várjuk a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre.
A kérdésekre a válaszok megtalálhatóak a 2018-as Vakok Világában, Hírlevelünkben, Facebook oldalunkon, megújult honlapunkon (www.mvgyosz.hu), vagy a résztvevők emlékeiben.
A játék során még 40 pontot lehet szerezni, illetve elveszíteni. A játékosok kiélezett küzdelmének és aktív részvételének köszönhetően még 90 százalékuk versenyben van. Sőt több, mint 50 százalékuk 10 pont különbség alatt van, így valószínűleg csak az utolsó forduló fogja eldönteni, ki fogja megnyerni a főnyereményt. De mi már most szeretnénk gratulálni minden versenyzőnek a hatalmas kitartásáért, hiszen minden fordulóra küldik válaszaikat!
A helyes válaszokat a verseny végeztével, áprilisban fogjuk nyilvánosságra hozni.

Íme a hetedik kör:
61. Ki volt a konferanszié az ünnepi fehérbot napi rendezvényen?
62. Ki volt a narrátor az október 15-i ünnepi fehérbot napi rendezvényen?
63. Áder János felhívta a figyelmet beszédében egy látássérült személy életszemléletére. Ki volt ez a személy?
64. Hány darab centenáriumi plakettet adtak át hivatalosan az ünnepi rendezvényen?
65. Kik kaptak 2018-ban Braille emlékérmet?
66. Ki adott elő zongorajátékot az ünnepi fehérbot napi rendezvényen?
67. Milyen kiállítások nyíltak meg október 15-én az MVGYOSZ székházában?
68. Egy makett látott napvilágot az ünnepi fehér bot napon. Mit ábrázol a makett, amit minden vendégünk megtapinthat?
69. Ki adott elő a Színház a székházban című rendezvényen?
70. Mennyi volt a belépő ára a Színház a székházban című eseményre?
A hetedik 10-es kérdéscsokor helyes megfejtését várjuk március 6. éjfélig a szervezes@mvgyosz.hu
e-mail címre. Ugyanezen a címen szívesen válaszolunk kérdéseikre.
Kellemes emlékezést kívánunk Mindenkinek!

Puskás Anett szervező

***

9. Az MVGYOSZ Segédeszközboltjának kínálatából

Heti ajánlat

9.1. Bieber Mária: Bevezetés a Braille írás-olvasás rejtelmeibe (síkírásos)
Ár: 3600 Ft.
Bieber Mária tanár és gyógypedagógus. „Bevezetés a Braille-írás-olvasás rejtelmeibe” című könyvében a Braille-írás-olvasás múltját, jelenét, jövőjét és szabályait, továbbá az oktatási módszereit, az alkalmazható területeket és a saját, évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatait mutatja be az olvasó számára.
A könyv keményborítású, A4-es méretű, oldalak száma 158.

9.2.Óda a fényhez (síkírásos)
Ár: 761 Ft.
Vak és gyengénlátó költők és írók antológiája
A könyv puhaborítású, A5-ös méretű, oldalak száma 392.

9.3. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 2105 Ft.
Egy gyermek utazásának története, aki ártatlan szemével értetlenül figyeli a felnőttek világát. Hat bolygón tett látogatás tanítja meg a kis herceget, miképpen nem szabad élni. A Földön az első kissé keserű figyelmeztetést a kígyótól kapja, amikor magányosságról panaszkodik; Az emberek között is egyedül van az ember. A nagy titkot a rókától tudja meg, aki elárulja neki, hogy az élet értelme a szeretetben, a kapcsolatteremtésben rejlik. Ez az egyetlen módja, hogy az emberek kitörjenek magányuk börtönéből. A rókától tudja meg azt is, hogy mi köt erős szálakkal az élethez: Örökre felelős leszel azért, mert megszelidítettél. A kis herceg halála jelképes; elhagyja a Földet, hogy visszatérjen bolygójára, miután megtanulta, hogyan kell élni.

