MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 62. szám 2018.10.31.

Views: 23

Tartalom

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2018. október 24-30.)
2. „Szoborkodom, tehát vagyok” – Kádár Nagy Lajos kiállítás nyílt az MVGYOSZ székházában
3. Sajtótermékek előfizetési díja 2019-ben
4. Mozdulj okosan – Újraindult a Jóga tanfolyam
5. Mikulásnapi Vásár
6. Segédeszközbolt termékajánló
Heti ajánlat
6.1. Angolul beszélő női karóra
6.2. Angolul beszélő férfi karóra
6.3. Angolul beszélő férfi karóra
6.4. Tapintható női karóra
6.5. Tapintható zsebóra
6.6. Tapintható mágneses karóra
Takarékos ajánlat
6.7. Közlekedést segítő négygombos távirányító
7. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

Vendégoldal

8. Meghívó a Kézzelfogható Alapítvány tapintható tárlatára
9. A Kézenfogva Alapítvány felhívása – Támogatott Lakhatás workshop

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2018. október 24-30.)

Dr. Nagy Sándor elnök megbízásából Puskás Anett érdekképviseleti előadó vet részt a Munkaesély Szövetség 2018. október 25-én megtartott értekezletén. A tájékoztatóra valamennyi fogyatékosügyi országos érdekvédelmi szervezet meghívást kapott, ám a Motiváció Alapítvány irodájában megtartott rendezvényen csak az MVGYOSZ képviseltette magát.

A Munkaesély Munkaerőpiaci Szolgáltatók Országos Szövetsége 2008-ban létrejött közhasznú társadalmi szervezet, mely a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek érdekében tevékenykedik. Alapvető célkitűzése, hogy Magyarország területén, a tagszervezetei tevékenysége révén növelje a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási szintjét. Tevékenységeivel hozzájárul, hogy a munkáltatók reális képet alkossanak a célcsoport foglalkoztatásának társadalmi fontosságáról és előnyeiről. E célok elérése érdekében a szövetség országos hálózatot épít, módszertani fejlesztéseket végez, képviseli tagszervezeteinek érdekeit, szolgáltatásokat nyújt számukra, lobbi-tevékenységet folytat a hálózat által nyújtott szolgáltatások fenntarthatósága érdekében és előmozdítja a tagjai közötti tapasztalatcserét és együttműködést. A szervezet tagja többek között a Napraforgó Közhasznú Nonprofit KFT., a Motiváció, a Kézenfogva, a Fehér Bot és a Salva Vita Alapítvány, melyek látássérült személyeknek is nyújtanak foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat.

A megbeszélés témája a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók jelenlegi helyzetének értékelése és a jelenlegi szolgáltatási rendszer problémáinak feltárása volt. A megbeszélés célja, hogy a Munkaesély Szövetség (MESZ) az érdekvédelmi szervezetekkel összefogva nagyobb nyomatékot tudjon adni céljainak, az érintettek pedig minőségibb foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz jussanak.

A MESZ elnöke részletesen ismertette a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatási rendszer jelenlegi, meglehetősen szétaprózott és nehézkes működését. A jelenlegi rendszer legfőbb kritikája, hogy szétválasztódik a “diagnózis” és a végrehajtás, vagyis maga a rehabilitáció. Az állami rehabilitációs szerveknél felállított elemzés és értékelés alapján készülő rehabilitációs javaslatban foglalt szolgáltatások egy részét nyújtják a kormányhivatalokkal szerződésben álló civilek, ám a szolgáltatás folyamatában számtalanszor kiderül, hogy további segítségre, netán egészen más jellegű beavatkozásokra van szükség a megváltozott munkaképességű egyén sikeres rehabilitációjához. Az is gyakran előfordul, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő személy több helyen kap különféle segítségeket a munkaerő-piacra való reintegrációhoz, tehát egyik szolgáltató sem lát rá az egyén teljes és valós helyzetére, így a rehabilitáció nem lehet komplex, a szakemberek team-munkája nem valósul meg. A rendszerre általában jellemző, hogy nagyok a területi egyenetlenségek, így előfordul, hogy míg egyes szolgáltatókhoz egyáltalán nem irányítanak ügyfeleket, mások túl sok feladatot kapnak. Ugyanakkor a szolgáltatók kompetenciái sem egységesek, egyes civil szervezetek egyik vagy másik speciális célcsoport támogatása területén rendelkeznek nagyobb tapasztalattal és saját módszertannal.

A foglalkozási rehabilitáció területén folyamatosan újabb és újabb kiemelt projektek indulnak, melyekben gyorsan kívánnak látványos eredményeket, nagy indikátor-számokat elérni. Ennek következtében általában azon célcsoport tagok élveznek intenzívebb figyelmet és támogatást, akik kisebb segítséggel is reintegrálhatóak, miközben a nagyobb támogatási igényű megváltozott munkaképességű személyek gyakran ki is esnek ezekből a rendszerekből. Míg korábban foglalkozási rehabilitáció alatt egyértelműen a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést értették, ma már úgy gondolják, hogy mindenkit a képességeinek megfelelően kell foglalkoztatni, nyílt vagy védett körülmények között. A megbeszélés egyik résztvevőjének javaslata alapján célszerű volna a könnyebben rehabilitálható egyéneket az állami szolgáltatói struktúra keretében ellátni, a magasabb támogatási szükségletű személyeket pedig a civil szolgáltatókhoz irányítani. A MESZ tagjai fontosnak tartják a sajátos nevelési igényű fiatalokat, az inaktív megváltozott munkaképességű személyeket és a közmunka rendszeréből kikerülőket is bevonni a szolgáltatásokba. A civil szolgáltatók nagy előnye, hogy régre visszanyúló kapcsolatokat alakítottak ki számos munkáltatóval, így köztük már kiépült az ügyfeleik elhelyezését megkönnyítő bizalom.

Az MVGYOSZ képviselője felszólalásában hangsúlyozta, hogy a megváltozott munkaképességű személyeket a képzettségüknek megfelelően szükséges rehabilitálni. Ezzel a MESZ vezetősége is egyetért, fontosnak tartják a karriermenedzsment és az átképzések lehetőségének biztosítását is, ami a jelenlegi rendszerben nem elérhető. Olyan országos hálózat kiépítése a cél, melyben a szolgáltatók tapasztalatuk és lehetőségeik szerint differenciáltan nyújtanak támogatást a célcsoportnak. Azért lobbiznak, hogy a szolgáltatási rendszer finanszírozása pályázati rendszerben valósuljon meg, lobbierejüket pedig többek között a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek támogatása révén szeretnék növelni.

*

A Budapesti Közlekedési Központ beruházásainak tervezése és megvalósítása során évek óta rendszeres kapcsolatot tart és egyeztet a fogyatékos emberek helyi és országos érdekvédelmi szervezeteivel. Az MVGYOSZ és a BKK között évek óta tartó jó partneri viszony áll fenn, melynek eredményeként lassanként érvényesülnek a vak és gyengénlátó utasok szempontjai a közösségi közlekedés kialakítása és működtetése során. Mindkét fél és valamennyi szereplő jóindulata és akarata dacára mégis gyakran csúsznak hibák, félreértések a tervezési és kivitelezési folyamatokba, aminek a BKK egy új segédlet kiadásával szeretné elejét venni, melynek kidolgozására a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által alapított és működtetett Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontot (ETIKK) kérték fel.

Az Egyetemes tervezési és akadálymentesítési útmutató című dokumentum nem csupán a fogyatékos emberek egyes csoportjainak igényeit és a számukra elfogadható, általuk jól használható és a közösségi közlekedés rendszereibe integrálható megoldásokat mutatja be, hanem ezt a szemléletet kiterjeszti azon csoportokra is, melyek szintén akadályozottak lehetnek a mindennapi közlekedés során. Ide tartoznak az idősek, a babakocsival vagy nehéz csomaggal közlekedők, a gyerekek és az átmenetileg sérüléssel élő, pl. begipszelt lábbal vagy mankóval közlekedő személyek is. Ahogy az tehát a dokumentum címéből is nyilvánvaló, az utólagos akadálymentesítés helyett a szerzők és a véleményezésben résztvevő érdekvédelmi szervezetek egyaránt az egyetemes tervezést, az érintettek szempontjainak folyamatos figyelembe vételét és a tervezés legelső fázisaitól történő beépítését preferálják és hangsúlyozzák.