9.4. Jakob Grimm és Wilhelm Grimm: Grimm legszebb meséi (pontírásos, 2 kötet)
Ár: 3175 Ft.
A Grimm testvérek válogatás mesekönyvében az alábbi művek olvashatóak:
– A macska meg az egér barátsága,
– Holle anyó,
– Az ördög három arany hajszála,
– Terülj, terülj, asztalkám, Adj aranyat, csacsikám, Ki a zsákból, botocskám!,
– A hat hattyú,
– A brémai muzsikusok,
– A halász meg a felesége,
– Rigócsőr király,
– Palackba zárt szellem,
– A fehér kígyó.

9.5. Csukás István: Pom-pom újabb meséi (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 3119 Ft.
Pom-Pom, aki leginkább egy szőrsapkához hasonlít, újabb történeteket mesél Picurnak és nekünk Egylábú Esernyőmadárról, Benzinszívó Szúnyogról és a többiekről, akik ismét sok galibát okoznak. De Gombóc Artúr, a csokiszerető madár, végül a legnehezebb helyzeteket is megoldja.

9.6. Marék Veronika: Boribon és a hét lufi (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 326 Ft.
Ár: 373 Ft. (ritka soros)
Egy esős napon Boribon hét színes lufit kap Annipannitól: pirosat, narancsot, sárgát, zöldet, világos- és sötétkéket, no meg egy lilát. A lufik sajnos hamar kipukkadnak, csak a piros marad meg, de azt Boribon a nyúlnak ajándékozza, aki mindig ilyenről álmodott. A lufik elfogynak, de kisüt a nap, és a hét lufi színe ott ragyog a szivárvány színeiben…

9.7. Bartos Erika: Mese az elveszett nyusziról (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 189 Ft.
Ár: 315 Ft. (ritka soros)
Bogyó, Babóca és barátaik léghajózni indulnak. De Babóca kedvenc lila nyuszija kipottyan a léghajóból! Hiába keresi az egész erdő a nyuszit égen, földön, víz alatt, sehol sem találják. Babóca szomorúan tér lefeküdni. Még szerencse, hogy Bogyó nem hagyja annyiban a dolgot, és kifundálja a megoldást… Hogy mi az, kiderül Bartos Erika könyvéből.

9.8. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 1528 Ft.
Írjál nekem egy mesét! kéri a kislány az apukáját. Azt is tudja, hogy kiről szóljon: a kacsakirályról meg a kacsa-királykisasszonyról. Na meg persze a gonosz Százarcú Boszorkáról, aki elvarázsolta őket. Szegény Dzsoni, a világ legszabadabb embere ugyanis beleszeretett Árnikába, de a Százarcú átka miatt egyikük mindig kacsa marad. Elindulnak hát a Hétfejű Tündérhez, hogy segítsen rajtuk. Útközben sok érdekes emberrel találkoznak, a kislány pedig folytonközbekérdez: Hová tűnnek a haragok? Ki a világ közepe? Mindenkinek van valamihez tehetsége? És a szeretet tényleg olyan, mint a varázslat? A mese végére minden kérdésre választ kapunk. Sőt még a Százarcú Boszorka százegyedik arcát is megismerjük.

9.9. Romhányi József: Szamárfül (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 1386 Ft.
“Mert mi a fül? Egy hasáb csacskaság, csenevésszé összeaszalt esszé, olvasótoborzó tartalmi torzó. (Az szól mellette, hogy csak az olvassa, aki már megvette.) A fül feltétlenül előlegezett közvélemény-keresztmetszet. Hogy tetszett, megtudhatod belőle, ha elolvasod előre. Vagy futólag utólag, így arra késztet, mit elméd már félig megemésztett, kérőzd fel akarva, nem akarva, mint egy kiló silót a marha. Ám mit sem tehetek ellene, állatmeséimet ajánlanom kellene, remélve, hogy meglelik itt-ott benne az emberit.” Ezzel a füllel – csúfondáros szamárfüllel ajánlja maga a szerző az olvasók figyelmébe Szamárfül című halhatatlan kötetét.