Az útmutató elsősorban a BKK által fenntartott és ki- / átalakítandó létesítményekre vonatkozóan ír elő kötelezettségeket és mutat irányokat, de átfogó tematikája konkrét segítséget és példát jelenthet más közintézmények, önkormányzatok számára is. A célcsoportok bemutatása és az egyetemes tervezés eszméjének ismertetése egyfajta szemléletformálásként kap fontos helyet a dokumentum elején, amit az egyes területeken kötelezően megvalósítandó és ajánlott műszaki megoldások leírása követ. Az útmutatóban megfogalmazott követelmények és ajánlások érintik a közterületeket, utcákat és parkokat, járműveket, az utasokat segítő információs rendszereket és az ügyfélközpontokat is. A szöveges információkat fotók és ábrák is kiegészítik, melyek az érintettek által jól használhatónak minősített, példaértékű megoldásokat mutatnak be.

Az útmutató első változatának véleményezése céljából összehívott egyeztetésre 2018. október 30-án került sor a BKK székházában, melyen az MVGYOSZ-t Németh Orsolya és Erhart Péter akadálymentesítéssel foglalkozó munkatársak képviselték. A találkozón a látás-, hallás- és mozgássérült emberek érdekvédelmi szervezetei fogalmazták meg és egyeztették szempontjaikat és fűztek kiegészítéseket az útmutató tervezetéhez. A vakok és gyengénlátók szempontjait képviselve munkatársaink észrevételeik és kiegészítési javaslataik között hangsúlyozták, hogy a látássérült emberek csoportját alkotó személyek igényei is sokfélék aszerint, hogy vakok, alig- vagy gyengénlátók, fehérbottal, vakvezetőkutyával, kísérővel vagy segédeszköz nélkül közlekednek, használják-e az okostelefont és az őket segítő online rendszereket. Ismertették a vezetősávok és veszélyt jelző figyelmeztető jelzések, valamint a zónahatárkő helyes kialakításának irányelveit, mellyel kapcsolatban az MVGYOSZ hamarosan megújítja és kibővíti állásfoglalásait. Megemlítették továbbá a távirányítóval vezérelhető hangjelzést adó jelzőlámpák számának növelésének szükségességét, az online hozzáférhető információk fontosságát, így például a hangostérképek és okostelefonos applikációk előnyeit, a megfelelő megvilágítás, kontrasztosság, valamint a jól látható feliratok követelményeit, illetve a járműveken a hangos utastájékoztatás és a külső hangszóró használatával a jármű viszonylatszámának bemondásának szükségességét.

Az egyeztetés és a dokumentum megszövegezése november folyamán folytatódik.

Németh Orsolya

***

2. „Szoborkodom, tehát vagyok” – Kádár Nagy Lajos kiállítás nyílt az MVGYOSZ székházában

„Szoborkodom, tehát vagyok” címmel nyílt október 15.-én tapintható és látható kiállítás az MVGYOSZ székházában.

„A Holló László-díjas művész 1939-ben született, Sárrétudvariban. Építészmérnökként dolgozott, de már ekkor készített szobrot, akvarellt, olajfestményt. Nyugdíjba vonulása után Ebesen teljesedett ki a művészete. Első önálló kiállítását 65 évesen rendezte, melyet több mint 40 követett – az „organikus absztrakció” jegyében. Az 1990-es években több szemműtéten esett át, fel kellett hagynia a festészettel. Tudta azonban: Vak ember nem világtalan! Ez adott erőt Kádár Nagy Lajosnak, hogy a benne rekedt világosságot (erkölcsöt, reményt és szépséget) „kiénekelje” a tapintással. A látó szemek szerepét a „látó ujjak” vették át. Agyagplasztikákat készített – 2015-re egész kiállításnyi szobra készült el.
Háromdimenziós organikus absztrakcióiban egyszerre látható és kitapintható az élet. A kert és a csillagok…” /Vitéz Ferenc/

A kiállítás 2018. december közepéig látogatható a szövetség télikertjében.

A képzőművész alkotásait 20 % kedvezménnyel vásárolhatják meg az MVGYOSZ érvényes tagsági igazolványával rendelkező látogatók.

Az MVGYOSZ munkatársai

***

3. Sajtótermékek előfizetési díja 2019-ben

Az MVGYOSZ elnöksége 2018. augusztus 29-én tartott ülésén döntött arról, hogy a Szövetség sajtótermékeinek ára 2019-ben változatlan marad.
Ennek értelmében tehát az éves előfizetési díjak:
– Vakok Világa sík 4620 Ft
– Vakok Világa Braille: 4095 Ft
– Vakok Világa elektronikus 1890 Ft
– Vakok Világa hangos (mp3) 1890 Ft
– RTV Braille 6285 Ft.

Részletes tájékoztatás az előfizetéssel kapcsolatosan Szitás Anett munkatárstól kérhető az elofizetes@mvgyosz.hu email címen.

Dr. Nagy Sándor elnök

***

4. Mozdulj okosan – Újraindult a Jóga tanfolyam

Örömmel tájékoztatjuk a kedves tagtársakat, hogy a Fény Alapítvány és az MVGYOSZ együttműködésével újra elkezdődött a jóga tanfolyam.

A foglalkozás heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön kerül megrendezésre, másfél óra időtartamban.

Helyszín: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége: 1146 Budapest, Hermina út 47., Hermina terem
Időpont: hétfőn és csütörtökön 15.00-16.30 óra.

A tanfolyam díja egy hónapra: 4.500. Ft, azaz Négyezer-ötszáz forint.

A foglalkozáshoz jógaszőnyeg (polifoam) és kényelmes ruházat szükséges, amit a résztvevők hoznak magukkal.

Jelentkezni a lipoczki.zoltan@mvgyosz.hu e-mail címen vagy a +361-384-8440 telefonszámon, a 116os melléken lehet.

Szeretettel várunk mindenkit!

Lipóczki Zoltán

***

5. Mikulásnapi vásár

A 100 éves Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
vásárt rendez idén is mindenki nagy örömére!

Legyen látó, vak vagy gyengénlátó,
szeretettel vár mindenkit a Szövetség, a vendéglátó.

Megannyi meglepetés és csoda,
Te is fogsz találni ajándékot, biza’!

Angyali csók, mézeskalács, eperálom –
ezek csak a teák nevei, de mi vár még ránk a vásáron?

Kerámiák, képeslapok,
gyertyák – illatosak, picik és nagyok.

Szőttesek, textíliák és plüssállatok,
de lesznek itt ékszerek is, karácsonyi díszek, dekupázsok.

Idős vagy gyermek,
lesz ajándék itt mindenkinek!

Aki kísérő nélkül jön, az se csüggedjen,
munkatársainktól segítséget bátran kérjen.

Idei vásárunkat a Mikulás hozza,
ugyanis időpontja nem más, mint december hatodika.

A helyszín, mint minden évben, Budapest, Hermina 47-ben,,
A Vakok Szövetsége székházának Hermina termében.

Ha valakinek kevés lenne még a jóból,
vásárolhat egész nap termékeket a Segédeszköz-boltból.

Vásárolhatsz ajándékot Kádár Nagy Lajos kiállításából,
A télikertben található kisplasztikák és képek garmadából.

Kezdjük együtt az ünnepekre való ráhangolódást,
Igyunk meg közösen egy forró borocskát!

Részletekért ne menjünk a szomszédba,
A szervezők a hírlevélben többet is írni fognak.

Puskás Anett
szervező

***

6. Segédeszközbolt termékajánló – Az MVGYOSZ Segédeszközbolt kínálatából

Heti ajánlat

6.1. Angolul beszélő női karóra
Ár: 9000 Ft.
Az óra oldalán négy gombot találunk, melyekkel az éppen aktuális időpontot kérdezhetjük le, aktiválhatjuk az óránkénti időbemondás funkciót, valamint beállíthatjuk az ébresztés idejét. Az analóg számlap kontrasztos kialakítású, nagy számokkal rendelkezik.
A karóra háza fém, szíjának anyaga acél. A számlap színe fehér, a számok és a mutatók pedig feketék.