9.10. Varró Attila: Bevezetés az iPhone használatába (pontírásos, 4 kötet)
Ár: 966 Ft.
Ebből a könyvből alapszinten elsajátíthatjuk az iPhone készülék használatát a Voiceover képernyőolvasó szoftver segítségével.

9.11. Csattos Márta: Utak és kiutak (pontírásos, 1 kötet)
Ár: 1181 Ft.
Ez a kötet a budapesti Vakok Állami Intézetében működő “Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja” szakmai körökben is kevéssé ismert munkájáról tájékoztatja az olvasót. Bepillantást enged az elemi rehabilitáció elveibe, alkalmazott módszereibe, megismertet az elemi rehabilitáció céljával, feladataival és eszközrendszerével.
A Segédeszközbolt aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/segedeszkoz-bolt/
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás az MVGYOSZ új Szolgáltató központjában az alábbi nyitva tartás szerint:
kedden 10:00-től 18:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig),
csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és
pénteken 8:30-12:30-ig.
A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.
Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.

Benedek Zoltán

***

10. Heti könyvajánló

10.1. Meseterápia a Louis Braille Könyvtárban
Meseterápia a Louis Braille Könyvtárban
Boldizsár Ildikó: Mesék a felnőtté válásról
(5 kötet)
„Megtörténik, akár akarod, akár nem. Felnősz. Ha nem szeretnél felnőtt lenni, azért – ha pedig szeretnél, csak nem tudod, hogyan, akkor ezért olvasd el ezt a könyvet. Harminckét mese a felnőtté válás nehézségeiről és szépségeiről: tizenhat a fiúknak és tizenhat a lányoknak, hogy könnyebben önmagukra és egymásra találjanak.”
(Boldizsár Ildikó)
Boldizsár Ildikó legújabb meseterápiás kötetében tizenhat és harminckét év közötti olvasóknak ad útmutatást a kamasz- és felnőttkor határának átlépéséhez.
A mesék jelentésének kibontásában és az önterápiában a szerző rövid, gondolatébresztő elemzései segítenek.
Népszerű idézetek:
“Amire az ember vágyik, amit szeretne, azt tartja szokás szerint igaznak.”
“Fontosnak tartottam, hogy bemutassam azokat a női meséket, amelyek megcáfolják a mára elterjedt vélekedést, miszerint a népmesék tele vannak áldozat típusú nőkkel, akik arra várnak, hogy megmentsék őket. Ez a legnagyobb tévedés, amellyel munkám során találkoztam.
 A népmesék tele vannak aktív, bátor, a saját boldogságukért megküzdeni kész nőkkel, akik nem elszenvedői, hanem alakítói életüknek.”

Árvay Mária

10.2. Igaz történet a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban
Nasser, Lee; Dave Lynne Barrett: A világ legnagyobb kutyája
2006-ban David és Christie Nasser egy dán dog kölyök boldog gazdája lett. Természetesen tudták, hogy kedvencük nem kistestű jószág, de arra nem számítottak, hogy hamarosan az egész életüket felforgatja. George csak nőtt és nőtt és nőtt. Persze, sokunknak vannak nagytestű kutyái, na de hogy a legnagyobb méretű kutya kosarat előbb egy egy-, majd egy kétszemélyes matracra kell cserélnünk, hogy kedvencünk kényelmesen alhasson? És akkor még nem beszéltünk a konyhapulton lévő ételekről, amelyek egészen a falhoz tolva sincsenek biztonságban. George a Guinness-rekordok könyvébe bekerült, napjainkban él és a valaha élt legnagyobb kutya. Saját honlapja van, és rengeteg rajongója a Facebookon. Bár hatalmas termetével első látásra ijesztőnek tűnhet, imádja az embereket és imád a figyelem középpontjában lenni. Aki szereti a kutyákat, nem hagyhatja ki ezt a szívmelengető, megmosolyogtató könyvet, Giant George történetét.
“Elképzeltem, ahogy valaki felteszi nekem a kérdést: „Miért döntött úgy, hogy gyereket vállal?”, mire én azt válaszolom: „Hogy legyen társasága a kutyánknak”.”
“Ha szeretsz, szeresd a kutyámat is!”
“Aki azt mondja, hogy a méret még nem minden, az bizony téved. Az élet bizonyos területein igenis a méret a legfontosabb, és higgyék el, ha egy hatvannyolc kilós kutyának felcsillan a szeme, akkor aztán tényleg számít a méret!”
Adatok, elérhetőségek
Felolvasó: Pethes Ágnes
Online elérhető.
Időtartam: 7 óra 31 perc.
A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/bodor-tibor-hangoskonyvtar/
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30