6.2. Angolul beszélő férfi karóra
Ár: 7885 Ft.
Az óra oldalán négy gombot találunk, melyekkel az éppen aktuális időpontot kérdezhetjük le, aktiválhatjuk az óránkénti időbemondás funkciót, valamint beállíthatjuk az ébresztés idejét.
Az óra házának anyaga fém, számlapja és a bőrből készült szíj színe fekete.

6.3. Angolul beszélő férfi karóra
Ár: 5000 Ft.
A karóra háza fémből készült, számlapja analóg kijelzésű. A szíj anyaga fém. Az idő bemondásán túl ébresztő funkcióval is rendelkezik.

6.4. Tapintható női karóra
Ár: 11.770 Ft.
Az óra háza fém, a számlap színe ezüst. A szíj anyaga acél.

6.5. Tapintható zsebóra
Ár: 12.200 Ft.
Az óra és a hozzá tartozó lánc anyaga fém. Az óra átmérője kb. 4 cm, a lánc pedig kb. 25 cm.
Az óra nyitható fedéllel rendelkezik. A 12 órát 3 tapintható pont, a 3, 6 és 9 órát 2 tapintható pont, a többi számot pedig egy tapintható pont jelzi.

6.6. Tapintható mágneses karóra
Ár: 35.000 Ft.
A karóra mágnesességet felhasználva mutatja az időt. A karórának nincs fedele, hanem közvetlenül tudjuk kitapintani rajta az időt. A karóra oldalsó peremén egy golyó megy, mely az óra állását mutatja. Az óra felső részén egy belső vájatban pedig egy másik golyót tudunk kitapintani, mely a percet mutatja meg. A golyók könnyen elmozdulnak, de ez nem jelent problémát, hiszen picit megmozgatva az órát, automatikusan visszaállnak a helyes időre. Ez teszi lehetővé, hogy kézzel sosem tudjuk elállítani az órát.
A 12-t egy háromszög, a 3, 6, 9 órát egy hosszabb vonal, míg a többit egy rövidebb vonal jelzi.

Takarékos ajánlat

6.7. Közlekedést segítő négygombos távirányító
Ára: 1585 Ft.
A készüléken lévő bármelyik gomb megnyomásával aktiválhatók a távirányítóval bekapcsolható, hangos tájékoztató berendezéssel felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél lévő lámpák, valamint a FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat is ezzel a távirányítóval olvastathatjuk fel (amennyiben a berendezés működik és felolvasóval felszerelt), ezen kívül az M4-es metrónál az éppen üzemelő, a tőlünk távolodó mozgású mozgólépcsőt hangjelzéssel jelző berendezést (ATS-t) is bekapcsolható vele.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Balog Tamás, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden 10:00-től 18:00-ig, csütörtökön 9:00-17:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:30-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők! Felhívjuk a figyelmet, hogy az utánvéttel történő vásárlás során a termék vételárán és a csomagolási költségen (150 Ft) kívül a postásnál történő fizetéskor a posta a pénzkezelésért felárat számít fel a csomag értékétől és a fizetendő díjtól függően.

Tájékoztatom a vásárlókat, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében bevezettük a bankkártyás fizetést.
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a rendeles@mvgyosz.hu e-mail címen lehet.

Benedek Zoltán

***

7. Heti könyvajánlók – kerek évfordulók, jeles napok tükrében

20 éve elhunyt Balázs Anna író, újságíró, lapszerkesztő,
(1907. augusztus 8. – 1998. október 30.)

Szeretetről a Braille-könyvtárban.
Balázs Anna: Élni és szeretni
(8 kötet)

Balázs Anna mondja:
Fiatalkorom óta szenvedélyesen érdekeltek az emberek. Mit, miért tesznek és tehetnek-e másképpen? Megértettem a körülmények kényszerítő erejét, ezért sokszor nem tudtam elítélni megbocsáthatatlan tetteket. Igyekeztem minél mélyebben megismerni az emberi lelket. A látvány nem hagyott közömbösen, gyakran éles fájdalmat okozott, sokszor érthetetlenné vált számomra. Különösen, ha olyan gonoszságot tapasztaltam, amire nem volt magyarázat. Tudomásul kellett vennem, hogy vannak romlott emberek, akiket ki tudja, mi és milyen fiatalon indított rossz útra. Hiszen ha csupa jó ember élne a Földön, az egész élet másképpen alakulna. Fiatalon sok bánatot okozott nekem az emberek megismerése, talán azért írtam annyi szomorú novellát. De annál nagyobb volt örömöm, ha tiszta jószándékot találtam. Az vonzott jobban, azt bizonyítgattam magamnak, hogy az az igazi ember, aki megmaradt tisztának, jónak, bármilyen nehéz volt is a sorsa. Ilyen vágyamból íródott meg ez a könyvem. Olyan érzés hajtott a munkában előre, hogy ebben a nehéz korszakban, amikor a háborús fenyegetés megrontja álmainkat, igenis kell lennie hitnek a jövőben, az emberekben, abban a békében, ami nélkül nincs fejlődés, nincsen többé emberi élet. Ha elpusztulna az Emberiség, velünk halnának a természet csodálatos művészetének fái, virágai, mindaz, ami szép és boldogító. Ez a könyv szellemében tiltakozás az emberi gonoszság ellen, annak felmutatása, hogy íme, a kicsi magból is kinő az élet – és elpusztíthatatlan.

A Braille-könyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/braille-konyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Páll Erika a Braille-könyvtár nyitvatartási idejében:
kedd: 10:00-18:00
Csütörtök: 9:00-17:00
péntek: 8:30-12:30
Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/120. melléken lehet.

*

Október 31. a reformáció emléknapja

Luther Márton életéről a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban
Osborne, John: Luther

E drámájában a szerző elszakad eddig megszokott helyszíneitől és szereplőitől. A 16. századi Németországban járunk, s a főszereplő ezúttal Luther Márton. Az ő életébe nyerhetünk bepillantást.

A könyv adatai

Típus: rádiójáték
Időtartam: 1 óra 30 perc.
Adathordozó: 1 CD.

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár aktuális katalógusa az alábbi linken letölthető:
http://www.mvgyosz.hu/hangoskonyvtar-katalogus

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Koczkásné Tóth Csilla, a Bodor Tibor Hangoskönyvtárban, (a portával szemben, a Sipeki terem hátsó részében), az alábbi nyitva tartás szerint:
Kedd: 10.00 – 18.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: 8.30 – 12.30

Érdeklődni telefonon, a 06 (1) 384-8440/123. melléken lehet, vagy e-mail-ben, a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen.

Árvay Mária

***

Vendégoldal

8. Meghívó a Kézzelfogható Alapítvány tapintható tárlatára

Kedves Érdeklődők!
A Kézzelfogható Alapítvány ismét Budapesten állítja ki kortárs képző- és iparművészek, valamint látássérült művészek által létrehozott alkotásait tapintható tárlatán.

Helyszín: Csili Művelődési Központ „B” épület, Muszély Ágoston kiállító terem
Megközelíthető: 66-os vagy 66E busszal a 3-as metró Határ úti megállójából. Leszállni a Baross utcai megállónál kell. A megállótól 2 perc kényelmes sétaút vezet a művelődési központ „B” épületéhez.

A kiállítás látogatható 2018.október 19-től 2018.november 4-ig minden nap 9-18 óráig. A látogatás előtt javasolt egy emailt küldeni a szasz.julia@csili.hu email címre, hogy a termet kinyissák.
A tárlat látogatása ingyenes!

Kérésre látássérült tárlatvezetőt tudunk biztosítani, hogy teljes és autentikus legyen az élmény. Amennyiben tárlatvezetőre van szükség, azt 48 órával a tervezett látogatási nap előtt emailben vagy telefonon szükséges jelezni és egyeztetni a következő elérhetőségek egyikén: Petneházy Emőke, epetne@gmail.com, telefon: +36 70 383 7766
Kedves Látogató! Kérlek, ne feledd, hogy látogatásoddal támogatod törekvésünket, hogy látássérült munkatársaink munkához jussanak.