Árvay Mária

***

Vendégoldal

11. Akadálymentesített Színházi Előadás

A Tandem Csoport szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt a március 22-én 19:00 órai kezdettel bemutatásra kerülő akadálymentesített színházi előadásra. Az előadás audionarrátora: Bakos Éva.
A Láthatáron Csoport  Én, te, mi  című interaktív előadása a nézők aktív részvételével egy különleges helyszínen, a patinás Kugler Art Szalon lakásszínházban kerül bemutatásra. A  Kugler Art Szalon az M2 metró  Deák téri kijáratától néhány méterre található Sütő utca 2. második emeletén működő magánszínház és kiállítóterem egy nagypolgári lakásban. Megközelíthető az M1, M2, M3 metróval, valamint a 47, 49 villamosokkal és a 105-ös autóbusszal  a Deák téri megállóig. Az előadás előtt 18:00 órától helyszínbejárás, ismerkedés a színészekkel, kellékekkel. Igény esetén lehetőség lesz egy találkozóra 17:45-kor az M2 metró Deák téri megállójánál a templom előtt, ahonnan kísérőnkkel együtt lehet megközelíteni a helyszínt. A Kugler Galéria és a Láthatáron Csoport a látássérült nézők és kísérőik számára az előadás jegyeit kedvezményesen, 1500 Ft/fő árban biztosítja. A tolmácskészülékek és a férőhelyek  korlátozott száma miatt kérjük, készülék- és jegyigényüket is külön jelezzék a tandemposta@gmail.com e-mail címen, vagy a +36(20)328-8367 telefonszámon. A regisztrációkat érkezési sorrendben rögzítjük. A bevezető narráció hanganyagát regisztrált nézőink számára előadás előtt egy héttel kiküldjük.
Röviden az előadásról: 
Mit kezd egymással egy férfi és egy nő, ha az egyik mást akar, mint a másik? Ha más a ritmusuk? Ha más dolgok fontosak számukra, mást gondolnak a gyermeknevelésről, és mást arról, hogy hogyan és mivel töltsék a vasárnapot?
A Láthatáron Csoport (ex Bohócok a Láthatáron) közös gondolkodásra buzdít a párkapcsolati mintákat, problémákat, élethelyzeteket illetően, miközben szórakoztat is. Részvételi előadásukban a nézők is kommentálhatnak, beleszólhatnak, sőt, instruálhatják is a színészeket egy adott ponton.
Az előadás inspirálódik a galéria adottságaiból, az ott kiállított képek, festmények, illetve a hely atmoszférája a játék szerves részét képezi.
Játsszák: FEUER Yvette, STUBNYA Béla, BUZÁSI Fanni és MANGOLD Roland.
Tárlatvezető: VENDEL Hajnalka (Szabó Veronika)
Rendező és részvételi színházi szakember: Szabó Veronika
Dramaturg: Nagy Orsolya
Társ-rendező: Feuer Yvette
A szöveget a színészek improvizációi alapján Nagy Orsolya írta
Improvizációs tréner: Elek Ányos
Mindenkit várunk szeretettel!
Bakos Éva
+36(20)328-8367
http://tandem-csoport.webnode.hu/

***

A hírlevelet szerkesztette: Sztakó Krisztina és Sebesi Éva

Print Friendly, PDF & Email