Kedves Érdeklődő! Engedd, hogy tárlatvezetőink elvarázsoljanak! Unatkozni nem fogsz, szeretettel várunk!

Petneházy Emőke,
Kézzelfogható Alapítvány, Vakok Szakiskolája

***

9. A Kézenfogva Alapítvány felhívása – Támogatott Lakhatás workshop

A Támogatott Döntéshozatal 2014 óta jogszabály által biztosított lehetőség arra, hogy hogy akár családtag, barát, vagy hivatásos támogató segítsen a döntések meghozatalában, annak akinek ebben szüksége van segítségre.
A legfrissebb statisztikai adatok alapján nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, pedig fontos, hogy minden ember döntsön a saját életéről.
A támogatott döntéshozatalban a támogató személy segíti a támogatott személyt.

Ön tudta,
– hogy a támogatott személy eldöntheti, hogy melyik rokona, barátja, ismerőse legyen a támogatója?
– hogy a támogató támogatást nyújthat hivatalos eljárásokban, ügyintézésben, egészségügyi beavatkozások kapcsán?
– hogy lehet kérni, hogy a támogató csak egy adott ügyben, vagy bizonyos ügyekben segítsen (pl. a pénzkezelésben), de lehet kérni azt is, hogy minden ügyben segítsen?

Számos kérés és kérdés érkezik hozzánk nap, mint nap arról, hogy szülők milyen módon tudják gyermekük lakhatását megnyugtató módon és hosszú távon megoldani, ezért a Kézenfogva Alapítvány új képzési lehetőséget hirdet elsősorban szülők, hozzátartozók, támogatók és fogyatékos emberek számára, akik saját maguk vagy gyermekük jövőjét tervezik, és lakhatási lehetőséget keresnek.

A képzés gyakorlatorientált, praktikus és jól használható információkat biztosít a szociális bentlakásos rendszerben elérhető szolgáltatásokról, kiemelt hangsúlyt helyezve a Támogatott lakhatás bemutatására. Megismerhetik a jelenlegi szabályozási rendszer szerint elérhető lehetőségeket, illetve a szolgáltatás indításának és működtetésének feltételeit.

A képzés fő témakörei:
– Milyen támogatások léteznek a nagykorúvá váló fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatásához?
– Milyen támogatott lakhatási lehetőségek vannak, azokhoz milyen szolgáltatások kapcsolódnak?
– Miért nem egyenlő a támogatott lakhatás a „kiváltással”?
– Mit jelent a támogatott lakhatás?
– Hogyan lehet létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatást? Milyen feltételei vannak?
– Hány fő élhet támogatott lakhatásban együtt?
– A családtag hozzátartozó is beköltözhet-e?
– Mennyibe kerül az érintett illetve családja számára?
– Mennyi az állami támogatás?
– Szülő (szülők együtt) bele tudnak-e vágni egy ilyen szolgáltatás létrehozásába? Mit kell tenniük?
– Vagyonkezelés, önálló életvitel és támogatott döntéshozatal.

A képzés oktatói:
dr. Gazsi Adrienn, ügyvéd, fogyatékosságügyi szakjogász, a Kézenfogva Alapítvány jogsegélyszolgálatának vezetője és Gordos Erika, mentálhigiénés szakember, általános szociális munkás, a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője, szociális és rehabilitációs szakértő.

A képzés időpontja: 2018. november 9-10., 9.00 – 16.00 között.
Helyszín: 1093 Budapest, Lónyay utca 19.
Jelentkezési határidő: 2018. november 5.

A képzés ára: 10.000 Ft+ÁFA (12.700 Ft)

Jelentkezési lap letölthető:
http://kezenfogva.chr.hu/page.php?link=1ka79c7f&id=1141&b=1&x=127169&y=1314&z=8&dt=1538149191

A képzés résztvevői számára egyéni kérdésekben személyes jogi konzultációs lehetőséget biztosítunk a képzést követően.

A képzésre jelentkezni Sebestyén Gabriella képzésszervezőnél lehet a
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu címen

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.

Sebestyén Gabriella
Kézenfogva Alapítvány

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Nagy-Virág Krisztina

Print Friendly, PDF & Email